WIKI

Застраховки: дефиниция, как работят и основни видове застраховки

Научете какво представляват застраховките, какви видове застраховки съществуват в България и как да изберете най-подходящата за вас.

Застраховката защитава вас и вашите принадлежности от неочаквани финансови разходи при извънредни ситуации.

Никой не е защитен от инциденти, но ако нещо непредвидено се случи, като обир на дома, автомобилна катастрофа, или внезапна болест по време на пътуване, правилната застраховка може да ви спести доста главоболия и да ви помогне с разходите.

Какво е застраховка?

Застраховката е вид договор, при който физическо или юридическо лице заплаща на застрахователна компания и получава финансова защита или възстановяване на загуби в случай на уточнени в договора обстоятелства.

Част от света на личните финанси, застраховките са изцяло ориентирани към управление на риска.

Съществуват ситуации, при които застраховките са задължителни, например Гражданска отговорност в България. И други, при които са пожелателни, като застраховка при пътуване.

какво е застраховка
Какво е застраховка?

Как работи застраховането?

Застраховането е един от най-социално насочените отрасли на финансовия бранш. То има за цел да защити потребителите, като намали щетите от неочаквани неблагоприятни събития. 

Застрахователните компании обединяват рисковете на своите клиенти като съставят общ фонд.

Така, застраховките имат по-достъпни цени за населението и в случай на инцидент на някого от клиентите, неговото обезщетение се изплаща от събраните общи средства.

На практика, участвайки в застрахователна програма, хората си помагат взаимно, като натрупват ресурс, който може да помогне на тях самите или на някого другиго при непредвиден проблем.

 • Застраховката е договор (полица), чрез който застрахователят обезщетява клиента срещу загуби от посочени в договора злощастни обстоятелства.
 • Съществуват много видове застраховки: застраховка живот, медицинска застраховка, застраховки за автомобили, застраховки при пътуване, застраховки на дома и още други.
 • Имайте предвид, че някои услуги е възможно да включват в себе си застраховка, например много кредитни карти предлагат туристически застраховки, затова преди да наемете нова полица, уверете се, че вече не сте покрити за този риск от някъде другаде.

Видове застраховки

Както вече споменахме, съществуват множество видове застраховки, но в България най-използвана е задължителната застраховка Гражданска отговорност.

Ето обаче какви други видове застраховки могат да ви бъдат полезни:

 • Застраховки „Живот“

 • Инвестиционни застраховки

 • Здравни застраховки

 • Имуществено застраховане

 • Автокаско

 • Туристически застраховки

 • Застраховка Гражданска отговорност

Застраховки „Живот“

Застраховките „Живот“ са една от най-важните разновидности  на застраховането.

Те са дългосрочна инвестиция и най-често осигуряват обезщетение при смърт на застрахования.

Срокът на този тип застраховки обикновено варира между 5 и 30 години в зависимост от предпочитанията на клиента, а друга съществена особеност е, че в повечето случаи застрахователят уточнява определена възраст, която лицето не трябва да надвишава при изтичане на срока на полицата.

Най-често става въпрос за 65 години.

Освен това, този вид застраховки, имат много разновидности, най-популярните, от които са:

  Видове застраховки живот

 • Рискова застраховка „Живот“ – осигурява защита за вас и вашите близки, и финансова подкрепа при загуба на живот или при настъпване на неработоспособност в срока на договора.

  Често се среща и при взимането на ипотечен кредит. В този случай като бенефициент в полицата се посочва банковата институция.

 • Застраховка при злополука – покрива рискове, свързани с фатален край или увреждания породени от злополука. Премията по нея е по-ниска и срокът по-кратък.

 • Смесена спестовна застраховка „Живот“ – комбинира възможността да спестявате и сигурността да сте защитени. При изтичане на срока на полицата, вие или вашите близки, получавате договорената по основното покритие застрахователна сума.

 • Инвестиционни застраховки „Живот“ – застраховка свързана с инвестиционен фонд. Част от премията се насочва към инвестиционен фонд. Клиентът има възможност да покрие рисковете за себе си и близките си и да оптимизира спестяванията си като разчита на доходност от инвестицията си.

  За миналата година в България е отчетен ръск от 127% на застраховките Живот обвързани с инвестиционен фонд.

Често задавани въпроси за застраховки „Живот“

Какви основни рискове покрива застраховката „Живот“?

Основните рискове, които покрива застраховката „Живот“ са:

 • Смърт на застрахования породена от злополука
 • Пълна или частична трайна загуба на трудоспособност поради злополука
 • Временна загуба на трудоспособност в резултат от злополука
 • Медицински разходи поради нещастен инцидент

Срок за изплащане на застраховка живот

Срокът за изплащане на застраховка живот зависи от конкретната застрахователна полица, която сключвате със своя застраховател. Тя може да е с продължително средно от 5 до 30 години. 

Ако пък въпросът ви е свързан с това в какъв срок се изплаща застраховка живот в случай на неблагоприятен инцидент, то конкретиките се уточняват с вашия застраховател. Съществуват определени срокове, в които искането за обезщетение трябва да бъде подадено заедно с прилежащите документи, а молбата разгледана от страна на застрахователя. Информацията ще бъде включена във вашия договор.

Колко струва застраховка „Живот“?

Стойността за вашата застраховка „Живот“ се определя спрямо личните ви възможности и цели. Според желаната стойност на обезщетението, ще се определи и вашата вноска, затова консултирайте с различни застрахователи и вижте коя компания ви предлага най-изгодни условия.

Какво е застраховка живот?

Застраховката живот е измислена, за да осигури финансово обезпечение на вас или ваши близки в случай на злощастен инцидент или смърт.

Вие предварително заплащате определена сума и разчитате, че ако се случи рискът, срещу който се застраховате, то застрахователната компания ще заплати на вас или вашите близки договорената сума. 

Здравни застраховки

Здравни застраховки са подходящи, ако искате да надградите над задължителното национално здравно осигуряване и да си осигурите повече средства в случай на заболяване или злополука.

То може да ви осигури финансово обезпечение за покупка на лекарства, провеждане на лечение или болничен престой, ако нуждата за това възникне.

Ако професията ви е по-рискова или просто чувствате, че трудно бихте се справили с разходите, които такъв тип събития носят, помислете за полица, която да отговаря добре на вашите нужди.

Застраховки за дома

Всеки имот е изложен на разнообразие от рискове – от природни стихии като пожар и земетресение, до кражби и удар от летателно средство.

За собствениците тези опасности носят тежки последствия и при липса на адекватна защита, покриването на щетите често би се оказало непосилна задача.

Ако притежавате недвижима собственост, определено си струва да помислите за застраховки за дома, които да ви донесат повече сигурност.

Гражданска отговорност на автомобилистите

Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна за всички собственици на автомобили в движение в България.

Нейното предназначение е да покрие щетите, причинени от застрахования на трети лица, в случаи на пътно-транспортни произшествия.

Значението на този тип застраховане е огромно, тъй като катастрофи се случват постоянно и без тях много от участниците не биха могли да си позволят покриването на причинените разходи.

Автокаско

Това е още един тип застраховка за превозни средства, която обаче не е задължителна.

За собствениците на по-нови автомобили тя е особено привлекателна, тъй като е предназначена да покрие широк спектър от щети, включително и кражба.

Освен покриване на евентуалните разходи до определен лимит, Автокаското може да включва и допълнителни услуги като пътна помощ и пътен сервиз в случай на повреда или произшествия.

Туристически застраховки

Застраховката при пътуване е добра идея винаги, когато тръгвате на път извън страната.

В случай на нужда, съществуват различни видове туристически застраховки, които да ви осигурят от медицински грижи до допълнители услуги като застраховане на багажа срещу загуба или осигуряване на правна помощ.

В зависимост от рисковете, от които желаете да се предпазите, информирайте се коя застраховка при пътуване би била най-полезна за вас.

От какво зависи цената на застраховката?

Размерът на застрахователната премия зависи, както от някои обективни фактори, така и от самата компания, която сте избрали.

Добре е да имате предвид, че най-евтините опции рядко се оказват и най-качествени.

В търсене на начин да спестят, хората прибягват до закупуването на най-икономичния възможен пакет.

Това обаче в известна степен обезмисля застраховането, защото най-евтините пакети често не предлагат достатъчно и за съжаление, ако нещо се случи, изведнъж отново може да се окаже, че не разполагате с необходимите покрития.

Освен от избора на застраховател, цената на премията зависи най-общо казано от състоянието на лицето или обекта на застраховката.

 • При животозастраховането, се обръща внимание на здравословното състояние и възрастта на застрахования.

 • При автомобилните застраховки – възрастта и характеристиките на превозното средство и опита на шофьора.

 • Имущественото застраховане пък отдава значение на типа строителство и местоположение на имота.

Как се правят застраховки и как да изберем подходяща? 2023

Не чакайте, докато ви се случи нещо лошо, уверете се, че сте добре защитени предварително.

Изборът на подходяща застраховка (или няколко) не винаги е лесна задача.

Ние от Financer сме подготвили няколко съвета при подбирането на застрахователни продукти, на които можете да разчитате за взимането на това решение:

Стъпки

1. Преценете различните рискове
2. Проучете различни оферти
3. Запознайте се с условията
4. Запознайте се със сроковете, документите и подпишете
Стъпка 1

Преценете различните рискове

Помислете кои са рисковете, от които е важно да бъдете защитени, преди да разгледате конкретни полици.

В противен случай наличните покрития може да се окажат недостатъчни, а вие да направите необмислена покупка, от която в последствие да се разочаровате.

Стъпка 2

Проучете различни оферти

Консултирайте с няколко различни компании предлаганите от тях условия и преценете коя е най-изгодна и подходяща за вас.

Сравнете цените на пакетите им, какво точно включват и проучете репутацията на компанията.

Застрахователят ви трябва да е стабилен партньор, на когото можете да разчитате в кризисна ситуация, затова отношението му към клиента е от изключителна важност.

Стъпка 3

Запознайте се с условията

Четете внимателно условията на застраховката, преди да подпишете договор.

Всяка компания може да формулира както самите покрития, така и ситуациите в които изплаща обезщетения малко различно.

Уверете се че разбирате добре какво ще получите и до колко то отговаря на вашите нужди.

 

Стъпка 4

Запознайте се със сроковете, документите и подпишете

Всяка застраховка е обвързана с отговорности и от двете страни. Уверете се, че сте напълно наясно със своите и знаете как да процедирате в случай на нужда.

Важно е да имате необходимите контакти и да се чувствате сигурни в избраната компания.

В заключение

Първите сведения за застраховки, датират още от древни времена, по някои източници те възникват още в древен Вавилон.

През 17-ти век пък, когато от стария континент осъзнали, че част от корабите, отпътували към Новия свят, не се връщат изобщо и следователно губят всичките вложения в тях, търговците решили да си поделят цената на риска.

Големият пожар в Лондон от 1666 година пък полага началото на застраховките свързани с пожари.

Споделяме това, за да посочим още веднъж как застраховането е отрасъл възникнал от търговията, но със социален характер.

В днешните несигурни времена, безспорно всички сме принудени да поемаме ежедневни рискове. Някои рискове обаче, могат да бъдат олекотени.

Коя застраховка представлява най-голям интерес за вас?

Дайте своя вот и вижте кои са най-търсените застраховки в България

Гласувай

Was this article helpful?

1 out of 1 found this helpful

Източници

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във
Read Icon1372 прочитания
Последно Обновена: 28.12.2022
Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече