Korkolaskuri

Kätevä korkolaskuri, jolla voit laskea lainan korkokulut kuukaudessa tai vuodessa. Laske korko lainan maksuerät korkolaskurin avulla. Lue myös, miten korko lasketaan.
Pylväät Viiva Lista
Vertaile kulutusluotot

Laske korkokulut

Korkolaskuri

Korkolaskurin avulla lasket lainan korkokulut tai talletuksen korkotuoton

Financer.com:n korkolaskurilla voit selvittää lainan kuukausittaisen tai vuosittain maksettavan koron määrän, kun tiedät lainan nimelliskoron. Voit käyttää korkolaskuria myös talletusten tai sijoituksen tuoton laskemiseen.

Korkolaskuri on hyvä apuväline niille, jotka haluavat saada yleiskuvan lainan korkokulujen suuruudesta, mutta jos haluat laskea tarkemmat tiedot lainan kuluista ja kuukausieristä, voit käyttää apuna lainalaskuria. Lainalaskurilla voit laskea esimerkiksi lainan maksuerän suuruuden.

Mikä on korko?

Korolla tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan rahan hintaa.

Joudut maksamaan korkoa sinulle myönnettävästä lainasta ja vastaavasti sinulle voidaan maksaa korkoa pankkiin tekemistäsi talletuksista.

Talletuskorko on sinulle talletuksesta maksettava korko, joka määräytyy pankin omien ehtojen mukaisesti.

Lainan korko on lainapääomasta lainanantajalle maksettava hinta. Korko on lainantarjaojaalle maksettava korvaus tämän ottamasta riskistä sekä siitä, ettei lainattu pääoma ole tämän käytössä.

Mistä lainan korko koostuu?

Lainan korko koostuu viitekorosta ja marginaalista. Vaihtoehtoisesti lainaan voidaan tarjota myös kiinteää korkoa.

Viitekorko

Lainan viitekorkona käytetään usein Euribor-viitekorkoa, joka on euroalueen pankkien välisten korkojen hintaa seuraava viitekorko. 

Vaihtoehtoisesti lainan viitekorkona voidaan käyttää pankin tai rahoituslaitoksen omaa viitekorkoa.

Nämä pankkien omat viitekorot tunnetaan yleisesti Prime-korkoina, ja myös ne seuraavat yleistä korkotasoa, mutta niiden noteeraus tapahtuu Euribor-korkoja harvemmin.

Marginaalikorko

Marginaalikorko on asiakaskohtainen korko, joka lisätään lainan viitekorkoon. Marginaalikorko perustuu asiakaskohtaiseen arvioon, johon vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan maksukyky, lainan mahdolliset vakuudet sekä laskennallinen riskitaso. 

Marginaalikorko on se koron osa, jolla pankki tai muu luotontarjoaja tekee voittoa. 

Marginaalikoron tyypillinen määrä vaihtelee eri lainatyypeissä suuresti. Vakuudettomien kulutusluottojen marginaalikorko on käytännössä aina suurempi kuin vakuudellisten asuntolainojen.

Listasimme tyypillisiä marginaalikorkoja eri lainatyypeille alle:

LainatyyppiTyypillinen marginaalikorko
Kulutusluotto4-15%
Asuntolaina0,5-1,2%
Vakuudellinen yrityslaina2-5%

Miten lainan korko lasketaan?

Yksinkertaisesti sanottuna, lainan korkokulut muodostuvat lainan nimelliskorosta. Nimelliskorko on lainan vuosikorko tai kuukausikorko eikä se ota huomioon avausmaksua tai muita lainasta aiheutuvia kustannuksia.

Korkokustannuksiin lasketaan mukaan vain ja ainoastaan lainan korosta aiheutuvat kustannukset. Korkokustannuksissa ei oteta huomioon muita maksuja, kuten lainan avausmaksua, tilinhoitomaksua tai laskutuslisää.

Jos haluat laskea korkolaskurin avulla ainoastaan lainan korkokulut, käytä laskurissa lainan nimellistä vuosikorkoa, älä todellista vuosikorkoa. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan mukaan kaikki lainasta koituvat kulut, mukaan luettuna avausmaksut ja laskutuslisät.

Vuosikorko vai kuukausikorko?

Vuosikorko ja kuukausikorko kertovat, miten paljon lainasummasta peritään korkoa.

Vuosikorko ja kuukausikorko kertovat siis ainoastaan koron osuuden. Nämä luvut eivät kerro, miten paljon laina sisältää muita kustannuksia, kuten avausmaksuja tai kuukausittaisia palvelumaksuja.

Varsinaisen lainan lyhennyksen lisäksi lainamaksuun sisältyy lähes aina muitakin kuluja. Korko ja maksut yhdessä muodostavat lainan todellisen vuosikoron.

Ero vuosikoron ja kuukausikoron välillä on siinä, että vuosikorko kuvaa, miten paljon korkoa peritään vuodessa ja kuukausikorko kertoo, miten paljon korkoa peritään kuukaudessa. Kuukausikorkoa käytetään tyypillisesti pienten lainojen yhteydessä, jolloin laina-aika on yleensä 1-3 kuukautta.

Todellinen vuosikorko – helpoin tapa vertailla todellisia kuluja

Todellinen vuosikorko ottaa huomioon kaikki lainasta aiheutuvat kulut, kuten lainan nimelliskoron, avausmaksut, palvelumaksut, laskutuslisän ja tilinhoitomaksun. Todellinen vuosikorko on helpoin tapa vertailla lainojen todellisia kustannuksia, sillä siihen sisältyvät kaikki kulut.

Jos haluat löytää kokonaisuudessaan halvimman lainan tai kulutusluoton, kannattaa silloin vertailla lainojen todellisia vuosikorkoja.

Mitkä asiat vaikuttavat lainan korkoon?

Lainan korkoon vaikuttavat useat erilaiset tekijät. Listasimme alle muutamia suurimmista lainan korkotasoon vaikuttavista tekijöistä.

Lainan vakuudet

Eräs suurimmista lainan korkoon vaikuttavista tekijöistä on lainan vakuudellisuus. Vakuudettomien lainojen korot ovat lähes aina korkeampia kuin vakuudellisten lainojen, sillä pankki hinnoittelee lainat suurelta osin riskitason mukaan. 

Lainan vakuudet toimivat lainan takaisinmaksun turvana pankille, mikäli velallinen ei syystä tai toisesta kykene suoriutumaan lainanmaksusta.

Asiakkaan maksukyky

Oma maksukykysi on suuressa osassa lainan marginaalikoron määräytymistä. Mitä suuremmat nettotulosi ovat ja mitä pienemmät säännölliset menosi ovat, sitä matalampi riskitaso lainallesi voidaan laskea. 

Yleinen korkotaso

Suuri osa myönnettävistä lainoista sidotaan johonkin viitekorkoon, kuten Euribor-korkoon tai pankin omaan Prime-korkoon. Viitekorkojen kehitys heijastaa yleisen korkotason kehityksen suoraan lainasi korkoon.

Lainsäädäntö

Suomessa kuluttajaluottoja koskeva lainsäädäntö rajaa kuluttajaluottojen vuosikoron korkeintaan 20 prosenttiin.

Huomioithan, että luoton todellinen korko voi kuitenkin nousta myös tätä suuremmaksi, sillä lainasta voidaan periä korkeintaan 150 euroa muita luottokustannuksia vuodessa.

KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi on Financer.com Suomen maajohtaja. Hän on kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Hän haluaa tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa

UKK

Miten lainan korko lasketaan?
Lainan kokonaiskorko voidaan laskea laskemallaviitekorko ja aisakaskohtainen marginaali yhteen. Lainan korko voidaan laskea myös yksinkertaisella kaavalla, jossa K on lainapääoma, P korko ja T laina-aika vuosina. Esimerkiksi 1000 euron lainapääomalla, 10 prosentin vuosikorolla ja 2 vuoden laina-ajalla korko olisi (1000 * 10 * 2) /100 = 200€.
Mikä on lainan korko?

Lainan korko on lainantarjoajalle lainapääomasta maksettava hinta. Lainan korko koostuu yleensä viitekorosta ja tähän lisättävästä asiakaskohtaisesta marginaalista. Vaihtoehtoisesti lainaan voidaan sopia myös kiinteä korko.

Miten lainan korko määräytyy?

Lainan korko määräytyy mahdollisen viitekoron ja asiakaskohtaisen marginaalikoron muodostamasta kokonaiskorosta.

Milloin lainan korko tarkistetaan?

Viitekorkoon sidotun lainan korko tarkistetaan yleensä säännöllisesti. Esimerkiksi 12 kuukauden Euribor-korkoon sidotussa asuntolainassa koron tarkistus tehdään vuoden välein lainan nostamisesta.

Miten lasketaan lainan kuukausikorko?

Voit laskea lainan kuukausikoron helposti tämän sivun ylälaidasta löytyvällä korkolaskurilla. Vaihtoetoisesti voit jakaa vuosikoron kahdellatoista. 2 prosentin vuosikorko olisi siis 2,0% / 12 = 0,166%

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Miten voimme kehittää artikkelia? Jäikö jokin kysymys vastaamatta? Palautteesi lähetetään yksityisesti.

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää