Инвестиране в Акции

Търгуването с акции на борсата е сред дейностите с най-голям потенциал за печалба! Запознайте се със спецификите и рисковете на този тип инвестиране със Financer и разберете какво ви е нужно, за да започнете.

инвестиране в акции

Брокерски услуги - започнете да търгувате с акции

ПрепоръчаноИзбран 48 пъти
 • Търгувайте уверено с една от най-големите световни платформи
 • Инвестиране в акции, ETF, криптувалути и още
 • Опция за автоматично копиране на портфейлите на други трейдъри
 • Безплатна демо сметка
Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon
4.0
Прочети 1 отзива

Търгуване с акции

Ако се интересувате от инвестиционните възможности, които предлага търгуването с акции, но не знаете как да започнете, попаднали сте на правилното място!

Парите имат свойството да губят стойността си с времето, а с ниските лихви по депозитите, днес разумното инвестиране е по-важно от всякога. В този кратък наръчник, Financer ще обясни сложните термини по достъпен начин и ще ви запознае с основните принципи на инвестирането в акции, за да можете да извлечете максимума от възможностите на пазара.

Какво представляват акциите

Акциите са тип ценни книжа, които дават на собственика си определени права върху печалбите и активите на дружеството – издател. За компаниите те са начин да си набавят финансиране, в замяна на дялово участие. Купувайки акции на една компания, вие получавате правото да:

 • Получавате дивидент, когато фирмата е на печалба и Общото събрание на акционерите реши да разпредели цялата или част от нея между акционерите.
 • Гласувате на Общото събрание на акционерите. Ако дялът на притежаваните от вас акции е значителен, така можете да влияете върху управлението на компанията и да контролирате нейната дейност.
 • Участвате в увеличението на капитала на компанията – цената на притежаваните от вас акции ще се променя, пропорционално с измененията в стойността на капитала.
 • Получавате ликвидационен дял, в случай на фалит на компанията. Важно е обаче да знаете, че в такива случаи дружеството трябва да се издължи първо на кредиторите си, след това на притежателите на привилегировани акции, и едва след това разпределя остатъка между обикновените акционери.
 • Прехвърляте правата си, като търгувате акциите на борсата. 

За да отговарят на условията на Българската фондова борса, търгуваните на нея акции са безналични ценни книжа. Те не са документ, отпечатан на хартия – вместо това са вписани в електронните регистри на Централния депозитар. Неговата система съдържа цялата информация за тях и регистрира всяка промяна на собственост.

Как мога да печеля от акции?

Основните начини да получите възвращаемост от покупката на акции са два:

 • Като получавате дивиденти – Ако дружеството разпределя дивиденти, това е чудесен начин да получавате пасивен доход.
 • Като реализирате капиталова печалба – В случай, че компанията се развива добре, с нарастването на общата ѝ стойност, цената на вашите акции също ще нараства. Можете да реализирате печалба, като продадете акциите си на по-висока цена от тази, на която сте ги купили.

Търгувай с акции със eToro

С удобната платформа на eToro можете да купувате и продавате акции само с няколко клика от телефона или компютъра си!
Закупените активи се съхраняват от платформата от ваше име.
Регистрирай се

Как мога да купувам и продавам акции

За да търгувате с акции на фондовата борса, ще ви бъдат необходими услугите на инвестиционен посредник. Това са дружествата, които се занимават с покупка и продажба на ценни книжа, като сделките на борсата се извършват от техните служители (брокери). Повечето търговски банки също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници.

Както инвестиционните посредници, така и брокерите, работещи за тях, трябва да имат съответните лицензи за извършване на дейността си от Комисията за финансов надзор. Преди да решите да работите с една или друга компания, задължително проверете дали тя фигурира в списъка на лицензираните дружества. Проверката можете лесно да направите на сайта на регулатора тук.

цена на брокерските услуги на инвестиционен посредникПървата стъпка, за да търгувате с акции, е да изберете своя инвестиционен посредник и да сключите договор за услуга. Обикновено договорите за посредничество са стандартни, но е важно да се уверите, че разбирате условията, преди да го подпишете. Информирайте се и за комисионните и таксите, които ще ви струва. Добре е да сравните цените на няколко посредници, преди да вземете решение.

След като вече имате договор, можете да си купите избраните акции в офиса на посредника, а много от дружествата предлагат и безплатни и лесни за управление онлайн платформи. Внесете средствата, предвидени за инвестиране по сметката си при инвестиционния си посредник и сте готови да започнете!

Кое определя цената на акциите

реална или счетоводна цена на акцииВ основата на стойността на една акция стои компанията емитент, заедно с всичките си характеристики. Ако е стабилна и системно разпределя дивиденти, нормално е и при цената на нейните акции да се наблюдава възходяща тенденция. Обратно, акциите на нови компании във високорисков бранш и без печалба, често регистрират резки спадове. Реалната, или счетоводна стойност на акцията към всеки момент изразява съотношението между общия капитал на дружеството и броя на акциите, на които е разделен.

стойност на акции според търсенето и предлаганетоЗа инвеститорите обаче от още по-голямо значение е пазарната стойност на акциите. Това е цената, по която те се търгуват на борсата и често може да се отклони значително от счетоводната стойност. Основните фактори, които определят пазарната стойност са търсенето и предлагането. Колкото повече инвеститори искат да се сдобият с акции на компания Х, толкова повече се повишава цената им. Ако пък много хора продават акциите си, а никой не желае да ги купи, тяхната цена бързо се стопява. Това е част от спецификата на свободната търговия – често очакванията и настроенията на инвеститорите определят цените на активите в по-висока степен, отколкото обективни фактори за състоянието на бизнеса.

Рисковете при инвестиране в акции

В кои акции е най-добре да инвестирам? Кога е подходящ момент да купя акции? Кой бранш ще се развива най-добре в следващата година? Всичко това са въпроси, за които няма еднозначен отговор.

Успешните инвестиционни стратегии залагат на това да увеличите шансовете си за успех, но не ви застраховат срещу загуби от време на време. Колкото по-добре познавате пазара обаче, толкова по-вероятно е те да проработят.

Рискът е неизбежна част от инвестирането, а търгуването с акции със сигурност не е изключение от това правило. Нека разгледаме някои от основните аспекти на риска, който носят със себе си този тип активи:

 • Риск от лошо представяне на компанията – емитент – Ако компанията се представя зле и имиджът ѝ се влошава, стойността на вашите акции може да падне значително под цената, на която сте ги закупили.

В случай, че се стигне до фалит, възможно е и да загубите напълно вложението си. При ликвидацията на дружеството ще имате право да получите ликвидационен дял, но не и преди кредиторите да са получили дължимите към тях суми.

 • Системен или Пазарен риск – Има вероятност всички активи на пазара да претърпят понижения в стойността си (често временни), в резултат на неблагоприятни икономически обстоятелства. Такива могат да бъдат например значителни промени в нивата на лихвите и/или инфлацията.
 • Правен и Политически риск – Промени в законодателството или различни политически решения могат да повлияят на вашата инвестиция. Възможно е например нов закон да забрани основни за дейността на дружеството продукти и така да намали значително стойността на акциите ви.
 • Риск от липса на Ликвидност – Каквато и стойност да достигнат вашите активи, няма как да я реализирате, ако няма на кого да ги продадете. Ако търсенето на пазара е намаляло, може да се наложи да се примирите с продажна цена, по-ниска от предвидената, или да изчакате.
 • Риск от лош избор на момент – Става дума за купуване на акции в момент, в който са значително надценени – така много трудно бихте могли да ги продадете с печалба. Не забравяйте, че когато привидно всички хвалят определена инвестиция, стойността и се раздува изкуствено от голямото търсене.

Проблем може да бъде и продаването на активи в лош момент. Ако не сте се подготвили за случаи на спешна нужда от средства, може да ви се наложи да излезете от вложението си тогава, когато цените са ниски и да реализирате загуба.

Как можем да намалим риска

Въпреки многобройните рискове, свързани с инвестирането, съществуват и начини за ограничаване на тяхното влияние. Ние от Financer сме подготвили за вас няколко прости стратегии, с които можете значително да намалите риска при търговията с акции:

 • Залагайте на стабилни и сигурни компании с дълга история, които редовно регистрират печалба, поне в началото. Обикновено те имат по-нисък потенциал за растеж, но и шансът да изгубите вложението си е много по-малък.
 • Не фокусирайте всичките си средства в един единствен актив. За да разпределите риска, инвестирайте малки суми в акции на много компании от различни браншове. Така когато едно от вложенията ви се представя зле, останалите ще имат възможност да компенсират и резултатът ви няма да пострада толкова лошо. За да има ефект, добра насока е винаги да поддържате в потфолиото си поне 8-12 вида акции.
 • Използвайте инвестирането в акции за постигането на дългосрочни цели. Трудно може да се предвиди как ще се изменя стойността им за кратки периоди. Ако планирате обаче да дадете на вложението си поне 5-10 години, за да заработи, шансът да пожънете успех е значително по-висок.
 • Уверете се, че не инвестирате всичките си налични средства. Важно е да разполагаме и с известни спестявания, с които да можем да поемем евентуални непредвидени разходи. Алтернативата би била да продадем активите си, за да останем над водата. „Нуждата“ обаче е лош съветник, що се отнася до избирането а подходящ момент за излизане от пазара.
 • Отделете време да натрупате нужните знания. Колкото по-информирани сте, толкова по-вероятно е да вземате добри инвестиционни решения. Освен сухата теория за света на акциите и фондовите пазари, обърнете внимание и на опита, който споделят успешните инвеститори.

Акции или фондове?

Когато се говори за акции, често в темата се прокрадват и инвестиционните фондове. Но какво представляват те всъщност?

взаимен фондНа практика, фондовете дават възможност много инвеститори да обединят капитала си, за да бъдат с него закупени широко разнообразие от активи. Инвестиционните решения се взимат от мениджъра на фонда, а портфейлът от активи е собственост на всички, които са закупили дялове от него.

С повишаването на стойността на управляваните активи, пропорционално нараства и цената на един дял. Разбира се, възможно е и обратното. Пазарът е динамичен и неизбежно на моменти се наблюдават и спадове в цената на дяла. Както при инвестирането в отделни акции, така и тук важното е да подберем подходящ момент за излизане.

Предимства на Инвестиционните фондове

След като се почувствате по-уверени в материята, можете да подсилите личния си портфейл с конкретни активи, ако искате да се прицелите в още по-висока доходност.

Недостатъци на инвестиционните фондове

 • Активно управляваните фондове могат да имат доста високи инвестиционни такси, които директно намалят вашата доходност.
 • Нямате пълен контрол върху избора на активи. Можете да изберете портфейл с подходящо разпределение на типовете активи, но нямате думата за конкретните финансови инструменти, включени в него.
 • Повечето фондове държат част от средствата в кеш, за да могат да осигурят ликвидност на клиентите си. Това означава, че тези пари не се инвестират и няма как да носят доходност.

Преди да инвестирате

 • Уверете се, че имате достатъчно спестявания, за да покрият нуждите ви от ликвидност.

Не всеки момент би бил подходящ за излизане от вашата инвестиция, така че е добре да разполагате и с други средства за спешни случаи.

 • Помислете с каква цел инвестирате.

Когато става въпрос за инвестиране, в голяма степен целта определя подходящите средства. Ако знаете защо го правите, много по-лесно можете да прецените колко висок риск е разумно да поемете, с колко време до целта разполагате и какъв резултат би бил достатъчен за вас.

 • Никога не теглете пари на кредит, за да инвестирате.

За да има смисъл подобно упражнение, трябва да сте сигурни, че получената доходност ще надвишава лихвата по заема. Такава вероятност обаче няма, тъй като елемента на несигурност задължително присъства във всяка инвестиция.

 • Заредете се с реализъм и търпение.

Ако сега започвате да инвестирате, много вероятно е да не видите значителни резултати в следващите месеци. В случай на спадове в нивата на целия пазар, това може да важи и за първите няколко години. Това не означава автоматично, че вложенията ви няма да бъдат рентабилни.

 • Не спирайте да се учите.

Колкото повече знаете за пазара и спецификите на търговията с ценни книжа, толкова по-вероятно е да заложите на печеливша стратегия. Търсете статии, книги, а защо не и обучения по темата, и мислете критично.

 • Обуздайте емоциите.

Не реагирайте първосигнално на движенията на пазара. Няма нищо по-нормално от това стойността на акциите да преминава и през спадове. Помислете дали „свиването“ на инвестицията не е временно явление, преди да излезете от нея и да реализирате загуба.

 • Приемете загубата като неразделна част от процеса.

Ако очаквате абсолютно всяка инвестиция да бъде много успешна, бързо ще се разочаровате. Вместо това заложете на стратегия, която да увеличи шансовете ви за положителен „осреднен“ резултат. Така ще свалите напрежението от завишените очаквания и по-лесно ще се разделяте с губещите инвестиции, за да ги замените с печеливши.

Автор Даяна Начева

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
Публикувани 03.09.2018
(Последно актуализирани 28.06.2020)