WIKI

Stablecoinit eli vakaavaluutat - Mitä ne ovat?

 • Stablecoinit eli vakaavaluutat ovat kryptovaluuttoja, joiden tarkoitus on seurata tarkasti jonkin fiat-valuutan, kuten euron tai dollarin tai jonkin hyödykkeen, kuten kullan hintaa.
 • Stablecoineja käytetään edustamaan fiat-valuuttoja lohkoketjussa
 • Tyypillisenä käyttökohteena stablecoinille on valuuttaparina toimiminen kaupankäynnissä sekä varojen säilytyskohteena toimiminen kauppojen välissä
 • Tunnetuimpia stablecoineja ovat: Tether, USD Coin ja Dai 
Kirjoittaja  Aku Tuomola
Tarkistanut  Jussi Yli-Korhonen
Päivitetty: 30.10.2023
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Stablecoinit ovat vakaavaluuttoja

Stablecoinit eli vakaavaluutat ovat sellaisia kryptovaluuttoja, joiden pääasiallisena tarkoituksena on arvon vakaus. Stablecoinin arvo on sidottu tyypillisesti johonkin fiat-valuuttaan tai hyödykkeeseen, kuten kultaan.

Stablecoinin arvo pyritään aina “kiinnittämään” johonkin ulkoiseen vertailukohtaan. Niiden ensisijaisena tarkoituksena on tuoda vakautta kryptomarkkinoille, joka tunnetaan korkeasta volatiliteetistaan.

Erityisesti hajautetun talouden DeFi-sovelluksissa hyödynnetään stablecoineja likviditeetin varmistamiseen ja fiat-valuutan edustamiseen lohkoketjussa.

Stablecoinit sueraavat FIAT-valuuttaa tai hyödykettä

Stablecoinien pääasiallinen tehtävä on ylläpitää hintavakutta suhteessa johonkin toiseen valuuttaan tai hyödykkeseen. 

Tämän saavuttamiseen käytetään pääasiallisesti vakuutena toimivia varantoja, jossa yksinkertaisesti jokaista liikkeelle laskettavaa stablecoinia kohden on yhden seurattavan valuutan tai hyödykkeen edestä vakuuksia. 

Keskitetysti hallinnoidut kryptovaluutat ylläpitävät läpinäkyviä ja tarkkaan raportoituja vakuuksia, joiden koostumusta on mahdollista seurata verkosta.

Toisena vaihtoehtona on hyödyntää algoritmista hinnan säätelyä, jota erityisesti hajautetusti toimivat stablecoinit käyttävät. 

Kerromme molemmista toimintatavoista lyhyesti alla:

Vakuudet

Stablecoinien arvo perustuu pääsääntöisesti niiden liikkellelaskijan ylläpitämiin vakuuksiin. Esimerkiksi suosituin stablecoin Tether on 100 prosenttisesti taattu vakuuksilla.

Jokaista liikkelle laskettavaa USDT:a kohden säilytetään yhden yhdysvaltain dollarin edestä vakuutta.

Suurin osa fiat-valuuttoihin sidotuista stablecoineista säilyttää valtaosaa vakuuksistaan likviditeetiltään käteiseen verrattavassa muodossa. Yleensä tämä tarkoittaa lyhytaikaisia valtionvelkakirjoja. 

Hyödykkeisiin sidotut stablecoinit

Muihin omaisuusluokkiin sidotut stablecoinit toimivat hieman eri tavalla. Esimerkiksi Paxos Gold on kullan hintaan sidottu stablecoin.

Paxos Goldin liikkelle laskenut Paxos on yhdysvaltalainen yritys, joka pitää stablecoinin vakuutena fyysistä kultaa omissa ja yhteistyökumppaneidensa holveissa. Jokainen Paxos Gold-token on näin ollen vaihdettavissa fyysiseen kultaan.

Algoritmiset stablecoinit

Suurimmat stablecoinit, kuten Tether ja USD Coin ovat keskitettyjä stablecoineja, joita hallinnoi yksittäinen yritys tai yhteisö. 

Markkinoilla on kuitenkin myös hajautettuja stablecoineja, joita hallinnoidaan kollektiivisesti yhteisön ja autonomisen organisaation voimin. 

Hajautetusti toimivat stablecoinit eivät yleensä ylläpidä keskitettyjä varantoja suurimpien stablecoinien tavoin, vaan vakuuksia hallinnoidaan suoraan lohkoketjussa älysopimusten avulla. 

Hinta vakautetaan algoritmisesti

Tällaisten stablecoinien hinnan vakautus hoidetaan algoritmisesti, muun muassa tarjontaa ja korkotasoa sekä muita parametreja säätelemällä.

Yhtä stablecoinia ei voida vaihtaa suoraan yhteen dollariin tai muuhun seurattavaan valuuttaan, sillä vakuudet ovat lukittuina lohkoketjuun, usein erilaisten kryptovaluuttojen muodossa.

Esimerkkejä algoritmisista stablecoineista

Onnistunut esimerkki hajautetusti toimivasta kryptovaluutasta on Dai. Dai on algoritmisesti kurssinsa dollariin vakauttava stablecoin, joka edellyttää aina yli 100 prosentin vakuuksia.

Epäonnistunut esimerkki hajautetusta algoritmisesti toimivasta kryptovaluutasta on Terra ja UST. Terran tapauksessa kurssia ei onnistuttu pitämään vakaana suhteessa dollariin suuren myyntivolyymin vuoksi, joka johti koko Terran ekosysteemin romahtamiseen.

Algoritmisten stablecoinien riskit

Algoritmisiin stablecoineihiin liittyy lukuisia riskejä, sillä stablecoinin vakuutena ei ole itse seurattavaa valuuttaa tai hyödykettä likvidissä muodossa. 

Vakuutena käytetään tyypillisesti useita erilaisia kryptovaluuttoja, joiden volatiliteetti on hyvin hajautettunakin keskimääräistä osakemarkkinaa korkeampi. 

Tämän vuoksi monet algoritmiset kryptovaluutat, kuten Dai, edellyttävät hyödyntävät yli 100 prosentin vakuusvaadetta, jotta kryptovaluuttojen korkea volatiliteetti voidaan huomioida.

MiCa – EU:n regulaatio stablecoineille

Kryptovaluuttojen lainsäädäntö on alkanut vasta muotoutumaan niiden nousseen suosion vuoksi muutamien viime vuosien aikana.

Kehitys on kuitenkin tapahtunut pitkälti kansallisella tasolla, eikä kansainvälistä ja yhtenevää sääntelyä ole kehitetty. 

Tämä on johtanut jo nyt moniin ongelmiin ja eroavaisuuksiin kryptovaluutan lainsäädännöllisessä asemassa ja verokohtelussa eri maiden välillä.

EU pyrkii tekemää tähän muutoksen MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) -asetuksen myötä. 

MiCA:n tarkoituksena on toimia yhteisen sääntelyn pohjana EU-alueella ja varmistaa avoimuus- ja tiedonantovaatimusten avulla kryptovaluutoilla tehtävien tapahtumien jäljitettävyys.

Säädännössä pyritään myös parantamaan mahdollisuuksia estää kryptovaluuttojen käyttöä epäilyttäviin tarkoituksiin.

Asetuksen ensisijaiseksi tehtäväksi kerrotaan kuitenkin sijoittajien turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kryptoalan yrityksille luodaan selkeät, yhteiset pelisäännöt EU-alueella.

EU:n Stablecoinien määritelmä

MiCa:n sääntelyssä linjataan kolme eri kryptovarojen alatyyppiä, joista kaksi määrittelee erilaisia stablecoineja. Säädännössä ennen kaikkea tiukennetaan ja tarkennetaan stablecoinien liikkellelaskua ja käyttöä EU:ssa.

Asset-referenced token eli ART viittaa stablecoiniin, jonka arvo pyritään vakauttamaan fiat-valuuttaan, hyödykkeeseen, kryptovaraan tai näiden yhdistelmään. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla jo yllä mainittu Paxos Gold, joka pyrkii seuraamaan kullan hintakehitystä.

Electric Money Token eli EMT on stablecoin, jonka arvo pyritään sitomaan laillisena maksuvälineenä toimivaan fiat-valuuttaan, ja jonka ensisijaisena käyttötarkoituksena on vaihdanta. Esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi Tether ja ensimmäinen MiCa-sääntelyn mukainen kryptovaluutta, EUROe.

EUROe – Euro stablecoin

EUROe on kotimaisen Membrane Financen liikkelle laskema euron valuuttakurssia seuraava stablecoin. Se on samalla ensimmäinen stablecoin, joka noudattaa edellä esittelemiämme EU:n uusia MiCa-säännöksiä.

EUROe on saanut finanssivalvonnalta EMI eli Electronic Money Institution-lisenssin, joka tekee siitä ensimmäisen uuden sääntelyn mukaisen stablecoinin.

EUROe seuraa euron kurssia 1:1. Vakuutena on vähintään 102 prosenttia liikkelle lasketusta määrästä euroissa noteerattuina varoina.

Kaikki stablecoinin takana olevat varat tullaan aina säilyttämään sääntelyn alaisissa eurooppalaisissa pankeissa.

Suurin osa markkinoilla olevista stablecoineista seuraa Yhdysvaltain dollaria, joten euroa seuraava stablecoin, joka täyttää EU:n asettamat tiukat kriteerit, erottuu markkinoilta edukseen.

Suosituimmat stablecoinit

Monet suositimmista stablecoineista lukeutuvat markkina-arvoltaan suurimpien kryptovaluuttojen joukkoon, ja löytyvät käytännössä jokaiselta kryptovälittäjältä.

Kirjoitushetkellä 5 suurimman altcoinin joukosta löytyy kaksi vakaavaluuttaa.

Kaikki suosituimmat stablecoinit ovat sidottuja Yhdysvaltain dollarin kurssiin. Muihin valuuttoihin tai hyödykkeisiin sidotut stablecoinit ovat markkina-arvoltaan huomattavsti pienempiä.

Listasimme alle lyhyet esittelyt kolmesta suurimmasta stablecoinista:

Tether – USDT

Tether

Tether

usdt
Sija #3
0.92835000 €
Markkina-arvo
83 789 013 581 €
5.32% koko kryptomarkkinasta
Vaihto (24h)
44 415 246 990 €
47 843 213 217 USDT
Valuutan määrä
90 255 875 639 USDT
0%
Muutos (1h)
0.02%
Muutos (24h)
-0.13%
Muutos (7pv)
1.09%

Tether – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta Tether

Tether on Yhdysvaltain dollarin kurssiin sidottu stablecoin, joka on Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen maailman markkina-arvoltaan suurin kryptovaluutta.

Tether perustui alunperin Bitcoinin lohkoketjuun, mutta on sittemmin laajentunut toimimaan myös muiden yleisimpien kryptovaluuttojen lohkoketjuissa, kuten Ethereum, TRON, EOS, Solana, Algorand ja Bitcoin Cash.

Tether on hongkongilaisen iFinexin omistuksessa, joka tunnetaan erityisesti kryptopörssi BitFinexin omistuksesta.

Tetherin tuotteisiin kuuluvat USDT:n lisäksi myös muut fiat-valuutoihin sidotut stablecoinit, kuten euroon sidottu EURt ja Meksikon Pesoon sidottu MXNt. Muut Tetherin tuotteet eivät kuitenkaan yllä kuin murto-osaan USDT:n suosiosta.

Lähes jokainen kryptopörssi tukee USDT:a, joka on ylivoimaisesti laajimmin käytössä oleva stablecoin, joka toimii useissa kryptopörsseissä pääasiallisena kaupankäyntiparina muille kryptovaluutoille.

Tetherin vakuudet

Tether päivittää päivittäin verkkosivuilleen stablecoinien vakuutena toimivien varojen koostumuksen.

Noin 80 prosenttia varoista pidetään käteisvaroina tai käteiseen verrattavina likvideinä varoina, kuten lyhytaikaisina talletuksia tai valtionvelkakirjoina.

Tämän lisäksi vakuuksina toimivat yritysvelkakirjat, vakuudelliset lainasaatavat sekä muut sijoitukset, kuten kryptovaluutat. 

Jokaista liikkeelle laskettua USDT:a kohden on vähintään yhden dollarin edestä vakuuksia. Yksi USDT on näin aina vaihdettavissa yhteen Yhdysvaltain dollariin.

USD Coin

USDC

USDC

usdc
Sija #7
0.92870100 €
Markkina-arvo
22 588 468 572 €
1.43% koko kryptomarkkinasta
Vaihto (24h)
13 020 799 897 €
14 020 443 498 USDC
Valuutan määrä
24 358 605 880 USDC
0%
Muutos (1h)
0.02%
Muutos (24h)
-0.09%
Muutos (7pv)
1.2%

USDC – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta USDC

USD Coin on Tetherin USDT:n jälkeen toiseksi suosituin stablecoin, joka kuuluu kirjoitushetkellä kymmenen suurimman kryptovaluutan joukkoon markkina-arvoltaan.

Tetherin tavoin myös USDC pyrkii seuraamaan Yhdysvaltain dollarin kurssia mahdollisimman tarkasti.

USDC:n vakuudet

Jokaista USDC:a kohden on olemassa yhden Yhdysvaltain dollarin edestä vakuuksia. Vakuuksien määrän ja koostumuksen pystyy tarkistamaan Circlen verkkosivuilta.

USDC:n vakuudet koostuvat pääasiassa Yhdysvaltain valtionvelkakirjoista sekä Yhdysvaltain sääntelyn alaisena olevissa pankeissa olevista varoista.

Jokaisella USDC:lla voi aina lunastaa yhden Yhdysvaltain dollarin, ja vakuutena toimivista varannoista löytyy tarkka raportointi Circlen verkkosivuilta.

USDC:n takana on Centre, joka on kryptopörssi Coinbasen ja rahoitusteknologiayhtiö Circlen muodostoma yhtymä. 

Dai

Dai

Dai

dai
Sija #20
0.92685800 €
Markkina-arvo
4 996 855 689 €
Vaihto (24h)
305 679 832 €
329 802 226 DAI
Valuutan määrä
5 391 179 890 DAI
0%
Muutos (1h)
0.06%
Muutos (24h)
-0.06%
Muutos (7pv)
1.1%

Dai – EUR kuvaaja

1h 1pv 7pv 1kk 6kk Kaikki
Lue lisää aiheesta Dai

DAI on Ethereum-pohjianen stablecoin, joka pyrkii edellä mainittujen stablecoinien tavoin pitämään arvonsa vakaana suhteessa Yhdysvaltain dollarin kurssiin. 

Toisin kuin muut suosituimmat stablecoinit, ei DAI:n takana ole yksittäistä yritystä tai yhtymää, joka hallinnoisi kryptovaluutan liikkellelaskua ja vakuutena toimivia varoja.

Sen sijaan DAI:n takana ovat Maker Protocol ja MakerDAO. MakerDAO on hajautettu autonominen organisaatio, jonka hallinnointi tapahtuu hallinnointitoken MKR:n omistajien äänestyksillä. 

Maker Protocol on eräs suurimpia hajautettuja rahoitussovelluksia eli DeFi-sovelluksia ja suurin hajautettu stablecoin. (Terran UST oli hetkellisesti suurempi, mutta Terran romahduksen myötä Dai on palauttanut asemansa)

DAI on hajautettu algoritminen stablecoin

Dai:n liikkellelasku onnistuu helposti, sillä kuka tahansa käyttäjä pystyy luomaan markkinoille Dai:a tallettamalla vakuutena toimivia varoja Maker Vaulteihin, jotka ovat osa Maker Protocolia. DAI saadaan lainana talletettuja vakuuksia vastaan. 

Dai:n suurena erona romahtaneeseen Terran UST:en on edellytys yli 100 prosentin vakuuksille. Et siis koskaan saa Dai:a tallettamasi kryptovaluutan täydestä arvosta. 

Tallettamasi kryptovaluutan riskitasosta riippuen sinulta edellytetään 101 – 175 prosentin vakuuksia.

Mikäli vakuutena olevan kryptovaluutan arvo putoaa liikaa, likvidoidaan vakuudet automaattisesti, eli myydään vakuusarvon varmistamiseksi.

DAI:n kurssi pidetään vakaana suhteessa Yhdysvaltain dollariin algoritmisesti.

Algoritmi säätelee DAI:n tarjontaa ja DAI:lle maksettavaa talletuskorkoa. Lisäksi algoritmi pystyy ohjailemaan vakauutena toimivien kryptovaluuttojen määrää.

Mistä ostaa stablecoineja

Stablecoinien ostaminen onnistuu käytännössä jokaiselta kryptovälittäjältä.

Stablecoinit ovat olennainen osa kryptomarkkinoiden toimintaa, ja jopa kaikkein pienimpien kryptovälittäjien valikoimasta löytyy lähes aina vähintään yksi stablecoin. 

Mikäli olet jo ehtinyt avaamaan käyttäjätilin jollekin kryptovälittäjälle, voit käyttää tätä stablecoinien ostamiseen.

Omat suosikkialustamme kryptovaluuttojen ostamiseen ovat Binance, Coinbase ja Kraken. Kokosimme alle lyhyen esittelyn jokaisesta näistä:

binance logoKraken logo
Kaupankäyntikulut0,015% – 0,100%0,00%-0,26%
Vähimmäistalletus2-15 €1-4 €
Kryptovaluuttoja tarjolla350+200+
EdutErittäin laaja valikoima, Todella edulliset kulut, Edistyneet kaupankäyntiominaisuudet, Laajasti erilaisia sijoitusinstrumentteja johdannaisista korkotuotteisiinLaaja valikoima, helppokäyttöinen alusta ja edulliset kustannukset
MiinuksetEi suomenkielistä asiakaspalvelua, Käyttöliittymä hieman edistyneemmille käyttäjille suunnattuEi suomenkielistä palvelua, kalliit talletukset maksukortilla
Kenelle parasKokeneemmat sijoittajatAloittelijat ja keskitason sijoittajat
Aloita sijoittaminenAvaa tiliAvaa tili

Binance

Valittu 314 kertaa
 • Binance on maailman suurin kryptopörssi
 • Valtavan laaja valikoima ja edulliset kaupankäyntikulut
 • Turvallinen ja luotettu kryptovälittäjä
 • Avaa tili nyt ja aloita kryptojen osto Binancen kautta

Binance on maailman suurin kryptopörssi, joka tarjoaa todennäköisesti laajimman valikoiman kryptovaluuttoja ja ominaisuuksia.

Binancen valikoimaan kuuluu yli 350 kryptovaluuttaa, ja valikoimasta löytyvät myös kaikki tässä artikkelissa listatut tunnetuimmat stablecoinit.

Valikoimasta löytyy myös Binancen oma Binance USD -stablecoin..

Alusta tarjoaa suuren valikoiman erilaisia sijoitustuotteita suoran spot-kaupankäynnin lisäksi.

Pystyt sijoittamaan esimerkiksi erilaisiin johdannaisiin, NFT-tuotteisiin, hyödyntämään velkavipua sekä sijoittamaan Binance Earnin-korkotuotteisiin. 

Binance Earnin tuotteilla pystyt ansaitsemaan passiivista tuloa esimerkiksi ostamillasi stablecoineilla, lukitsemalla näitä määräajaksi korkotuloa vastaan.

Laajan valikoiman kääntöpuolena on kuitenkin käyttöliittymän monimutkaisuus.

Etsimäsi ominaisuuden löytäminen saattaa aluksi tuntua vaikealta, sillä erilaisia valikoita ja painikkeita on runsaasti.

Aloittelijoille on kuitenkin saatavilla Binance Lite-tila, jossa edistyneemmät ominaisuudet “piilotetaan”, jotta perusominaisuudet löytyvät helpommin.

Coinbase

Valittu 1 354 kertaa
 • Coinbase on (todennäköisesti) helpoin tapa ostaa kryptovaluuttoja
 • Lähes 50 miljoonaa asiakasta ympäri maailman käyttää Coinbasea
 • Bitcoinin lisäksi tarjolla lukuisia muita kryptovaluuttoja
 • Avaa tili nyt – Tunnistautuminen ja tilin avaaminen vie vain hetken

Coinbase lukeutuu Binancen ohella maailman suurimpiin kryptovälittäjiin. Coinbase on Yhdysvalloissa pörssilistattu yhtiö, joten kryptopörssin toiminta on tarkasti säänneltyä. Pystyt halutessasi myös itse ostamaan Coinbasen osakkeita

Coinbasen valikoimasta löytyy yli 200 eri kryptovaluuttaa, mukaan lukien kaikki listaamamme tunnetuimmat stablecoinit.

Valikoimasta löytyy myös USD Coin, jonka perustajiin Coinbase kuuluu CENTRE-yhtymän kautta.

Coinbase on omien kokemustemme mukaan eräs helpoimmista tavoista ostaa kryptovaluuttoja.

Helppokäyttöisyyden kääntöpuolena ovat kuitenkin Binancea ja Krakenia korkeammat kaupankäyntikulut.

Kokeneille käyttäjille aktiiviseen kaupankäyntiin suunnatussa Advanced Trade tilassa nämä putoavat matalammaksi, mutta samalla myös yksinkertaisuus poistuu.

Kraken

Valittu 91 kertaa
 • Kraken on erittäin turvallinen ja helppokäyttöinen kryptopörssi
 • Krakenista voit ostaa helposti Bitcoineja ja lukuisia muita valuuttoja
 • Edulliset kulut ja kattava valikoima palveluita
 • Avaa ilmainen tili nyt – rekisteröityminen vie vain 15 minuuttia

Kraken on Binancea ja Coinbasea pienempi toimija asiakasmäärällä mitattuna, mutta vuonna 2011 perustettuna alan pitkäikäisimpiin lukeutuva toimija.

Krakenin valikoima on laajuudeltaan samaa tasoa kuin Coinbasella, sillä myös Krakenin valikoimaan kuuluu yli 200 kryptovaluuttaa.

Krakenin käyttöliittymä on varsin helppokäyttöinen Binanceen verrattuna, mutta alusta soveltuu myös kokeeneemmille käyttäjille Kraken Pro:n ansiosta.

Kulutasoltaan Kraken sijoittuu lähelle Binancea, tarjoten erittäin matalat kaupankäyntikulut pienilläkin kauppasummilla ja -määrillä.

Usein kysyttyä Stablecoineista

Mikä on stablecoin?

Stablecoin on kryptovaluutta, joka pyrkii pitämään hintansa vakaana suhteessa jonkin fiat-valuutan, hyödykkeen tai muun kohteen kurssiin. Suurimmat stablecoinit seuraavat Yhdysvaltain dollaria.

Mitkä ovat suosituimpia stablecoineja?

Suosituimpia stablecoineja ovat Yhdysvaltain dollarin kurssia seuraavat Tether, USDC, DAI ja Binance USD.

Onko Bitcoin stablecoin?

Ei, Bitcoin ei ole stablecoin. Bitcoin ei pyri pitämään hintaansa vakaana tai seuraamaan minkään muun kohteen kurssia.

Ovatko stablecoinit turvallisia?

Stablecoinit ovat volatiliteetiltaan matalia, niiden pyrkiessä seuraamaan jonkin toisen kohteen kurssia mahdollisimman vakaasti. Myöskään stablecoinit eivät ole riskittömiä, mutta riskiä voi pienentää sijoittamalla stablecoineihin, joiden vakuudet ovat julkisesti valvottuja säännellyissä pankeissa.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaAku Tuomola

Aku Tuomola toimii Financer.com Suomen apulaismaajohtajana. Hän opiskelee kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän Yliopistossa. Hän on erikoistunut sijoittamiseen, verotukseen ja yritystoimintaan. Uransa aikana Aku on kirjoittanut satoja talousaiheisia artikkeleita ja oppaita.

Jaa
Read Icon22 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää