WIKI

Maksuvalmius

Miten yrityksen maksuvalmius selvitetään?

Maksuvalmius on yritystoimintaan liittyvä termi, jolla tarkoitetaan yrityksen valmiutta selviytyä sen lyhytaikaisista kuluista ja velvoitteista. Kun maksuvalmius on tarpeeksi huono, uhkaa yritystä maksuvalmiuskonkurssi.

Maksuvalmiudessa on siis selkokielellä sanottuna kyse yrityksen käytettävissä olevista rahoista ja vireillä olevista saatavista sekä niiden riittävyydestä yrityksen omista velvoitteista selviämiseen.

Yrityksen maksuvalmius on hyvä, kun se maksaa laskunsa jatkuvasti ajallaan. Ensimmäisiä merkkejä maksuvalmiuden heikentymisestä ovat laskujen maksamisen viivästyminen ja maksuhäiriöt.

Maksuvalmiuden määritelmä

Maksuvalmiuden tarkastamiseen on olemassa laskukaava, joka on useissa tapauksissa luotettava tapa saada pätevää tietoa maksuvalmiustasosta.

Kaava on seuraava: Maksuvalmius = (rahat + lyhytaikaiset saatavat) / lyhytaikaiset velat

Tuloksen olisi oltava vähintään 1 tai mielellään enemmän, jotta yrityksen katsotaan voivan suoriutua lähitulevaisuuden menoista ongelmitta.

Quick Ratio

Yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan voidaan testata Quick Ratio-nimisellä toimenpiteellä. Toimenpidettä kutsutaan myös suomenkielisellä nimellä happotesti. Siinä mitataan yrityksen käteisvarojen lisäksi nopeasti rahaksi muutettavissa olevia varoja kuten rahoitusarvopapereita.

Quick Ratio saadaan määriteltyä seuraavalla laskukaavalla: (Lyhytaikaiset saatavat + varat & pankkisaatavat + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut maksut)

Saadun luvun tulisi olla mielellään vähintään 1. Tällöin ollaan tilanteessa, jossa yrityksen rahoitusomaisuudella voidaan kattaa lyhytaikaiset velat kokonaan. Quick Ration tuloksista käytetään usein kouluarvosanoja muistuttavaa arvosteluasteikkoa.

1,0-1,5 välillä olevaa tulosta pidetään hyvänä, yli 1,5 on jo erinomainen. 0,5-1,0 on arvosanaltaan tyydyttävä, 0,3-0,5 tyydyttävä ja alle 0,3 heikko.

Current Ratio

Current Ratio on toinen tapa tutkia yrityksen maksuvalmiutta. Siinä yrityksen maksuvalmiutta tarkastellaan pidemmällä aikaperspektiivillä kuin Quick Ratiossa. Yrityksen omaisuuteen ja maksuvalmiuteen lasketaan Current Ratiossa mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus. Nopeasti rahaksi muutettavan omaisuuden tulkinta on siis hieman laveampi.

Current Ration laskukaava on seuraava: (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat & pankkisaatavat + rahoitusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma.

Menetelmällä voidaan arvioida niin yksittäisen yrityksen kuin saman toimialan yritysten toimintaa.

Maksuvalmiuden parantaminen

Koska hyvä maksuvalmius on ulkopuolisille tärkein signaali yrityksen hyvinvoinnista tai mahdollisista ongelmista, on sen ylläpito tärkeää. Jos maksuvalmius ei ole hyvällä tolalla, on sitä syytä parantaa välittömästi tai yrityksen jatko on ennen pitkää vaakalaudalla.

Yksinkertaisin tapa maksuvalmiuden parantamiseen on saatavien ja velkojen saaminen omaa yritystoimintaa tukevaan tasapainoon.

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat lukuja, jotka saadaan laskemalla Quick Ration ja Current Ration laskukaavat. Tuloksena on yrityksen maksuvalmiutta määrittävä luku, jota kutsutaan tunnusluvuksi.

Yrityksen omavaraisuusaste

Yrityksen omavaraisuusaste on termi, johon törmää varmasti usein yrityksen maksuvalmiutta selvittäessään. Omavaraisuusasteella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä sitoumuksistaan, sietokykyä tappioihin sekä yleistä vakavaraisuutta.

Mitä parempi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä vakaammalla pohjalla on koko yrityksen toiminta. Myös omavaraisuusasteen selvittämiseen on olemassa kaava: 100x yrityksen omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyihin töihin perustuvat ennakkomaksut)

Omavaraisuusaste on erinomainen kun tulos on yli 50%. 35-50% tulosta pidetään hyvänä, 25-35% tyydyttävänä, 15-25% välttävänä ja alle 15% heikkona.

Yksi suurimmista omavaraisuusasteeseen vaikuttavista tekijöistä on yrityksen ikä. Nuorilla yrityksillä omavaraisuusaste on usein vanhempia yrityksiä huomattavasti heikompi.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

KirjoittajaVille

Kiinnostuksenkohteina sijoittaminen, säästäminen ja kryptovaluutat.

Jaa
Read Icon3716 lukukertaa
Päivitetty: toukokuu 19, 2022

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää