koyhimmat-valtiot

Maailman 10 köyhintä valtiota

  • 17.1.2023
  • Lukuaika 12 min
  • Read Icon1373 lukukertaa

Maailman rikkaimmat valtiot ovat monille meistä tuttuja, mutta mitkä ovat maailman köyhimpiä maita? Maailman köyhin maa saattaa tulla monelle yllätyksenä, sillä vähiten kehittyneistä talouksista ei puhuta kovinkaan paljoa.

Listasimme maailman köyhimmät valtiot mitattuna BKT:lla eli bruttokansantuotteella henkilöä kohden. Kerromme lisäksi lyhyesti jokaisen listan maan talouden kokonaiskuvasta.

Miten listasimme köyhimmät valtiot?

Käytetyt BKT-luvut on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareina korjattuna ostovoimapariteetilla (PPP).

Bruttokansantuote eli BKT mittaa talouden kokoa laskemalla vuosittaisen valtion kokonaistuotannon arvon eli kaikki yritysten ja julkishallinnon tuottamat hyödykkeet ja palvelut.

BKT henkilöä kohden eli BKT per capita saadaan yksinkertaisesti jakamalla koko maan bruttokansantuote valtion asukasmäärällä.

Ostovoimapariteetin tarkoituksena on suhteuttaa BKT per asukas rahamäärän todellisella arvolla kyseisessä maassa. Näin luvut ovat vertailukelpoisia kaikkien maiden välillä, ja kuvaavat tarkemmin maassa vallitsevaa ihmisten elintasoa. 

Vertailun vuoksi Suomen ostovoimakorjattu BKT per asukas vuonna 2022 oli 58659 dollaria.

Korkein ostovoimakorjattu BKT per asukas oli Luxemburgissa, 141 587 dollaria vuonna 2022.

Kehitä taloudellista tietämystäsi

Tutustumalla Financer.comin kattavaan valikoimaan oppaita ja wiki-artikkeleita oman talouden hallinnasta, sijoittamisesta ja säästämisestä, voit kerryttää itsellesi runsaasti taloudellista tietämystä.

Ota oman taloutesi hallinta rohkeasti haltuun ja aloita kerryttämään varallisuutta sijoitusoppaidemme avulla.

Sivustomme käyttäminen on täysin ilmaista, ja voit vertailla parhaimmat ja edullisimmat tuotteet ilman rekisteröintiä.

Tutustu ilmaisiin talousoppaisiimme

SijaValtioBKT per asukas (PPP$)
1Burundi865
2Etelä-Sudan934
3Keski-Afrikan Tasavalta1088
4Somalia1322
5Kongon demokraattinen tasavalta1328
6Niger1443
7Mosambik1457
8Malawi1588
9Liberia1667
10Tšad1719

10 Maailman köyhintä valtiota

1. Burundi

BKT per asukas: 865 dollaria (PPP 2022)

Burundin talous painottuu maatalouteen ja maan infrastruktuuri on heikolla tasolla

Burundi on maailman köyhin valtio, joka sijaitsee Itä-Afrikan suurten järvien alueella. Burundin aluetta ovat asuttaneet Twat, Hutut ja Tutsit jo yli 500 vuoden ajan. 

Maa on itsenäistynyt jo vuonna 1962, mutta 1970- ja 1990-luvuilla tapahtuneet kaksi sisällissotaa ja kansanmurhat ovat jättäneet jälkeensä erittäin alikehittyneen talouden ja tehneet kansasta maailman köyhimmän.

Maa on yhä pääosin maalaisyhteiskunta, jossa yli 86 prosenttia ihmisistä asuu maaseudulla. Maan alikehittynyt talous perustuu valtaosin maatalouteen, jonka vientituotteita ovat muun muassa kahvi ja tee

Burundin alikehittynyt talous nojaa avustuksiin ja jopa 42 prosenttia Burundin valtion tuloista koostuu sen saamasta ulkomaanavusta. 

2. Etelä-Sudan

BKT per asukas: 934 dollaria (PPP 2022)

Etelä-Sudanin infrastruktuuri on olematon ja suuri osa ihmisistä asuu syrjäseuduilla

Etelä-Sudan on Itä-Afrikassa sijaitseva valtio, joka itsenäistyi Sudanista vuonna 2011. Näin Etelä-Sudan on tuorein itsenäinen valtio, jonka itsenäisyys on kansainvälisesti tunnustettu.

Maa oli sisällissodassa vuodesta 2013 vuoteen 2020 asti, jonka aikana Etelä-Sudan tuli tunnetuksi räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista. Sisällissota ajoi suuria ihmismassoja pakenemaan asuinalueiltaan vuosiksi konfliktin vuoksi.

Etelä-Sudanin talous on eräs maailman alikehittyneimpiä, ja perustuu pitkälti maatalouteen ja raaka-aineiden vientiin.

Alueella on lukuisia raaka-aineiden esiintymiä, joihin lukeutuvat muun muassa raakaöljy, kulta, timantit ja rautamalmi.

Maan infrastruktuuri on olematon ja naisten lukutaidottomuus sekä äitiyskuolleisuus ovat maailman korkeimpien joukossa.

3. Keski-Afrikan tasavalta

BKT per asukas: 1088 dollaria (PPP 2022)

Keski-Afrikan tasavallan luonto on eräs maailman monipuolisimmista, ja toimii kotina yli 11 uhanalaiselle lajille, kuten kuvan läntiselle tasankogorillalle.

Keski-Afrikan tasavalta on Keski-Afrikassa sijaitseva valtio, joka on ollut sisällissodassa jo vuodesta 2012.

Keski-Afrikan tasavallan maaperä on täynnä mineraaliesiintymiä ja muita arvokkaita luonnonvaroja, kuten öljyä, uraania, kultaa ja timantteja.

Tästä huolimatta maa on eräs maailman alikehittyneimpiä talouksia, epätasa-arvoisimpia ja epäterveimpiä maita sekä maailman vaarallisin valtio olla nuori.

Keski-Afrikan tasavallan sijoitus listalla on kiistanalainen, sillä listattu BKT per asukas sisältää ainoastaan kirjatut myynnit. Näin ollen maassa tapahtuva runsas rekisteröimätön kaupankäynti jää tilaston ulkopuolelle.

Keski-Afrikan tasavalta oli myös maailman toinen valtio El Salvadorin jälkeen, joka hyväksyi Bitcoinin virallisena valuuttana.

4. Somalia

BKT per asukas: 1322 dollaria (PPP 2022)

Luoteinen Somalia on pääasiassa aavikkoista aluetta.

Somalia on Afrikan sarvessa sijaitseva valtio, jonka talous perustuu pitkälti epäviralliseen varjotalouteen.

Vuonna 2006 päättynyt 15 vuoden mittainen sisällissota hidasti maan kehitystä ja rampautti valtion infrastruktuurin lähes täysin.

Noin 27 prosenttia Somalian pinta-alasta on 1991 itsenäiseksi julistautuneen Somalimaan hallussaan pitämää, mutta tälle ei ole kansainvälistä tunnustusta.

Somalian sisäisistä levottomuuksista huolimatta maan epävirallinen talousjärjestelmä täyttää tarkoituksensa varsin hyvin.

Tarkan bruttokansantuotteen mittaaminen on sen myötä kuitenkin vaikeaa, jonka vuoksi Somalian tarkasta sijoituksesta tällä listalla ei ole varmuutta.

Maan talous perustuu pääasiallisesti karjatalouden, rahansiirtojen sekä telekommunikaation ympärillä toimiviin yrityksiin.

Monien muiden listan valtioiden tavoin myös Somalialla on maaperässään runsaasti luonnonvaroja, kuten uraania, rautamalmia ja maakaasua.

5. Kongon demokraattinen tasavalta

BKT per asukas: 1328 dollaria (PPP 2022)

Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitsee aktiivinen tulivuori Nyiragongo

Kongon demokraattinen tasavalta on Keski-Afrikassa sijaitseva valtio, joka tunnettiin vuosina 1971-1997 Zairena ja ennen tätä Belgian Kongona.

Kongon demokraattinen tasavalta omaa maaperässään erittäin arvokkaat varannot useita erilaisia luonnonvaroja, mutta kehittyneen infrastruktuurin puute, poliittinen epävakaus ja korruptio ovat heikentäneet näiden hyödyntämistä.

Maan maaperässä on suuri osa koko maailman koltaanista, koboltista, timanteista sekä kuparista.

Vaikka suurin osa maan taloudesta perustuukin raaka-aineiden vientiin, on maan talous ainoastaan heikentynyt 80-luvun jälkeen. Tämän johdosta suurin osa maaperän raaka-aineista on edelleen hyödyntämättä.

Maan kehitystä ovat hidastaneet entisestään vuosikymmeniä jatkuneet sisällissodat, jotka lopulta pysähtyivät vuonna 2018. 

6. Niger

BKT per asukas: 1443 dollaria (PPP 2022)

Yli 80 prosenttia Nigerin pinta-alasta on Saharan autiomaata

Niger on Länsi-Afrikassa sijaitseva valtio, jonka pinta-alasta yli 80 prosenttia on Saharan autiomaata. 

Maan talous koostuu lähinnä maataloudesta ja raaka-aineiden, kuten uraanin ja kullan viennistä. 

Maatalous on suurimmassa osaa Nigeria omavaraisviljelyä, lukuun ottamatta muutamia eteläisiä alueita. Näiden alueiden ravinteikkaampi maaperä mahdollistaa myös maataloustuotteiden viennin.

Toisin kuin monilla muilla listan mailla, on Niger suhteellisen vakaa valtio, jossa poliittinen epävakaus, sisällissodat tai terrorismin uhka eivät häiritse taloutta. 

Talouskasvua ovat hidastaneet lähinnä maata vaivannut kuivuus, aavikoituminen ja räjähdysmäinen väestönkasvu. Myös suurien vientituotteiden, kuten uraanin matala markkinahinta on heikentänyt maan taloutta.

7. Mosambik

BKT per asukas: 1457 dollaria (PPP 2022)

Suurin osa Mosambikin väestöstä saa elantonsa omavaraisviljelystä

Mosambik on eteläisessä Afrikassa sijaitseva valtio, joka oli Portugalin siirtomaa yli neljän vuosisadan ajan. 

Mosambik itsenäistyi vuonna 1975, mutta ajautui pian sisällissotaan aina vuoteen 1992 saakka. Sisällissodan päättymisen jälkeen maan poliittinen tilanne on tasoittunut suhteellisen vakaaksi.

Maa kuluu edelleen maailman köyhimpien valtioiden joukkoon, mutta maan talous on kasvanut nopeaan tahtiin 2000-luvun alusta lähtien. Kasvu on kuitenkin hidastunut huomattavasti 2010-luvun aikana.

Nopeasta talouskasvusta huolimatta suurin osa valtion budjetista koostuu edelleen ulkomaanavusta. Suurin osa ihmisistä hankkii elantonsa yhä omavaraisviljelyllä.

Maan maaperässä on runsaasti arvokkaita luonnonvaroja, mutta tästä huolimatta kalastus, maanviljely sekä elintarvike- ja kemianteollisuus ovat suurempi osa maan taloutta. 

Viimeaikaiset öljy- ja kaasuesiintymien löydöt ovat tuoneet maahan miljardien ulkomaiset investoinnit vuosittain ja kasvattaneet maasta merkittävän tekijän energia-alalla.

Investoinnit alumiinin tuotannon kehittämiseen ovat tehneet myös alumiinin viennistä 2000-luvulla merkittävän osan maan taloutta.

8. Malawi

BKT per asukas: 1588 dollaria (PPP 2022)

Malawijärven mahdollistama kalastus ja luontoturismi ovat tärkeitä tulonlähteitä Malawille.

Malawin tasavalta on on eteläisessä Afrikassa sijaitseva valtio, joka tunnettiin ennen itsenäistymistään Njassamaana. 

Malawin talous perustuu monien listan maiden tavoin pääasiassa maatalouteen, suuren osan väestöä asuessa maaseudulla ja elättäessä itsensä omavaraisviljelyllä. 

Yli kolmannes Malawin bruttokansantuotteesta ja lähes 90% maan viennistä koostuu maataloustuotteista. Suurimmat vientituotteet ovat tupakka, tee, sokeriruoko ja kahvi.

Maa on onnistunut kasvattamaan talouttaan ja vähentämään äärimmäistä köyhyyttä 2000-luvulla, mutta nopea väestönkasvu ja maata vaivanneet tulvat ovat hidastaneet kehitystä. Kehityksestä huolimatta maan talous on yhä riippuvainen ulkomaanavusta.

9. Liberia

BKT per asukas: 1667 dollaria (PPP 2022)

Liberian dollari (LRD) on Liberiassa käytössä oleva virallinen valuutta.

Liberia on läntisen Afrikan rannikolla sijaitseva valtio, joka on ensimmäinen itsenäistynyt afrikkalainen valtio ja Afrikan vanhin moderni tasavalta.

Liberia oli eräs kehittyneimpiä ja nopeiten kasvavia talouksia Saharan eteläpuolisessa afrikassa aina vuoteen 1979 asti. 

1980 tapahtunut vallankaappaus ja tätä seuranneet kaksi sisällissotaa aiheuttivat maan talouden kutistumisen yli 90 prosentilla erääksi maailman köyhimpiä valtioita.

Valtaosa väestöä elättää itsensä omavaraisviljelyllä, ja suurin osa maan viennistä koostuu raaka-aineista, kuten rautamalmista ja kumista. 

Liberian luonnonvarat ovat kuitenkin mittavat, sillä maassa on runsaasti vettä, metsiä sekä erilaisia mineraaleja. Heikko infrastruktuuri ja konfliktien rappeuttama talous ovat kuitenkin estäneet kasvun.

Aluetta piinannut Ebola-virus on hidastanut valtion kehittymistä ja talouskasvua entisestään, ja yli puolet kansalaisista elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella.

10. Tšad

BKT per asukas: 1719 dollaria (PPP 2022)

Tšadin kansallispuistot ovat koti lukemattomille eläinlajeille, mutta salametsästys ovat alueella yleisiä.

Tšad on Keski-Afrikassa sijaitseva valtio, joka on nimetty maassa osittain sijaitsevan Tšadjärven mukaan. 

Tšadissa elää yli 200 etnistä ryhmää, ja maan rajat ovat syntyneet pitkälti siirtomaahistorian perusteella Ranskan alaisuudessa. Poliittinen väkivalta ja toistuvat vallankaappausyritykset ovat edelleen arkipäivää Tšadissa.

Kuten suurimmassa osaa muita vähiten kehittyneitä maita, myös Tšadissa suurin osa, noin 85 prosenttia väestöstä elää omavaraisviljelyllä ja karjataloudella.

Tšadin ylivoimaisesti suurin vientituote on öljy, jonka lisäksi maasta viedään runsaasti puuvillaa ja karjaa.

Äärimmäisessä köyhyydessä elävien prosentuaalinen osuus väestöstä on laskenut 2000-luvulla, mutta köyhyydestä kärsivien absoluuttinen määrä on kuitenkin noussut.

Edelleen noin 40 prosenttia Tšadin väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä.

Vähiten kehittyneet maat

YK on määrittänyt maailman köyhimmät ja heikoimmat maat omalla Vähiten kehittyneiden maiden käsitteellä.

Vähiten kehittyneisiin maihin eli Least Developed Countriesiin (LDC) kuuluu tällä hetkellä 48 maata, joista 33 sijaitsee Afrikassa, 14 Aasiassa ja Tyynellämerellä sekä yksi Latinalaisessa Amerikassa.

Jokainen listaamastamme kymmenestä maailman köyhimmästä valtiosta kuuluvat YK:n määritelmän mukaan vähiten kehittyneisiin maihin.

Vähiten kehittyneisiin maihin listaaminen edellyttää seuraavan kolmen kriteerin täyttymistä:

  • Matala tulotaso – Bruttokansantulo henkeä kohden alle Maailmanpankin määrittelemän rajan (vuonna 2021 1018 Yhdysvaltain dollaria)
  • Haavoittuvainen talous ja ympäristö – Indeksi, joka mittaa haavoittuvaisuutta talouteen ja ympäristöön kohdistuville häiriöille. Kriteereinä muun muassa talouden yksipuolisuus, maatalouden osuus BKT:sta, rannikkojen asutus sekä maatalouden vakaus.
  • Heikko inhimillisen kehityksen taso – Inhimillisen kehityksen tasoa mitataan lapsikuolleisuuden, äitiyskuolleisuuden, lukutaidon, tasa-arvoisuuden ja toisen asteen koulutuksen mittareilla.

UKK

Mikä on maailman köyhin maa?

IMF:n tilaston mukaan, ostovoimapariteetilla korjatulla BKT:lla asukasta kohden mitattuna, maailman köyhin maa on Burundi. Burundin ostovoimapariteetilla korjattu BKT asukasta kohden oli 865 Yhdysvaltain dollaria vuonna 2022.

Missä maailman köyhimmät maat sijaitsevat?

Maailman kymmenen köyhintä valtiota sijaitsivat vuonna 2022 kaikki Afrikassa.

Mitä ovat vähiten kehittyneet maat?

Vähiten kehittyneet maat ovat YK:n listaamia, maailman köyhimpiä ja heikoimpia maita. Kyseiset maat ovat erityisen alttiita talouden häiriöille ja luonnonmullistuksille sekä ympäristön muutoksille.

Olivatko listauksen valtiot tuttuja?

Olivatko listauksen valtiot sinulle tuttuja vai yllättikö maailman köyhin maa sinut? Kerro kommenteissa mitä ajatuksia artikkeli herätti!

Oliko artikkeli hyödyllinen?

1 / 1 lukijan mielestä tämä artikkeli oli hyödyllinen

Lähteet
KirjoittajaFinancer.com Suomi

Financer.com on Suomen kattavin taloudellisten tuotteiden vertailusivusto. Autamme Sinua vertailemaan lainojen, luottokorttien, säästötilien ja muiden taloudellisten tuotteiden hintoja sekä tekemään fiksumpia päätöksiä raha-asioissa.

Jaa
Read Icon1373 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää