WIKI

Defi – Hajautetut rahoituspalvelut

  • DeFi eli hajautettu rahoitus hyödyntää lohkoketjuteknologiaa poistaakseen kolmannet osapuolet ja keskitetyt toimijat rahoituspalveluista
  • Tärkeitä DeFi:n mahdollistavia teknologioita ovat älysopimukset, stablecoinit ja DeFi-sovellusten rakentamisen mahdollistavat ohjelmoitavat kryptovaluutat, kuten Ethereum
  • DeFi-palvelut mahdollistavat automatisoinnin ansiosta muun muassa kaupankäynnin ja vertaislainat turvallisesti suoraan käyttäjien välillä ilman kolmatta osapuolta
Kirjoittaja  Aku Tuomola
Päivitetty: 24.9.2023
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Mikä on Defi?

DeFi tulee englanninkielen sanoista Decentralized Finance eli hajautettu rahoitus. Sitra on kääntänyt termin tulevaisuussanastossaan hajautetun mallin rahoituspalveluksi. 

Nämä hajautetut rahoituspalvelut toimivat vastakohtana perinteisillä keskitetyille rahoituspalveluille, kuten nykyisille pankeille ja rahoituslaitoksille.

Defi:n teknologia

Hajautetun mallin rahoituspalvelut edellyttävät toiminnassaan erilaista teknologiaa kuin tavanomaiset, keskitetysti pankin tai muun toimijan palvelimilla toimivat palvelut.

DeFi-sovelluksissa hyödynnetään aktiivisesti uusinta teknologiaa eri muodoissaan, joten emme kykene esittelemään kaikkia DeFi-sovelluksissa hyödynnettyjä teknologiota.

Esittelemme kuitenkin muutamia perustavanlaatuisia osia, joita hyödynnetään lähes jokaisessa DeFi-sovelluksessa:

Älysopimukset mahdollistava alusta

Älysopimukset (engl. Smart Contracts) ovat kaikkien DeFi-sovellusten pohja ja edellytys.

Älysopimukset ovat lohkoketjussa suoritettavia automatisoituja ohjelmia, jotka suoritetaan ennalta määrättyjen ehtojen täyttäessä. 

Niiden avulla voidaan rakentaa turvallisia ja tehokkaita sovelluksia ja palveluita, joissa käyttäjät eivät joudu olemaan keskenään kanssakäynnissä, vaan kaikki kryptovaluuttojen vaihdanta tapahtuu älysopimusten välityksellä.

Stablecoinit

Stablecoinit toimivat tärkeässä roolissa osana DeFi-maailmaa. Stablecoineja hyödynnetään fiat-valuuttojen tuomisessa lohkoketjuihin.

Hajautetuissa rahoituspalveluissa nämä toimivat erityisesti likviditeetin tarjoajina ja kaupankäyntiparina korkeamman volatiliteetin kryptovaluutoille.

Oraakkelit 

Älysopimukset ovat oletusarvoisesti suljettuja, ainoastaan lohkoketjun sisällä toimivia ohjelmia, joilla ei ole minkäänlaista pääsyä lohkoketjun ulkopuoliseen dataan.

Lähtökohtaisesti edellä mainittu on hyvä asia, sillä näin lohkoketjun ulkopuoliset toimijat eivät pysty vaikuttamaan älysopimuksiin ja uhkaamaan näiden turvallisuutta.

On kuitenkin olemassa useita tapauksia, joissa älysopimuksissa halutaan hyödyntää lohkoketjun ulkopuolista dataa.

Tässä tapauksessa kuvaan astuvat oraakkelit, joista erityisesti Chainlink tunnetaan.

Oraakkelit toimivat välikätenä ja toimittavat lohkoketjun ulkopuolelta todellisen maailman dataa lohkoketjussa toimiviin älysopimuksiin. Näin älysopimuksissa voidaan hyödyntää esimerkiksi reaaliaikaisten pörssikurssien tietoa.

Hajautetut Sovellukset – dApps

Tärkeässä osassa DeFi:a ovat hajautetut sovellukset eli dAppsit (englannin kielen sanoista Decentralized Applications).

Hajautetut sovellukset ovat lohkoketjussa tai vertaisverkossa toimivia sovelluksia, jotka toimivat hajautetusti niin ylläpidon kuin hallinnon osalta.

Ne eroavat näin tavanomaisista keskitetysti hallinnoiduista ohjelmista, joiden takana on yksittäinen yritys omine palvelimineen.

Lohkoketjun ulkopuolella vertaisverkossa toimivia, jossakin määrin hajautettuja sovellus on esimerkiksi tiedostojen jaossa käytettävä BitTorrent.

Lohkoketjussa toimivien hajautettujen sovellusten pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat erilaiset rahoituspalvelut, kuten hajautetut kaupankäyntialustat ja lainapalvelut

Tämän lisäksi hajautetut sovellukset mahdollistavat myös monia muita asioita, kuten sosiaalisen median alustat sekä ennustemarkkinat, joissa ihmiset käyvät kauppaa tulevien tapahtumien lopputulosten veikkaamissella.

Tunnetuimmat DeFi alustat

Kaikki hajautetun rahoituksen palvelut edellyttävät toimiakseen älysopimuksia tukevan DeFi-alustan eli platformin. Ylivoimaisesti suosituin DeFi-alusta on Ethereum. 

Kaikki kryptovaluutat eivät suinkaan mahdollista älysopimusten toimintaa lohkoketjussaan, eikä esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjussa ole mahdollista rakentaa DeFi-sovelluksia.

Ethereumin ohella muita laajalti hajautetun rahoituksen sovellusten alustoina käytettyjä alustoja ovat BNB ja Solana.

Esittelemme alla lyhyesti tunnetuimmat DeFi-alustat. Voit tutustua jokaiseen näistä kryptovaluutoista tarkemmin siirtymällä valuutan omalle sivulle.

Ethereum

Ethereum

Ethereum

eth
Sija #2
2 165.86 €
Markkina-arvo
260 370 684 914 €
16.76% koko kryptomarkkinasta
Vaihto (24h)
21 290 411 116 €
9 830 003 ETH
Valuutan määrä
120 222 913 ETH
0%
Muutos (1h)
-0.1%
Muutos (24h)
2.73%
Muutos (7pv)
15.69%

Ethereum – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta Ethereum

Ethereum on Bitcoinin jälkeen markkina-arvoltaan ylivoimaisesti suurin kryptovaluutta sekä samalla markkinoiden suurin DeFi-alusta.

Suurin osa DeFi-sovelluksista ja näiden tokeneista toimii Ethereumin lohkoketjussa. Tämän lisäksi Ethereumin lohkoketjussa toimivat myös monet stablecoinit eli vakaavaluutat, kuten Tether ja USDC, jotka ovat olennaisessa osassa sovellusten toimintaa.

Suurimpiin Ethereumin lohkoketjussa toimiviin DeFi projekteihin kuuluvat Uniswap, MakerDAO, Aave ja Curve Finance.

BNB

BNB

BNB

bnb
Sija #4
215.520 €
Markkina-arvo
33 167 680 683 €
2.14% koko kryptomarkkinasta
Vaihto (24h)
852 647 786 €
3 956 235 BNB
Valuutan määrä
153 856 150 BNB
76.93%
Muutos (1h)
-0.46%
Muutos (24h)
0.43%
Muutos (7pv)
3.21%

BNB – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta BNB

BNB on Binancen, maailman suurimman kryptopörssin oma kryptovaluutta. BNB toimii omassa BSC eli Binance Smart Chain -lohkoketjussaan. BSC on moderni lohkoketju, joka mahdollistaa älysopimusten käytön ja hajautettujen sovellusten rakentamisen.

Ethereumiin verrattaessa Binancen suurin etu on lohkoketjun korkeampi suorituskyky.

Binance Smart Chain kykenee käsittelemään 4-6 kertaa enemmän transaktioita sekunnissa kuin Ethereum. Tämän lisäksi transaktiokustannuset ovat BSC:ssä ainoastaan murto-osa Ethereumin vastaavista.

Suurimpiin Binancen lohkoketjussa toimiviin DeFi-sovelluksiin kuuluvat hajautettu kaupankäyntialusta PancakeSwap, lainausalusta Venus sekä hajautettu pelialusta BinaryX.

Solana

Solana

Solana

sol
Sija #6
60.9800 €
Markkina-arvo
25 983 614 995 €
1.67% koko kryptomarkkinasta
Vaihto (24h)
2 402 636 269 €
39 400 398 SOL
Valuutan määrä
425 925 362 SOL
0%
Muutos (1h)
-1.53%
Muutos (24h)
3.67%
Muutos (7pv)
11.98%

Solana – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta Solana

Solana on Ethereumin ja BNB:n ohella markkina-arvoltaan suurin DeFi-kryptovaluutta. 

Solana on myös eräs markkinoiden suorituskykyisimpiä kryptovaluutta.

Se pystyy käsittelemään useita tuhansia transaktioita sekunnissa (Ethereum pystyy käsittelemään 15-25 transaktiota sekunnissa ja BNB noin 100), yhden transaktion maksaessa keskimäärin ainoastaan 0,00025 dollaria eli vain muutamia sentin murto-osia.

Solanan toiminta perustuu ainutlaatuiseen proof-of-history -konsensusprotokollaan, joka mahdollistaa Solanalle perinteisiä proof-of-stake (esim. Ethereum, BNB) ja proof-of-work (esim. Binance, Monero) paremman skaalautuvuuden, matalammat transaktiokulut ja tehokkaamman verkon.

Tunnettuja projekteja

Kokosimme alle lyhyet esittelyt muutamista tunnetuimmista DeFi-projekteista

Aave 

Aave

Aave

aave
Sija #49
91.7900 €
Markkina-arvo
1 346 603 859 €
Vaihto (24h)
112 013 212 €
1 220 320 AAVE
Valuutan määrä
14 665 200 AAVE
91.66%
Muutos (1h)
-0.37%
Muutos (24h)
1.17%
Muutos (7pv)
2.9%

Aave – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta Aave

Aave on suomalaiset juuret omaava hajautettu lainausalusta.

Aave on 5 eri lohkoketjussa toimiva vertaislaina-alusta, joka mahdollistaa sekä lainan hakemisen että oman kryptovaluutan lainaamisen eteenpäin korkotuottoa vastaan.

Aave on kirjoitushetkellä maailman suosituin DeFi-vertaislainapalvelu, johon on lukitty yli 7,1 miljardin dollarin edestä käyttäjien varoja.

Pystyt lainaamaan tai steikkaamaan eteenpäin lainattavaksi esimerkiksi Ethereumia, Tetheria, USDC:a ja Wrapped Bitcoinia.

Uniswap

Uniswap

Uniswap

uni
Sija #22
5.780000 €
Markkina-arvo
4 364 306 363 €
Vaihto (24h)
259 502 356 €
44 896 601 UNI
Valuutan määrä
753 766 667 UNI
75.38%
Muutos (1h)
-0.69%
Muutos (24h)
1.98%
Muutos (7pv)
6.53%

Uniswap – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta Uniswap

Uniswap on maailman suurin hajautetu kryptopörssi eli DEX (Decentralized cryptocurrency exchange).

Uniswapin markkinaosuus kaikkien hajautettujen kryptopörssien kaupankäyntivolyymista on kirjoitushetkellä kesällä 2023 yli 64 prosenttia.

Kuukausitasolla Uniswapissa käydään kauppaa noin 30 miljardin dollarin volyymilla.

Hajautettuna kryptopörssinä Uniswap eroaa keskitetyistä pörsseistä, kuten Binancesta, Coinbasesta ja Krakenista, sillä Uniswapin takana ei ole yksittäistä yritystä joka vastaisi alustan toiminnasta.

Uniswapin toiminta perustuu älysopimusten avulla automatisoituun kaupankäyntiin suoraan käyttäjien välillä, ilman keskitettyä kolmatta osapuolta.

Uniswap on Ethereum lohkoketjussa toimiva hajautettu rahoituspalvelu, joka mahdollistaa kryptovaluuttojen vaihtamisen toisiinsa. Uniswap tukee myös likviditeettipooleja, joihin osallistumalla käyttäjät voivat ansaita passiivista tuloa tarjoamalla likviditeettiä kyseiselle kaupankäyntiparille.

Uniswap mahdollistaa myös moniin sellaisiin kryptovaluuttoihin sijoittamisen, joita ei löydy suurista kryptopörsseistä.

Ota kuitenkin huomioon, että alustalta on mahdollista hankkia myös täysin arvottomia ja suoranaista huijausta vastaavia kryptovaluuttoja.

MakerDAO

Maker

Maker

mkr
Sija #54
1 335.82 €
Markkina-arvo
1 227 607 644 €
Vaihto (24h)
66 848 008 €
50 043 MKR
Valuutan määrä
918 769 MKR
91.37%
Muutos (1h)
-0.34%
Muutos (24h)
-0.53%
Muutos (7pv)
-4.8%

Maker – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta Maker

MakerDAO on Ethereumin lohkoketjussa toimiva DeFi-projekti ja hajautettu autonominen organisaatio eli DAO (Decentralized Autonomous Organization).

MakerDAO:n hallinto tapahtuu projektin käyttäjien voimin, jotka pystyvät äänestämään protokollan kehitykseen liittyvistä asioista.

Käyttäjien äänivalta määräytyy heidän omistuksessaan olevien MakerDAO:n hallinnointitokenien eli MKR:n määrän perusteella.

MakerDAO on maailman suosituimman hajautetun stablecoinin, DAI:n hallinnoija ja luoja. Toisin kuin Tetherin ja USDC:n kaltaiset keskitettyihin vakuuksiin perustuvat stablecoinit, DAI toimii algoritmisesti säätelemällä tarjontaansa ja DAI:n lainaamisen korkotasoa.

Maker Protocol, jota MakerDAO kontrolloi on hajautettu sovellus, joka mahdollistaa hajautettujen stablecoinien luomisen ja toiminnan.

Maker Protocol on suurimmista hajautetuista sovelluksista eli dAppseista, ja oli myös ensimmäinen DeFi-sovellus, joka keräsi laajamittaisesti käyttäjiä.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

KirjoittajaAku Tuomola

Aku Tuomola toimii Financer.com Suomen apulaismaajohtajana. Hän opiskelee kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän Yliopistossa. Hän on erikoistunut sijoittamiseen, verotukseen ja yritystoimintaan. Uransa aikana Aku on kirjoittanut satoja talousaiheisia artikkeleita ja oppaita.

Jaa
Read Icon23 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää