WIKI

Взаимни фондове: какво са и как да инвестираме в тях?

  Тук ще намерите отговори на въпросите:

 • Какво се крие зад понятието „взаимни фондове“?
 • За кого са подходящи?
 • И как да инвестираме във взаимен фонд?

Какво са взаимни фондове?

Взаимни фондове, наричани още договорни фондове, са тип колективна инвестиционна схема, която предлага професионално управление на средствата на инвеститори със сходни интереси и цели.

Как се случва това?

Средствата на инвеститорите се обединяват в едно цяло с цел закупуване на различни ценни книжа като акции, облигации, и други финансови активи.

Срещу всяка вложена сума инвеститорът получава дял от общия фонд пропорционален на инвестираната сума.

Сборът от всички финансови активи, които притежава един взаимен фонд, се нарича портфейл.

Всеки портфейл се управлява от професионален екип, който има нужните знания и натрупан опит, за да извършва щателен анализ на пазара и да решава какви финансови инструменти да бъдат включени или изключени от него.

За разлика от пряката търговия на борсата, когато инвестирате в договорен фонд, не е нужно всеки път да намирате купувач за активите си.

Взаимните фондове са длъжни да предоставят на инвеститорите възможността да изкупят обратно техните дялове, предлагайки така много по-голяма ликвидност от други видове инвестиции. 

Видове взаимни фондове (или договорни фондове)

Според Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД ) и Европейският фонд и асоциация за управление на активи (EFAMA), съществуват следните видове взаимни фондове:

 • Взаимни фондове на паричен пазар – носят сравнително малък риск. По закон им е разрешено да инвестират само в определени висококачествени краткосрочни инвестиции. Както и при други видове инвестиции, ниският риск е обвързан с ниска потенциална доходност.

 • Взаимни фондове в облигации – стремят се към по-висока доходност и следователно имат малко по-висок риск от фондовете на паричните пазари. Все пак тъй като инвестицията е в облигации, този вид фондове все още се счита за ниско-рисков.

 • Консервативни взаимни фондове – ниско-рискови и направени с цел леко да изпреварват инфлацията. Подходящи са за инвеститори с ниска толерантност към риска, които или са близо до възраст за пенсиониране или вече са пенсионирани.

 • Балансирани взаимни фондове – обикновено имат фиксирано съотношение между различни видове активи. Например 70% акции и 30% облигации. Целта на този вид взаимен фонд е умерен растеж и приходи.

 • Взаимни фондове в акции – Повечето взаимни фондове в акции залагат поне на 80% акции в портфейла.

Освен това съществуват и:

 • Индексни фондове (пасивно управлявани фондове, които следват развитието на определен борсов индекс)

 • Специализирани фондове (следват представянето на конкретен икономически сектор, индустрия или дори фондов пазар в определен географски регион)

 • Фонд с целева дата (съдържа комбинация от акции, облигации и други активи, която се променя спрямо стратегията на фонда, най-често е подходящ за хора близо до пенсионна възраст).

Предимства и недостатъци на договорните фондове

Може би се чудите какво е по-специфичното при договорните фондове, когато става въпрос за техните предимства и недостатъци?

Тук сме събрали някои от причините, които превръщат този финансов инструмент в атрактивна възможност, а също и нещата, които да имате предвид като потенциални негативи.

Както сами виждате, това са добри доводи, които могат да накарат човек да се замисли за инвестицията в договорен фонд.

Ние от Financer обаче вярваме в пълната информираност, затова сме събрали и някои от възможните негативи, които често биват пренебрегвани.

Ето какви са те:

 • Високи разходи – ако не обръщате внимание на информацията за различните видове такси, рискувате да се ангажирате с взаимен фонд, който значително намалява потенциалните ви приходи като ги облага с множество такси. Бъдете вниманителни при избора си и четете подробно проспекта на фонда.

 • Мениджърски злоупотреби – повечето мениджъри се стремят да работят в интерес на фонда и да се грижат за общото облагодетелстване на всички инвеститори. Възможно е обаче, в редки случаи, мениджърът на фонда да злоупотребява с властта си и да извършва действия със съмнителен характер като прекомерно честа търговия, например.

 • По-малка прозрачност – за да не разкриват тайни от своите стратегии, повечето компании не споделят пълното съдържание на своя портфейл. Най-често посочват топ 10 на включените компании, а за останалите се споменава обща информация като географското им разпределение, сектора на работа и други.

Как да изберем взаимен фонд?

Въпросът как да изберем взаимен фонд няма правилен и еднозначен отговор.

Тук, както и при други видове инвестиции, ключовото е всеки инвеститор да вземе лично решение за своите приоритети и да ориентира избора си спрямо тях.

Ето на какво да обърнете внимание, когато правите проучване и търсите най-подходящият за вас взаимен фонд.

Определете своите цели и рискова толерантност

Преди да вземете решение и изберете най-подходящия за вас фонд, трябва да си отговорите на няколко въпроса.

Например, целите се в дългосрочна печалба или краткосрочният доход е по-важен за вас?

Желаете да натрупате средства за пенсиониране, което е десетилетия напред във времето или да генерирате доходи, за да платите за образование?

Когато имате ясна цел пред себе си, ще ви бъде много по-лесно да изберете подходящото за вас решение.

Друг фактор, който да обмислите, е рисковата ви толерантност. Рискът и потенциалът за печалба са пропорционално обвързани и реалността е, че не всеки може да понесе опасността от загуби.

Видове активи в портфолиото

След като си отговорите на гореспоменатите въпроси, логичната следваща стъпка е проучването и изборът на активите, които да съдържа взаимният фонд.

Ако, например, смятате, че предпочитате повече сигурност и търсите инвестиция в дългосрочен план, то тогава вероятно ще предпочетете фондове насочени към финансови инструменти като облигации, ценни книжа и депозити.

От друга страна, ако предпочитате по-агресивен и рисков подход, защото целите по-голяма потенциална доходност в по-кратък период, то тогава за вас би бил подходящ фонд ориентиран предимно към акции.

Те са по-волатителен актив и като такъв, имат шанс за по-голяма печалба, но и носят значителен риск от резки спадове и съответно загуби.

За хората, които пък са умерени и се определят като някъде по средата между риска и сигурността, има балансиран вариант, който комбинира високорискови и нискорискови инструменти.

Доходност

Е, разбира се, всяка инвестиция се прави с поглед към потенциалната доходност.

За да се ориентирате по-добре в преценката на доходността на фонда, може да помогне следното: фондовете имат свой сравнителен показател, така нареченият бенчмарк.

Този бенчмарк се оповава на определен пазарен индекс. Например, може да се базира на представянето на S&P 500, NASDAQ, а ако фондът е в България – SOFIX.

Знайте също така, че е нормално фондовете да изостават с няколко процента от определения бенчмарк. Те имат доста разходи, а и винаги държат част от парите си в наличност, за да могат да се изплащат дяловете на хората, които продават.

Като правило обаче, ако виждате, че доходността на фонда се движи почти успоредно с бенчмарка, значи фондът върши добра работа.

Няколко съвета

 • Избягвайте новосъздадени фондове – понякога зле представящи се договорни фондове се закриват и отварят наново с ново име
 • Консултирайте доходността за дълъг период – в идеалния случай над 10 години, добра алтернатива е поне над 5
 • Помнете, че миналите печалби не са гаранция за бъдещо представяне и капиталът ви винаги е под риск

Как се получава доходност от взаимни фондове?

С взаимните фондове пред инвеститорите има две възможности за печалба:

 1. Доходност от дивиденти

 2. Доходност от покачване на цената на активите във фонда

Преди да изберете един от всички договорни фондове, прочетете добре всички детайли по него и не се колебайте да се обърнете към управлението му в случай на неясноти.

Макар високорисковите фондове да изглеждат привлекателни, помнете, че те са обвързани и с доста по-сериозен риск от загуби, който не всички инвеститори са готови да поемат.

Как да инвестираме във взаимни фондове?

Съществуват два възможни начина да инвестираме във взаимни фондове:

 1. Директно – минималната сума за инвестиция в българските договорни фондове е понякога от порядъка на 2 лв за 1 дял, което превръща този вид инвестиция в изключително достъпен.

  Ако разполагаме с повече средства нещата стават дори по-лесни. Трябва да намерим и сключим договор с посредник или управляващо дружество, да попълним поръчка за покупка и да внесем сумата. Този процес в днешно време може да отнеме около час.

 2. Спестовна програма – инвестираме малки суми всеки месец в избрани фондове. Започва се по същия начин с някои минимални разлики в изискванията и наличните възможности.

Такси при инвестиция във взаимни фондове

Преди да вземете решение да инвестирате в договорни фондове, прочетете добре точните условия и такси, с които са обвързани.

Таксите на взаимните фондове варират значително и това може да повлияе понякога доста негативно върху крайната печалба от инвестицията.

Най-често срещаните такси са:

 • Такса за издаване

 • Такса за търговия (включваща покупката или продажбата на дялове)

 • Оперативни разходи като заплащане на мениджъри, счетоводители, и други

 • Такса за по-ранно продаване

 • Такса за поддържане на сметка

 • И други в зависимост от фонда

Освен това е желателно да се консултирате със счетоводител, за да се информирате добре дали и какви данъци дължите върху евентуалните печалби от вашата инвестиция във взаимни фондове.

Най-добрите взаимни фондове в България

Ето кои са най-добрите взаимни фондове в България, според последния публикуван отчет на Българската асоциация на управляващите дружества от 2020-та :

взаимни фондове в България, взаимни фондове мнения
Взаимни фондове в България, графика от Manager.bg

Полезни термини за документи свързани с взаимни фондове

Какво е проспект?

Проспектът е основният документ, който включва цялата информация, която трябва да знаете за взаимния фонд. Има значителен обем (над 200 страници) и в него е упомената структурата на фонда, как се управлява, каква е инвестиционната му стратегия, какво е данъчното облагане, как се изчислява нетната стойност на дяловете, какви видове такси има и други. 

Съветваме ви да отделите време и да прочетете добре този документ, а при възникнали въпроси да се консултирате със съотвените специалисти.

За най-заетите, взаимните фондове имат и друг документ, който предлага по синтезиран начин тази информация. Повече информация надолу.

КИИ (ключова информация за инвеститорите)

Ако по някаква причина нямате възможност да прочетете целия проспект, то в никакъв случай не прескачайте възможно най-съкратеният му вариант – КИИ. 

В него е включена информация за доходността на фонда, рисковия профил, целите му, политиката му на инвестиция, сравнителния показател и други. 

КИИ обикновено е 2-3 страници, не го пренебрегвайте.

Месечен отчет

Месечният отчет се публикува всеки месец и съдържа съществена информация за инвеститорите във взаимния фонд. 

Това, което е най-важно да следите е развитието спрямо сравнителния показател. Ако забележите значително изоставане, това може да не е добър знак и да е добре да обмислите предприемане на действия. 

Обърнете внимание също така и на топ 10 от активите. Ако забележите неясни термини или включване на други фондове, то също не е добър знак. 

ETF vs mutual fund (борсово-търгувани фондове vs. договорни фондове)

Двата вида инвестиция (взаимни фондове и борсово-търгувани фондове) имат много общо.

По същество и двете представляват професионално управлявани колекции (или кошници) от финансови активи.

Освен това са по-малко рисковани от инвестицията в индивидуални активи, тъй като самата им структура предполага диверсификация и разпределение на риска.

Е добре, след толкова много прилики, какво точно ги различава?

ETFВзаимни фондове
Как се управляват?Могат да бъдат управлявани пасивно или активно от фондови мениджъри. Все пак по-често срещано е ETF да са пасивни инвестиции обвързани с представянето на определен пазарен индекс

Взаимните фондове могат да бъдат, както активни така и индексно ориентирани, но повечето са активно управлявани от фондови мениджъри
Как се търгуват?Търгуват се подобно на акции на стокова борса и променят цената си през деня. Това означава, че цената, на която купувате ETF, вероятно ще се различава от цената платена от други инвеститори

Поръчките при взаимните фондове се извършват веднъж на ден
Каква е минималната инвестиция?Тъй като се търгуват подобно на акции, при тях няма минимална начална инвестиция. Можете да си ги купите на цената на един дял

Минималната инвестиция във взаимен фонд се определя от компанията собственик на фонда
Прозрачност на активитеПубликуват се ежедневноПубликуват се месечно или на тримесечие
РазходиПоемат се от купувача и продавачаРазпределят се между всички участници във фонда
ДанъциКъм момента няма данък печалба при инвестиция в ETF на европейски регулирани пазариКъм момента няма данък печалба при инвестиция във взаимни фондове търгувани на европейските регулирани пазари
Инвестиран капиталИнвестира се цялата сумаПоне 5% се държи в наличност, за да може да се изплащат дяловете на инвеститорите, които продават
Клиентски профилПодходящи за инвестиране на малки и големи сумиПодходящи за клиенти с по-малък начален капитал и клиенти, инвестиращи малки суми на месечни вноски
ДостъпЧрез платформа за търговия като eToroЧрез асет мениджмънт компания посредник
ОбхватНе може да се инвестира на всички пазари чрез ETF. Обикновено се инвестира само в компаниите, включени в основните индексиДостъп до всеки пазар, както и възможност за инвестиция в по-малки или непопулярни компании
Придържане към бенчмаркПовечето се движат заедно с бенчмарковете си в дългосрочен планЧесто се случва да не успяват да се справят по-добре от бенчмарковете си в дългосрочен план
ETF vs mutual fund

Повече за особеностите на ETF и как да инвестираме в тях, можете да прочетете в нашата посветена на ETF статия.

Инвестирай в ETF с eToro

Любопитни сте да пробвате инвестиция в ETF? Модерни платформи като eToro правят това достъпно от удобството на собствения ви дом.

 • Започнете с безплатна демо сметка
 • Доближете се максимално до истинското преживяване без никакъв риск за вашия капитал
 • Копирайте стратегиите на опитните инвеститори
 • Радвайте се на ниски такси и хиляди обучителни материали


Регистрирай се безплатно сега

79% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Трябва да помислите дали можете да си позволите да поемете високия риск да загубите парите си.

Взаимни фондове мнения

А вие използвали ли сте тази инвестиционна възможност и ако да, то какъв ценен опит може да споделите?

Каним ви да оставите своите мнения за договорни фондове в България в коментарите по-долу.

Was this article helpful?

1 out of 1 found this helpful

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във
Read Icon1490 прочитания
Последно Обновена: 08.03.2023

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече