Бизнес кредити

Имате нужда от оборотни средства или искате да разширите дейността на бизнеса си? Вижте и сравнете вариантите за фирмено кредитиране с Financer.com:
бизнес кредити

Изграждането и управлението на собствен бизнес са времеемки и изискващи много воля и усилия задачи, без значение от размера и сферата на дейност на вашата компания.

Колкото и добре да сте планирали фирмените разходи, малко допълнително финансиране често може да се окаже ключа към желания растеж или нужната подкрепа в решителни моменти.

Бизнес кредитите са продукт, създаден именно с тази цел – да предоставя възможност на предприятието да ползва допълнителен капитал тогава, когато е нужно. Тук ще разгледаме по-важните характеристики на бизнес кредитите, как и кога могат да ви бъдат от полза.

Какво е Бизнес кредит

Фирмените кредити са заеми, отпускани на юридически лица за целите на техния бизнес. Традиционно такъв тип финансиране се предлага от банките, но небанковите финансови институции вече навлизат и в този сегмент.

Друг източник на средства за нуждите на бизнеса са и европейските програми за финансиране. Ако имате финансови затруднения, един внимателно подбран бизнес кредит в подходящия момент може да бъде добър вариант да си осигурите повече оборотни средства или да разширите дейността си.

За какво можете да използвате Бизнес кредит

Според целта на заема, бизнес кредитите се делят на два основни типа:

 • Оборотни кредити – Тези бизнес кредити целят да дадат достъп до допълнителни оборотни средства за текущите нужди на бизнеса. Тъй като нормално ползите от тях могат да бъдат отчетени в рамките на година, те са сравнително краткосрочни – до 12, в някои случаи 18 месеца.
 • Инвестиционни кредити – Тези заеми се отпускат за разширяване дейността на компанията, закупуване на техника и оборудване, стартиране на нов тип дейност, ремонти и др. Тъй като са ориентирани към по-дългосрочното развитие на бизнеса, те често са със срокове надвишаващи 12 месеца.

Обезпечение и гаранции

Ако се нуждаете от по-малка сума, възможно е да откриете на пазара и оферти за необезпечен заем.

За да кандидатствате за по-сериозни средства обаче, обичайно кредиторът изисква някакво обезпечение или гаранция. То може да бъде под различни форми, но най често това може да бъде:

 • Недвижимо имущество
 • Машини и оборудване
 • Залог на бъдещи вземания
 • Банкови гаранции
 • Поръчителство

Разнообразието от варианти за гарантиране кредита позволява да изберете тази опция, която най-добре отговаря на спецификата и състоянието на вашия бизнес.

Какво финансиране мога да получа

Трудно е да се определят конкретни рамки за сумите на бизнес кредитите, тъй като те в голяма степен зависят от типа дейност, целта на заема и състоянието на фирмата.

За да прецени каква сума може да бъде отпусната, кредитиращата компания обикновено обследва счетоводните документи на бизнеса, като годишния финансов отчет, годишната данъчна декларация, отчет за доходите, баланс и др.

Така например ако искате да изтеглите оборотен кредит от 50 000 лева за година, кредиторът ще може да прецени дали тази сума е адекватна спрямо обичайните годишни обороти на компанията, както и дали фирмата ще може да генерира нужните печалби, за да изплаща безпроблемно заема.

Какви разходи има Бизнес кредита

Преди да обърнете внимание на конкретни оферти за фирмени кредити, добре е да знаете какви лихви и такси включват те в общия случай.

Лихви

Лихвите по бизнес кредити обикновено са плаващи. Те са съставени от 2 части – фиксирана надбавка и пазарен индекс или Референтен Лихвен Процент. От своя страна РЛП може да съдържа пазарни индекси или други индикатори, но само такива, които са публикувани от Българската Национална Банка или Националния статистически институт. Възможно е и РЛП да съдържа комбинация от двете.

Такси

При фирмените заеми, най-често се начисляват и някои такси, свързани с различни услуги:

 • Такса за разглеждане на документи
 • Такса за усвояване на кредита
 • Такса за управление на кредита

Годишен Процент на Разходите

ГПР е индикатор, който показва общото оскъпяване на кредита. При изчисляването му в него се включват и се представят като процент от сумата на заема както лихвите, така и всички такси и комисионни по кредита. За това ГПР е един от най-важните фактори, когато избирате между много оферти. Не пропускайте да му обърнете внимание!

Кандидатстване и одобрение

Процесите по кандидатстване и одобрение за бизнес кредити също са специфични според сферата на дейност на фирмата и целта на заема. В повечето случаи кредиторът изисква да се запознае с набора счетоводни документи на фирмата, като е възможно да има изисквания и за това от колко време компанията съществува и извършва дейност. Освен кредитната история на фирмата, обичайна практика е да се изследва и кредитната история на кредитоискателя.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във

Беше ли полезна тази статия?

 • Бъди първият, който оставя коментар

  Как можем да подобрим тази статия?

  Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече