P2P úvěry: Jak zajistit své úspory před inflací?

  • 25. 4. 2023
  • 9 minut čtení
  • Read Icon79 přečtení
Náš závazek k transparentnosti
U nás ve Financer.com jsme odhodláni vám pomoci s vašimi financemi. Veškerý náš obsah se řídí našimi edičními zásadami. V rámci našeho procesu recenzování otevřeně informujeme o tom, jakým způsobem hodnotíme produkty a služby a o tom, odkud pochází naše zisky, se dozvíte v našem zveřejnění informací o inzerci.

Každý z nás si jistě někdy položil otázku, jak ochránit své úspory před stále rostoucí inflací. Nízké úrokové sazby na běžných bankovních účtech znamenají, že naše peníze ztrácejí hodnotu a my se musíme obrátit k alternativním možnostem investování.

Jednou z těchto možností jsou investice do P2P úvěrů. Ano, slyšíte správně. P2P investice mohou být efektivním řešením, jak ochránit své úspory před inflací.

P2P úvěry neboli půjčky od lidí se v posledních letech staly oblíbenou formou investování. Investoři vkládají své peníze do úvěrů, které jsou poskytovány prostřednictvím online platforem, a získávají výnosy v podobě úroků.

Kromě toho představuje pro investory také příležitost, jak pomoci jiným lidem získat finance pro jejich podnikání nebo osobní účely.

S generálním ředitelem společnosti Bondster Pavlem Klemou jsme si povídali o tom, jak a proč chránit své peníze před inflací investováním do P2P úvěrů.

Pavel Klema zastává pozici CEO FinTech startupu BONDSTER Marketplace. V oblasti finančních služeb, investic a úvěrů se pohybuje již více než 15 let.

V minulosti například řídil nebankovní úvěrovou společnost Profi Credit Czech a vedl oddělení pohledávek v Air Bank.

Pavel Klema vystudoval Vysoké učení technické v Brně se zaměřením na daňové poradenství, podnikové finance a obchod.


Inflace v Česku dosahuje rekordních hodnot. Jak se nejlépe chránit před negativními důsledky inflace?

Ze všech stran dnes slyšíme doporučení investujte, což je obecně správná cesta. Méně se již ale mluví o tom, jak k investicím přistupovat. Peníze určené k investování je především nutné rozkládat mezi jednotlivé třídy aktiv a dobře mezi nimi diverzifikovat.

To znamená najít si takové investiční nástroje, které poskytují správný poměr mezi přijatelným rizikem, požadovanou likviditou a očekávaným výnosem. Diverzifikovat je potřeba také v rámci jedné příslušné třídy aktiv a rozkládat tak rizika rozumným způsobem.

Diverzifikace

Důležitým aspektem investování, na který bychom neměli zapomínat, je diverzifikace. Je rizikové vsadit všechny své peníze na jednu kartu, protože v případě selhání se může stát, že ztratíme vše.

Rozumným řešením je snížit riziko ztráty tím, že rozložíme své investice mezi více typů investic a investičních nástrojů.

Jedním z příkladů, jak může vypadat dobře diverzifikované portfolio, je například poměr 30:20:20:15:15.

Je jasné, že každý může mít jiné potřeby a tím pádem i jinou akceptaci rizika, takže diverzifikační poměr například mezi jistotou v podobě investice do nemovitosti a nejistotou typu investice do kryptoměn může být úplně rozdílný. Určitě doporučuji investovat, ale tak, aby celý mix investičních nástrojů vyhovoval mým potřebám.


Jak se chovají investoři během krizí? Jak jsou na tom uživatelé Bondsteru?

V posledních letech ovlivňovaly chování investorů dvě negativní události nebo chcete-li krize, a to celosvětová pandemie koronaviru a ruská invaze na Ukrajinu. V obou případech jsme u investorů zaznamenali určité společné momenty.

Na začátku byl patrný prvotní šok, v jehož důsledku došlo k rychlému ochlazení investic. Nezaznamenali jsme ovšem žádný extrémní odliv peněz, spíše se jednalo o zbrzdění investic. Obvykle si uživatelé naší platformy nechávali prostředky na svých investorských účtech nezainvestované.

Důvodem byla zřejmě snaha ponechat si vyšší likvidní rezervu pro případ, že by krize s sebou přinesla potřebu hotovosti. Po odeznění prvotního šoku opět aktivita investorů na Bondsteru rostla.

Vzhledem k tomu, že vidíme jen část investorových aktiv, netroufám si dělat nějaké obecné závěry platné pro všechny typy investičních aktiv. Chování jednotlivých investorů na Bondsteru závisí i na tom, zda mají v úvěrech zainvestováno 30 nebo jen 5 procent ze svého celkového portfolia.

Svou roli hraje i typ investora. Někteří mohou podlehnout panice a okamžitě vybrat veškeré své investice, jiní naopak i v době krize přístup k investování nijak zásadně nemění. A pak jsou samozřejmě investoři, kteří se nacházejí někde mezi těmito dvěma póly.


Snažíte se vaše uživatele vzdělávat v tom, jak ochránit své úspory?

Na našem blogu pravidelně vydáváme články, které se podrobně věnují například diverzifikaci, složenému úročení, srovnání různých typů investic a dalším investičním tématům.

Aktuálně také připravujeme video tutoriály. Ty mají uživatelům platformy nejen pomoci v začátcích investování, ale také je například upozornit na různé užitečné funkcionality.

Připravujeme rovněž prostředí, které umožní našim investorům projít po registraci na platformě Bondster určitým sebe testem. Ten má svou formou za cíl také vzdělávat v základních oblastech investování do úvěrů.

Chtěli bychom aby naši investoři stoprocentně chápali základní principy a témata jako jsou diverzifikace, základní právní rámec investování do úvěrů a rovněž odpovědnosti Bondsteru, poskytovatele a investora.


Proč investovat právě do P2P/P2B úvěrů?

Jak jsem se již zmínil, při investování je důležité diverzifikovat mezi jednotlivými typy aktiv. Investice do úvěrů přes P2B (peer-to-business) platformy přináší další možnosti pro širší diverzifikaci portfolia.

Například oproti akciím, podílovým fondům, ETF či kryptoměnám nabízí pevný a předem známý výnos. Úvěry jsou navíc spláceny v pravidelných měsících splátkách a při reinvestici úrokových plateb získáváte úroky z úroků. Díky složenému úročení ještě více roste celkový výnos investice.

V současné době bych již segment P2B nezařazoval mezi alternativní investice. Na podobném principu fungují i banky, které poskytnuté úvěry nabízí k investici dalším subjektům. Princip i způsob investování do úvěrů je díky P2B tržištím jako je Bondster naprosto transparentní, jednoduchý a rychlý.


Myslíte si, že P2B úvěry v České republice budou v budoucnu nabírat na popularitě?

Rozhodně ano. Rostoucí trend investování do úvěrů přes P2B platformy vidíme i v zahraničí. Například v Německu je ovšem P2B investování na úplně jiné úrovni než u nás, ale jsem přesvědčen, že do takové úrovně dojdeme za určitý čas i my.

V Česku jsou velmi oblíbené investice do nemovitostí. To je pro nás příležitost, protože na Bondsteru můžete jednoduše investovat do úvěrů zajištěných právě nemovitostmi. Jedná se o velmi zajímavou alternativu k přímému pořízení investiční nemovitosti nebo investici do nemovitostního fondu.

Investice do úvěrů zajištěných nemovitostí patří mezi nejbezpečnější a jsou vhodné i pro začínající investory. Ve chvíli, kdy lidé na Bondsteru získají praktickou zkušenost s těmito investicemi, mohou velmi snadno přejít například k úvěrům zajištěným automobilem, kryptoměnou nebo s garancí zpětného odkupu.


V čem je Bondster lepší volba oproti jiným investičním platformám? (Jako například Zonky)

Při přímém srovnání se Zonky jsme v první řadě výnosově trochu jinde. Výnos nabízený Zonky je okolo pěti procent, což v současné době nepokryje ani inflaci. S tímto výnosem nelze konkurovat ani spořicím účtům, kde jsou vklady navíc ze zákona pojištěny.

Průměrný roční výnos na Bondsteru je aktuálně 13,5 procenta. Některé úvěry nabízí sazbu až 17 procent. Z těchto zmíněných důvodů mě osobně dává investování do úvěrů na Bondsteru mnohem větší smysl.

Velký rozdíl je i v samotných platformách. Na Bondsteru máte široké možnosti diverzifikace, ať už mezi jednotlivými poskytovateli, tak i nabízenými úvěry.

Platforma nabízí i další užitečné funkcionality. Například můžete využít přednastavené investiční strategie nebo si nastavit vlastní a vybírat úvěry podle vámi zadaných pravidel.


Jak jsou po technologické stránce zajištěny investice investorů na platformě Bondster?

Využíváme veškeré dostupné technologie, které brání napadení či zneužití investorských účtů. Peníze investorů jsou uloženy na speciálních oddělených bankovních účtech a nelze je využít jinak než k provádění investorských operací, to znamená například na vklady a výběry investora, jeho investice a podobně.

Další věcí je, že investorský účet je vždy na jméno, přičemž na stejné jméno musí být veden i bankovní účet. Takže jakýkoliv výběr prostředků například z investorského účtu vedeného na jméno Pavel Klema lze provést po prokázání identity pouze na bankovní účet Pavla Klemy. Jinak to nejde.


Od roku 2022 máte v nabídce i investování do úvěrů zajištěných kryptoměnami, můžete nám říct něco více o tomto produktu?

Investice zajištěné bitcoiny jsme připravili ve spolupráci s českým poskytovatelem úvěrů společností ACEMA Credit Czech. O tyto investice byl a stále je obrovský zájem.

Vystavené úvěry investoři velmi rychle proinvestují, a to především díky přednastaveným vlastním strategiím, které jim zveřejnění nabídky tohoto produktu hlídají. Hlavní rozdíl oproti ostatním typům investic na Bondsteru je v zajištění úvěru.

Dlužníci dávají do zástavy místo movitého či nemovitého majetku své bitcoiny. V případě nesplácení úvěru nebo výraznějšího propadu tržní ceny kryptoměny dochází k prodeji zastavených bitcoinů. Investorům se v takovém vyplatí prostředky až do konce sjednané doby splatnosti úvěru včetně úroků.

Investor tedy při předčasném ukončení úvěru a prodeji kryptoměny vydělá více, než pokud by úvěr doběhl až do data splatnosti. Délka investice do úvěrů zajištěných kryptoměnou je zpravidla od 1 do 12 měsíců, což investorům přináší atraktivní míru likvidity.


Jaký další vývoj platformy Bondster plánujete do budoucna?

I když je Bondster ryze česká platforma, naší ambicí je uspět v mezinárodním měřítku. Z pražských kanceláří nyní obsluhujeme například klienty z Německa, Španělska, Slovenska, Itálie a dalších zemí.

Velký byznysový potenciál vidíme zejména v Německu. Jedná se o velký trh, s investováním zde mají lidé dlouholeté zkušenosti a mohou v porovnání s Čechy investovat mnohem vyšší částky. Proto jsme se na tomto trhu rozhodli zintenzivnit naše marketingové aktivity a zvýšit tržní podíl naší platformy.


Společnost Bondster byla založena v roce 2017 jako investiční trh. V současné době se tato ryze česká společnost specializuje na zprostředkování investování do P2P úvěrů.

Je možné investovat jednorázově i pravidelně, a to již od 100 Kč. Investice prostřednictvím platformy Bondster směřují k poskytovatelům úvěrů, kteří je použijí k financování úvěrů. Výnosy jsou vysoké a mohou dosáhnout až 15 % ročně.

Zjistit více

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon79 přečtení

Prohlédněte si naše témata

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.