puskurirahasto
Talousoppaat

Puskurirahasto - Kuinka rakentaa taloudellinen puskuri?

Kirjoittaja  Jussi Yli-Korhonen
Tarkistanut  Aku Tuomola
Päivitetty: 16.11.2023
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Tässä oppaassa kerromme, kuinka kuka tahansa kykenee rakentamaan itselleen puskurirahaston, sekä miksi jokaisella meistä tulisi olla taloudellista puskuria.

Mikä on puskurirahasto?

Puskurirahasto on säästettyä varallisuutta, jonka tarkoituksena on turvata maksukyky arjen yllättävissä kuluissa. Hyvä tavoite puskurirahaston koolle on 3-6 kuukauden menoja vastaava summa.

Puskurirahasto koostuu yleensä säästötilillä olevasta käteisestä rahasta, mutta sisältää usein tämän lisäksi myös sijoituksiin kiinnitettyä varallisuutta.

Puskurirahastoon säästetään tasaiseen tahtiin tuloista yli jäävää rahaa, jolloin puskurirahasto kasvaa säännönmukaisesti. Näin ollen puskurirahaston kerryttäminen onnistuu, vaikka säästöön jäävä kuukausittainen summa ei olisikaan suuri.

Miksi puskurirahasto on tärkeä?

Puskurirahaston perimmäisenä tarkoituksena on turvata maksukyky odottamattomien menojen kohdalla sekä tuoda säästäjälle mielenrauhaa.

Lisäksi puskurirahasto auttaa ja tuo mielenrauhaa myös sellaisiin tilanteisiin, joissa työkykysi kärsii hetkellisesti. Vaikka Suomessa onkin kattava turvaverkosto, joka takaa selviytymisemme myös vaikeista tilanteista, mahdollistaa oma taloudellinen puskuri mielenrauhan myös poikkeusoloissa.

Esimerkki

Jos auto tai kodinkone hajoaa, saattaa lasku usein nousta kuukaudessa säästöön jäävää summaa suuremmaksi. Yleisesti näissä tilanteissa korjauksella on kuitenkin kiire, sillä esimerkiksi töihin kulkeminen ilman autoa saattaa olla mahdotonta.

Ilman puskurirahastoa monet näistä arjen epämieluisista yllätyksistä saattaisivat johtaa kaikista muista menoista karsimiseen tai kulutusluoton ottamiseen, jotta välttämätön meno onnistutaan kuittaamaan.

Puskurirahasto tuo kuitenkin turvaa näihin tilanteisiin, sillä tiedät jo ennalta turvanneesi maksukykysi myös näissä tilanteissa.

Miten taloudellinen puskuri kannattaa rakentaa?

Oman taloudellisen puskurin rakentaminen kannattaa aloittaa jo ajoissa. Puskurirahaston optimaalinen koostumus on kuitenkin monille suuri kysymys, johon saattaa olla vaikeaa löytää selkeää vastausta.

Puskurirahasto koostetaan yleensä joko pelkästä säästötilillä olevasta käteisestä tai säästötilin ja sijoitusten yhdistelmästä. Optimaalinen koostumus riippuu kuitenkin säästökyvystäsi sekä kokonaisvaltaisesta elämäntilanteestasi.

Säästötili

Säästäminen on helpointa aloittaa avaamalla säästötili, ja aloittamalla säännölliset tilisiirrot tälle esimerkiksi palkkapäivänäsi. Säästötilillä olevat varat ovat likvidiä valuuttaa, joka mahdollistaa niiden nopean käyttämisen yllättävissä tilanteissa.

Säästötilin varojen korkea likviditeetti tarkoittaa kuitenkin sitä, että säästötilillä olevalle varallisuudelle ei makseta korkeaa korkoa.

Sijoitukset

Monet puskurirahastoaan rakentavat ovat alkaneet lisäämään myös erilaisia sijoituksia perinteisen säästötilin lisäksi saadakseen säästämilleen varoille tuottoa. Sijoitukset mahdollistavat säästämäsi alkupääoman kasvattamisen yhä kiihtyvään tahtiin korkoa korolle– ilmiön ansiosta.

Puskurirahaston koko varallisuutta ei kuitenkaan kannata sijoittaa, sillä sijoitettua varallisuutta on vaikeaa tai jopa mahdotonta käyttää nopeasti yllättävien kustannusten yllättäessä. Esimerkiksi rahastojen myymisessä saattaa kulua useita päiviä tai jopa viikkoja ennen kuin rahat todellisuudessa siirtyvät tilillesi.

Sijoitusten realisointi saattaa myös käydä kalliiksi, mikäli yllättävä kustannus tapahtuu laskumarkkinan pohjalla, sijoitustesi arvon ollessa matala.

Rahastoihin, ETF:iin tai suoriin osakkeisiin sijoittaminen on kuitenkin järkevää pidemmällä aikavälillä, kun säästötilillesi on jo kertynyt riittävän suuri puskuri.

Puskurirahaston automatisointi

Oman taloudellisen puskurin rakentaminen kannattaa aloittaa jo nyt, sillä pitkäjänteisyys palkitaan. Aloittamalla puskurirahaston rakentamisen mahdollisimman varhain, pystyt kasvattamaan riittävän taloudellisen puskurin myös pienemmällä säästösummalla pitkällä aikavälillä.

Pitkäjänteinen säästäminen ja sijoittaminen käyvät herkästi raskaaksi pidemmällä aikavälillä, jolloin säästämisen ja sijoittamisen säännöllisyys saattaa alkaa katkeilemaan.

Tämän vuoksi suosittelemme hyödyntämään useiden pankkien ja osakevälittäjien tarjoamia mahdollisuuksia tämän automatisointiin.

Miten kerryttää puskurirahastoa automaattisesti?

Säästötilin osalta automatisointi onnistuu varsin helposti asettamalla automaattinen tilisiirto palkkatililtäsi säästötilille. Asettamalla siirtopäiväksi palkkapäiväsi, et tule vahingossa käyttäneeksi rahoja, jotka suunnittelit säästäväsi.

Sijoitusten automatisointi on helpottunut viime aikoina huomattavasti, sillä yhä useampi osakevälittäjä tarjoaa helppokäyttöisiä ominaisuuksia juuri tähän tarkoitukseen.

Esimerkiksi Nordnet mahdollistaa automaattisen kuukausittaisen sijoituksen valitsemiisi rahastoihin. Riittää että asetat palkkatililtäsi automaattisen siirron arvo-osuustilillesi, jolloin rahastomerkintä tehdään haluamiisi rahastoihin tai ETF:iin automaattisesti kuukausittain.

Kuinka suuri puskurirahaston tulisi olla?

Puskurirahaston suositeltu suuruus riippuu useista erilaisista tekijöistä, joista kuitenkin tärkeimpänä ovat omat säännölliset menosi. Tämän lisäksi puskurirahaston tavoitekokoon vaikuttaa suuresti myös nykyinen elämäntilanteesi, ikäsi sekä tulojesi suuruus.

Nyrkkisääntönä pidetään yleisesti, että puskurirahastosta löytyisi vähintäänkin kaksi tai kolme kertaa kuukausittaisen nettopalkkasi suuruinen summa. Toinen tapa laskea puskurirahaston suuruutta on miettiä kuinka suuri summa kattaisi 3-6 kuukauden pakolliset kustannukset.

Puskurin optimaalinen summa on kaikille hyvä tavoite, vaikka kuukaudessa säästetty summa jäisikin pieneksi.

Tässä muutamia esimerkkejä puskurin koolle eri tulotasoilla:

Perheellinen palkansaaja

Ensimmäisenä esimerkkinä käytetään keskiluokkaa edustavaa perheellistä palkansaajaa

 • Hän tienaa nettona 2500 euroa kuukaudessa.
 • Pakolliset elinkustannukset ovat 1500 euroa kuukaudessa.
 • 2-3 kuukauden nettopalkan mukaan laskettavan puskurin suuruus olisi nyrkkisäännön mukaisesti 5000-7500 euroa.
 • 3-6 elinkustannusten mukaan laskettu suositus taas olisi 4500-9000 euroa.

Opiskelija osa-aikatyössä

Toisena esimerkkinä on matalampaa tuloluokkaa edustava, osa-aikatyötä tekevä ja yksinasuva opiskelija.

 • Nettotulot ovat 1000 euroa kuussa.
 • Pakolliset elinkustannukset ovat 750 euroa kuussa.
 • 2-3 kuukauden tulojen mukaan laskettuna olisi suositus puskurin koolle 2000-3000 euroa.
 • 3-6 kuukauden elinkustannusten mukaan lasketun puskurin suuruus olisi 2250-4500 euroa.

Hyvätuloinen palkansaaja

Viimeisenä esimerkkinä korkeampaa tuloluokkaa edustava, perheellinen ja hintavaa elintasoa ylläpitävä palkansaaja.

 • Nettotulot ovat 5000 euroa kuukaudessa
 • Elinkustannukset 4500 euroa kuukaudessa.
 • 2-3 kuukauden nettotulojen perusteella olisi suositus puskurin koolle 10000-15000 euroa.
 • 3-6 kuukauden elinkustannusten mukaan laskettuna taas suositus olisi 13500-27000 euroa, jossa hintava elintaso tulee näkyviin.

Säästöstrategiat

Puskurirahaston rakentaminen vaatii säännöllistä ja tasaista säästämistä tuloistasi. Se, kuinka suuri osa tuloistasi sinun tulisi säästää ei kuitenkaan ole välttämättä selkeää.

50/30/20-sääntö

Eräs yleisesti tunnetuista nyrkkisäännöistä säästämisen suunnitteluun on 50/30/20-sääntö.

Sääntö ohjaa suunnittelemaan kuukauden menot siten, että:

 • 50% kuukauden nettotuloista käytetään pakollisiin kustannuksiin
 • 30% valinnaisiin mukavuuskustannuksiin
 • 20% säästöihin

Edellä mainitun strategian lisäksi on olemassa myös monia muita tunnettuja sijoitusstrategioita, kuten 80/20-sääntö sekä 70/20/10-sääntö. Kaikkia näistä strategioista yhdistää kuitenkin se, että nettotuloista tulisi laittaa säästöön vähintään 20 prosenttia.

80/20-sääntö

 • 80% kuukauden nettotuloista käytetään pakollisiin kustannuksiin ja muuhun kulutukseen
 • 20% säästöihin

70/20/10-sääntö

 • 70% kuukauden nettotuloista käytetään pakollisiin kustannuksiin
 • 20% säästöihin
 • 10% mukavuuksiin ja viihteeseen

20 prosentin säästäminen nettotuloista voi tuntua huomattavan suurelta summalta esimerkiksi matalatuloiselle yksinhuoltajalle tai opiskelijalle. Tästä huolimatta se on erinomainen säästötavoite tulojesi suuruudesta riippumatta.

Miten aloittaa puskurirahasto?

Tärkeintä oman taloudellisen puskurin kerryttämisessä on aloittaa aikaisin. Tällä tavoin olet todennäköisesti ehtinyt jo säästämään riittävästi varoja siinä vaiheessa, kun tarve niiden käyttämiselle ilmaantuu.

Miten puskurirahaston kokoaminen aloitetaan käytännössä? Käymme seuraavaksi läpi tämän prosessin vaihe vaiheelta.

1. vaihe

Aloita säästäminen

Ensimmäinen askel on aloittaa säästäminen. Mikäli tulosi ovat säännölliset, onnistuu tämä helposti esimerkiksi asettamalla automaattinen tilisiirto palkkatililtäsi säästöön heti palkkapäivänä.

Aluksi kannattaa pyrkiä yksinkertaisesti kerryttämään rahaa säästötilille säännölliseen tahtiin, murehtimatta sen enempää puskurirahaston rakenteesta.

2. vaihe

Päätä puskurirahaston rakenne

Nyt kun olet jo ehtinyt kerryttää hieman varoja säästöön, sekä luonut säästämisestä itsellesi säännöllisen rutiinin, on aika keskittyä rahaston rakenteeseen. Tämän oppaan ohjeiden mukaisesti sinun tulisi nyt päättää, kuinka suuren osan puskurirahastostasi haluat kiinnittää sijoituksiin.

Suositusten mukaisesti säästötilille kannattaisi jättää noin kahden tai kolmen kuukauden nettopalkkaa vastaava määrä, joka kuitenkin riippuu tulojesi ja menojesi suuruudesta. Tämän ylittävien varojen sijoittamista kannattaa kuitenkin harkita, etenkin matalien korkojen ja korkean inflaation aikana.

3. vaihe

Avaa arvo-osuustili

Kun olet päättänyt puskurirahastosi rakenteen ja kerryttänyt säästötilille riittävän käteiskassan, on aika aloittaa kertyneiden varojen sijoittaminen.

Automaattinen sijoittaminen onnistuu useilla osakevälittäjillä helpoiten rahastoihin ja ETF:iin, jotka vaativat arvo-osuustilin käyttämistä. Mikäli haluat käydä aktiivisempaa kauppaa ilman automaatiota, onnistuu tällöin myös osakesäästötilin käyttö.

Suosittelemme arvo-osuustilin avaamista esimerkiksi Nordnetiin, eToroon tai Degiroon, joiden tarkemman vertailun löydät alta.

4. vaihe

Aloita automaattinen sijoitus

Seuraava askel on sijoittamisen automatisoiminen, jolla tarkoitamme automatisoituja ostoja rahastoihin tai ETF:iin.

Helpoiten automaattinen sijoittaminen onnistuu asettamalla kuukausittainen tilisiirto pankistasi arvo-osuustilillesi sekä hyödyntämällä osakevälittäjää, joka mahdollistaa automatisoidun kuukausisijoittamisen. Esimerkiksi Nordnet tarjoaa helpon järjestelmän useisiin rahastoihin ja ETF:iin sijoittamiseen täysin automatisoidusti.

Lopuksi

Pitäydy suunnitelmassa

Kaikessa säästämisessä ja sijoittamisessa tärkeimpänä askeleena on viimeinen, eli suunnitelmassa pitäytyminen pitkäjänteisesti. Näin takaat varallisuutesi kasvun ja reilun taloudellisen puskurin myös tulevaisuudessa.

Financer.comissa sijoittamisen ja säästämisen aloittaminen on helpompaa.

Ilmaisten ja selkeiden oppaidemme avulla säästöjen ja sijoitusten kerryttäminen puskurirahastoon onnistuu helposti.

Katso suosituimmat oppaat sekä parhaiden osakevälittäjien vertailut ja aloita sijoittaminen jo tänään!

Parhaat sijoitusalustat ovat:

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,06%/3€ - 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuen, rahastomerkinnät 0€EU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0 (Suorassa osakekaupassa) 0,15% (CFD-hinnanerosopimus)
Muut kulutNordnet Indeksirahastot Pohjoismaihin 0€ kuluillaOptiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen on Financer.com Suomen maajohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus talousalalta ja yli 400 kirjoitetun artikkelin asiantuntemus. Hänen erikoisosaamista ovat sijoittaminen, kulutusluotot ja oman talouden hoito.

Tekstin on tarkistanutAku Tuomola
Jaa
Read Icon527 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää