WIKI

Mitä ovat sykliset osakkeet ja mitkä osakkeet ovat syklisiä?

Sykliset osakkeet reagoivat suhdannevaihteluun vahvasti. Syklinen osake nousee keskimääräistä enemmän noususuhdanteessa, mutta toisaalta myös laskee keskimääräistä nopeammin laskusuhdanteessa. Syklisen osakkeen beta-kerroin on tyypillisesti yli 1. Syklisen osakkeen vastakohta on defensiivinen osake, joka reagoi keskimääräistä vähemmän suhdannevaihteluun.

Sykliset osakkeet

Sijoitusmaailmassa osakkeita voidaan jaotella usealla erilaisella tavalla, joista yksi on osakkeen syklisyys. Osakkeen syklisyyttä mitattaessa tutkitaan osakkeen kurssikehityksen reaktiota suhdannevaihteluun.

Syklinen osake reagoi keskimääräistä enemmän suhdannevaihteluun, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että nousumarkkinassa osakkeen kurssi kehittyy indeksin keskiarvoa nopeammin, mutta laskumarkkinassa myös laskee keskimääräistä nopeammin.

Syklinen osake siis reagoi suhdannevaihteluihin keskimääräistä markkinaa voimakkaammin. Syklisen osakkeen vastakohta on defensiivinen osake.

Sykliset osakkeet lyhyesti

  • Sykliset osakkeet reagoivat talouden suhdannevaihteluun vahvasti.
  • Syklisten osakkeiden beta-kerroin on yli yksi, eli niiden tuotto vaihtelee keskimääräistä markkinaa enemmän.
  • Syklisen osakkeen vastakohta on defensiivinen osake, joka reagoi keskimääräistä vähemmän suhdannevaihteluun.
  • Sykliset yhtiöt toimivat sellaisilla toimialoilla, joiden kysyntä reagoi voimakkaasti suhdannevaihteluun. Esimerkiksi useat metalli- ja metsäalan yhtiöt sekä monet rakennusalan toimijat ovat tällaisia yhtiöitä.

Miksi sijoittaa syklisiin osakkeisiin?

Syklisiin osakkeisiin sijoittaminen tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä talouden suhdannevaihteluista.

Laskusuhdanteessa syklisten osakkeiden hintataso putoaa yleensä muuta markkinaa nopeammin, jolloin yhtiöt saatetaan hinnoitella muuta markkinaa edullisemmin.

Sykliset osakkeet mahdollistavat näin parhaassa tapauksessa osakkeen ostamisen edullisella hintatasolla juuri ennen nousukautta. Nousukaudella sykliset osakkeet taas tyypillisesti nousevat defensiivisiä osakkeita nopeammin, jolloin tuotot saattavat olla muita markkinoita korkeampia.

Toisaalta syklisen osakkeen ostaminen korkealla hintatasolla kesken nousukauden saattaa käydä kalliiksi. Syklisen osakkeen arvon laskiessa keskimääräistä markkinaa nopeammin laskusuhdanteessa, kannattaa myös osakkeeseen liittyvät riskit muistaa huomioida.

Esimerkki syklisen ja defensiivisen osakkeen kurssikehityksestä.

Syklisten osakkeiden toiminta

Sykliset osakkeet ovat sellaisilla toimialoilla toimivien yritysten osakkeita, joiden liiketoiminnan kysyntä vaihtelee vahvasti markkinoiden suhdannevaihtelun mukaisesti.

Tämän vuoksi metsä- metalli- ja rakennusalan osakkeet ovatkin tyypillisesti syklisiä. Tuotteiden ja rakentamisen kysyntä nousee noususuhdanteessa, jonka vuoksi perusteollisuuden osakkeet nousevat.

Tämän lisäksi syklisiin osakkeisiin kuuluu kuitenkin myös muita aloja, joilla kysyntä riippuu vahvasti suhdannevaihtelusta ja kuluttajien käytettävissä olevista tuloista.

Nousukaudella useiden ylellisyyshyödykkeiden kysyntä kasvaa, eli välttämättömien ostosten, kuten kalliimpien autojen, lomamatkojen ja erilaisten luksustuotteiden kysyntä kasvaa. Esimerkiksi lentoyhtiöiden osakkeet ovat tämän vuoksi syklisiä.

Myös kasvuosakkeet ovat syklisiä.

Sykliset osakkeet Suomessa

Suomessa syklisiin osakkeisiin sijoittaminen on kotimarkkinoilla helppoa, sillä Helsingin pörssistä löytyy runsaasti suuria metsä- ja metallialan yhtiöitä, joiden toiminta on hyvin syklistä.

Helsingin pörssistä löytyykin useita kansainvälisesti menestyneitä syklisellä alalla toimivaa yhtiötä.

Seuraavat yritykset ovat hyviä esimerkkiyhtiöitä kotimarkkinoiltamme löytyvistä syklisistä osakkeista.

Mitä osakevälittäjää käytät kotimaisiin osakkeisiin? Välittäjävertailumme perusteella Nordnet on paras välittäjä kotimaisiin osakkeisiin.

Metso Outotec

Metso Outotec on teknologiayhtiö Outotecin ja Metson kaivosliiketoiminnan yksikön, Metso Mineralsin yhdistyessä syntynyt yhtiö.

Yritys toimii kaivosteollisuuden ja teknologian toimialoilla. Yrityksen liiketoiminnan keskittyessä tarjoamaan laitteita, palveluita ja teknologiaa perusteollisuuden tarpeisiin, heijastuu kyseisen alan syklisyys suoraan myös Metso Outotecin liiketoiminnan kysyntään.

Kamux Suomi

Auto on monille suomalaisille pakollinen kulkuneuvo päivittäiseen liikkumiseen. Autosta tulee kuitenkin nopeasti välttämättömän kulkuneuvon lisäksi myös ylellisyyshyödyke, tulotason nousun heijastuessa usein autovalintoihin.

Nousuhdanteessa yhä useammalla ihmisillä onkin aiempaa suurempi osa tuloistaan käytettävissä välttämättömyyksien jälkeen, jolloin yhä useampi päättää myös vaihtaa autoaan.

Kamux on vain kahdessa vuosikymmenessä kasvanut Suomen suurimmaksi käytettyjen ajoneuvojen kauppaketjuksi, kasvattaen samalla toimintaansa myös Ruotsissa ja Saksassa. Kamux on syklinen osake, sillä autojen kysyntä reagoi vahvasti suhdannevaihteluun.

Trainers’ House

Trainers’ House on etenkin valmennuksistaan tunnettu konsulttiyritys, joka tarjoaa erilaisia palveluja yritysten toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen.

Trainers’ Housen tarjoamien valmennuspalvelujen kysyntä on kuitenkin muiden konsulttiyritysten tavoin syklistä. Muiden yritysten mahdollisuudet investoida yrityksensä sekä henkilöstönsä kehitykseen konsulttipalveluiden avulla riippuvat vahvasti suhdannevaihtelusta.

Neste

Neste tunnetaan suurena suomalaisena öljy-yhtiönä, joka jalostaa, markkinoi ja myy erilaisia öljytuotteita. Yhtiö tunnetaan myös panostuksistaan uusiutuvan dieselin valmistukseen sekä maailman suurimpana jätteistä ja tähteistä valmistettujen polttoaineiden valmistajana.

Energia-alan yrityksenä myös Nesteen osake on syklinen osake. Energia-alan syklisyys johtuu suhdannevaihtelun heijastumisesta energian kysyntään, perusteollisuuden syklisyyden näkyessä vahvasti myös energiasektorilla.

UPM-Kymmene

UPM on liikevaihdoltaan mitattuna Suomen suurimpien yhtiöiden joukkoon kuuluva metsäteollisuuden yritys. UPM:n liiketoiminta koostuu pääasiassa sellu- sekä paperituotannosta ja puutuotteista. Yhtiö on kuitenkin laajentanut liiketoimintaansa myös energiatuotantoon, biokemikaaleihin sekä biodieselin jalostukseen.

UPM toimii syklisen metsäteollisuuden parissa, joten UPM:n osake on selkeästi syklinen osake. Myös yhtiön energia-alalle hajautettu toiminta on vahvasti altista suhdannevaihteluille, korostaen liiketoiminnan syklisyyttä kokonaisuutena.

Sykliset osakkeet Yhdysvalloissa

Yhdysvallat on jo pitkään ollut sijoittajien suuressa suosiossa laajojen markkinoidensa sekä voimakkaan talouskasvun ansiosta.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta löytyykin laaja valikoima syklisiä osakkeita, joista useat ovat varmasti sinulle jo entuudestaan tuttuja yhtiöitä.

Mikä osakevälittäjä on paras Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin?

Vertailimme 11 osakevälittäjää ja vertailun perusteella suosittelemme jenkkiosakkeisiin sijoittajalle joko Etoroa tai Degiroa. Aktiivinen sijoittaja voi säästää näin jopa 15-20€ jokaisesta kaupasta verrattuna esimerkiksi Nordnettiin tai Nordeaan.

Vertaa osakevälittäjät

Blackrock

BlackRock on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti toimiva varainhoitoyhtiö. Yhtiö hallinnoi vuoden 2022 alussa 10 biljoonan (10 000 mrd.) dollarin edestä varallisuutta, tehden siitä maailman suurimman varainhoitoyhtiön hallinnoitujen varojen määrällä mitattuna.

Rahoitusalan yritykset reagoivat vahvasti suhdannevaihteluun, sillä kysyntä erilaisille varainhoidon palveluille, lainoille sekä muille tuotteille seuraa vahvasti suhdannekehitystä.

Expedia Group

Expedia Group tunnetaan tarjoamistaan matkailualan verkkopalveluista, kuten Trivago, Expedia ja Hotels.com. Yhtiön liiketoiminta perustuu matkojen välitykseen sekä matkatoimistopalvelujen tarjoamiseen maailmanlaajuisesti.

Matkailualan syklisyys heijastuu suoraan Expedia Groupiin, liike- ja lomamatkojen kysynnän seuratessa vahvasti suhdannevaihtelua.

Bank of America

Bank of America on Yhdysvaltain suurimpien pankkien joukkoon kuuluva yritys, joka tarjoaa asiakkailleen laajasti erilaisia pankkipalveluja. Bank of American osake on kuitenkin syklinen osake, sillä pankkipalveluiden kysyntä on vahvasti suhdanneriippuvaista. Etenkin varainhoidon palvelut sekä lainat ja yleinen rahaliikenteen määrä muodostuvat suuren osan pankkien tuotoista, jonka vuoksi niiden kysynnän syklisyys vaikuttaakin suuresti yhtiöiden tuottoon eri suhdannevaiheissa.

Ford Motor

Ford on eräs maailman tunnetuimpia autovalmistajia, joka tunnetaan myös liukuhihnatuotannon pioneerina. Ford on pääasiassa autonvalmistaja, mutta tarjoaa myös oheispalveluita leasingin ja erilaisten rahoituspalvelujen muodossa.

Uusien autojen kysyntä riippuu vahvasti suhdannevaihtelusta. Noususuhdanteessa autovalmistajat hyötyvät ihmisten kasvavasta ostovoimasta, kun taas laskusuhdanteessa auton päivitystä saatetaan lykätä eteenpäin välttämättömien menojen vuoksi.

International Paper

International Paper on yhdysvaltalainen metsäteollisuuden yhtiö, joka on samalla myös maailman suurin metsäteollisuuden alalla toimiva yhtiö. Metsäteollisuuden syklinen luonne tekeekin useiden suomalaisten yhtiöiden tavoin myös International Paperista syklisen osakkeen.

Mistä ostaa syklisiä osakkeita?

Tässä muutama suositus osakevälittäjistä, joiden kautta voit ostaa kotimaisia ja ulkomaisia syklisiä osakkeita:

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,055%/3€ – 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuenEU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0
Muut kulutSuperrahastoille kulut 0€Optiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Financer.com vertaili 11 tunnetun osakevälittäjän hinnastot, plussat ja miinukset. Vaikka sinulla olisi jo arvo-osuustili tai osakesäästötili, kannattaa tarkistaa vertailun tulokset, jotta et maksa sijoituksistasi liikaa. Välittäjien kuluista voi kertyä satojen eurojen erot vaikka tekisit vain parikymmäntä kauppaa vuodessa.

Katso vertailu ja vertaile osakevälittäjät tästä:

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi on Financer.com Suomen maajohtaja. Hän on kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Hän haluaa tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon818 lukukertaa
Päivitetty: 6.4.2023

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää