Всичко за спестовните сметки

Открийте какво представляват спестовните сметки, какво е нужно, за да си откриете такава и къде е тяхното мястото сред разнообразието от спестовни и инвестициони инструменти.

Спестовни сметки

Спестовните сметки няма да ви направят богати – това е ясно. Всеки обаче се нуждае и от доза сигурност. Останете с Financer и вижте как да подберете подходящата за вас сметка, която с времето ще нараства.

майка показва на дете за спестяването и спестовните сметки с касичка

Всичко, което трябва да знаете за спестовните сметки

Спестовните сметки са един от най-популярните банкови продукти за спестяване и едва ли се сблъсквате с тях за първи път. На пазара можете да ги срещнете и под различни имена като безсрочен депозит, спестовен влог и др.

Може би в един или друг момент сте обмисляли използването на такава сметка, но когато настъпи време за взимане на такова решение, достъпната информация често се оказва недостатъчна.

За да ви помогнем, тук ние от Financer ще разгледаме подробно какво представляват спестовните сметки и как можете да ги използвате разумно и безопасно.

Спестявания и тяхното управление

За спестяване се говори много и едва ли има нужда да припомняме колко важно е то за финансовото ни бъдеще. Това, което често се пренебрегва като тема обаче, се оказва също толкова, ако не и по-важно – как управляваме спестяванията си, след като ги натрупаме.

Да кажем, че сте следвали разумен личен бюджет или сте приложили някои по-простички, но ефективни  трикове за спестяване и вече сте заделили определена сума. Ако искате да увеличите нейната стойност или поне да я запазите във времето, няма да бъде достатъчно да я скриете под дюшека. Разполагате обаче с други варианти, от които да избирате, в зависимост от това какво искате да постигнете: 

 • Срочен депозит в банка, който ще ви осигури определена лихва, в случай че не теглите от парите си преди края на срока му. Сумите са гарантирани в размер до 196 000 лв.
 • Спестовна сметка, която също плаща определена лихва, но позволява да теглите и внасяте допълнителни средства по нея. Този тип сметки също са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в България в размер до 196 000 лв.
 • Инвестиция в държавни ценни книжа или облигации, която изисква поемането на известен риск, но може да доведе до по-висока доходност. Възможно е и да изгубите част от вложението.
 • Инвестиция в акции или инвестиционен фонд, инвестиращ в акции – свързана със по-висок риск и възможност за още по-висока възвръщаемост. Можете да получите значителна доходност, но и да загубите сериозна част от вложението си.

Какво е спестовна сметка?

Преди да представим възможните ползи от този финансов инструмент и условията, които ще трябва да изпълните, за да го използвате, нека поговорим малко за това какво всъщност е спестовната сметка.

Спестовната сметка е банков продукт, чиято основна цел е да помогне на клиентите да спестят пари. Депозирайки средствата си в такава сметка, освен че ги държите на много по-сигурно място от собствения си дом, ще получите и определена лихва. Тя се изплаща от банката, в замяна на това че ѝ предоставяте средствата си за временно ползване.

Лихвения процент по спестовните продукти обичайно е нисък, но ще ви помогне поне частично да намалите ефекта на инфлацията върху средствата си. Тъй като сумите по такива сметки са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в България в размер до 196 000 лв, няма да ги подлагате на значителен риск и ще имате постоянен контрол върху парите.

Характеристики на спестовна сметка

 • Независимо от размера на сумата, която депозирате на такава сметка, тя ще нараства с определена лихва
 • Лихвата обичайно е променлива, което означава, че може да се променя според различни икономически показатели, без да е необходимо предварително да се уведомяват клиентите
 • По принцип нямате никакви ограничения, свързани с теглене или внасяне на пари – можете да депозирате и теглите толкова, колкото искате месечно, като това не отменя действието на лихвата
 • Възможно е да има такси за внасяне на пари в брой, при теглене и за поддържане на сметката
 • Най-често няма минимална необходима сума, за да откриете спестовна сметка
 • Парите ви са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в България в размер до 196 000 лв на клиент за една банка. (по-подробно ще разгледаме как действа тази гаранция по-долу)

Сигурни ли са спестовните сметки

Съгласно правото на Европейския съюз, всички спестовни сметки, както и всеки друг вид банкова сметка или депозит, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в България до 196 000 лв (еквивалента на 100 000 EUR) на физическо лице на банка.

Ето три примера, които ще ви помогнат да разберете по-добре как този гаранционен фонд работи и какво имаме предвид под „на човек“ и „на банка“:

Пример 1

Вложителят разполага с три сметки, открити в банка, която току-що е била обявена в несъстоятелност. Общият размер на сумите по тези сметки е 185 000 лв. В този случай, той ще има право да получи от фонда 185 000 лв – пълния размер на всичките си сметки, понеже той не надхвърля максимума от 196 000 лв.

Пример 2

Клиентът има, да речем, три сметки в една и съща банка с общ размер 210 000 лв. Какво ще се случи, ако тази банка фалира? Вложителят ще отговаря на изискванията за компенсация до максимум 196 000 лв., дори и ако сумите по личните му сметки са повече от тази сума. Това означава, че в този случай той на практика ще загуби 14 000 лв.

Пример 3

Едно и също лице има две различни сметки, една от 140 000 лв. в една банка и още 140 000 лв. в друга банка. Ако и двете банки фалират, клиентът ще има право да получи от фонда 280 000 лв. Лимитът до 196 000 важи с пълна сила, но поотделно за всяка банка.

Защо не е безопасно да пазите парите „под дюшека“

Практиката семейните спестявания да се пазят у дома е особено широко разпространена в България, но носи сериозни рискове. Освен опасността да изгубите всичко при кражба, има и други непредвидими обстоятелства, които могат да обезмислят само за миг дългогодишните ви усилия. Един пожар, наводнение или друго бедствие може да ви излезе много по-скъпо, отколкото е нужно.

Използвайки предоставените от банките финансови инструменти, ще намалите значително риска от загуба на парите си, особено ако пазите личната си информация, избирате сигурни пароли и не извършвате онлайн плащания от незащитени сайтове.

Условия за откриване на сметка

Всеки над 18-годишна възраст може да открие своя лична спестовна сметка. Естествено, за това ще трябва да можете да се идентифицирате, като представите валидна лична карта.

За разлика от кандидатстването за кредит, за откриването на такава сметка няма да бъдат взети под внимание вашите дългове, допуснати просрочия, нито ще е нужно да доказвате месечните си доходи. Единствено при депозирането на големи суми (поне 10 000 лв.) може да се наложи да попълните документ, декларирайки техния произход.

Защо да изберете спестовна сметка?

Както вече споменахме по-горе, имате достъп до различни начина да спестите пари. Сред тях спестовните сметки са сред най-безопасните, защото:

Бели пари за черни дни

Спестяването е ключов момент в живота на всеки отговорен възрастен. Никога не знаем кога спешно ще ни потрябват допълнителни средства, така че е важно да си осигурим определен „авариен“ фонд за непредвидени разходи. Вярно е, че в отделни случаи можем да прибегнем и към помощ от близки и приятели, или различни кредити, но най-сигурния и евтин начин да получим нужните средства е да си ги осигурим сами.

Спестовните сметки са особено подходящи за такъв тип защитни парични „буфери“. От една страна, за разлика от складирането на средства у дома, сметката ще ви осигури натрупването на определена лихва. Макар и да не е висока, тя ще ви помогне поне частично да избегнете обезценяването на средствата си в резултат на инфлацията.

Друг важен плюс е свободният достъп до сметката – ако се налага да теглите, няма да се лишите от натрупаната лихва, както при срочните депозити. През останалото време, по желание можете да подсилвате сметката си със допълнителни вноски.

Спестовна сметка или срочен депозит?

Изборът между тези две възможности за спестяване зависи до голяма степен от вашите планове за бъдещето. Ето две често срещани ситуации, в които те могат да ви бъдат полезни:

 • Ако искате да заделяте малки суми, на месечна база или просто когато имате възможност, но държите на постоянен достъп до парите си, без да се лишавате от лихвата и без да поемате рискове, тогава спестовната сметка ще ви свърши чудесна работа.
 • От друга страна, ако вече разполагате със значителна сума пари, от които не се нуждаете в близко бъдеще и искате да ги вложите с доходност, но без да поемате твърде висок риск, банковите депозити ще бъдат по-подходящи.

Кога е моментът да си откриете сметка?

Ако успявате да покриете месечните си разходи и в края на месеца разполагате с известен остатък, независимо от стойността му, вероятно е добра идея да си откриете спестовна сметка . Тя ще действа като своеобразна предпазна мрежа и ще ви даде спокойствието, че можете да посрещнете непредвидени разходи и без чужда помощ.

Имайте предвид обаче, че ако изплащате кредит, може и да е по-добра идея да го погасите, преди да преминете към спестяване. По-надолу сме разгледали по-подробно този случай.

Да погася кредита или да спестявам?

Ето един въпрос, който хората с кредити често си задават. Кое е по-добре, да насочите всичките си свободни пари към погасяване на заема максимално бързо, или да плащате само до размера на задължителната вноска, а остатъка да спестявате?

Е, отговорът не е еднозначен, защото би бил различен според типа кредит, а и не само. Например, ако имате бърз кредит или потребителски кредит, незабавното изплащане определено е за предпочитане. Това е така, защото месечната лихва, която плащате по заема, многократно надвишава потенциалната печалба от спестяването. Колкото по-рано погасите всичко, толкова по-малко ще изгубите в лихви.

При ипотеките обаче, чиято стойност е много по-висока, а срокът – особено дълъг, ситуацията е малко по-различна и зависи от множество фактори. Един възможен подход, който можете да използвате, е да преценяте спрямо това какъв процент от стойността на ипотекираното жилище дължите. Имайте предвид, че тук не говорим за процента на финансиране към момента на покупката, а как дължимия остатък от кредита към момента се отнася към стойността на имота.

Кредит над 75% от стойността на жилището

Ако размерът на задължението ви надвишава 75% от пазарната цена на имота, добра идея е да се фокусирате върху погасяването му, поне докато падне под този праг.

Въпреки че банките често са склонни да отпуснат и повече финансиране, за вас самите вас е потенциално опасно да дължите толкова голяма част от стойността на жилището.

Това е така, защото при спад на имотния пазар едно намаляване на цените с четвърт съвсем не е невъзможно. При един такъв сценарий, ако се затрудните с изплащането и се наложи да продавате, може да изгубите имота и това пак да се окаже недостатъчно, за да погасите дълга си.

Дори и в този случай е препоръчително да разполагаме с някакви спестявания, които да ни защитават при неочаквани разходи и спешни ситуации. Основните ни усилия обаче трябва да бъдат насочени към редуцирането на кредита.

Кредит между 50% и 75% от стойността на жилището

Веднъж след като сме намалили задълженията по имота под 75%, можем да започнм да обръщаме повече внимание и на останалите си финансови цели. Колкото по-близо до 50%, толкова повече фокусът се измества върху спестяването. Ето първите стъпки, които можете да направите:

 1. Отделяйте една сума месечно в спестовна сметка, за да можете да създадете фонд за спешни случаи. Точната сума ще зависи от стандарта ви на живот, но се стремете да разполагате с достатъчно, за да можете при нужда да покриете разходите си за поне 3-4 месеца.
 2. Щом решите, че вече сте си осигурили нужната защита, е време да започнете да правите планове за бъдещето. Може би искате след време да смените колата, да обновите дома си или да се погрижите за пенсионните си спестявания. Помислете за инвестиции, които ще дойдат с малко по-високи нива на печалба, като акции, акции, взаимни фондове и др.

Кредит под 50% от стойността на жилището

Ако имате съотношение на заема / стойност на дома по-малко от 50%, вече можете да концентрирате усилията си в нарупването на сериозни спестявания. Най-често, това започва да се случва с хора на 45-50 години. След дългогодишно изплащане на ипотечните си кредити, постепенно те постигат все по-добро съотношение от 30%, 20%.

Ако сте в тази ситуация, съветът на експертите не е да бързате да изплатите целия кредит, дори и ако можете. Ако сте плащали равни месечни вноски, банките вече са получили голяма част от дължимите лихви в първите години на кредита, така че това, което остава да платите, е почти само главница.

Съсредоточете се повече върху финансовата си сигурност, като се погрижите за застрахователните и пенсионните си нужди.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във

Беше ли полезна тази статия?

 • Бъди първият, който оставя коментар

  Как можем да подобрим тази статия?

  Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече