как да си направим бюджет
Как да

Как да си съставим бюджет

Последна актуализация: 04.11.2021
Нашият ангажимент за прозрачност
Във Financer.com сме ангажирани да помагаме с финансовите ви въпроси. Цялото ни съдържание е съобразено с нашите Редакторски Насоки. Открито информираме за начина, по който преглеждаме продукти и услуги, в нашия Процес на Преглед и как печелим пари в нашето Оповестяване на Рекламодателя.

Вашият бюджет е като пътна карта за вашите финанси.

Ако имате такъв, ще знаете къде се намирате в момента, както и накъде сте се запътили. Така много по-лесно можете да разберете дали и как се нуждаете от промяна в посоката.

Нещо повече – дори и ако вашите лични финанси вече са в добра форма, бюджетирането ще ви позволи много по-детайлен анализ на паричните ви потоци. Може да успеете да спестите пари и на места, за които нямате представа.

Наличието на разработен личен или семеен бюджет може да ви окаже безценна помощ при спестяването на средства, ограничаването на неразумните разходи и постигането на бъдещите ви цели.

Какво е бюджет?

Бюджетът представлява регулярен план/отчет за приходите и разходите през определен период от време, например месечно или годишно. Използва се както от правителства и компании, така и от отделни личности и семейства.

Тук ще разгледаме как можете да изготвите своя първи бюджет и как да го поддържате, за да ви донесе максимална полза.

Защо личния бюджет е толкова важен?

Както почти всяка друга сфера на живота, нашето отношение към парите също е резултат на развити и утвърждавани с времето навици.

Проблемът е, че много малка част от тези навици са осъзнати – повечето са формирани под най-различни външни влияния и не само не отговарят, но и често противоречат на вътрешните ни ценности и намерения. Именно тук воденето на бюджет може да се окаже ключа към поемането на контрола над собствените ни финансови избори.

Ето някои от безспорните предимства на бюджетирането:

Как да направим бюджет – стъпка по стъпка

Готови ли сте да създадете своя първи личен месечен бюджет?

Съставянето на ефективен бюджет се свежда до това да си дадем ясна сметка за какво харчим и какво се случва със спечелените пари, и да изследваме по-обективно какво е моментното ни финансово състояние.

Имайте предвид, че е важно да опишем всичко писмено. Така имаме възможност да погледнем отстрани резултата от финансовите си решения и да преценим кои от моделите ни на поведение спрямо парите работят в наша полза, и кои е добре да преодолеем.

За целта можете да използвате просто лист и химикал, или ако предпочитате, Excel таблица, например някой от тези шаблони за бюджети от Microsoft.

Без повече да отлагаме, последвайте тези стъпки и се доближете до постигането на финансовите си цели:

Стъпки

1. Опишете приходите
2. Проследете разходите
3. Разделете разходите си в три категории
4. Направете оценка на ситуацията
5. Коригирайте бюджета си периодично
Стъпка 1

Опишете приходите

Направете списък със всички доходи, които получавате за месеца, и посочете размера на постъпленията (нето).

Това включва всякакви заплати, плащания от наеми, ренти, хонорари, комисионни, бонуси и финансова помощ от близки или от държавата, ако получавате такива.

Стъпка 2

Проследете разходите

Постарайте се да опишете всички свои разходи за месеца. Ако досега не сте го правили, най-добре направете банково извлечение от сметките си и прегледайте запазените касови бележки.

За да сте максимално точни, поне в началото записвайте всеки разход или всеки ден, или дори при всяка покупка и плащане.

Стъпка 3

Разделете разходите си в три категории

Отделете всички ваши дългове в отделна категория от останалите разходи – вноски по ипотечни и/или потребителски кредити, кредитни карти и т.н.

След това разделете всички други разходи според това кои от тях са постоянни (повтарят се всеки месец) и кои са променливи:

Пример за Постоянни разходи:

 • Разходи за жилище
 • Застраховки
 • Транспорт
 • Интернет
 • Абонаменти и др.

Пример за Променливи разходи:

 • Разходи за хранене навън
 • Пазаруване за дома
 • Забавления
 • Гориво
 • Подаръци и др.

Когато трябва да спестите повече пари, най-лесно ще можете да повлияете на променливите разходи.

По-ефективно обаче би било намалянето на фиксираните постоянни разходи, тъй като те често се повтарят.

Стъпка 4

Направете оценка на ситуацията

След като вече имате ясна представа какви са вашите разходи, преценете дали досегашния ви подход към парите работи за вас или не. 

На първо място, направете тази проста сметка: съберете своите доходи за месеца и от тях извадете всички разходи.

Остават ли ви свободни средства, или сте на загуба?

 • Ако имате печалба, явно вече правите нещо правилно. Това означава, че ви остават допълнителни средства, които можете да инвестирате за своето бъдеще, или да похарчите за удоволствие.
 • Ако имате дефицит, определено ще трябва да направите някои промени в своя бюджет. Опитайте да намалите разходите си, или ще трябва да печелите повече, за да не продължават дълговете ви да нарастват.
Стъпка 5

Сега, когато знаете с какъв дефицит или излишък разполагате, можете да започнете да коригирате бюджета си, така че да извлечете повече от парите си.

 • Разгледайте бюджета си. Открийте къде можете да намалите разходите.
 • Започнете да спестявате. Ако все още нямате спестявания, добра идея е да започнете да заделяте такива. В противен случай, още първата непредвидена ситуация може да ви принуди да теглите кредит.
 • Инвестирайте свободните си средства. Ако имате свободни средства, които не планирате да използвате скоро, можете да ги инвестирате. Така ще им дадете възможност допълнително да нарастнат.

Разбира се, всяка една промяна е свързана с известно неудобство и е трудно да бъде постигната без силна и осъзната вътрешна мотивация.

Най-важната стъпка е да започнеш

Ако вече сте решили, че поемането на контрола над собствените ви финанси е важно за вас, направете го! Не е важно първият ви опит да съставите своя бюджет да бъде перфектен – просто направете първата стъпка и поставете началото на по-доброто управление на парите си.

Прочетете също

Как да използвате Златната формула на парите

Познато ли ви е правилото 50/30/20? То се отнася до това за какви разходи отива нашия доход и не случайно е едно от най-прилаганите от финансовите експерти.

Ето как трябва да харчим парите си, според неговата формулировка:

 • 50% от прихода ни трябва да покриват базовите ни нужди.
 • Най-много 30% от дохода могат отиват за неща, които искаме, но от които не се нуждаем.
 • Най-малко 20% от дохода трябва да бъдат спестявани.

50% за основни нужди

Базовите нужди, които трябва да вместим в половината от прихода си, включват разходи като:

 • Разходите за наеми

 • За транспорт

 • За храна

 • За ток

 • За вода и др.

Те са основните неща, от които се нуждаем за да живеем, без да си позволяваме разходи за удоволствия. Могат да варират според начина на живот, но винаги е важно да се стремим да ги поддържаме в разумни рамки.

30% за удоволствия и желания

За да поддържаме добра финансова форма, разходите, които правим само по желание и за собствено удоволствие не бива да надвишават 30% от доходите ни. Нещо повече, може да се наложи и да намалите значително този тип харчове, в случай, че сте поели ангажимент да изплащате задължения или пък все още не разполагате с никакви спестявания.

20% за спестяване и инвестиции

Поне 20% от приходите си заделяйте като спестявания и инвестиции - те трябва да бъдат управлявани, за да натрупате необходимите средства за изпълнението на бъдещите си цели. Разбира се, съотношението 50/30/20 е ориентировъчно и не е нужно да се прилага с абсолютна точност.

Финансовите нужди на всеки от нас са строго индивидуални, но във всяка ситуация е важно да си даваме сметка за това на кой тип разходи трябва да дадем приоритет. Определете желаните от вас пропорции и периодично следете доколко успявате да се вместите в тях.

Полезен трик - бюджетиране с пликове

Системата с пликовете може и да звучи по-старомодна, но ако досега не сте следвали определен бюджет, тя ще ви помогне да развиете нужната дисциплина.

Какво представлява?

Когато планирате разходите за следващия месец, поставете предвидените средства за различните видове цели в различни пликове:

 • За храна

 • За погасяване на заеми

 • За комунални разходи

 • За дрехи и т.н.

След като средствата ви са разпределени, можете да ги използвате единствено за вече избраните категории. Така ако вашия плик "за дрехи" например остане празен още посредата на месеца, няма да можете да харчите повече пари за същото до следващото разпределяне.

Ако в края на месеца по изключение в някои пликове са останали още пари, можете да ги използвате за да погасите по-голяма част от вашия кредит, или за спестяване и инвестиране за бъдещи цели.

Ако обаче в някоя категория месец след месец остават непохарчени средства, или обратното, парите винаги свършват предварително, помислете за преразпределяне на разходите.

В началото тази система ще изисква малко повече усилия, но има и някои сериозни предимства:

Не е нужно винаги да прибягвате към своя бюджет с пликове, но в началото те никак няма да ви бъдат излишни.

Опитайте да се придържате към тази система поне за няколко месеца, за да развиете по-строги навици към спестяването.

6 съвета, преди да започнете своя бюджет

1. Пресметнете и своята нетна стойност

Когато говорят за бюджетиране, повечето хора прескачат въпроса за нетната стойност и се фокусират напълно върху следенето на приходи и разходи. Този подход обаче може да ви създаде доста неточна представа за финансовото ви положение.

Докато проследяването на вашите текущи входящи и изходящи парични потоци ви показва как влияете в момента на бъдещото си състояние, нетната стойност зависи от финансовите ви решения в миналото и ви показва какъв финансов резултат сте реализирали дотук.

Тъй като нетната стойност е вашата отправна точка към момента, важно е да имате трезва преценка за нея. Да я изчислите далеч не е сложна задача.

Как?

Просто съберете стойността на всички активи, които притежавате и от полученото число извадете сумата на задълженията си.

Активи са не само наличните ви парични средства, а и всички ваши притежания, които могат да бъдат продадени срещу определена сума.

Такива са например жилището, автомобила, собствения бизнес, различни уреди или мебели, които притежавате. Стойността, която се използва при тази сметка е цената, която ще получите ако продадете дадения актив в момента, а не покупната му цена.

След като извадите от общата стойност на активите всичките си задължения, ще получите определено число - то е изражение единствено на моментното ви финансово положение и ще се променя непрекъснато. Посоката, в която тази промяна се случва, зависи от това как ще построите и изпълнявате бюджета си.

2. Поставете си цели

Поставете си ясни и измерими цели, които да ви водят в постигането на подобрение.

Не е нужно да бъдат твърде амбициозни – можете и да заложете на малки и постижими стъпки и постепенно да ги увеличавате с времето. Ако от самото начало опитате да направите драстична промяна, вероятността да не изпълните целта си напълно и да се обезсърчите е голяма.

Започнете да действате в правилната посока веднага, но имайте търпението да свикнете постепенно – финансовите ни навици са изграждани с години и промяната им също изисква време.

Следете напредъка си, като отбелязвате всяко постижение. Когато мислите ви са насочени към позитивната промяна, към която сте се запътили, старите лоши навици по-трудно могат да ви подхлъзнат.

3. Създайте си авариен фонд

Ако все още нямате никакви спестявания, а не искате да изпадате в дългове още при първата непредвидена ситуация, добра идея е да започнете с отделянето на известна сума за изграждането на вашия авариен фонд.

Важно е тези средства да ви бъдат лесно достъпни при нужда, така че е достатъчно да ги държите в банкова сметка, например.

Повечето финансови консултанти обикновено препоръчват размера на този фонд да бъде от 6 до 12 пъти по-висок от вашите разходи за един месец. За всеки обаче тази нужда е доста индивидуална - след като направите своя бюджет, ще можете по-лесно да прецените каква сума е добре да достигнете.

4. Не всички месеци са еднакви

Няма как разходите за всички месеци да бъдат еднакви.

Ако смятате да поддържате своя бюджет за повече от месец, освен месечните си разходи, вземете предвид и тези, които правите на годишна база – за колата, за подаръци за рождени дни, семейни ваканции и др.

Разделете ги на 12 и ги добавете към останалите, за да знаете колко разходи се падат средно на месец.

5. Накарайте парите си да работят за вас, или ги инвестирайте в себе си

Ако забележите, че в края на бюджета ви някои суми са останали свободни, изберете да ги инвестирате в себе си. Какво имам предвид?

Ако още нямате спестовна сметка, създайте такава. Ако искате да увеличите инвестициите си, можете да инвестирате в акции, P2P, взаимни фондове, или дори във вашето лично или професионално развитие.

Днес има много различни инвестиционни възможности, които можете да използвате, за да извлечете повече от парите си.

В същото време, позволете си и някои "кратки ваканции", в които ще можете да разпуснете натрупания стрес и да станете отново по-продуктивни.

6. Реалистични очаквания

Имайте предвид, че бюджетирането трудно би могло напълно да трансформира начина, по който харчите, само за един месец.

Понякога на всеки може да се случи да направи финансово „прегрешение“ и да се отклони от планирания бюджет. Важното е да си припомните, че правите всичко това за самия себе си и да продължите да опитвате.

Изготвянето на бюджет не е трудно

На пръв поглед създаването на личен бюджет може и да изглежда по-сложно, отколкото е в действителност. Ако досега не сте опитвали да проследите и планирате разходите си, не отлагайте! 

След като видите първите подобрения в собствените си финанси, със сигурност ще ги оцените.

Беше ли полезна тази статия?

4 от 4 намериха това за полезно

Източници

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
Read Icon7864 прочитания
Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече