Näin lainaa haettiin vuonna 2018 – Financer.comin katsaus viime vuoden lainatrendeihin

  • tammikuu 30, 2019
  • Lukuaika 5 min
  • 448 lukukertaa

Vuonna 2018 kulutusluotot ja pikavipit ovat olleet laajasti esillä mediassa suunniteltujen lakimuutosten, kotitalouksien velkaantumisen ja pikavippien epäkohtien takia. Financer.com kävi läpi vuoden 2018 lainatrendejä ja selvitti, miten suomalaiset hakivat lainaa vuonna 2018.

Financer.com on yksi Suomen johtavia lainavertailusivustoja ja lähes miljoona sivunäyttöä vuonna 2018 tekevät meistä yhden Suomen suurimmista talousaiheisista sivuistoista.

Analysoimme tätä vuosikatsausta varten yli 12500 meidän lainavertailussamme tehtyä hakua ja tulosten perusteella saimme selville, mitkä olivat vuoden 2018 suosituimmat lainasummat kategorioittain. Lisäksi selvitimme suosituimpia laina-aikoja sekä ikä- ja sukupuolijakaumia eri lainatuotteissa.

Käydään läpi hakujen tuloksia kategorioittain sekä keskiarvoja kaikista hakutuloksista. Tarkasteltavat kategoriat ovat:

  • kaikki haut yhteensä Financer.com-palvelussa
  • pikavipit
  • kulutusluotot
  • autolainat

Keskimäärin lainaa haettiin reilu 7000 € reilun 3 vuoden maksuajalla

Financer.com-palvelussa voi vertailla lainasummia 50 eurosta aina 70000 euroon saakka. Tuloksissa on otettu kuitenkin huomioon vain lainat 60000 euroon saakka, sillä päivitimme suuremmat summat palveluumme vasta viime vuoden lopulla. Laina-aikojen suhteen skaala on 15 päivästä 15 vuoteen.

Keskimäärin Financer.com-palvelun lainavertailusta haettiin 7351,73 euron suuruisia lainoja. Keskiarvo haettujen lainojen takaisinmaksuajoissa oli 1189 vrk eli noin 3,3 vuotta tai 40 kuukautta.

Kolme eniten haettua lainasummaa olivat 300, 1000 ja 10000 euroa. Laina-aikojen osalta eniten hakuja keräsivät 30 vuorokauden sekä 12 ja 24 kuukauden lainat.

Alla kuvaaja kaikista vertailussamme tehdyistä hauista lainasummittain.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kuvaajassa on nähtävissä selviä piikkejä tiettyjen lainasummien kohdalla. Piikit johtuvat eri lainatuotteista ja lainan käyttötarkoituksesta ja esimerkiksi pikalainaa haettaessa korostuvat pienemmät lainasummat kuin autolainoissa.

Käydään läpi dataa seuraavaksi kategorioittain.

Pikavipeissä korostuvat pienet lainasummat

Pikavippien osalta otimme huomioon 50-2000 euron lainasummat ja haut, jotka on tehty aiheeseen liittyvillä sivuilla. Pikalainoissa odotetusti korostuvat pienemmät lainasummat sekä lyhyet laina-ajat.

Keskimäärin pikavippiä haettiin 470,26 euroa ja laina-ajan keskiarvo oli 147 vrk eli noin 5 kuukautta.

Suosituimmat yksittäiset lainasummat pikavipeissä olivat 300, 100 ja 200 euroa.

Pienissä lainoissa laina-ajat ovat myös lyhemmät. Haetuimmat laina-ajat pikavipeille olivat 30 vuorokautta, 12 kuukautta ja 60 vuorokautta.

Alla kuvaaja suosituimmista lainasummista pikalainojen osalta.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kuvaajassa on selvästi nähtävissä, että valtaosa haetuista pikalainoista osuvat 50-500 euron välille. Noin 76 prosenttia hauista osuivat 50-500 euron haarukkaan. Suuremmat tasasummat (1000, 1500 ja 2000 euroa) keräsivät myös merkittävän määrän hakuja.

Kulutusluottoa kymppitonni

Kulutusluotoissa haetuimmat summat hajautuvat laajemmalle skaalalle. Suosituin kulutusluotto oli 1000 euroa keskiarvon ollessa lähes 10000 euroa.

Analysoimme kulutusluottoihin liittyviä hakuja 60000 euroon asti ja keskimäärin kulutusluottoa haettiin viime vuonna 9569,60 euroa keskimäärin 1562 vrk eli 52 kuukauden tai reilun 4 vuoden maksuajalla.

Keskisuuria luottoja haettiin määrällisesti enemmän, mutta suuremmat lainasummat nostavat keskiarvoa ylemmäs.

Suosituimmat lainasummat olivat 1000, 3000 ja 10000 euroa. Suosituimpia laina-aikoja olivat 12, 24 sekä 60 kuukautta.

Alla kuvaaja suosituimmista kulutusluotoista hakumäärien mukaan.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kulutusluotoissa haut keskittyivät suurimmaksi osaksi kolmeen ryhmään suurempien tasasummien ympärille. Haut keskittyivät 1000 ja sitä pienempiin summiin, 2000-5000 euron välille sekä suuremmissa summissa 10000-30000 euron haarukkaan.

Autoa varten haetaan suurempaa lainaa

Tämän tarkastelun kategorioista autolainoissa lainasummat ja laina-ajat ovat selvästi korkeimmat. Autolainoissa otimme huomioon lainat 60000 euroon saakka.

Financer.com-palvelun kautta etsittiin keskimäärin 13587,26 euron autolainoja 1776 vrk eli 59 kuukauden tai noin 5 vuoden maksuajalla.

Suosituimmat yksittäiset lainasummat autolainoissa olivat 10000, 15000 ja 20000 euroa. Lainasummien osalta eniten hakuja keräsivät 36, 60 ja 72 kuukauden laina-ajat.

Alla kuvaaja haetuista autolainoista lainasummittain.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Autolainoissa suurin kiinnostus näyttää olevan 10000-20000 euron lainasummissa. Noin 55 prosenttia kaikista hauista osuivat tälle välille.

Sukupuoli- ja ikäjakaumat lainoissa

Lainasummien ja takaisinmaksuaikojen lisäksi analysoimme eri lainatuotteiden sukupuoli- ja ikäjakaumia.

Financer.com-palvelun tietojen perusteella naiset hakivat jonkin verran enemmän kulutusluottoa ja pikalainaa kuin miehet. 56 prosenttia pikalainaa ja 52 prosenttia kulutusluottoa hakevista olivat naisia.

Autolainoissa puolestaan miehet olivat selvästi suurempi ryhmä 69 prosentilla hauista.

Alla vielä sukupuolijakauma esitettynä kuvaajan avulla.

Selvitimme myös ikäjakaumat eri lainatuotteiden osalta.

Kaikkissa lainatuotteissa suosituin ikäryhmä olivat 25-34 vuotiaat.

Karkeasti sanottuna pikavipin ja kulutusluoton hakijat olivat hieman autolainan hakijoita nuorempia.

Autolainoissa yli puolet hakijoista ovat 25-44 vuoden ikäisiä. Alle 25-vuotiaita hakijoita oli vain 9 prosenttia, joten autolainan hakeminen tulee tämän tiedon valossa ajankohtaiseksi vasta nuoruusvuosien jälkeen.

Alla kuvaaja autolainojen hakijoiden ikäjakaumasta.

Kulutusluotoissa 18-24 vuotiaat ovat hieman suurempi ikäryhmä autolainoihin verrattuna, mutta myös kulutusluotoissa yli puolet hakijoista osuvat 25-44 vuoden ikähaarukkaan.

Alla kuvaaja kulutusluoton hakijoiden ikäjakaumasta.

Pikavippi oli myös suosituin 25-34 vuotiaiden ikäryhmässä, mutta nuorien 18-24 vuotiaiden osalta pikalaina oli suosituin lainamuoto. Pikavipin hakijoista 19 prosenttia olivat 18-24 vuotiaita.

Alla kuvaaja pikavipin hakijoiden ikäjakaumasta.

Muutama sana katsauksen tuloksista

Tulokset perustuvat Financer.com-sivustolla tehtyihin hakuihin sekä Google Analytics -palvelun käyttäjätietoihin. Meillä ei ole tietoa toteutuneista lainasopimuksista, joten tulokset ovat suuntaa-antavia. Ikä ja muut tiedot kerätty anonyymisti Google Analytics -palvelun kautta eikä Financer.com kerää käyttäjistään muita tietoja.

Tuloksissa voi myös olla jonkin verran vääristymää johtuen vertailutyökalumme oletusasetuksista. Tästä huolimatta nämä tulokset antavat hyvän yleiskuvan siitä, millaista lainaa suomalaiset hakivat viime vuonna.

Pyysimme tätä katsausta varten kommentteja useilta suosituilta lainapalveluilta ja pankeilta, mutta yritykset eivät voineet luovuttaa omaa dataansa meidän käyttöön. Tilastokeskus on niin ikään lopettanut luottokantatilastot vuonna 2015, joten virallista dataa ei ole saatavilla.

Lainatrendit vuodelle 2019

Netistä haettavat kulutusluotot näyttävät olevan kasvussa.

Vielä pari vuotta sitten suurimmat netistä haettavat vakuudettomat kulutusluotot olivat 50000 euron suuruisia. Vuonna 2018 moni pankki kuitenkin korotti vakuudettomia luottojaan 60000 tai jopa 70000 euroon asti. Myös Takuusäätiön tiedotteesta käy ilmi, että velkaneuvontaan hakeutuvilla on keskimäärin yhä entistä enemmän velkaa.

Pikalainoissa vuonna 2013 voimaan tullut lakimuutos on myös ajanut monia firmoja tarjoamaan suurempia luottoja ja nykyisin lähes kaikissa nettilainoissa asiakkaalle myönnetään vähintään 2000 euron luottoraja.

Vuodelle 2019 on suunniteltu uutta lakiuudistusta, joka tulee todennäköisesti asettamaan kaikkien luottojen todellisen vuosikoron ylärajan noin 30 prosentin tuntumaan. Lakimuutosta on kaavailtu vuoden 2019 syksylle.

Lakimuutoksen vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta pienlainosta perittävät korot tulevat lakimuutoksen myötä todennäköisesti laskemaan, mikä voi aiheuttaa lainanantajille painetta myöntää yhä suurempia luottoja pidemmällä maksuajalla. Juuri näin kävi myös vuoden 2013 lakimuutoksen jälkeen.

Lisätietoja

Lisätietoja tästä katsauksesta ja Financer.com-palvelusta antaa: Maajohtaja Jussi Yli-Korhonen, fi(at)financer.com.

Kirjoittaja Jussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
448 lukukertaa
Päivitetty: tammikuu 31, 2020

Tutustu aiheisiin