Как да инвестираме умно

Ако не искате да гледате как спестяванията ви се стопяват с времето, трябва да се научите да ги управлявате! Запознайте се с основите на инвестирането с Financer и вижте нашите съвети как можете да започнете.

Работят ли парите ви за вас?

Иска ли ви се да разполагате с повече средства? Ограничаването на разходите и спестяването са най-често прилаганите, но далеч не най-ефективните стратегии за тази цел. Всъщност, ако искате да подобрите финансовото си състояние в дългосрочен план, по-добре е да заложите на увеличаването на приходите, вместо само да редуцирате разходите си.

Повишаването на доходът не означава задължително повече работа. Вместо само да спестявате, можете да накарате вашите пари да заработят за вас и да ви носят доходност, вместо да губят от стойността си, в резултат на инфлацията.

Не се поддавайте на погрешното схващане, че за да инвестираш, трябва да си поне доктор по икономика и да разполагаш с огромни суми по банковата си сметка. Инвестирането е за всички! Разбира се, преди да започнете е важно да се запознаете с неговите основни принципи, но това далеч не е непосилна задача. Ще се учудите колко малко е нужно, за да предприемете първата стъпка към по-доброто управление на средствата си.

Какво представлява инвестирането

Най-просто казано, инвестираме тогава, когато се откажем от това да използваме определена сума за текущо потребление и вместо това я управляваме, с цел да увеличим нейната стойност и да потребим повече в бъдеще.

Първата част от това определение не е нищо повече от добре познатото ни спестяване. Много е важно обаче да правим разлика между двете понятия. Спестяването е първата стъпка към финансовата сигурност, но само по себе си много трудно би ни донесло високи резултати. Причината е, че без подходящо управление (т.е ако не преминем към инвестирането на тези средства), спестяванията ни непрекъснато намаляват покупателната си способност. Дори да използваме спестовни сметки, които ни носят определена лихва, дългосрочно тя винаги е по-ниска от инфлацията. Така номинално сумата нараства, но въпреки това с нея ще можем да купим по-малко.

По тази причина, когато заделяме пари за бъдещи цели е важно да потърсим доходност, която да компенсира и по възможност надхвърли инфлацията. При инвестирането влагаме заделените средства в активи, финансови или материални, за да ги предпазим от обезценяване и да повишим стойността им.

Защо е важно да инвестираме

Всеки си представя желаното бъдеще по различен начин, но както и да изглежда вашето, вероятно включва и цели, за изпълнението на които са нужни значителни средства. За голяма част от хората такива цели са купуването на собствен дом, образоването на децата, достойното пенсиониране или просто възможността един ден да си позволят по-висок жизнен стандарт. Каквито и да са вашите големи житейски цели, ако държите да ги изпълните, най-добре е да се подготвите за тях предварително, като осигурите нужните средства.

Ако използвате разумно инвестиране, вместо само да спестявате, натрупването на една и съща сума може да ви коства в пъти по-малки усилия. Ако пък времето за изпълнение на целта настъпи, без да сте събрали парите, ще трябва или да се откажете от нея, или да я финансирате с кредит. В този случай обаче ще се наложи да платите много повече от реалната цена.

Нека разгледаме как изглеждат тези три варианта в конкретна ситуация:

Пример: Искате след 10 години да разполагате със 24 000 лева, за да можете да подпомогнете детето си финансово, докато учи.

Спестяване: За да спестите тази сума за 10 години, ще трябва да отделяте по 200 лева всеки месец – 24 000 лева общо.

Инвестиране: Ако сте инвестирали спестяваните средства и вашата инвестиция е носила средно по 7% годишна доходност, за същия резултат ще ви бъдат достатъчни месечни вноски от 138 лева. За 10 години, това са 16 560 лева – останалите 7 440 ще се натрупат от получената доходност.

Кредитиране: Ако изтеглите 24 000 лева на кредит с 5 % лихва за 10 години, ще трябва да го погасявате с месечни вноски от приблизително 255 лева. Така обаче, за да имате 24 000 лева, когато са ви необходими, ще трябва да върнете над 30 000 – в този случай лихвата работи в полза на кредитора.

Разбира се, тези сметки са груби и не включват различните такси и комисионни, които могат да бъдат свързани със всеки от вариантите за финансиране. Те обаче дават доста ясна представа за това как предпочетения от вас метод ще повлияе на количеството усилия, които ще ви струва избраната цел. Най-евтиният начин да натрупате средства е разумното инвестиране, съобразено с поносимостта ви към риск и времето, с което разполагате.

Кога е момента да започнетe

Колкото по-рано започнете да управлявате спестяванията си, толкова по-добре. При много от достъпните инвестиционни инструменти, доходността се натрупва на принципа на сложната лихва. Това означава, че всеки път, когато получавате доходност, тя се изчислява не само върху внесените суми, но и върху получената до момента доходност.

Този механизъм може да ви донесе феноменални резултати с времето – можете да се уверите в силата му сами, като разгледате нашия калкулатор за сложна лихва и експоненциална доходност.

От гледна точка на финансовото ви състояние, има няколко неща, които е добре да сте направили преди да започнете да инвестирате:

 • Да съумявате да харчите по-малко, отколкото печелите
 • Да сте натрупали спестявания, достатъчни за да покрият разходите ви за няколко месеца
 • Да нямате задължения по кредити. В противен случай обърнете внимание как лихвата по кредита ви се отнася към доходността, която инвестициите могат да ви донесат. Най-често лихвите са по-високи, което означава че за вас ще бъде по-изгодно да се фокусирате върху погасяването на задълженията си.

Инвестирайте с конкретна цел

Да инвестирате, без ясна идея защо го правите, е един от най-лесните начини да се разочаровате. За да работят вашите инвестиции във ваша полза, те трябва да бъдат съобразени с житейските ви цели. Това, което искате да постигнете, ви дава отговорите на най-важните инвестиционни въпроси:

 • Колко средства ще ми бъдат нужни?
 • След колко време искам да се случи това?
 • Каква сума трябва да отделям от сега?
 • Колко рисково мога да си позволя да инвестирам, според срока и финансовото си състояние?
 • Нужно ли е целта да се изпълни в точно определения срок или няма да е фатално да се отложи малко във времето?

Всяка цел, която можете да си поставите, има определена цена. Постарайте се да я остойностите максимално точно и да решите колко време ще ви е нужно, за да се подготвите за нея. Така ще придобиете по-ясна представа какви усилия ще ви струва целта и кои инвестиционни стратегии е подходящо да приложите.

Инвестирането е процес

Ако имате много цели, възможно е да установите, че е няма как веднага да започнете да отделяте за всички тях едновременно. Не се тревожете излишно – нормално е желанията ни да надхвърлят възможностите, без значение какви са те. Просто помислете кои житейски цели са най-важни за вас и започнете оттам. Ако успеете да следвате началния си план последователно, заделянето на средства ще се превърне в навик и след време ще можете по-лесно да включите още цели към него.

В какво мога да инвестирам

На практика всичко, което купите с цел печалба, може да бъде наречено „инвестиция“. За това, без да претендираме за изчерпателност, тук ще се фокусираме върху основни типове финансови инвестиции, които могат да ви помогнат в дългосрочното управление на вашите средства.

Акции

Когато един бизнес има нужда от финансиране, издаването на акции е начин да си го набави, срещу дялово участие. Купувайки акции на определена компания, вие ставате собственик на пропорционална част от нейния капитал. Ако бизнесът върви добре и компанията се разраства, цената на акциите също се покачва. Някои акционерни дружества разпределят и дивиденти на акционерите си, когато реализират печалба. Основната цел при инвестирането в акции е да подберем такива, които ще повишават стойността си с времето. Няма обаче никакви гаранции, че това ще се случи. Компанията, чиито акции притежаваме, може и да срещне затруднения или дори да фалира. Практически, акционерите носят риска на въпроса „дали“.

Облигации

Облигациите също са начин компанията да намери финансиране, но срещу дълг, а не дялово участие. Собствениците на облигации влизат в ролята на кредитор – предоставят средствата си за временно ползване, срещу предварително договорена лихва. Това значи, че на падежа на облигацията ще получите обратно първоначалното си вложение и лихвата, без значение дали бизнеса се справя добре или не.

Диверсификацията е важна!

Не носете всички яйца в една кошница – инвестирането само в един определен актив е свързано с изключително висок риск. Най-добре е да се насочите към широко портфолио, което съдържа много и различни активи. Така резултатът ви ще следва осреднената им стойност и ако някоя от инвестициите ви претърпи значителни загуби, те няма да се отразят толкова силно на цялото. Този метод на разпределяне на риска между множество активи се нарича диверсификация.

Взаимни фондове

Взаимните фондове са един от най-популярните начини да постигнете широка диверсификация на инвестицията с малки вноски. Този тип инвестиционни фондове, познати още като договорни, събират на едно място вноските на много хора и ги инвестират в общ портфейл от активи. Всяка ваша вноска купува определен брой дялове от фонда -пропорционални части от цялото инвестиционно портфолио. С нарастването на стойността на инвестицията, цената на дяловете също се покачва. Щом поискате да реализирате печалбите си, фондът ви осигурява ликвидност, като изкупува обратно вашите дялове по новата им цена.

Договорните фондове са подходящи и за по-неопитни инвеститори, тъй като предлагат професионално управление. Специалистите, работещи в управляващото фонда дружество, анализират пазара и определят в какви активи се инвестира. Тази информация е достъпна в проспекта на всеки фонд, където се описват рисковия му профил, портфейла от финансови инструменти и управляващото го дружество.

Борсово търгувани фондове  – ETFs

Друг начин да достигнете широк кръг от активи с по-малки суми е инвестирането в Борсово търгувани фондове. Тази опция набира все повече популярност, тъй като от потребителска гледна точка представлява по-гъвкава алтернатива на колективните инвестиции от типа на взаимните фондове. За разлика от тях, Борсово търгуваните фондове нямат за цел да надхвърлят доходността на пазара, а да я следват. Повечето от тях са пасивни и се стремят да следват представянето на определен пазарен индекс, бранш или географски регион.

Липсата на активно управление води до значително по-ниски такси за управление, което, при равни други условия, означава и по-висока доходност. Както името на Борсово търгуваните фондове подсказва, друга съществена разлика е, че те се търгуват свободно на борсата, вместо единствено на каса на управляващото дружество.

Peer-to-peer инвестиране

Тези иновативни инвестиционни платформи позволяват на хората, които се нуждаят от средства, да ги заемат срещу лихва от тези, търсещи доходност за парите си. Компанията оценява риска от неплащане за всеки кандидат за заем и осигурява прозрачност на портфейла, като често позволява на инвеститорите сами да подберат кредитите, в които да инвестират. Тъй като функционират изцяло онлайн, платформите за споделено инвестиране имат значително по-ниски разходи от традиционните финансови компании. По тази причина успяват едновременно да печелят от дейността си и да предоставят по-висока доходност за спестяванията, както и често по-ниски лихви за кредитополучателите, в сравнение с тези на банките.

Преди да започнете

Независимо към кой тип инвестиции ще се насочите, трябва добре да помислите колко пари сте готови да отделите, колко риск е разумно да поемете и дали имате желание да участвате активно в процеса на взимане на решения. Ако предпочитате сами да подбирате активите в инвестиционния си портфейл, уверете се че имате необходимите познания. Търгуването на борсата е един от вариантите с най-висок потенциал за печалба, но и най-висок риск. В случай че нямате много опит, по-подходящо е да се спрете на фонд с професионално управление, който разпределя риска между широк набор от активи. При всички случаи, преди да започнете, обърнете внимание на следното:

 • Добре е да поддържате налични спестявания, достатъчни да покрият разходите ви за няколко месеца. Подобен авариен фонд ще ви даде сигурност и ще ви позволи да поемате добре премерените рискове по-смело.
 • Запознайте се добре с инвестиционните разходи. Всяка достъпна форма на инвестиране има своята цена. Преди да изберете, уверете се, че разбирате всички такси и комисионни, с които са свързани . Преценете и как тази цена изглежда спрямо потенциала за печалба – няма да има никакво значение каква доходност ви е донесла една инвестиция, ако разходите по нея я надвишават.
 • Няма инвестиция, която да ви осигури бързо забогатяване. Ако целта ви е да увеличите значително средствата си, мислете дългосрочно. В случай че управляваната сума ще ви е нужна след пет или по-малко години, по-добре е да заложите на ниско-рисков вариант, а това означава и по-ниска доходност.
 • Намалете риска, като го разпределяте. В колкото повече активи сте инвестирали, толкова по-малко зависи инвестиционния ви резултат от стойността на всеки от тях.
 • Не реагирайте емоционално на движенията на пазара. Съвсем нормално е на моменти да се наблюдава цялостно свиване на икономиката, а ако управлявате парите си дългосрочно, вероятно това ще се случи повече от веднъж. Важно е да знаете, че ако вашият портфейл е достатъчно диверсифициран, има голям шанс с времето да възстанови стойността, която е имал преди кризата, а дори и да я надмине. Ако се поддадете на негативните емоции и изтеглите средствата си преждевременно от инвестицията, докато стойността на пазара е спаднала, сами ще реализирате загуба, която е била преодолима.
 • Приемете загубата като част от процеса. Не съществува актив, чиято стойност само се е повишавала. Ако сами подбирате акции, в които да инвестирате, неизбежно някои от тях ще се оказват губещи. Именно по тази причина препоръчваме да заложите на диверсификацията между голям брой активи. В каквото и да решите да инвестирате, направете го само ако сте готови да понесете и възможните загуби.

Не се страхувайте да направите първата крачка към инвестирането – да не управлявате дългосрочните си спестявания е сигурен начин да загубите от тяхната стойност. Подберете вариант с ниво на риска, което е поносимо за вас и подходящо за времевия период за който ще управлявате средствата. Съвсем скоро ще можете да се наслаждавате на нарастващия си капитал и ще си бъдете благодарни за положените усилия!

За автора

Останете във връзка с Financer.com

Последвайте ни във Facebook

×

Моля оценете Инвестиране

 • Рейтинг
 • Отзив
 • Изпрати

Рейтинг

Как оценявате Инвестиране и техните продукти и услуги?

Назад

Отзив

Как оценявате услугата? Сблъскахте ли се с някакви проблеми? Отговори ли компанията на очакванията ви? Не пропускайте нищо - искаме да чуем както хубавото, така и лошото!

Изпрати

Остава ви само една стъпка до изпращането на вашия отзив

Влизане с вашия e-mail
Създайте нов профил отдолу
 Вашето мнение изчаква потвърждение. Моля проверете вашата електронна поща и кликнете на линка за потвърждение.