Лихвен калкулатор

Изчислете лихвите по своя кредит или спестовна сметка на годишна или месечна база с удобния Лихвен калкулатор на Financer.com
Колони Линия Разбивка
Сравнете кредитите тук

Какво е лихва?

Преди да видим как се изчислява лихва и как се използва нашия лихвен калкулатор, нека първо уточним какво е лихва всъщност.

Най-просто казано, лихвата представлява възнаграждението, което се дължи на кредитора, за това, че е отпуснал средства за временно ползване на някого.

Ако вземем годишен заем от 1000 лева например, и лихвата по него е 10%, в края на периода ще трябва да върнем 1100 – главницата + още 10% от нея.

В други случаи, лихвата може и да работи в наша полза. При спестовните програми от типа на банковите депозити, ние влизаме в ролята на кредитор и банката изплаща лихва на нас, защото й предоставяме средставата си за ползване за определен период.

Как работи простата лихва?

За „проста“ лихва говорим тогава, когато тя се начислява върху размера на първоначалната главница.

Пример за проста лихва:

Ако депозирате 1000 лева в банката за 2 години, с 10% проста годишна лихва, ще имате следните резултати:

  • В края на първата година влогът ви ще е нараснал на 1100 лева (1000 + 10% от 1000)
  • В края на втората година ще имате 1200 лева (1000 + 10% от 1000 + 10% от 1000)

Освен проста лихва, съществува и сложна лихва, която се пресмята различно.

При сложната лихва, за основа при начисляването се използва главницата, плюс натрупаната с времето лихва. От съществено значение е да правим разлика между двете, ако искаме да разбираме и пресмятаме правилно финансите си.

Формула за изчисляване на лихва

Математиката зад простата лихва се изучава още в основното училище, а успешното й усвояване ще ви носи яснота и повече финансова увереност през целия живот.

Самата формула за проста лихва изглежда по следния начин:


Проста лихва = Главница х Годишен лихвен процент х Брой години


Ето един пример за изчисляване на лихва по заем:

Ако вземете кредит от 3000лв с годишна проста лихва от 6% и период на изплащане 2 години, то лихвата, която ще заплатите, ще бъде следната:

3000 х 0.06 х 2 = 360лв

Така общата сума, която ще имате да връщате на вашия кредитор, ще бъде 3360лв.

Както виждате, самите пресмятания са лесни, а в началото на страницата Financer.com ви предлага и лихвен калкулатор, който може да използвате за моментални автоматични изчисления.

Важно:

Имайте предвид, че примерът по-горе е илюстративен за изчисление на проста лихва. За да сметнете точната стойност на общата сума за връщане трябва да вземете предвид Годишния Процент на Разходите (познат още като ГПР), който включва всички такси, комисионни, и всякакви други допълнителни разходи, с които кредитът е обвързан.

Калкулатор проста лихва, за какво се използва?

Ако използвате спестовни сметки с проста лихва, можете да използвате нашия лихвен калкулатор, за да видите колко пари ви носят вашите спестявания на месечна или годишна база.

Ако от друга страна се каните да изтеглите кредит или имате активен такъв, калкулаторът също ще ви бъде от полза, за да направите изчисляване на лихва по заем.

Едва ли ще имате, какъвто и да е проблем с пресмятането на проста лихва, но когато става въпрос за не-кръгли суми, вероятно няма да желаете да смятате наум. В такива случаи, просто въведете сумата и дължимият лихвен процент, и вижте резултатите си само с няколко клика.

Разлика между проста и сложна лихва

Вероятно вече знаете, че в най-общи линии, лихвата може да бъде проста или сложна.

Простата лихва се начислява само върху първоначалната главница и съответно е много по-лесна за пресмятане.

Сложната лихва, от своя страна, се трупа върху началната главница + начислената с времето лихва. Изчислението й е по-трудоемко, но прилагането на сложна лихва в инвестиции и спестовни фондове може да се отрази доста благотворно върху вашето финансово състояние и неслучайно се описва от мнозина като ключов инструмент за трупане на богатство.

Не пропускайте да научите повече относно сложната лихва и възможното й прилагане на практика на сайта на Financer.com точно тук.

Често задавани въпроси за проста лихва

Как се изчислява лихва?

За изчисляване на лихва може да използвате или нашия лихвен калкулатор в началото на страницата или отредената за това формула за изчисляване на лихва.

Каква е самата формула за изчисляване на лихва?

Формулата за изчисляване на проста лихва е: Проста лихва = Главница х Годишен лихвен процент х Брой години

Кое е по-доходоносно: простата или сложната лихва?

След първото натрупване на лихва, сложната лихва винаги е по-доходоносна. 

Какви са някои примери за продукти с проста лихва?

Кредити, лизинги, студентски заеми и ипотеки са някои от примерите, които обикновено спадат към финансовите продукти облагани с проста лихва.

Какво е годишен процент на разходите?

ГПР е показател за годишното оскъпяване на всеки кредит и включва, както лихвения процент по кредита, така и почти всички допълнително начислени такси към него (освен избираемите от потребителя). ГПР поставя общ стандарт, по който потребителите да сравняват различни оферти и да взимат добре информирани решения.

Сравнете лихвите и спестете пари

Когато търсите най-добрите условия за кредит, една малка инвестиция във време за проучване, може да ви спести много пари, а и главоболия в бъдеще.

Избягвайте да се хвърляте в пребързани решения и не се колебайте да използвате безплатните услуги на страницата на Financer.com, за да направите добре информиран избор.

Знаете ли, например, че с нас можете да сортирате заемите от различни кредитиращи компании по цена и по рейтинг, и бързо и лесно да откриете подходящия за вас вариант? Не забравяйте да проучите и как дадена компания се справя с обслужването като разгледате отзивите от други клиенти.

Помнете, не се спирайте на първия кредит, който ви се предложи – дайте си предимството на информирания избор и отделете няколко минути да проучите достъпните опции.

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във

Was this article helpful?

Be the first one to give feedback

How can we improve this article? Your feedback is private.

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече