как да си направим бюджет
Как да

Направи си Бюджет

Ако досега не сте опитвали да проследите и планирате разходите си, не отлагайте! Този пропуск ви прави изключително уязвими в многобройните непредвидени ситуации, които могат да нарушат финансовото ви спокойствие.

Наличието на разработен личен или семеен бюджет може да ви окаже безценна помощ при спестяването на средства, ограничаването на неразумните разходи и постигането на бъдещите ви цели.

Предимствата на Личния бюджет

Ето някои от безспорните предимства на бюджетирането:

Защо е важно да имаме бюджет

Както почти всяка друга сфера на живота, нашето отношение към парите е резултат на развити и утвърждавани с времето навици. Проблемът е, че много малка част от тези навици са осъзнати – повечето са формирани под най-различни външни влияния и не само не отговарят, но и често противоречат на вътрешните ни ценности и намерения. Именно тук воденето на бюджет може да се окаже ключа към поемането на контрола над собствените ни финансови избори.

Съставянето на бюджет се свежда до това да си дадем ясна сметка за какво харчим и какво се случва със спечелените пари, и да изследваме по-обективно какво е моментното ни финансово състояние.

Най-важната стъпка е да започнеш

Ако вече сте решили, че поемането на контрола над собствените ви финанси е важно за вас, направете го! Не е важно първият ви опит да съставите своя бюджет да бъде перфектен – просто направете първата стъпка и поставете началото на по-доброто управление на парите си.

Важно е и да опишем всичко писмено – така имаме възможност да погледнем отстрани резултата от финансовите си решения и да преценим кои от моделите ни на поведение спрямо парите работят в наша полза, и кои е добре да преодолеем.

Разбира се, всяка една промяна е свързана с известно неудобство и е трудно да бъде постигната без силна и осъзната вътрешна мотивация.

Съставете си бюджет – стъпка по стъпка

Ефективният бюджет е в основата всеки добър финансов план. Последвайте тези стъпки и се доближете до постигането на финансовите си цели:

Стъпки

1. Проследете разходите
2. Разделете получените разходи в три категории
3. Опишете приходите
4. Изчислете нетната си стойност
5. Направете оценка на ситуацията
6. Поставете си цели
7. Придържайте се към плана
8. Реалистични очаквания
Стъпка 1

Проследете разходите

Опишете разходите си по различни пера – наеми, транспорт, за домакинството, за храна, забавление, кредити, дрехи и т.н.

Тук не е нужно да броим всяка стотинка, но е важно да видим колко приблизително харчим за различните цели. Ако е нужно, направете банково извлечение от сметките си и прегледайте запазените касови бележки.

За да бъде сметката ви максимално точна, освен месечните си разходи вземете предвид и тези, които правите на годишна база – за колата, за подаръци за рождени дни, семейни ваканции и др. Разделете ги на 12 и ги добавете към останалите, за да знаете колко разходи се падат средно на месец.

Стъпка 2

Разделете получените разходи в три категории

Първо определете кои са базовите разходи, които са абсолютния минимум, който ви е нужен. Тук спадат разходи, без които не можем като тези за нашето жилище, за храна и продукти и услуги от първа необходимост.

След това помислете кои разходи е нужно да добавите към базовите, за да живеете комфортно. Всичко останало, за което харчите по желание, и което реално не ви е необходимо, ще бъде вашата трета категория.

Стъпка 3

Опишете приходите

Направете списък със всички видове доход, с които разполагате, и посочете размера на постъпленията.

Освен заплатата, вземете предвид и плащания от наеми, ренти, хонорари, комисионни и финансова помощ от близките или държавата, ако получавате такива.

Стъпка 4

Изчислете нетната си стойност

Когато говорят за бюджетиране, повечето хора прескачат въпроса за нетната стойност и се фокусират напълно върху следенето на приходи и разходи. Този подход обаче може да ви създаде доста неточна представа за финансовото ви положение.

Докато проследяването на вашите текущи входящи и изходящи парични потоци ви показва как влияете в момента на бъдещото си състояние, нетната стойност зависи от финансовите ви решения в миналото и ви показва какъв финансов резултат сте реализирали дотук.

Тъй като нетната стойност е вашата отправна точка към момента, важно е да имате трезва преценка за нея. Да я изчислите далеч не е сложна задача –  просто съберете стойността на всички активи, които притежавате и от полученото число извадете сумата на задълженията си.

Активи са не само наличните ви парични средства, а и всички ваши притежания, които могат да бъдат продадени срещу определена сума. Такива са например жилището, автомобила, собствения бизнес, различни уреди или мебели, които притежавате. Стойността, която се използва при тази сметка е цената, която ще получите ако продадете дадения актив в момента, а не покупната му цена.

След като извадите от общата стойност на активите всичките си задължения, ще получите определено число – то е изражение единствено на моментното ви финансово положение и ще се променя непрекъснато. Посоката, в която тази промяна се случва зависи от това как ще построите и изпълнявате бюджета си.

Стъпка 5

Направете оценка на ситуацията

След като вече имате ясна представа какви са вашите нетна стойност, приходи и разходи, преценете дали досегашния ви подход към парите работи за вас или не.

Обърнете внимание дали разполагате с необходимите средства за наистина важните за вас неща. В случай, че стойността на придобитите ви активи значително надвишава тази на пасивите, може би за вас няма да бъде от голямо значение как харчите месечните си доходи. Ако обаче разполагате с малко активи или сте натрупали значителни задължения, бюджетът ви е вашата възможност да подобрите ситуацията.

Огледайте разходите, които правите, и помислете дали те съответстват на приоритетите ви. Виждате ли ненужни преразходи? А има ли важни за вас цели, за които средствата не достигат?

Стъпка 6

Поставете си цели

Ако при оценката на ситуацията сте забелязали неща, които искате да промените, можете да го направите!

Поставете си ясни и измерими цели, които да ви ви водят в постигането на подобрение. Не е нужно да бъдат твърде амбициозни – заложете на малки и постижими стъпки и постепенно ги увеличавайте с времето. Ако от самото начало опитате да направите драстична промяна, вероятността  да не изпълните целта си и да се обезсърчите е голяма.

Започнете да действате в правилната посока веднага, но имайте търпението да свикнете постепенно – финансовите ни навици са изграждани с години и промяната им също изисква време.

Стъпка 7

Придържайте се към плана

След като осъзнато сте определили финансовите си цели, започнете да действате за тяхното изпълнение без да губите фокус.

Най-добре е целите ви да бъдат записани някъде, където да можете да си ги припомняте често. Когато мислите ви са насочени към позитивната промяна, към която сте се запътили, старите лоши навици по-трудно могат да ви подхлъзнат.

Следете напредъка си, като отбелязвате всяко постижение. Така бързо ще започнете да виждате резултати от положените усилия и това ще ви мотивира допълнително.

Заключение

Реалистични очаквания

Старайте се да бъдете последователни в следването на плана си, но не се съдете твърде строго.

На всеки може да се случи да направи финансово „прегрешение“ и да се отклони от планирания бюджет. Важното е да си припомните, че правите всичко това за самия себе си и да продължите да опитвате.

Златната формула на парите

Познато ли ви е правилото 50/30/20? То се отнася до това за какви разходи отива нашия доход и не случайно е едно от най-прилаганите от финансовите експерти. Ето как трябва да харчим парите си, според неговата формулировка:

  •  50% от прихода ни трябва да покрива базовите ни нужди.
  • Най-много 30% от дохода могат отиват за неща които искаме, но от които не се нуждаем.
  • Най-малко 20% от дохода трябва да бъдат спестявани.

Базовите нужди, които трябва да вместим в половината от прихода си, включват разходи като тези за нашето жилище, за транспорт, за храна, за вода и ток.

Те са основните неща, от които се нуждаем за да живеем, без да си позволяваме разходи за удоволствия. Могат да варират според начина на живот, но винаги е важно да се стремим да ги поддържаме в разумни рамки.

Поне 20% от приходите ви трябва да бъдат спестявани и управлявани, за да натрупате необходимите средства за изпълнението на бъдещите си цели. Ако все още нямате никакви спестявания, добра идея  е да започнете с отделянето на известна сума за изграждането авариен фонд за непредвидени разходи.

За да поддържаме добра финансова форма, разходите, които правим само по желание и за собствено удоволствие не бива да надвишават 30% от доходите ни. Нещо повече, може да се наложи и да намалите значително този тип харчове, в случай, че сте поели ангажимент да изплащате задължения или пък все още не разполагате с никакви спестявания.

Разбира се, съотношението 50/30/20 е ориентировъчно и не е нужно да се прилага с абсолютна точност. Финансовите нужди на всеки от нас са строго индивидуални, но във всяка ситуация е важно да си даваме сметка за това на кой тип разходи трябва да дадем приоритет. Определете желаните от вас пропорции и периодично следете доколко успявате да се вместите в тях.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
Read Icon273 Ask Financer
Последно Обновена: 16.09.2021