WIKI

Čo sú podielové fondy?

Podielové fondy sú investičné nástroje, ktoré sa skladajú z kolekcie rôznych akcií, dlhopisov a iných aktív. Sú spravované profesionálnym tímom, ktorý za účelom zisku kupuje a predáva aktíva v rámci fondu. Existuje viacero typov podielových fondov, ktoré sa líšia podľa toho, aké aktíva obsahujú.

Podielové fondy sú investičné nástroje, ktoré sa skladajú z kolekcie rôznych akcií, dlhopisov a iných aktív. Tieto fondy sú spravované profesionálnym tímom, ktorý za účelom získania zisku kupuje a predáva aktíva v rámci fondu.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú podielové fondy, akú majú históriu, ako fungujú, aké typy podielových fondov poznáme, základné princípy investovania do nich, ako aj riziká a výhody súvisiace s týmito fondmi.

Podielové fondy čo to je?

História podielových fondov sa datuje do 18. storočia, kedy sa začali používať v Holandsku. Neskôr sa rozšírili do Európy a Spojených štátov, a dnes sú k dispozícii investorom po celom svete.

Ide o obľúbený nástroj kolektívneho investovania. Vyhľadávajú ho predovšetkým fyzické osoby a spoločnosti, ktoré hľadajú vhodný spôsob zhodnocovania svojich úspor.

Podstata fondu spočíva v zhromažďovaní verejných peňažných prostriedkov od viacerých menších investorov. Takto zhromaždené peniaze sa investujú do zákonom určeného majetku s cieľom produkovať zisk.

Výsledkom je, že aj také malé vklady od niekoľkých menších investorov tak môžu zaistiť kapitál umožňujúci výhodnejšie investície a výnosy, než aké by investori dosiahli pri tradičných bankových vkladoch a sporiacich účtoch.

Ako fungujú podielové fondy?

Princíp fungovania podielových fondov je jednoduchý. Investor do fondu prispieva svojimi prostriedkami a tým získava podiel v kolekcii aktív fondu.

Správcovia fondu sa potom starajú o nakupovanie a predávanie aktív v rámci fondu s cieľom dosiahnuť zisk pre investorov. Keď fond dosiahne zisk, správcovia ho rozdelia medzi svojich investorov v pomere k ich podielom v fondu.

Fondy sú spravované správcovskými spoločnosťami, (tzv. asset management). Sú zložené z tímu skúsených investičných manažérov. Ich úlohou je starať sa o finančné prostriedky investorov s cieľom vytvoriť efektívny spôsob zhodnocovania kapitálu s dostatočnou diverzifikáciou.

Na všetky kroky jednotlivých správcovských spoločností dohliada depozitár, čo je v tomto prípade obvykle banka. Tá vedie účty pre jednotlivé fondy a tiež správcovskú spoločnosť.

Vy ako investor si nákupom podielových fondov kupujete určitý investičný balíček, ktorý zostavili finanční experti danej finančnej inštitúcie. Pri podielových fondoch totiž kupujete akcie desiatok až stoviek rôznych firiem. Takáto diverzifikácia je základom úspechu podielových fondov.

Typy podielových fondov

V dnešnej dobe už existuje niekoľko druhov podielových fondov. Ich princíp fungovania je rovnaký, ide o akumulovanie finančných prostriedkov menších investorov cez správcovskú spoločnosť na globálnom finančnom trhu s cieľom výnosu.

Líšia sa najmä podľa toho, aké aktíva obsahujú. Na základe toho ich rozdeľujeme na:

 • Dlhopisové fondy. Tieto fondy sa skladajú predovšetkým z dlhopisov vydaných štátom a súkromnými spoločnosťami. Sú vhodné pre investorov so strednodobým horizontom na dobu aspoň 2 až 3 rokov.
 • Akciové fondy. Ide o najviac volatilné fondy, to znamená, že ich hodnota najviac kolíše, ale na druhej strane sú najvýnosnejšie a vhodné pre investorov ochotných zniesť výkyvy trhu s investičným horizontom najmenej 5 rokov.
 • Fondy peňažného trhu. Sú vyhľadávané konzervatívnymi investormi s cieľom investovania peňazí na krátku dobu. Tieto fondy pozostávajú najmä z cenných papierov ako štátnej pokladničnej poukážky a časť prostriedkov je ponechávaná aj na termínovaných účtoch.
 • Zmiešané fondy. Sú zložené z viacerých druhov investičných nástrojov. Najčastejšie sú to akcie a dlhopisy, pričom platí, že ich pomer je v každom fonde percentuálne zastúpený iným pomerom. Zvyknú sa označovať ako zlatá stredná cesta.
 • Fondy fondov. Pri tomto druhu fondov sprostredkovane investujete do podielových listov iných fondov. Ich najväčšia výhoda je, že aj s menšou vstupnou investíciou môžete vstúpiť do fondov, do ktorých by ste sa za normálnych okolností dostali len s vyššou vstupnou investíciou.
 • Špeciálne fondy. Tieto fondy sa špecializujú výhradne na investície do špecifickej oblasti. Môžu to byť napríklad realitné fondy. Financie sú tak investované do realitných a developerských projektov alebo do nákupu akcií realitných a stavebných spoločností.

Podielové fondy vs ETF fondy

Viete, aký je rozdiel medzi podielovými fondmi a ETF fondmi? ETF fondy sú pasívne spravované, zatiaľ čo podielové fondy sú aktívne spravované. Z tohto dôvodu sú poplatky za správu ETF fondov nižšie ako u podielových fondov.

ETF fondy sa obchodujú na burze počas celého dňa a ich cena sa v priebehu dňa mení, zatiaľ čo podielové fondy sa oceňujú raz za deň. Oba typy fondov sú otvorené fondy, v ktorých sú peniaze viacerých investorov a sú dobre diverzifikované. 

Investovanie do podielových fondov

Investovanie do podielových fondov sa v posledných rokoch stalo veľmi populárnym nielen v zahraničí, ale aj v Slovenskej republike. Dôvodom je, že tieto fondy poskytujú investorom prístup k rôznym trhom a aktívam, ktoré by inak nemohli kúpiť, a tiež profesionálne správanie aktív v rámci fondu.

Navyše, investovanie do podielových fondov môže byť cenovo dostupnejšie ako investovanie do jednotlivých akcií, pretože investor môže kúpiť len jeden podiel v fondu namiesto kúpy mnohých akcií.

  Ako investovať do podielových fondov?

 1. Zistite svoje investičné ciele. Predtým ako začnete investovať do podielových fondov, je dôležité mať jasno o tom, čo chcete dosiahnuť s vašimi investíciami. To zahŕňa rozhodnutie, či chcete investovať na kratšiu alebo dlhšiu dobu, ako aj akú máte toleranciu rizika.

 2. Vyberte si správny fond. Na trhu je k dispozícií viacero podielových fondov, takže je dôležité vybrať si fond, ktorý zodpovedá vašim investičným cieľom a tolerancii rizika.

 3. Zistite cenu fondu. Pred kúpou podielu v podielovom fonde sa uistite, že ste si preštudovali cenu fondu a že ju môžete zaplatiť.

 4. Založte si účet u investičného sprostredkovateľa. Pre kúpu podielu v podielovom fonde musíte mať účet u investičného sprostredkovateľa, ktorý ponúka prístup k danému fondu. Jedným z nich je napríklad investičná sieť eToro. Investovanie do podielových fondov vám však ponúknu aj vo väčšine slovenských bánk.

 5. Kúpte si podiel v fondu. Keď máte všetko pripravené, môžete si kúpiť podiel v podielovom fonde prostredníctvom vášho investičného účtu.

 6. Sledujte výkonnosť fondu. Po tom ako ste kúpili podiel v podielovom fonde, je dôležité sledovať jeho výkonnosť a prispôsobovať svoje investície vašim cieľom.

Kde kúpiť podielové fondy na Slovensku?

Podielové fondy sa dajú kúpiť prostredníctvom investičných sprostredkovateľov, ako sú banky a investičné spoločnosti. Títo poskytovatelia ponúkajú prístup k rôznym podielovým fondom a tiež poskytujú poradenstvo ohľadom výberu správneho fondu pre vaše investičné ciele.

Na Slovensku vám ponúknu investovanie do podielových fondov vo väčšine bánk (Raiffeisen, 365.bank, VÚB, ČSOB alebo Tatra Banka). Je už len na vás, pre ktorú z nich sa rozhodnete.

Ďalšou možnosťou je kúpiť podielové fondy cez online platformy, ktoré umožňujú investovať do fondov bez potreby kontaktovať investičného sprostredkovateľa.

Tieto platformy tiež umožňujú jednoduché sledovanie výkonnosti fondu a prispôsobenie vašich investícií vašim cieľom. Medzi takéto platformy patrí aj investičná sieť eToro

Poplatky

Ani pri investovaní do fondov sa nevyhnete poplatkom. Líšia sa však v závislosti od poskytovateľa aj od typu investičného produktu. Vo Financer.com sme pre vás zhrnuli tie najčastejšie.

 • Vstupný poplatok. Jedná sa o poplatok, ktorý si účtu takmer všetky správcovské spoločnosti. Je to poplatok za sprostredkovanie investície.
 • Výstupný poplatok. Tento typ poplatku nie je už tak bežný. Niektoré spoločnosti si však môžu účtovať za spätné vybranie investície z podielového fondu.
 • Správcovský poplatok. Najčastejší typ poplatku. Ide o odmenu správcovi fondu, strháva sa z objemu investovaného kapitálu.
 • Prevádzkové náklady fondu. Tiež nazývané aj TER (Total Expense Ratio). Ide o celkové ročné náklady na fond.

Výhody a nevýhody

 • Ako pri každom investičnom nástroji aj tu je riziko straty

 • Rovnako môžu byť aj podielové fondy volatilné

Pri investovaní je vždy dôležité myslieť na dostatočnú diverzifikáciu portfólia. Snažte sa preto vaše peniaze dostatočne rozložiť do viacerých druhov investícií, či už sa jedná o nehnuteľnostikryptomenyP2P pôžičky a podobne. Pomôcť vám môže aj náš článok o tom, kde investovať peniaze.

Zdroje

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon21 prečítaní
Naposledy aktualizované: 25. januára 2023

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac