mallisalkku ja copy trading
Talousoppaat

Opas mallisalkkuihin sijoittamiseen

Kirjoittaja  Jussi Yli-Korhonen
Päivitetty: 30.6.2022
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Hajautetun osakesalkun rakentaminen vie aikaa ja vaatii useiden osakkeiden seuraamista. Sijoittamalla mallisalkkuihin tai Copytrading-portfolioihin voi helposti kopioida ammattilaisten sijoitussalkkujen sisällön.

Tässä oppaassa avaamme mallisalkkujen käyttöä sijoitustoiminnassa sekä opastamme salkun valintaan. Käymme lopuksi läpi Copytradingin aloittamisen eToro-kaupankäyntialustalla vaihe vaiheelta.

💡 Vinkki: ETF-rahastot ovat toinen hyvä keino sijoitusten helppoon hajautukseen

Mikä on mallisalkku?

Mallisalkut ovat instituutioiden tai kokeneiden sijoittajien kokoamia sijoitussalkkuja, joiden tarkoituksena on toimia mallina muille sijoittajille.

Mallisalkun kopiointi on erinomainen tapa aloittaa sijoittaminen ja välttää yleisimmät aloittelijoiden virheet.

Useat alalla toimivat julkaisut, analyysiyhtiöt sekä kaupankäyntialustat tarjoavat mallisalkkuja, joiden sisältö on julkista. Tämän lisäksi salkussa tapahtuvista kaupoista tiedotetaan, jotta mallisalkun kopiointi onnistuu helposti.

Myös maksullisia mallisalkkuja on olemassa erillisenä sijoituspalveluna tai erilaisten sijoituskurssien osana.

Mallisalkku vs suorat osakkeet vs rahastot

Yksityissijoittajalla on nykyään saatavillaan useita erilaisia sijoituskohteita, joiden väliltä päättäminen saattaa tuntua vaikealta etenkin aloittelijalle. Mallisalkun lisäksi tyypillisiä sijoituskohteita ovat suorat osakeostot sekä rahastot.

Käymme seuraavaksi läpi kyseisten sijoitusmuotojen välisiä eroavaisuuksia, sekä jokaisen tarjoamia etuja.

Mallisalkku

Mallisalkut ovat erinomainen vaihtoehto niin aloittelevalle sijoittajalle, kuin kokeneemmallekin asiantuntijalle. Mallisalkku mahdollistaa paitsi sijoittamisen helpon opiskelun esimerkkien avulla, myös tutustumisen uuteen toimialaan tai markkina-alueeseen matalammalla kynnyksellä.

Mallisalkkuja on olemassa kahta erilaista tyyppiä:

  1. Ensinnäkin on olemassa perinteinen mallisalkku, jonka sisältö ja päivitykset tähän tiedotetaan esimerkiksi verkkosivulle, jonka jälkeen teet itse vastaavat kaupat. Tässä sijoitusmuodossa joudut itse näkemään vaivaa salkkusi sisällön ylläpitoon.
  2. Toisena vaihtoehtona taas ovat täysin automatisoidusti toimivat mallisalkut, joita esimerkiksi eToro tarjoaa Copytrading- ja CopyPortfolio-ominaisuuksiensa muodossa. Näissä valitset itse mallisalkun, jota haluat seurata ja kaupankäyntialusta toteuttaa seuraamaasi salkkua vastaavat kaupat automaattisesti.

Osakkeet

Suorat osakeostot kuuluvat tunnetuimpiin tapoihin sijoittaa varallisuuttaan.

Suorilla osakeostoilla päätät itse täysin siitä, mihin yhtiöihin sijoitat varasi. Hyödyt itse osakkeen suorana omistajana mahdollisista osinkotuloista, ja voit itse päättää tarkan myyntiajankohdan.

Osakkeisiin sijoittaminen suoraan tarjoaa sijoittajalle monia vapauksia, mutta vaatii toisaalta myös huomattavasti laajempaa taustatyötä kuin mallisalkkuun tai rahastoon sijoittaminen.

Rahastot

Rahastot ovat monille meistä ensikosketus sijoitusmaailmaan. Rahastoja on olemassa sekä perinteistä mallia olevia että pörssinoteerattuja.

Näiden kahden rahastotyypin välisenä erotuksena on se, että perinteisellä rahastolla käydään kauppaa useiden päivien viiveellä pörssin ulkopuolella, toisin kuin pörssin aukioloaikoina reaaliaikaisen kaupankäynnin kohteena olevilla ETF-rahastoilla.

Rahastojen avulla sijoittaja kykenee helposti hajauttamaan varojaan esimerkiksi tietylle toimialalle tai maantieteelliselle alueelle.

Rahastoja on olemassa niin passiivisia, kuin aktiivisesti hallinnoituja. Näistä ensimmäisessä salkun sisältöä ei pääasiallisesti muuteta, kun taas toisessa salkun sisältöä muokataan säännöllisesti määrätyn strategian mukaisesti.

💡 Vinkki: Indeksisijoittaminen on hyvä ja kustannustehokas sijoitusstrategia

Kuinka valita mallisalkku?

Mallisalkun valitseminen seurattavaksesi ei välttämättä ole helppoa. Valinnanvaraa löytyy runsaasti, sillä useat eri julkaisut ja kaupankäyntialustat tarjoavat omia mallisalkkujaan.

Annamme seuraavaksi vinkkejä mallisalkkujen vertailuun ja oikean mallisalkun valintaan.

Copytrading

Mallisalkkuja löytyy jokaiseen sijoitustyyliin

CopyTrading on eräs eToro-kaupankäyntialustan lanseeraamia työkaluja sijoittajien tuoksi. CopyTrader-järjestelmä perustuu yksinkertaisuudessaan kokeneiden sijoittajien kauppojen kopioimiseen.

Pystyt selaamaan tunnettujen käyttäjien CopyTrading-salkkuja helposti suodattamalla käyttäjiä esimerkiksi hallinnoitujen varojen, kotimaan, historiallisen tuoton tai salkun kopioijien määrän mukaan.

Sijoittaessasi CopyTrading-salkkuun, et joudu ostamaan valmiiksi hinnoiteltuja osuuksia salkusta, kuten rahastojen kohdalla tekisit. Sen sijaan voit vapaasti sijoittaa kuinka tahansa suuren summan 200–2 000 000 dollarin väliltä yhteen salkkuun. Sijoittamasi summa jaetaan automaattisesti oikeassa suhteessa salkun omistuksiin.

CopyPortfolio

Portfolioita löytyy esimerkiksi kryptovaluutoille, uusiutuviin energiamuotoihin ja terveydenhuoltoon keskittyen.

CopyPortfolio on toinen kaupankäyntialusta eToron lanseeraamista mallisalkkujen ympärille kehitetyistä tuotteista. CopyPortfoliot ovat eToron hallinnoimia, toisin kuin yksityishenkilöiden tyypillisesti hallinnoimat CopyTrading-salkut.

CopyPortfoliot sijoittavat useisiin erilaisiin omaisuuseriin, tavoitteenaan painottaa salkku joko tietylle markkinasegmentille tai tietyn sijoitusstrategian mukaisesti.

Top Trader CopyPortfoliot keräävät yhteen parhaiten suoriutuneita CopyTrading-sijoittajia algoritmin sekä sijoituskomitean yhteistyöllä. Löydät oppaan lopusta ohjeet sekä CopyTrading-salkkuihin että CopyPortfolioihin sijoittamiseen.

Salkun teema

Mallisalkun sisältö ei ole sinun hallussasi, mutta sinun kannattaa silti valita sellainen salkku, joka sijoittaa haluamiisi kohteisiin. Eri mallisalkut käyttävät erilaisia sijoitusstrategioita tai ovat eri teemojen mukaisia.

Esimerkiksi eToron CopyTrader-salkkuja hallinnoivat ihmiset selittävät tyypillisesti minkälaista sijoitusstrategiaa käyttävät tai mille sektorille tyypillisimmin sijoittavat. CopyPortfolio-kokonaisuudet taas saattavat keskittyä esimerkiksi tietyn maantieteellisen alueen tai teollisuuden alan ympärille, samaan tapaan kuin rahastot.

Valitsemalla sijoitustyyliisi sopivat mallisalkut, kykenet hajauttamaan omaa salkkuasi tehokkaasti juuri niille markkina-alueille ja aloille, joille haluat eniten altistaa varojasi.

Mallisalkun riskitaso

Mallisalkkuja vertaillessa on tärkeää perehtyä seurattavan salkun riskitasoon.

Riskitasoon vaikuttavat muun muassa salkun omistusten volatiliteetti ja salkussa mahdollisesti käytetty velkavipu. CopyTrader- ja CopyPortfolio-salkuille on eTorossa laskettu automaattisesti riskitaso asteikolla 1-10, jonka avulla riskitasojen vertailu salkkujen välillä onnistuu helposti.

Salkun koko

Myös mallisalkun hallinnoimien varojen sekä seuraajien määrä on syytä ottaa huomioon. Mitä suuremmat ovat mallisalkun hallinnoidut varat, sitä suurempi on todennäköisesti myös salkun likviditeetti ja vapaus sijoituskohteiden valinnan suhteen.

Mitä enemmän salkulla taas on seuraajia, sitä suuremmasta uskosta mallisalkun hallinnoijaan tämä viestii, vaikka se ei yksinomaan olekaan tae tuotosta.

Miten aloittaa copytrading eTorossa

Seuraavaksi käymme läpi askeleet Copytradingin aloittamiseksi eToro-kaupankäyntialustalla.

1. vaihe

Luo käyttäjä eToroon

Käyttäjän luominen eToroon onnistuu helposti, joko suoraan sähköpostiosoitteella tai käyttämällä Facebook- tai Google-käyttäjätiliäsi tunnistautumiseen.

Avaa tili Etoroon

Valittu 4 084 kertaa
  • eToro tarjoaa kattavan valikoiman sijoituksia
  • eTorosta löydät osakkeet, rahastot ja kattavasti johdannaisia
  • Kansainvälisesti yksi tunnetuimmista sijoituspalveluista
  • Avaa tili nyt ja aloita sijoittaminen
76% sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla.
2. vaihe

Vahvista henkilöllisyytesi

Voit aloittaa kaupankäynnin alustalla heti luotuasi käyttäjän, mutta suosittelemme vahvistamaan henkilöllisyytesi heti. Näin vältyt mahdollisilta rajoituksilta kaupankäynnissä tai tililtä rahaa nostettaessa.

3. vaihe

Talleta rahaa

Varojen tallettaminen eToro-käyttäjätilille onnistuu helposti. Voit käyttää maksutapanasi tavanomaista tilisiirtoa, suoraa verkkopankkimaksua sekä luotto- tai pankkikorttia. Ensimmäisen talletuksen jälkeen pystyt tallettamaan varoja myös PayPalin, Skrillin ja Netellerin avulla.

Talletuksen vähimmäissumma on 50 dollaria, mutta CopyTrading-salkkujen vähimmäissijoitus on 200 dollaria ja CopyPortfolion 500 dollaria.

4. vaihe

Valitse haluamasi mallisalkku

Seuraavaksi pääset hyödyntämään aiemmin esittelemiämme menetelmiä mallisalkkujen vertailuun. Valitse kriteereihisi soveltuva CopyTrading- tai CopyPortfolio-mallisalkku, jota haluat alkaa kopioimaan.

5. vaihe

Päätä mitkä positiot haluat kopioida

Sijoittaessasi CopyPortfolio-salkkuun, jaetaan sijoittamasi summa automaattisesti kaikkiin mallisalkun sijoituksiin. CopyTrading-mallisalkkuun sijoittaessasi voit kuitenkin päättää, haluatko sijoittaa jo avoinna oleviin positioihin vai ainoastaan kopioida tulevia kauppoja.

6. vaihe

Aloita Copytrading

Talletettuasi varoja tilillesi ja valittuasi haluamasi sijoituskohteen, riittää että aloitat mallisalkun kopioinnin ja asetat samalla itsellesi soveltuvan Stop Loss -tason. Stop Loss -tasolla määrität paljonko kopioitava mallisalkku saa laskea, ennen kuin sijoituksesi myydään automaattisesti tappioiden minimoimiseksi.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen on Financer.com Suomen maajohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus talousalalta ja yli 400 kirjoitetun artikkelin asiantuntemus. Hänen erikoisosaamista ovat sijoittaminen, kulutusluotot ja oman talouden hoito.

Jaa
Read Icon279 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää