Кредити от BestCredit

ръка с париСредствата ви вече се изчерпват, а края на месеца още е далече? Кредитите до заплата, предагани от BestCredit са създадени именно за такива ситуации.

Когато се нуждаете от малка сума допълнителни пари за кратко време, можете да кандидатствате за между 300 и 800 лева, които да върнете при получаване на следващия си доход.

Периодът на погасяване можете да изберете сами, като той може да варира между 5 и 30 дни. Задължението се изплаща еднократно, на падежа определен в застрахователния договор.

Кредит на вноски от BestCredit

В случай че имате нужда от по-висока сума или пък искате да разпределите изплащането на заема за по-дълъг период, можете да кандидатствате за кредит на вноски от BestCredit.

Сумите за които можете да кандидатствате са между 300 и 3000 лева, а задължението можете да върнете по избор на между 4 и 26 вноски.

Специфичното тук е, че при кредитите на вноски периодичността на плащането не е веднъж месечно, а веднъж на всеки две седмици. Така практически периодът за изплащане варира между около два месеца и малко повече от година.

Изискване за поръчител

За да получите кредит от BestCredit е необходимо да можете да си осигурите поръчител. Това е трето лице, обикновено ваш приятел или близък, който да гарантира на компанията навременното изплащане на отпуснатия заем, в случай че вие не се справяте със задължението.

В своите договори за кредит, дружеството предвижда предоставянето на поръчител за срок един ден от сключването на договора. Това означава, че е добре да помислите за подходящ поръчител още преди да кандидатствате, тъй като той трябва да отговаря на определени условия:

  • Да бъде на възраст над 25 години
  • Да работи на валиден трудов договор или като държавен служител, като е работил за настоящия си работодател поне през последните 12 месеца
  • Да получава брутен доход от минимум 2000 лева
  • Да може да предостави служебна бележка за дохода си от поне последните 6 месеца
  • Да има чиста кредитна история, без просрочия, задължения „под наблюдение“ и т.н.
  • Да не е поръчител по кредит в която и да е банка или небанкова институция
  • Да не е кредитополучател в BestCredit към момента

Ако не успеете да осигурите поръчител в установения еднодневен срок, ще ви бъде начислена неустойка. Нейният размер ще можете да видите още при попълването на искане за кредит, а и след това, описан в самия договор.

Как да кандидатствам

Кандидатстването за кредит от BestCredit става бързо и лесно, изцяло онлайн. Не е нужно да посещавате офис на място, достатъчно е да имате под ръка телефон или компютър и достъп до интернет.

На сайта на компанията ще можете да изберете вида кредит, както и сумата, за която кандидатствате и желания срок за изплащане. Необходимо е да въведете малко информация за себе си, но няма нужда да подготвяте специални документи.

Ще трябва да разполагате единствено с личната си карта и да сте помислили за подходящ близък, който може да стане ваш поръчител.

Критериите за одобрение не са високи, но компанията има лимит за възрастта – можете да кандидатствате ако сте на между 25 и 70 години. Също така е важно да разполагате с регулярен доход и добра кредитна история, както и да сте били редовно осигурявани през последните 6 месеца.  Ако тези фактори са налице, най-вероятно е да бъдете одобрени за желания заем.

Попълването на самото искане за кредит става само за няколко минути, а ако го изпратите в рамките на работното време на компанията, ще получите своя отговор до около час.

Получаване на кредита

Ако получите одобрение за желания заем, сумата ще бъде наредена по посочената от вас сметка до минути.

В случай че сте предпочели банков превод, бързината с която средствата ще достигнат до вас ще зависи от конкретните банки.

Можете да предпочетете и получаване на кредита на каса на EasyPay – така можете да изтеглите парите почти веднага след като са наредени.

Изплащане на кредита

Можете да избирате между три варианта за плащане на вноските по кредита си: по банков път, на каса на EasyPay или по микросметка чрез еPay. Всички детайли, необходими за извършване на плащането, както и сметките на компанията, можете да видите на уеб сайта на BestCredit.

Aко имате възможност да погасите задължението си предсрочно, възползвайте се! Не само, че за това няма допълнителна такса, но и лихвите ще бъдат преизчислени само за срока, в който реално сте ползвали кредита.


Не сте убедени?

Посетете техния уебсайт и научете повече за BestCredit