Лихвен калкулатор

Изчислете лихвите по своя кредит или спестовна сметка на годишна или месечна база с удобния Лихвен калкулатор на Financer.com
Колони Линия Разбивка
Сравнете кредитите тук

Какво е лихва?

Най-просто казано, лихвата представлява възнаграждението, което се дължи на кредитора, за това, че е отпуснал средства за временно ползване на някого.

Ако вземем годишен заем от 1000 лева например, и лихвата по него е 10%, в края на периода ще трябва да върнем 1100 – главницата + още 10% от нея.

В други случаи, лихвата може и да работи в наша полза. При спестовните програми от типа на банковите депозити, практически ние влизаме в ролята на кредитор.

Предоставяме нашите средства за ползване от банката за определен период, срещу което тя се задължава да ни ги върне с лихва.

Как работи простата лихва?

За „проста“ лихва говорим тогава, когато тя се начислява върху размера на първоначалната главница.

Пример за проста лихва:

Ако депозирате 1000 лева в банката за 2 години, с 10% проста годишна лихва, ще имате следните резултати:

  • В края на първата година влогът ви ще е нараснал на 1100 лева (1000 + 10% от 1000)
  • В края на втората година ще имате 1200 лева (1000 + 10% от 1000 + 10% от 1000)

Освен проста лихва, съществува и сложна лихва, която се пресмята различно.

При сложната лихва, за основа при начисляването се използва главницата, плюс натрупаната с времето лихва. За да имаме ясна представа за резултатите си, е от съществено значение да правим разлика между двете.

Формула за изчисляване на лихва

Математиката зад простата лихва е лесна за разбиране, а успешното й усвояване ще ви донесе яснота и ще ви помогне да вземате по-информирани и успешни финансови решения.

Самата формула за проста лихва изглежда по следния начин:


Проста лихва = Главница х Годишен лихвен процент х Брой години


Ето един бърз пример за изчисление на лихва по заем:

Ако вземете кредит от 3000лв с годишна проста лихва от 6% и период на изплащане 2 години, то лихвата, която ще заплатите, ще бъде следната:

3000 х 0.06 х 2 = 360лв

Така общата сума, която ще имате да връщате на вашия кредитор, ще бъде 3360лв.

Както виждате, самите пресмятания са лесни, а в началото на страницата Financer.com ви предлага и лихвен калкулатор, който може да използвате за моментални автоматични изчисления.

Важно:

Имайте предвид, че примерът по-горе е илюстративен за изчисление на проста лихва. За да сметнете точната стойност на общата сума за връщане трябва да вземете предвид Годишния Процент на Разходите (познат още като ГПР), който включва всички такси, комисионни, и всякакви други допълнителни разходи, с които кредитът е обвързан.

За какво мога да използвам лихвен калкулатор?

Ако използвате спестовни сметки с проста лихва, можете да използвате нашия лихвен калкулатор, за да видите колко пари ви носят вашите спестявания на месечна или годишна база.

Ако от друга страна се каните да изтеглите кредит или имате активен такъв, калкулаторът също ще ви бъде от полза, за да направите изчисление на лихва по кредит.

Принципът на пресмятане на простата лихва не е сложен, но особено когато става въпрос за не-кръгли суми, едва ли ще искате да смятате наум. Въведете сумата и дължимият лихвен процент, и вижте резултатите си само с няколко клика.

Разлика между проста и сложна лихва

В най-общи линии, лихвата може да бъде проста или сложна.

Простата лихва се начислява само върху първоначалната главница и съответно е много по-лесна за пресмятане.

Сложната лихва, от своя страна, се трупа върху началната главница + начислената с времето лихва. Изчислението й е по-трудоемко, но прилагането на сложна лихва в инвестиции и спестовни фондове може да се отрази доста благотворно върху нашето финансово състояние и неслучайно се описва от мнозина като ключов инструмент за трупане на богатство.

Не пропускайте да научите повече относно сложната лихва и възможното й прилагане на практика на сайта на Financer.com точно тук.

Сравнете лихвите и спестете пари

За да откриете най-добрите условия за кредит, добре е да отделите малко време да разгледате и сравните различните оферти на пазара.

На страниците на Financer можете да сортирате заемите от различни кредитиращи компании по цена и по рейтинг, и бързо и лесно да откриете подходящия за вас вариант. Ако искате да проучите как дадена компания се справя с обслужването, разгледайте отзивите от клиенти.

Не се спирайте на първия кредит, който ви се предложи – дайте си предимството на информирания избор и отделете няколко минути да проучите достъпните опции. Това ще ви спести и пари, и бъдещи главоболия.

Често задавани въпроси за проста лихва

Как се изчислява лихва?

За изчисляване на лихва може да използвате или нашия лихвен калкулатор в началото на страницата или отредената за това формула за изчисляване на лихва.

Каква е самата формула за изчисляване на лихва?

Формулата за изчисляване на проста лихва е: Проста лихва = Главница х Годишен лихвен процент х Брой години

Кое е по-доходоносно: простата или сложната лихва?

След първото натрупване на лихва, сложната лихва винаги е по-доходоносна. 

Какви са някои примери за продукти с проста лихва?

Кредити, лизинги, студентски заеми и ипотеки са някои от примерите, които обикновено спадат към финансовите продукти облагани с проста лихва.

Какво е годишен процент на разходите?

ГПР е показател за годишното оскъпяване на всеки кредит и включва, както лихвения процент по кредита, така и почти всички допълнително начислени такси към него (освен избираемите от потребителя). ГПР поставя общ стандарт, по който потребителите да сравняват различни оферти и да взимат добре информирани решения.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във