WIKI

SKEF-långivare

SKEF-långivare – för en ansvarsfull långivning

Om du läst vissa långivares recensioner så kanske du noterat att det står att de är medlemmar i SKEF. Vad detta innebär och hur det kan påverka långivningen kanske inte är helt enkelt att förstå. Därför ska vi i denna artikel titta närmare på just hur ett medlemskap i SKEF fungerar.

Vilka är SKEF?

SKEF, eller Svenska konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, är en förening vars medlemmar består av smslångivare. Syftet med föreningen är helt enkelt att skapa en mer rättvis bild av smslånebranschen och skapa trygghet bland kunderna.

SKEF kräver nämligen att medlemmarna håller god sed när det gäller deras kreditgivning, samtidigt som SKEF satt upp en del egna krav som långivarna måste följa. Dessa regler ska vi titta lite närmare på längre ner i denna artikel.

Klagomål och reklamation

SKEF är inte endast en förening som verkar för att skapa en trevligare och tryggare kreditgivning, de har även ett helt oberoende reklamationsråd. Detta råd kan kunden kontakta om det skulle vara så att kunden blivit orättvist behandlad, om långivaren brutit mot reglerna eller om kunden på annat vis känner sig missnöjd med den service som långivaren erbjudit.

Självklart kan du endast klaga hos SKEF om den långivare du vänder dig till är medlem i föreningen. Skulle du vända dig till en SKEF-långivare som inte hållit vad den lovat kan du dock vända dig till SKEF:s reklamationsråd. Samtidigt kan du även vända dig till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. Då kan du alltså reklamera långivarens tjänst hos två olika insatser.

Här kan du läsa mer om hur du reklamerar ett lån hos ARN. 

Olika SKEF-långivare

Om du vill låna av en SKEF-långivare så kan det ju vara bra att veta vilka långivare som faktiskt är medlemmar i SKEF. Faktum är att ca 60 % av smslångivarna på den svenska marknaden är med i SKEF. Här kommer en lista på långivare som i dagsläget är medlemmar.

SKEF:s riktlinjer

SKEF ställer som sagt en hel del krav på de långivare som är medlemmar. Nedan har vi listat de viktigaste av kraven som medlemmarna måste följa.

  • Långivaren måste ha registrerat sin verksamhet hos Finansinspektionen eller omfattas av lagen om bank- och föreningsrörelse. Skulle företaget vara utländskt med filial i Sverige så måste verksamheten stå under tillsyn av en myndighet, både i hemlandet och i Sverige. Detta är dock ett krav som gäller för de flesta långivare, då man inte längre får bedriva kreditverksamhet utan tillstånd.
  • Medlemmarna i SKEF måste följa god sed när det gäller deras kreditgivning. Detta innebär att det inte är okej att bevilja lån till kunder under 18 år. Dock är det ganska vanligt att smslångivare som är medlemmar i SKEF har en ännu högre åldersgräns, då man anser att man bör vara restriktiv när det gäller att låna ut pengar till personer under 25 år.
  • Kunden måste kunna visa upp en giltig legitimation eller signera låneavtalet med hjälp av E-legitimation. Medlemmarna måste även följa de allmänna råd som Konsumentverket erbjuder när det gäller konsumentkrediter.
  • SKEF-medlemmar får inte betala ut lån mellan kl. 23:00 – 07:00 då detta kan leda till impulsiva lån och alla lånevillkor måste finnas tillgängliga på hemsidan samt vara tydliga enligt SEKKI (Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation).
  • Medlemmarna måste ta hänsyn till de personer med ett personnummer som finns med i olika blockeringslistor och långivarens kundservice måste vara öppen mellan 09:00 – 16:00 eller längre. Detta för att kunden enkelt ska få hjälp med eventuella frågor och problem.
  • Medlemmarna ska sträva efter att alla återbetalningar ska ske i tid, utan att skulden ska behöva hamna hos Kronofogden. Skulder får inte skickas till Kronofogden innan 30 dagars försening har passerat. Kunder som drabbas av betalningssvårigheter ska dessutom ha möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan 10 dagar innan fakturans förfallodatum. Skulle en skuldsanering vara aktuell så är ska samarbete ske.
  • Medlemmarnas marknadsföring av lånen ska vara korrekt, lättförståelig och tydlig. Detta för att minska risken för missförstånd.
  • De anställda på de olika företagen ska utbildads inom kreditgivning. Detta för att få en god kunskap om hur marknaden och verksamheten fungerar.
  • Kunden ska självklart bemötas på ett gott vis. Medlemmarna måste bemöta kunderna med respekt, ärlighet och hänsyn.

Varför välja en SKEF-långivare?

Nu kanske du undrar om det är värt att vända sig till en långivare som är medlem i SKEF. Visst kan det kännas lite tryggare, men sanningen är att det finns en hel del långivare som sköter sig minst lika bra som SKEF-långivare.

Smslånemarknaden är redan väldigt reglerad av svenska lagar och dessutom måste alla smslångivare numera ha Finansinspektionens tillstånd för att få bedriva kreditverksamhet. Dessutom kontrollerar Finansinspektionen verksamheterna regelbundet. Så visst fyller SKEF en viktig funktion, men det är redan väldigt tryggt och säkert att låna av de flesta långivare som är verksamma på marknaden idag.

Högre krav på låntagare?

I många fall kan långivare som är med i SKEF ställa lite högre krav på sina medlemmar, till exempel när det gäller ålder och ibland även betalningsanmärkningar. Dock skiljer sig detta en hel del mellan olika långivare, vissa accepterar betalningsanmärkning medan andra inte gör det. Vissa har en lägre åldersgräns medan andra har en högre. SKEF har dessutom inte satt några särskilda krav när det gäller låntagarnas minimiinkomst.

Du kan alltid testa att ansöka om ett lån hos en långivare som är medlem i SKEF. Att ansöka är kostnadsfritt och dessutom kommer din ansökan inte registreras hos UC, eftersom långivarna som är medlemmar i SKEF använder sig av Bisnode eller Creditsafe istället. När du ansöker om lån med Bisnode eller lån med Creditsafe syns det vara i deras respektive register och inte hos UC.

Tyckte du texten var intressant?

Bli först med att lämna feedback

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
Read Icon69 antal läsningar
Senast uppdaterad: 25 juni, 2021
Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer