Page Icon

Как и в какво можем да инвестираме?

Не искате да гледате как спестяванията ви се стопяват с времето? Запознайте се с най-популярните видове инвестиции с Financer и открийте подходящите за вас!

Page Icon

Открий най-добрите платформи за инвестиране

ПрепоръчаноИзбран 2018 пъти
 • Търгувайте уверено с една от най-големите световни платформи
 • Инвестиране в акции, ETF, криптувалути и още
 • Опция за автоматично копиране на портфейлите на други трейдъри
 • Безплатна демо сметка
2.5
Прочети 2 отзива
Договорите за разлика (CFDs, ДЗР) са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства, в следствие от използването на ливъридж. 67% от сметките на инвеститори на дребно губят пари, търгувайки ДЗР с този доставчик. Помислете добре дали разбирате как ДЗР действат, и доколко можете да си позволите високия риск да загубите парите си.
Избран 911 пъти
 • Инвестиране в потребителски кредити, бизнес кредити и още
 • Средна годишна доходност - 10.40%
 • Минимална инвестиция - 10€
 • Гаранция за обратно изкупуване и опция за автоматично инвестиране
4.5
Прочети 2 отзива
Избран 685 пъти
 • Инвестирай в краткосрочни потребителски кредити
 • Средна годишна доходност - 11.11%
 • Минимална инвестиция от 10€
 • Автоматично инвестиране и Гаранция за обратно изкупуване
0
Прочети 0 отзива

Никога не е късно да започнеш да инвестираш

Големите неща започват с малки стъпки. Вижте как можете да инвестирате през 2021ва, дори и с по-малки вноски.

инвестиране

Работят ли парите ви за вас?

инвестиции

Искате ли за парите си повече, отколкото депозитите могат да предложат?

Спестяването е първата стъпка към финансовата сигурност, но само по себе си много трудно би ни донесло високи резултати.

Причината е, че без подходящо управление (т.е ако не преминем към инвестирането на тези средства), дългосрочните ви спестявания непрекъснато намаляват покупателната си способност, в резултат на инфлацията.

Не се поддавайте на погрешното схващане, че за да инвестираш, трябва да си поне доктор по икономика и да разполагаш с огромни суми по банковата си сметка. Инвестирането е за всички!

Разбира се, преди да започнете е важно да се запознаете с неговите основни принципи, но това далеч не е непосилна задача. Ще се учудите колко малко е нужно, за да предприемете първата стъпка към по-доброто управление на средствата си.

В какво мога да инвестирам

Всяка инвестиция носи определен риск и има своите предимства и недостатъци. Нуждите на всеки са индивидуални и няма универсално „най-добър“ начин, по който всички да инвестираме парите си и да останем доволни от постигнатия резултат.

Без да претендираме за изчерпателност, тук ще разгледаме някои от най-популярните инвестиции през 2020.

За да прецените кои от тях могат да бъдат подходящи за вашите нужди, обърнете внимание на техните специфични характеристики.

В днешно време много алтернативи имат потенциал за висока доходност, но не забравяйте, че няма такова нещо като сигурна печалба. Не инвестирайте повече пари, отколкото можете да си позволите да изгубите.

Инвестиране в Акции

инвестиране в акции

Когато един бизнес има нужда от финансиране, издаването на акции е начин да си го набави, срещу дялово участие.

Купувайки акции на определена компания, вие ставате собственик на пропорционална част от нейния капитал. Ако бизнесът върви добре и компанията се разраства, цената на акциите също се покачва. Някои акционерни дружества разпределят и дивиденти на акционерите си, когато реализират печалба.

Основната цел при инвестирането в акции е да подберем такива, които ще повишават стойността си с времето. Няма обаче никакви гаранции, че това ще се случи.

Компанията, чиито акции притежаваме, може и да срещне затруднения или дори да фалира. Практически, акционерите носят риска на въпроса „дали“.

Инвестирай в акции с eToro

С eToro можете да купувате и продавате акции онлайн, само с няколко клика от телефона или компютъра си.

През платформата можете да инвестирате в над 700 американски акции на борсата в Ню Йорк, повече от 300 на NASDAQ, както и разнообразие от европейски и азиатски акции.

Няколко причини да препоръчаме eToro:
 • Безплатна регистрация и демо сметка
 • 0% комисионни при инвестиране в акции
 • Опростена и удобна платформа
 • Възможност за инвестиране и в много други видове активи

Минималната вноска за да започнете да инвестирате е 50$. Когато купувате самия актив, компанията държи акцията по специална сметка от ваше име.

Разбери как работи

Регистрирай се

Инвестиране в Облигации

Облигациите също са начин компанията да намери финансиране, но срещу дълг, а не дялово участие. Собствениците на облигации влизат в ролята на кредитор – предоставят средствата си за временно ползване, срещу предварително договорена лихва.

Това значи, че на падежа на облигацията ще получите обратно първоначалното си вложение и лихвата, без значение дали бизнеса се справя добре или не.

Диверсификацията е важна!

Не носете всички яйца в една кошница – инвестирането само в един определен актив е свързано с изключително висок риск.

Най-добре е да се насочите към широко портфолио, което съдържа много и различни активи. Така резултатът ви ще следва осреднената им стойност и ако някоя от инвестициите ви претърпи значителни загуби, те няма да се отразят толкова силно на цялото. Този метод на разпределяне на риска между множество активи се нарича диверсификация.

Инвестиране във Взаимни фондове

инвестиционни фондове

Взаимните фондове са един от най-популярните начини да постигнете широка диверсификация на инвестицията с малки вноски.

Този тип инвестиционни фондове, познати още като договорни, събират на едно място вноските на много хора и ги инвестират в общ портфейл от активи.

Всяка ваша вноска купува определен брой дялове от фонда -пропорционални части от цялото инвестиционно портфолио. С нарастването на стойността на инвестицията, цената на дяловете също се покачва.

Щом поискате да реализирате печалбите си, фондът ви осигурява ликвидност, като изкупува обратно вашите дялове по новата им цена.

Договорните фондове са подходящи и за по-неопитни инвеститори, тъй като предлагат професионално управление. Специалистите, работещи в управляващото фонда дружество, анализират пазара и определят в какви активи се инвестира.

Тази информация е достъпна в проспекта на всеки фонд, където се описват рисковия му профил, портфейла от финансови инструменти и управляващото го дружество.

Инвестиране в ETFs

етф инвестиция

Друг начин да достигнете широк кръг от активи с по-малки суми е инвестирането в ETFs -Борсово търгувани фондове.

Тази опция набира все повече популярност, тъй като от потребителска гледна точка представлява по-евтина и пасивно управлявана алтернатива на колективните инвестиции от типа на взаимните фондове.

За разлика от тях, Борсово търгуваните фондове нямат за цел да надхвърлят доходността на пазара, а да я следват. Повечето от тях са пасивни и се стремят да следват представянето на определен пазарен индекс, бранш или географски регион.

Липсата на активно управление води до значително по-ниски такси за управление, което, при равни други условия, означава и по-висока доходност.

Както името на Борсово търгуваните фондове подсказва, друга съществена разлика е, че те се търгуват свободно на борсата, вместо единствено на каса на управляващото дружество.

ETFs със eToro

С удобната платформа на eToro можете да купувате и продавате ETFs само с няколко клика от телефона или компютъра си! Рискът е много по-нисък, отколкото при подбирането на отделни акции.

За по-смелите eToro предлага и ДЗР върху ETFs, така че с предлагания ливъридж може да се постигне и още по-висока доходност.

Създай своя профил в eToro

Инвестиране в P2P кредити

инвестиране в кредити

Тези иновативни инвестиционни платформи позволяват на хората, които се нуждаят от средства, да ги заемат срещу лихва от тези, търсещи доходност за парите си.

Компанията оценява риска от неплащане за всеки кандидат за заем и осигурява прозрачност на портфейла, като често позволява на инвеститорите сами да подберат кредитите, в които да инвестират.

Тъй като функционират изцяло онлайн, платформите за споделено инвестиране имат значително по-ниски разходи от традиционните финансови компании. По тази причина успяват едновременно да печелят от дейността си и да предоставят по-висока доходност за спестяванията, както и често по-ниски лихви за кредитополучателите, в сравнение с тези на банките.

Инвестиране в Недвижими имоти

Ако искате да печелите от инвестиционни имоти и да ги притежавате физически, традиционните начини да го направите са два:

 • Да купим имота, а след това да го препродадем на по-висока цена
 • Да купим имота и да печелим пасивно, като го дадем под наем

Разбира се, възможно е да комбинирате и двете стратегии. Те биха могли да ни донесат печалба, но изискват доста време, опит и значителен първоначален капитал.

Добрата новина е, че в днешно време съществуват и няколко варианта за инвестиции в имоти и със значително по-ниски суми.

Инвестиции в Недвижими имоти с ниски вноски

 • P2P платформи за Crowdfunding
 • ETFs – Борсово търгувани фондове
 • Взаимни фондове
 • АДСИЦ – Акционерни дружества със специална инвестиционна цел
 • REITs – Real estate investment trusts

Напоследък особена популярност набират P2P компаниите, инвестиращи в имоти.

С тях можете да печелите от наеми, да финансирате обезпечени с недвижими имоти кредити и не само.
Минималната инвестиция за повечето crowdfunding платформи започва едва от 50 Евро, а много от тях предлагат и опция за автоматично инвестиране.

Forex търговия

Forex (foreign exchange) е най-големият и най-ликвиден пазар в света. На него се обменят и търгуват валути с общ обем от над 6 трилиона долара дневно!

Всяка валута се обменя за друга, формирайки валутна двойка. Ако инвестираме в двойката EUR/USD например, спекулираме, че еврото ще увеличи стойността си повече, отколкото доларите.

Цената на различните валути често се променя, в зависимост от това как икономиката се развива, какви лихвени нива, каква инфлация и какъв брутен вътрешен продукт имат дадените страни.

Тъй като обменните курсове са изключително динамични, улавянето на подходящия момент не е никак лесна задача.

Инвестирайте във валути с eToro

С eToro можете да търгувате с всички възможни валути. Ще имате възможност и да видите как успешните трейдъри инвестират във валутни двойки, и да копирате стратегията, която ви подхожда.

Ако все още не сте натрупали нужния опит, възползвайте се от безплатна демо сметка, на която смело можете да експериментирате, докато се почувствате уверени.

Към eToro

Търгуване със CFD (ДЗР)

Инвестирането в CFD носи значително по-висок риск от инвестирането в акции например, но възможността за възвръщаемост също е по-голяма.

Договорът за разлика представлява сложен инвестиционен инструмент, който позволява да спекулирате с цената на стоки, акции, валути и много други, без да купувате реалния актив.

В този случай можете да печелите не само при повишаване на цените, а и тогава, когато пазарите вървят надолу (къса позиция).

Когато търгувате с ДЗР, използването на ливъридж може да увеличи печалбите ви, но може и да доведе до още по-значителни загуби. Не разчитайте на тях с финанси, които не можете да си позволите да изгубите.

Инвестиции в Bitcoin

Bitcoin е дигитална валута, базирана на революционната блокчейн технология. Тя е първата децентрализирана мрежа, която може да бъде използвана за сигурни разплащания, без посредници и без граници.

Първата криптовалута е създадена през 2009, но набира по-масова популярност едва през 2017та, когато стойността на един биткойн достига 20 000$.

Инвестирането в Bitcoin е свързано с много висок риск, но това означава и възможност за висока възвращаемост. Не влагайте повече пари, отколкото можете да си позволите да загубите.

Инвестирай в криптовалути с eToro

С eToro можете да инвестирате в Bitcoin, Etherium, Ripple и още 14 от най-популярните криптовалути.

Можете да се запознаете и с най-успешните стратегии за търгуване на други инвеститори и да ги репликирате.

Инвестирай

Защо е важно да инвестираме

Всеки си представя желаното бъдеще по различен начин, но както и да изглежда вашето, вероятно включва и цели, за изпълнението на които са нужни значителни средства.

За голяма част от хората такива цели са купуването на собствен дом, образоването на децата, достойното пенсиониране или просто възможността един ден да си позволят по-висок жизнен стандарт.

Каквито и да са вашите големи житейски цели, ако държите да ги изпълните, най-добре е да се подготвите за тях предварително, като осигурите нужните средства.

везни

Ако използвате разумно инвестиране, вместо само да спестявате, натрупването на една и съща сума може да ви коства в пъти по-малки усилия. Ако пък времето за изпълнение на целта настъпи, без да сте събрали парите, ще трябва или да се откажете от нея, или да я финансирате с кредит. В този случай обаче ще се наложи да платите много повече от реалната цена.

Нека разгледаме как изглеждат тези три варианта в конкретна ситуация:

Пример: Искате след 10 години да разполагате със 24 000 лева, за да можете да подпомогнете детето си финансово, докато учи.

Спестяване: За да спестите тази сума за 10 години, ще трябва да отделяте по 200 лева всеки месец – 24 000 лева общо.

Инвестиране: Ако сте инвестирали спестяваните средства и вашата инвестиция е носила средно по 7% годишна доходност, за същия резултат ще ви бъдат достатъчни месечни вноски от 138 лева. За 10 години, това са 16 560 лева – останалите 7 440 ще се натрупат от получената доходност.

Кредитиране: Ако изтеглите 24 000 лева на кредит с 5 % лихва за 10 години, ще трябва да го погасявате с месечни вноски от приблизително 255 лева. Така обаче, за да имате 24 000 лева, когато са ви необходими, ще трябва да върнете над 30 000 – в този случай лихвата работи в полза на кредитора.

Разбира се, тези сметки са груби и не включват различните такси и комисионни, които могат да бъдат свързани със всеки от вариантите за финансиране. Те обаче дават доста ясна представа за това как предпочетения от вас метод ще повлияе на количеството усилия, които ще ви струва избраната цел.

Най-евтиният начин да натрупате средства е разумното инвестиране, съобразено с поносимостта ви към риск и времето, с което разполагате.

Възползвайте се от сложната лихва

инвестиции

Колкото по-рано започнете да управлявате спестяванията си, толкова по-добре.

При много от достъпните инвестиционни инструменти (като взаимните фондове, например), доходността се натрупва на принципа на сложната лихва.

Това означава, че всеки път, когато получавате доходност, тя се изчислява не само върху внесените суми, но и върху получената до момента доходност.

Този механизъм може да ви донесе феноменални резултати с времето – можете да се уверите в силата му сами, като разгледате нашия калкулатор за сложна лихва и експоненциална доходност.

Същият ефект можете да получите и като сами реинвестирате обратно вече получената доходност, ако вашата инвестиция не го прави автоматично.

Инвестирайте с конкретна цел

Да инвестирате, без ясна идея защо го правите, е един от най-лесните начини да се разочаровате. За да работят вашите инвестиции във ваша полза, те трябва да бъдат съобразени с житейските ви цели. Това, което искате да постигнете, ви дава отговорите на най-важните инвестиционни въпроси:

Важните въпроси за вашата инвестиция

 • Какво искам да постигна?
 • Колко средства ще ми бъдат нужни?
 • След колко време искам да се случи това?
 • Каква сума трябва да отделям от сега?
 • Колко рисково мога да си позволя да инвестирам, според срока и финансовото си състояние?
 • Нужно ли е целта да се изпълни в точно определения срок или няма да е фатално да се отложи малко във времето?

Всяка цел, която можете да си поставите, има определена цена. Постарайте се да я остойностите максимално точно и да решите колко време ще ви е нужно, за да се подготвите за нея. Така ще придобиете по-ясна представа какви усилия ще ви струва целта и кои инвестиционни стратегии е подходящо да приложите.

Инвестирането е процес

Ако имате много цели, възможно е да установите, че е няма как веднага да започнете да отделяте за всички тях едновременно.

Не се тревожете излишно – нормално е желанията ни да надхвърлят възможностите, без значение какви са те. Просто помислете кои житейски цели са най-важни за вас и започнете оттам.

Ако успеете да следвате началния си план последователно, заделянето на средства ще се превърне в навик и след време ще можете по-лесно да включите още цели към него.

Преди да започнете

Независимо към кой тип инвестиции ще се насочите, трябва добре да помислите колко пари сте готови да отделите, колко риск е разумно да поемете и дали имате желание да участвате активно в процеса на взимане на решения.

Ако предпочитате сами да подбирате активите в инвестиционния си портфейл, уверете се че имате необходимите познания. Търгуването на борсата е един от вариантите с най-висок потенциал за печалба, но и най-висок риск.

В случай че нямате много опит, по-подходящо е да се спрете на фонд с професионално управление, който разпределя риска между широк набор от активи. При всички случаи, преди да започнете, обърнете внимание на следното:

 • Добре е да поддържате налични спестявания, достатъчни да покрият разходите ви за няколко месеца. Подобен авариен фонд ще ви даде сигурност и ще ви позволи да поемате добре премерените рискове по-смело.
 • Запознайте се добре с инвестиционните разходи. Всяка достъпна форма на инвестиране има своята цена. Преди да изберете, уверете се, че разбирате всички такси и комисионни, с които са свързани . Преценете и как тази цена изглежда спрямо потенциала за печалба – няма да има никакво значение каква доходност ви е донесла една инвестиция, ако разходите по нея я надвишават.
 • Няма инвестиция, която да ви осигури бързо забогатяване. Ако целта ви е да увеличите значително средствата си, мислете дългосрочно. В случай че управляваната сума ще ви е нужна след пет или по-малко години, по-добре е да заложите на ниско-рисков вариант, а това означава и по-ниска доходност.
 • Намалете риска, като го разпределяте. В колкото повече активи сте инвестирали, толкова по-малко зависи инвестиционния ви резултат от стойността на всеки от тях.
 • Не реагирайте емоционално на движенията на пазара. Съвсем нормално е на моменти да се наблюдава цялостно свиване на икономиката, а ако управлявате парите си дългосрочно, вероятно това ще се случи повече от веднъж. Важно е да знаете, че ако вашият портфейл е достатъчно диверсифициран, има голям шанс с времето да възстанови стойността, която е имал преди кризата, а дори и да я надмине. Ако се поддадете на негативните емоции и изтеглите средствата си преждевременно от инвестицията, докато стойността на пазара е спаднала, сами ще реализирате загуба, която е била преодолима.
 • Приемете загубата като част от процеса. Не съществува актив, чиято стойност само се е повишавала. Ако сами подбирате акции, в които да инвестирате, неизбежно някои от тях ще се оказват губещи. Именно по тази причина препоръчваме да заложите на диверсификацията между голям брой активи. В каквото и да решите да инвестирате, направете го само ако сте готови да понесете и възможните загуби.

Не се страхувайте да направите първата крачка към инвестирането – да не управлявате дългосрочните си спестявания е сигурен начин да загубите от тяхната стойност.

Подберете вариант с ниво на риска, което е поносимо за вас и подходящо за времевия период за който ще управлявате средствата. Съвсем скоро ще можете да се наслаждавате на нарастващия си капитал и ще си бъдете благодарни за положените усилия!

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във