Калкулатор Сложна лихва

С калкулатора за сложна лихва на Financer.com можете да проверите бъдещата стойност на спестяванията си само с няколко клика!
Колони Линия Разбивка

Защо сложната лихва е толкова важна?

Сложната лихва позволява на вашите спестявания и инвестиции да нарастват не линейно, а експоненциално. Вижте как тя действа и използвайте калкулаторът за сложна лихва на Financer.com, за да изчислите нейния ефект

сложна лихва калкулатор
парите растат - калкулатор сложна лихва

В днешно време не е тайна, че един от най-добрите начини да увеличим значително средствата си е използването на инструменти със сложна лихва. В какво обаче се крие нейната сила?

Най-просто казано, това е лихва, която се начислява не само върху главницата (първоначалната сума), а също и върху натрупаната вече в предишни периоди лихва.

Можете да я срещнете при депозитите, различни видове инвестиции (като  например взаимните фондове или платформите за инвестиране в P2P кредити), а също и с обратен знак при заемите.

„Сложната лихва е осмото чудо на света. Този, който я разбира, я получава… този, който не я разбира, я плаща.“

Албърт Айнщайн

Използвайте сложната лихва, за да избегнете обезценяването на средствата си от инфлацията! Приложена за по-дълго време, тя може не само значително да увеличи, но дори и да удвои вашите спестявания.

За да пресметнете какви резултати можете да очаквате, използвайте нашия удобен калкулатор за сложна лихва. В него можете да вземете предвид както стандартните параметри (като главница, пероиод и лихва), така и евентуални дължими такси и включване на допълнителни вноски.

Какво е Сложна лихва

сложна лихва - лупа

Когато използвате спестовни продукти, лихвата практически е вашето възнаграждение за това, че сте предоставили средствата си за временно ползване от някой друг. Накрая на периода, освен вложените средства, получавате и определен процент от тях допълнително, като лихвено плащане.

Казаното дотук е валидно за лихвата като цяло – по-особен обаче е механизмът на действие на т.нар. сложна лихва (позната още като капитализирана или експоненциална доходност).

Как действа сложната лихва?

Специфичното за сложната лихва е, че при нея получавате лихвени плащания не само върху първоначалната главница, а също и върху лихвите, вече получени за предишни периоди.

Така колкото по-дълго инвестирате, толкова повече ще расте и основата, върху която доходността ви се начислява.

Нека разгледаме един пример:

Ако имате влог от 1000 лева, който получава 10% проста лихва годишно, на края на втората година ще разполагате с 1200 лева – главницата + 2 пъти 10% от нея.

Да си представим същия казус, но със сложна лихва:

В този случай, в края на втората година ще получим не 1200, а 1210 лева – а именно главницата, 10% от нея за първата година, както и 10% от новата главница (главницата + получената за първата година лихва) за втората.

Ето как тази сметка изглежда:

Първа година:     1000+10%*1000=1100 лева

Втора година:      1100+10%*1100=1210 лева

Сложната лихва във времето

часовник с доларов знак - дългосрочно инвестиране

Въпреки че в разгледания пример разликата между обикновена и сложна лихва може да изглежда малка, според периода, за който ги ползвате, двете могат да ви донесат коренно различни резултати.

Не случайно Айнщайн е нарекъл сложната лихва осмото чудо на света – с времето тя кара спестяванията ви да нарастват лавинообразно.

За това и финансовите експерти винаги съветват да започнем да спестяваме възможно най-рано – защото за крайния резултат най-важно е колко време ще позволим на сложната лихва да работи за нас, а не колко големи суми внасяме.

Ето как биха изглеждали 1000$, управлявани за 40 години със 3, 5, 7 или 10% сложна лихва:

сложна лихва графика

Удвои парите си – правило „72“

правило 72 за доходност - ел. крушка

Искате ли да разберете колко време ще отнеме на средствата ви да се удвоят, спрямо възвращаемостта на вашата инвестиция? За да го направите, не е нужно да смятате сложни формули и да използвате специален калкулатор.

Правилото 72 може с доста висока точност да реши тази задача само с едно просто действие! Разделете числото 72 на процента лихва, която вашите спестявания получават – ще получите броя години, които ще са ви нужни за да се удвои вложената сума!

Пример:

Ако сте вложили например 5000 лева в спестовна сметка с 10% лихва, времето, необходимо за инвестицията ви да нарастне до 10 000 ще бъде 72/10=7.2 години.

По аналогичен начин, ако сте внесли средства в сметка със 9% доходност, нейното удвояване ще отнеме 72/9=8 години.

Този подход не е съвършен и действа само с доходност от не повече от 20%, но е лесен начин да направите бърза приблизителна сметка наум, в момента в който имате нужда.

Как да използвам калкулатора

Ако искате да разберете как сложната лихва ще повлияе на вашите спестявания, можете да използвате калкулатора като въведете първоначално внесената сума, лихвата, периода на управление и размера на допълнителните вноски, ако възнамерявате да правите такива.

В резултатите ще видите каква стойност ще има вложението ви с натрупаната лихва в края на всяка година.

Формула на Сложната лихва

Ако искате сами да пресметнете какъв резултат ще ви донесе сложната лихва, ще се наложи да използвате следната формула:

формула сложна лихва

A =  P(1 + r/n) (nt)

В този случай:

А = Бъдещата стойност на цялото ви вложение, с цялата натрупана доходност

P = Първоначално вложената сума

r = Годишния лихвен процент

n = Колко пъти годишно се начислява лихвата

t = Колко години се управлява сумата

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във