Общи Условия

Правилата, по които предоставяме нашите услуги и какво е добре да знаете, използвайки нашия сайт

Тези Общи Условия бяха актуализирани последно на 9-ти март 2023-та година.

Общи положения

Тук на вашето внимание са изложени като отделни точки важни теми, които засягат употребата на нашите Услуги.

Тези обобщени точки са предназначени единствено за ваша референция.

Преди да използвате нашите Услуги, трябва да прочетете пълния текст на нашите Общи Условия.

 • Употребата на нашия уебсайт се урежда от всички условия в нашите Общи условия и Политика за поверителност. Ако не можете или не искате да се съгласите с условията и на двата текста, молим ви веднага да престанете да използвате сайта.
 • Можете да използвате нашия уебсайт единствено за лична употреба, или, ако сте бизнес потребител, за законни цели като използването на услугите за сравнение.
 • Нашите инструменти и услуги за сравнение са напълно безплатни. Ако закупите продукт или услуга от трета страна през нашия уебсайт, възможно е да получим комисионна от доставчика.
 • Единствено Ваша отговорност е да се уверите, че който и да е продукт или услуга би отговорил на вашите нужди, както и да направите нужната надлежна проверка.
 • Ако купувате продукт или услуга от трети страни през нашия уебсайт, вие трябва да прочетете и техните Общи условия и Политика за поверителност, тъй като те ще се различават от нашите.

Въведение и дефиниции

Тези Общи условия, заедно с нашата Политика за поверителност, определят основните Общи правила и условия (наречени още “Условия”), които се прилагат спрямо вашия достъп и употребата на всички Financer.com продукти и услуги (заедно “Financer.com Услуги” Или “Услуги”), които се предоставят от нашите сайтове, включително но не само цялото съдържание и Услуги, предоставени на домейна Financer.com, както и чрез някои мобилни приложения  или платформи, оторизирани от Financer.com с цел осъществяването на нашите Услуги (“Сайта”, или “Уебсайта”).

“Financer.com” включва Financer.com, Inc. и неговия ръководен персонал, директори, служители, консултанти, афилиати, дъщерни дружества и агенти.

Като използвате и/или достъпвате Financer.com Услугите, вие се съгласявате с  последната актуализирана версия на тези Условия.

Информация за компанията

В рамките на тези Общи условия, „ние“, „нас“, „наши“, „Financer”, се отнасят до Financer.com, търговска марка на Financer.com Ltd, компания, регистрирана в Малта, с центален офис на адрес Room 1, Level 2, Ca ‘Brugnera Palazzo, Valley Road, Birkirkara BKR 9024

“продукт”, “услуга” или “доставчик на услуга” се отнасят към производителя, дистрибутора или доставчика на която и да е услуга или продукт, достъпни на нашия уебсайт.

“вие” и “ваши” се отнася до тези, които осъществяват достъп или използват нашия уебсайт.

Приемане на Общите условия

Ако осъществявате достъп до нашия уебсайт или го използвате, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия и нашата Политика за поверителност и да действате съобразно техните изисквания.

В случай че не можете или не искате да се съгласите с тези Общи условия или нашата Политика за поверителност, вие нямате право да достъпвате и използвате нашия уебсайт и трябва да спрете да използвате и достъпвате неговото съдържание.

Ако действате в разрез с правилата, изложени в тези Общи условия, Вашите права да достъпвате и използвате този уебсайт ще бъдат прекратени веднага.

Нашите Услуги

Financer.com предлага най-вече Услуга за сравнение, която може да бъде използвана за сравняване на различни финансови продукти или услуги, на базата на различни видове достъпна информация.

В нашите сравнения може да предоставяме информация като данни за контакт, лихвени проценти, описания на продукти, отзиви и др.

Други аспекти на нашите Услуги могат да бъдат още, но не само, и предоставянето на финансови новини, обща или конкретна финансова информация, съвети за спестяване и др.

Услугите на Financer.com могат също така да включват:

 • достъпа до бонусни и промоционални програми на трети страни;
 • платформи, позволяващи на потребителите да локализират и да се свържат с финансови услуги на трети страни, както и професионалисти, като например трети лица експерти, адвокати и консултанти, предоставящи разнообразни Услуги;
 • форуми за дискусии и общности, полета с бюлетини, Услуги за отзиви и ревюта, както и форуми, позволяващи на потребителите да задават въпроси към консултанти и експерти от трета страна;
 • а също и платформи, позволяващи на потребителя да кандидатства за предварително одобрение за определена кредитна карта или оферта за кредит.

Стараем се да предоставяме вярна и актуална информация, но трябва да разберете, че ние не носим отговорност, ако в нея има неточности. Ваша собствена отговорност е да направите нужното щателно проучване от няколко вътрешни и външни източника за всяка Услуга, която обмисляте да използвате като потребител.

За да получите резултати за някой финансов продукт от нашата Услуга за сравнение, може да е необходимо да предоставите определена информация, като например да изберете предпочитаните специфични параметри или отговорите на някои въпроси.

Информацията, която ни дадете, ще определи продуктите и услугите, които ще можете да достъпите.

Преди да ни дадете информация за което и да е трето лице или компания, за да я използвате с цел да заявите използването на финансов продукт, трябва да имате неговото изрично съгласие.

Същото се отнася към всяка информация, която ни предоставите. Въвеждайки данните на трети лица, вие декларирате и ни потвъждавате, че имате тяхното съгласие да го направите и те са информирани как тази информация ще бъде използвана.

Единствено ваша отговорност е да се уверите че всичката информация, която въвеждате във Financer.com е вярна, точна и пълна, и отговаряте искрено на всички въпроси.

Ние сме предприели всяка разумна мярка, за да се уверим че информацията, изложена на този уебсайт е точна и актуална.

Въпреки това, ние не можем да носим отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в нея.

Запазваме си правото да добавяме, изменяме или изтриваме информация от този сайт по всяко време.

Докато предприемаме всички разумни стъпки, за да противостоим на компютърни вируси и други видове зловредни файлове, ние не можем да дадем никаква гаранция че този сайт и неговото съдържание не са свързани с вируси или нещо друго със зловредни характеристики.

Ние не носим отговорност за които и да е коментари, мнения, оценки, отзиви или други публикации на нашия уебсайт, направени от трети страни.

Информация за Акаунта

За да използвате нашите услуги, вие трябва:

 • (i) да бъдете на възраст осемнадесет (18) или повече години;
 • (ii) да не сте били отстранявани от нашите услуги преди;
 • и (iii) да се регистрирате за Услугите и да ги използвате, съобразно с всички приложими законови разпоредби и регулации.

Регистрация за акаунта:

Възможно е да е необходимо да се регистрирате за ваш акаунт на сайта, за да можете да достъпите някои приложения на Услуите.

Когато се регистрирате за акаунт на ваше име, ние можем да поискаме от вас определена информация за идентификация, включително, но не само, вашия имейл адрес и друга информация за контакти, както и да създадете потребителско име и парола за него (Информация за регистрация).

Когато се регистрирате и поддържате акаунт, вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си.

Вие се съгласявате и да не се представяте за никое друго лице, да не давате заблуждаваща информация за афилиацията ви с койо и да било друг, да не давате невярна информация или по друг начин да прикриете своята идентичност от Financer.com с каквато и да е цел.

Вие носите отговорност за вашия акаунт:

Единствено вие носите отговорност да запазите конфиденционалността и сигурността на вашата парола за достъп или друга Информация за регистрация.

За вашата и на останалите потребители безопасност, ние ви молим да не споделяте своята Информация за регистрация с други лица.

Ако споделите тази информация с някого, ние ще считаме техните действия на сайта от ваше име за оторизирани от вас.

Употреба с търговски цели

Този уебсайт е предназначен за упореба с нетърговски цели, което означава че той може да се използва единствено за лична упореба, от която и да е компания, за да потърси подходящ продукт предназначен директно и единствено за съответната фирма.

Всяка неоторизирана рекламна или по-масова употреба може да забави скоростта на Услугите, които предоставяме на своите клиенти.

Ние ще следим как нашите услуги се използват.

В случай че засечем рекламна или масирана употреба преди да сме изпратили резултатите на нашето търсене, може да прекратим търсенето.

При всички случаи, ние си запазваме правото да реагираме и потърсим правата си нарушени от тези, използващи нашата Услуга по неоторизиран начин, да предотвратим разрушаването или увреждането на нашата Услуга за истинските потребители и да възстановим всякакви загуби, които сме понесли.

Прекратяване

Ако действате в разрез с тези Условия, ние автоматично ще прекратим нашето съгласие да използвате нашите Услуги.

В допълнение, Financer.com може по своя преценка да преустанови и/или прекрати вашия потребителски профил (акаунт) и/или да преустанови или прекрати целия ви достъп до Услугите или част от него по всяко време, без значение дали ви уведоми за това или не.

Вие можете да прекратите акаунта си по всяко време, като се свържете с центъра за обслужване на [email protected].

След като вашият потребителски профил е прекратен, информацията и съдържанието, които сте споделяли вече няма да бъдат достъпни през акаунта ви, но Financer.com може да продължи да съхранява такава информация или съдържание, както те могат да бъдат съхранявани и от трети страни, към които са били прехвърлени при вашата употреба на Услугите.

Услуги на трети страни

Тъй като работим с много доставчици е важно да прочетете и Общите условия на компанията доставчик и да ги приемете, преди да закупите продукт или услуга, тъй като те се различават от нашите.

След като вече сте закупили продукт, важно е да проверите дали информацията за вас съвпада с тази, предоставена на нас.

Трябва да прочетете и всички необходими документи свързани с избрания доставчик, и да се уверите че сте информирани и наясно за всички нива на покритие, финансови лимити и всички други приложими условия.

Ако информацията или част от нея не е коректна, ваша отговорност е да идентифицирате грешката и да я поправите, като се свържете директно с доставчика.

Компаниите могат да променят информацията за техните кредити, като например цената, лихвените нива или друга информация редовно.

За да получите точна и максимално актуална информация за цената, молим да се свържете директно със съответната фирма. Ние не носим отговорност за точността на цените, които ще ви бъдат представени, затова е необходимо сами да направите необходимото проучване.

Като част от нашата услуга, вие можете да се свързвате с други уебсайтове, посредством публикувани на нашия сайт или получени по имейл хипервръзки.

Тези уебсайтове са собственост на трети страни и се управляват от тях.

Ние не носим отговорност за никакви изявления, информация, продукти или услуги, които са публикувани на или могат да бъдат достъпени през уебсайт на трети страни, тъй като те са извън нашия контрол.

Някои от нашите Услуги включват съвети или друго съдържание от трети страни.

Вие се съгласявате, че всички такива съвети и съдържание са предоставени само за информация, с образователни или развлекателни цели, и те по никакъв начин не предтавляват правни, финансови, данъчни, медицински или друг тип съвети от Financer.com.

Вие се съгласявате, че Financer.com не носи отговорност за каквито и да е съвети, предоставени от трети страни.

Вие приемате, че само вие носите отговорност за вашите финансови проучвания и вашите финансови решения, както и че Financer.com не носи отговорност и не може да бъде обвиняван за всякакви решения или действия, които предприемате или оторизирате трети лица да предприемат от ваше име, на база на информацията, която получавате като потребител на Financer.com.

Нашите Услуги могат да съдържат връзки към уебсайтове или други услуги на трети страни.

Financer.com предоставя такива връзки само за улеснение, и нито контролира, нито препоръчва тези Уебсайтове или Услуги.

Вие приемате и се съгласявате, че Financer.com не е преглеждал съдържанието, рекламите, продуктите, услугите или други материали, които се появяват на такива Уебсайтове и Услуги на трети страни, и не носи отговорност за това дали което и да е такова съдържание е законосъобразно, точно или подходящо, нито може да бъде подведен под отговорност, директно или индиректно, за каквито и да е вреди или загуби, причинени или смятани за причинени от, или свързани със използването на такива Уебсайтове и Услуги на трети страни.

Форум

Съдържание, генерирано от Потребителите

Financer.com може да предоставя възможност на потребителите да споделят съдържание, отзиви, коментари и мнения на финансови теми с други потребители на страниците представящи компании, Форума (ако има достъпен такъв), както и други платформи за дискусии между потребителите (заедно, „Форума“). Начинът по който можете да използвате Форума се урежда от тези Общи Условия, както и нашите Насоки за Общността.

 • i) Съдържанието на Форума е приноса и участието на независими потребители, които не са свързани с Financer.com, и чиито мнения са техни собствени. Financer.com не гарантира за точността, добросъвестността или качеството на изразените мнения и дадените съвети публикувани във Форума. Начинът, по който използвате, което и да е съдържание представено във Форума, създадено от потребителите, е на ваш собствен риск.
 • ii) Financer.com може, но без да носи задължение за това, да преглежда контролно съдържанието на Форума, и си запазва правото да редактира, поправя или изтрива което и да е съдържание на Форума, по каквато и да било причина по своя собствена преценка.
 • iii) С настоящото вие се съгласявате, че предоставяте на Financer.com безвъзмездно, безсрочно, неотменяемо, неизключително право и лиценз да използва, възпроизвежда, променя, превежда, предава и разпространява всяко съдържание, информация или материали, които представяте или публикувате във Форума, във всяка среда, съществуваща или по-нататък разработена, за всякакви цели, включително употребата за търговски цели.
 • iv) Ние можем да прекратим достъпа до Форума и възможността за неговото използване за всеки потребител незабавно, без уведомление и по собствена преценка, за потребителите които Можем да прекратим достъпа или възможността на потребителя да използва Форума незабавно, без предизвестие и по наше собствено усмотрение, поради неизпълнение от страна на потребителя на някое от Общите условия на Общите условия или Насоките към Общността.

Насоки към Общността

Вие се съгласявате да не:

 1. Използвате Услугите за каквито и да е незаконни цели, или в нарушение на който и да е местен, общински, национален или международен закон;
 2. Нарушавате или съдействате на други лица да нарушават правата на трети страни, включително права на интелектуална собственост;
 3. Публикувате, качвате или разпространявате всяко съдържание, което е незаконно, клеветническо, лъжесвидетелно, неточно или което може да бъде сметнато за неприемливо, нечестиво, неприлично, порнографско, тормозливо, заплашително, омразно или по друг начин неподходящо;
 4. Възпрепятствате по какъвто и да било начин функциите, свързани със сигурността на нашите Услуги;
 5. Възпрепятствате нашата дейност или възможността на други потребители да се възползват от Услугите, включително като качвате или разпространявате по друг начин вируси, рекламен софтуер, шпионски софтуер, червеи или друг вид зловреден и/или злонамерен код, отправяте непоискани оферти или реклами към други потребители, или правите опити за събиране на лична информация за потребители или трети страни без тяхното съгласие;
 6. Достъпвате, преглеждате или копирате всяко съдържание или информация на Уебсайта с помощта на каквито и да било робот, паяк, скрепер или други автоматизирани средства или какъвто и да е ръчен процес за каквато и да е цел, без нашето изрично писмено съгласие
 7. Извършвате каквато и да е престъпна или измамна дейност, включително да се представяте за друго лице или образувание, да съобщавате или умишлено създавате впечатление за неверни афилиации, да достъпвате до акаунтите на други потребители без разрешение или да фалшифицирате вашата самоличност или каквато и да е информация за вас, включително възраст или дата на раждане; или
 8. Продавате или по друг начин прехвърляте предоставения ви тук достъп.

Права за Интелектуална собственост

Авторските права върху материалите, съдържащи се в този сайт, принадлежат на Financer.com.

Всяко частно лице може да отпечата копие, на която и да е част от този материал за лична употреба при спазване на следните условия:

 • Материалът не може да бъде използван с каквито и да е търговски цели;
 • Копието трябва да съдържа всички забележки за авторски права или други права върху интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналния материал;
 • Технологията или процесите, използвани или описани в този сайт, могат да бъдат предмет на други права на интелектуална собственост, запазени от Inspop.com Limited (по темата се запознайте с раздела „Права на интелектуална собственост“ по-долу);
 • Изображенията в този сайт са защитени с авторски права и не могат да бъдат възпроизвеждани или присвоявани по никакъв начин без писменото разрешение на съответните им собственици
 • Никои от логата, търговските марки или марките за услуги, които се появяват на сайта, не могат да бъдат отпечатани или копирани, освен като неделима част от текста, от който те са част.

Всички лога, търговски марки, марки на услуги и имена на домейни и всички свързани права на интелектуална собственост на компаниите, чиито сайтове търсим в предоставянето на услугата, принадлежат на тези компании и вие нямате право да ги възпроизвеждате без предварително писмено съгласие.

С изключение на тях, всички права на интелектуална собственост, включително, без ограничение, всички лога, търговски марки, марки на услуги, имена на домейни, права на база данни, права на дизайн, права на ноу-хау, патенти и права на изобретения (във всички случаи независимо дали са регистрирани или нерегистрирани и включително всички права за кандидатстване за регистрация) и всички други права на интелектуална или индустриална собственост във всяка юрисдикция във всяка информация, съдържание, материали, данни или процеси, съдържащи се в този Уебсайт и/или Услугата, които предоставяме, принадлежат на Financer.com Limited.

Всички права на Financer.com Limited във връзка с такива права на интелектуална собственост се запазват.

Вие представлявате и гарантирате, че притежавате или по друг начин имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Услугите.

Ако смятате, че съдържанието ви е използвано по начин, който представлява нарушаване на авторски права, можете да се свържете с нас на [email protected], за да разгледаме подробно проблема.

Трябва да предоставите следната информация:

 • електронен или физически подпис на собственика на авторските права или лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права;
 • описание на защитеното с авторски права произведение, с което твърдите, че е злоупотребено;
 • описание на мястото, където се намира материалът, за който твърдите, че нарушава закона; вашия адрес,
 • телефонен номер и имейл адрес;
 • писмено изявление, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или закона;
 • изявление от вас, направено под санкция на лъжесвидетелстване, че горната информация в известието ви е точна и че сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Financer.com е приел и прилага политика, която предвижда прекратяване при подходящи обстоятелства на акаунтите на потребители, които многократно нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост на Financer.com или други страни.

Модификации

Модификации на Условията

Financer.com си запазва правото по всяко време да променя тези Условия и да добавя нови или допълнителни Условия или изисквания за вашата употреба на Услугите.

Такива модификации и допълнителни условия ще бъдат в сила веднага след предизвестие и включени в настоящите условия.

Ще положим разумни усилия да ви уведомим за всякакви съществени промени в Условията, включително, но не само, чрез публикуване на известие на нашия Сайт или чрез изпращане на имейл до всеки адрес, който може да сте ни предоставили.

По-нататъшната ви употреба на Услугите след известие ще се счита за приемане на всички промени в Условията.

Модификации на Услугите

Financer.com си запазва правото да променя или прекратява, временно или постоянно, някои или всички Услуги по всяко време, без известие или допълнително задължение към вас. Вие се съгласявате, че Financer.com няма да носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на която и да е от Услугите.

Гаранции и отговорност

Отказ от Гаранции

Услугите се предоставят „такива, каквито са“ и на база „както е възможно“, без никакви гаранции или условия, изрични или подразбиращи се.

Въпреки че Financer.com се стреми да поддържа сигурни, защитени, точни и добре работещи Услуги, ние не можем да гарантираме непрекъснотото функциониране на или достъп до нашите Услуги и понякога може да има непреднамерени технически или фактически грешки или неточности.

A) БЕЗ ГАРАНЦИИ

Financer.com специално (но без ограничение) отказва

 • (i) всякакви подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, удовлетвореност или липса на нарушения;
 • и (ii) всякакви гаранции, произтичащи от процеса на извършване на сделки, използване или търговия.

Вие поемате целия риск за всякакви/всички щети, които могат да възникнат в резултат на използването или достъпа до Услугите.

Financer.com не носи отговорност за загубата, повредата или липсата на която и да е информация, която сте предоставили чрез Услугите, и единствено вие сте отговорни за осигуряването на резервни копия на всяка информация, която сте направили достъпна чрез Услугите.

B) БЕЗ ГАРАНЦИЯ ЗА ТОЧНОСТ

Financer.com не гарантира точността и не носи отговорност за грешки или други неточности в информацията, съдържанието, препоръките и материалите, предоставени чрез Услугите.

C) УСЛУГИ ПРЕДОСТАРЯНИ С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ

Информацията, предоставена чрез Услугите, се предоставя единствено за информационни, образователни или развлекателни цели. Financer.com и Услугите не са одобрени или свързани с FINRA, а Financer.com не е финансова институция или доставчик на застраховка.

Financer.com не дава никакви обещания и/или гаранции, изрични или подразбиращи се по отношение на резултатите от спестяванията и инвестициите, които могат да бъдат достигнати с помощта на Услугите.

Преди да вземете финансови решения или да приложите някаква финансова стратегия, включително по препоръки на трети страни, идентифицирани чрез Услугите, Financer.com препоръчва да получите допълнителна информация и съвети на счетоводители, финансови консултанти или други финансови съветници, които са напълно запознати с вашите индивидуални обстоятелства.

D) БЕЗ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Financer.com не дава никакви обещания или гаранции, изрични или подразбиращи се по отношение на услуги на трети страни или съвети, предоставяни от трета страна, или каквито и да било оферти или предложения, предоставени чрез Услугите.

Financer.com не подкрепя нито един съветник или друга трета страна.

Financer.com действа единствено като посредник между вас и трети доставчици на услуги и изрично се отказва от всякаква отговорност за съдържание, продукти или Услуги, предоставяни от такива доставчици на услуги. Вижте раздела по-горе, за повече информация относно трети страни и услугите на трети страни.

Лимити на отговорност

При никакъви случаи Financer.com няма да носи отговорност за случайни, специални, последващи, преки, косвени или наказателни щети, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), закон или друга правна теория, независимо дали Financer.com е информиран за възможността за такава вреда или не.

Някои юрисдикции не допускат отказ от гаранции или ограничаване на отговорността при определени обстоятелства. Съответно, някои от горните ограничения може да не се отнасят за вас.

Разбирате, че сключвайки това споразумение, вие и financer.com се отказвате от правото на съдебен процес пред съдебни заседатели или да участвате в колективни искове.

Обезщетения

Вие се съгласявате че ще бъдете лично отговорни за вашата употреба на Услугите, и се съгласявате да защититавате, компенсирате, и предпазвате от вреда Financer.com от и срещу всякакви искове, задължения, загуби, щети, и разходи (включително адвокатски и счетоводни такси и разходи), произтичащи от или по някакъв начин свързани със

 • (i) вашия достъп до, използването, или предполагаемото използване на Услугите;
 • (ii) нарушение на Условията или който и да е приложим закон или регулация от ваша страна;
 • (iii) ваше нарушение на което и да е право на трета страна, включително без ограничение всяко право за интелектуална собственост, публичност, конфиденциалност, собственост или право на поверителност;
 • или (iv) всякакви спорове или проблеми между вас и която и да е трета страна.

Financer.com си запазва правото за наша сметка да поеме изключителната защита и контрол върху всякакви въпроси, които по друг начин подлежат на обезщетение или компенсация от вас, и в такъв случай вие се съгласявате да сътрудничите с нашата защита по такъв иск.

Разрешаване на спорове

Ако искате да повдигнете официален спор, можете да го направите чрез онлайн процедурата за решаване на спорове на Европейската комисия.

Тази процедура ще ви помогне да получите достъп до съответния орган за решаване на спорове. Financer.com не може да носи отговорност за грешки, допуснати от избрания доставчик, или да отговаря на оплаквания от тяхно име.

Бележки към Условията

A) ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Тези Общи условия, заедно с нашата Политика за поверителност съставляват цялостното и изключително споразумение между вас и Financer.com относно използването на Услугите и достъпването до тях, и освен ако изрично не е разрешено по-горе, могат да бъдат изменяни само с писмено споразумение, подписано от оторизирани представители на страните.

B) НЕОТМЕНИМОСТ

Неизпълнението на която и да е разпоредба не засяга нашето право да изискваме изпълнение по всяко време след това, нито въздържанието ни от търсене на отговорност за което и да е нарушение или неизпълнение на Условията представлява отказ от търсенето на отговорност за всяко последващо нарушение или неизпълнение или отказ от самата разпоредба.

C) ФОРМАТ НА ДОКУМЕНТА

Използването на заглавия за параграфите или други опции за форматиране в Условията е само за удобство и не трябва да оказва влияние върху тълкуването на разпоредбите.

D) ДЕЛИМОСТ

Ако която и да е част от Условията се счита за невалидна или неприложима, недействителната част ще бъде изпълнена в максимална степен, а останалите части ще останат в пълна сила и ефект.

Контакти

Ако искате да се свържете с нас по което и да е време, можете да ни изпратите имейл на адрес [email protected]

Език на Общите условия

Официалният език на целите Общи Условия, включително нашата Политика за поверителност е английският.

Там, където Financer.com е предоставил превод от анлийски на която и да е част от Условията, вие приемате, че тя е предоставена само за ваше удобство и че версията на Условията на английски език ще бъде тази, която урежда Вашите взаимоотношения с нас и услугите, които ви предоставяме.

Ако между версията на Условията на английски език и техен превод възникне противоречие, Условията на английски език винаги ще имат предимство и ще бъдат взети предвид.

Последна актуализация

Тези Общи условия бяха актуализирани послено на 9-ти март 2023-та година.

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във

Was this article helpful?

Be the first one to give feedback

How can we improve this article? Your feedback is private.

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече