Калкулатор Сложна лихва

- {{ years }} {{ 'Months' | translate }} +
- {{ yield | number: 2 }}% +
- {{ balance }} {{ 'usd' | translate }} +
- {{ contribution }} {{ 'usd' | translate }} +

{{ "Final Balance" | translate }}:

{{ finalBalance | number: 2 }} {{ "usd" | translate }}

{{ "Payment Month" | translate }}
{{ "Balance" | translate }}
{{ "Payment Month" | translate }}:{{ date | amAdd : item.month : 'months' | amDateFormat : 'MMMM' | translate }}{{ date | amAdd : item.month : 'months' | amDateFormat : ', YYYY' }}
{{ "Balance" | translate }}:{{ item.balance | number: 2 }}

Какво е Сложна лихва

Когато използвате спестовни продукти, лихвата е вашето възнаграждение за това, че сте предоставили средствата си за временно ползване от някой друг. Накрая на периода, освен вложените средства, получавате и определен процент от тях допълнително, като лихвено плащане. Специфичното за сложната лихва е, че тя позволява да получавате лихвени плащания не само върху първоначалната главница, а и върху лихвите, получени за предишни периоди.

Как работи Сложната лихва

Ако имате влог от 1000 лева, който получава 10% проста лихва годишно, на края на втората година ще разполагате с 1200 лева – главницата + 2 пъти 10% от нея. Нека си представим същия казус, но със сложна лихва. В този случай в края на втората година ще получим не 1200, а 1210 лева – а именно главницата, 10% от нея за първата година, както и 10% от новата главница (главницата + получената за първата година лихва) за втората. Ето как тази сметка изглежда:

Първа година:     1000+10%*1000=1100 лева

Втора година:      1100+10%*1100=1210 лева

Силата на Времето

Въпреки че в разгледания пример разликата между обикновена и сложна лихва може да изглежда малка, според периода, за който ги ползвате, двете могат да ви донесат коренно различни резултати. Не случайно Айнщайн е нарекъл сложната лихва осмото чудо на света – с времето тя кара спестяванията ви да нарастват лавинообразно. За това и финансовите експерти винаги съветват да започнем да спестяваме възможно най-рано – защото за крайния резултат най-важно е колко време ще позволим на сложната лихва да работи за нас, а не колко големи суми внасяме. Ето как биха изглеждали 1000$, управлявани за 40 години със 3, 5, 7 или 10% сложна лихва:

 

Как да използвам калкулатора

Ако искате да разберете как сложната лихва ще повлияе на вашите спестявания, можете да използвате калкулатора като въведете първоначално внесената сума, лихвата, периода на управление и размера на допълнителните вноски, ако възнамерявате да правите такива. В резултатите ще видите каква стойност ще има вложението ви с натрупаната лихва в края на всяка година.

Формула на Сложната лихва

Ако искате сами да пресметнете какъв резултат ще ви донесе сложната лихва, ще се наложи да използвате следната формула:

A =  P(1 + r/n) (nt)

В този случай:

А = Бъдещата стойност на цялото ви вложение, с цялата натрупана доходност

P = Първоначално вложената сума

r = Годишния лихвен процент

n = Колко пъти годишно се начислява лихвата

t = Колко години се управлява сумата

 

Останете във връзка с Financer.com

Последвайте ни във Facebook

Financer настройки за поверителност

Като използвате financer.com, вие приемате нашите общи условия, както и нашата политика за поверителност. Ние използваме бисквитки, за да проследяваме и анализираме употребата на сайта ни, с цел да подобрим услугите си. Определени бисквитки изискват активното ви съгласие, за да събираме тези данни. Можете да се информирате за услугите на трети страни, които използваме, както и да оттеглите съгласието си по всяко време в нашите настройки на бисквитките.

Facebook Маркетинг

SEO Solutions Ltd. (ние), като доставчик на уеб сайта financer.com използва Facebook Pixel, за да промотира нашето съдържание на посетителите ни във Facebook и да проследява резултатите от нашите маркетингови дейности. Тези данни са анонимни за нас и служат само и единствено за статистически цели. Facebook може да свърже данните, събрани от Facebook Pixel с вашия Facebook профил (име, имейл и др.) и да ги използва за собствените си рекламни цели. Можете да видите и да контролирате данните, които Facebook събира за вас във настройките за поверителност на Facebook.