Всичко за кредитните карти 2023

  Тук ще намерите отговори на въпросите:

 • Как работят кредитните карти?
 • Кои кредитни карти предлагат най-добри условия?
 • Как да ги използваме, така че да извлечем максимума от техните възможности?
Featured Image

Сравни кредитни карти 2023

Компания Име на картата Валута Лимит Гратисен период Лихва Годишна такса Минимална сума за револ... Допълнителни предимства
Mastercard Standard BGN 1,000 - 10,000 лв. До 50 дни при покупки* 18,9% 45 лв 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма за лоялн... Покажи още
Mastercard World BGN 4,000 - 30,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 80 лв 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма за лоялн... Покажи още
Mastercard Premium BGN 8,000 - 100,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 169 лв 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма LoungeKe... Покажи още
Visa Classic BGN 1,000 - 10,000 лв. До 50 дни при покупки* 18,9% 45 лв. 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Помощ при пътуван... Покажи още
Visa Gold BGN 4,000 - 30,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 100 лв. 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Помощ при пътуван... Покажи още
Visa Premium BGN 8,000 - 100,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 169 лв. 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма LoungeKe... Покажи още
Mastercard Cash BGN 1,000 - 7,000 лв. До 45 дни при покупки* 19,9% N/A 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Покупки на равни ... Покажи още
Mastercard Cash Momento BGN 1,000 - 2,000 лв. До 45 дни при покупки и теглене на пари ... Покажи още 21,9% N/A 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Покупки на равни ... Покажи още
Кредитна карта Вноска BGN 500 - 3,000 лв. - 0% 25 лв. - Онлайн кандидатстване, САМО за покупки с... Покажи още
RaiCARD Fix BGN 500 - 5,000 лв. 20-50 дни 18,9% 45 лв. В зависимост от кредитния лимит по карта... Покажи още Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Visa Classic BGN, EUR 500 - 15,000 лв. До 45 дни 18,9% 44 лв. 5% (минимум 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Mastercard Gold BGN, EUR 4,500 - 60,000 лв. До 45 дни 17,9% 94 лв. 5% (минимум 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Visa Platinum BGN, EUR 7000 - 70,000 лв. До 45 дни 16,8% 260 лв. 5% (минимум 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Visa Класик BGN, EUR, USD, GBP 500 - 10,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 45 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Застраховка пътув... Покажи още
Visa Златна BGN, EUR, USD, GBP 5,000 - 20,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 100 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 0,75% (за ... Покажи още
Visa Платинена BGN, EUR, USD, GBP 15,000 - 50,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 250 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 1% (за 6 м... Покажи още
Mastercard Стандартна BGN, EUR, USD 500 - 10,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 45 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Застраховка пътув... Покажи още
Mastercard Златна BGN, EUR, USD 5,000 - 20,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 100 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 0,75% (за ... Покажи още
Mastercard Платинена BGN, EUR, USD 15,000 - 50,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 250 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 1% (за 6 м... Покажи още
Mastercard Standard BGN, EUR 500 - 10 000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 25 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване... Покажи още
VISA Classic BGN, EUR 500 - 10 000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 25 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване... Покажи още
Mastercard Gold BGN, EUR 5,000 - 60,000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 50 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
VISA Gold BGN, EUR 5,000 - 60,000 лв. До 45 дни 1,30% на месец Без такса първата година (после 50 лв)... Покажи още 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Mastercard Platinum BGN, EUR 30,000 - 100,000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 100 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Програма Plus - Б... Покажи още
VISA Platinum BGN, EUR 30,000 - 100,000 лв. До 45 дни 1,30% на месец Без такса първата година (после 100 евро... Покажи още 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Програма Plus - Б... Покажи още
Galaxy BGN, EUR, USD 500 - 7,000 лв. До 15 дни 17,95% 49.80 лв. 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Maxi Go BGN 500 - 3,000 лв. N/A 21,95% Без До 1000 лв. - 30 лв. От 1 001 лв. до 2 0... Покажи още Онлайн кандидатстване, Програма за лоялн... Покажи още
Златна кредитна карта BGN, EUR, USD 5,000 - 40,000 лв. До 15 дни 17,95% 90 лв. N/A Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Платинена кредитна карта... Покажи още BGN, EUR, USD 10,000 - 120,000 лв. До 45 дни 17,95% 250 лв. N/A Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Visa Infinite BGN, EUR, USD Без До 45 дни 13,00% 550 лв. N/A Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Mastercard Standard и Visa Classic BGN, EUR, USD 500 - 20,000 лв. До 45 дни 15,00% 40 лв. В зависимост от лимита (от 30 до 500 лв)... Покажи още - Безплатна застраховка при пътуване в ч... Покажи още
Visa Classic CCB-Bulgaria Air BGN, EUR, USD 500 - 20,000 лв. До 45 дни 15,00% 40 лв. В зависимост от лимита (от 30 до 500 лв)... Покажи още - 3% отстъпка от билети на Bulgaria air*... Покажи още
Международни кредитни карти Visa и Maste... Покажи още BGN 1000 - 10,000 лв. До 55 дни 16.90% при покупки 18.90% при теглене н... Покажи още 24 лв. (първа година, след това 48 лв.)... Покажи още 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Лоялна програма U... Покажи още
Златни кредитни карти Visa Gold и Master... Покажи още BGN 5,000 - 20,000 лв. До 55 дни 15.90% при покупки или теглене на пари в... Покажи още 60 лв. (първа година, след това 120 лв.)... Покажи още 3% от изразходвания лимит (мин. 10 лева)... Покажи още Онлайн кандидатстване, Лоялна програма U... Покажи още
Стандартна кредитна карта MasterCard... Покажи още BGN 10,000 лв До 58 дни Индивидуално N/A N/A Онлайн кандидатстване... Покажи още
Visa Classic BGN, EUR, USD 500 - 5,000 лв. До 50 дни От 15% до 19% 35 лв. N/A N/A
Visa Gold BGN, EUR, USD 5,000 - 20,000 лв. До 50 дни От 14% до 18% 100 лв. N/A - Преференциални оферти и предложения... Покажи още
Mastercard Standard BGN, EUR, USD 20,000 лв. До 45 дни 16,00%/17,75% в BGN – върху усвоен кред... Покажи още 42 лв. N/A N/A
Mastercard Gold BGN, EUR 50,000 лв. До 45 дни 6,00%/17,75% за карти в BGN – върху усво... Покажи още 72 лв. N/A Безплатна застраховка ... Покажи още
Стандартна револвираща кредитна карта Ma... Покажи още BGN, EUR 500 - 5,000 лв. До 45 дни 17.48% 48 лв. 3% от разрешения кредитен лимит... Покажи още N/A
Златна револвираща кредитна карта Master... Покажи още BGN, EUR 5,000 - 20,000 лв. До 45 дни 15,48% 144 лв. 3% от разрешения кредитен лимит... Покажи още - Застраховка при пътуване в чужбина - С... Покажи още
iCard Visa Classic EUR Два лимита: до 2 500 EUR за транзакции, ... Покажи още До 45 дни 1.50% на месец при плащане на ПОС 1.71% ... Покажи още 20 евро N/A Онлайн кандидатстване, Лоялна програма н... Покажи още
iCard Mastercard Gold EUR Два лимита: до 25 000 EUR за транзакции,... Покажи още До 45 дни 1.42% на месец при плащане на ПОС 1.71% ... Покажи още 40 евро N/A Онлайн кандидатстване, Безплатна туристи... Покажи още
iCard Mastercard World Elite EUR Два лимита: до 50 000 EUR за транзакции ... Покажи още До 45 дни 1.33% на месец при плащане на ПОС 1.71% ... Покажи още 200 евро N/A Онлайн кандидатстване, Туристическа заст... Покажи още
Бяла карта BGN 3,000 лв. До 45 дни ГПР 43,2%. N/A 15% от одобрения кредитен лимит ... Покажи още Онлайн кандидатстване... Покажи още
AXI кредитна карта BGN 600 - 3,000 лв. N/A 18% 34 лв. 10% от сумата на главницата... Покажи още Онлайн кандидатстване... Покажи още
Trans.card Classic BGN 500 - 8,000 лв До 45 дни 18,5% 40 лв. 3% от сумата на главницата... Покажи още Онлайн кандидатстване, Отстъпки при паза... Покажи още
Trans.card Gold BGN 3,000 - 8,000 лв - 16,7% 50 лв. 3% от сумата на главницата... Покажи още Онлайн кандидатстване, Отстъпки при паза... Покажи още
Компания Общ рейтинг Име на картата Валута Лимит Гратисен период Лихва Годишна такса Минимална сума за револ... Допълнителни предимства Посети компанията
Mastercard Standard BGN 1,000 - 10,000 лв. До 50 дни при покупки* 18,9% 45 лв 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма за лоялн... Покажи още
Mastercard World BGN 4,000 - 30,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 80 лв 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма за лоялн... Покажи още
Mastercard Premium BGN 8,000 - 100,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 169 лв 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма LoungeKe... Покажи още
Visa Classic BGN 1,000 - 10,000 лв. До 50 дни при покупки* 18,9% 45 лв. 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Помощ при пътуван... Покажи още
Visa Gold BGN 4,000 - 30,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 100 лв. 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Помощ при пътуван... Покажи още
Visa Premium BGN 8,000 - 100,000 лв. До 50 дни при покупки* 17,9% 169 лв. 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Програма LoungeKe... Покажи още
Mastercard Cash BGN 1,000 - 7,000 лв. До 45 дни при покупки* 19,9% N/A 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Покупки на равни ... Покажи още
Mastercard Cash Momento BGN 1,000 - 2,000 лв. До 45 дни при покупки и теглене на пари ... Покажи още 21,9% N/A 3% (мин. 15 лв.) Онлайн кандидатстване, Покупки на равни ... Покажи още
Кредитна карта Вноска BGN 500 - 3,000 лв. - 0% 25 лв. - Онлайн кандидатстване, САМО за покупки с... Покажи още
RaiCARD Fix BGN 500 - 5,000 лв. 20-50 дни 18,9% 45 лв. В зависимост от кредитния лимит по карта... Покажи още Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Visa Classic BGN, EUR 500 - 15,000 лв. До 45 дни 18,9% 44 лв. 5% (минимум 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Mastercard Gold BGN, EUR 4,500 - 60,000 лв. До 45 дни 17,9% 94 лв. 5% (минимум 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Visa Platinum BGN, EUR 7000 - 70,000 лв. До 45 дни 16,8% 260 лв. 5% (минимум 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Visa Класик BGN, EUR, USD, GBP 500 - 10,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 45 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Застраховка пътув... Покажи още
Visa Златна BGN, EUR, USD, GBP 5,000 - 20,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 100 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 0,75% (за ... Покажи още
Visa Платинена BGN, EUR, USD, GBP 15,000 - 50,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 250 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 1% (за 6 м... Покажи още
Mastercard Стандартна BGN, EUR, USD 500 - 10,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 45 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Застраховка пътув... Покажи още
Mastercard Златна BGN, EUR, USD 5,000 - 20,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 100 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 0,75% (за ... Покажи още
Mastercard Платинена BGN, EUR, USD 15,000 - 50,000 лв. До 45 дни 16% при заплащане на ПОС* 18% при теглен... Покажи още 250 лв. 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Кешбак 1% (за 6 м... Покажи още
Mastercard Standard BGN, EUR 500 - 10 000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 25 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване... Покажи още
VISA Classic BGN, EUR 500 - 10 000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 25 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване... Покажи още
Mastercard Gold BGN, EUR 5,000 - 60,000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 50 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
VISA Gold BGN, EUR 5,000 - 60,000 лв. До 45 дни 1,30% на месец Без такса първата година (после 50 лв)... Покажи още 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Безплатна застрах... Покажи още
Mastercard Platinum BGN, EUR 30,000 - 100,000 лв. До 45 дни 1,60% на месец 100 евро 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Програма Plus - Б... Покажи още
VISA Platinum BGN, EUR 30,000 - 100,000 лв. До 45 дни 1,30% на месец Без такса първата година (после 100 евро... Покажи още 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Програма Plus - Б... Покажи още
Galaxy BGN, EUR, USD 500 - 7,000 лв. До 15 дни 17,95% 49.80 лв. 3% от кредитния лимит Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Maxi Go BGN 500 - 3,000 лв. N/A 21,95% Без До 1000 лв. - 30 лв. От 1 001 лв. до 2 0... Покажи още Онлайн кандидатстване, Програма за лоялн... Покажи още
Златна кредитна карта BGN, EUR, USD 5,000 - 40,000 лв. До 15 дни 17,95% 90 лв. N/A Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Платинена кредитна карта... Покажи още BGN, EUR, USD 10,000 - 120,000 лв. До 45 дни 17,95% 250 лв. N/A Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Visa Infinite BGN, EUR, USD Без До 45 дни 13,00% 550 лв. N/A Онлайн кандидатстване, Money-back до 1% ... Покажи още
Mastercard Standard и Visa Classic BGN, EUR, USD 500 - 20,000 лв. До 45 дни 15,00% 40 лв. В зависимост от лимита (от 30 до 500 лв)... Покажи още - Безплатна застраховка при пътуване в ч... Покажи още
Visa Classic CCB-Bulgaria Air BGN, EUR, USD 500 - 20,000 лв. До 45 дни 15,00% 40 лв. В зависимост от лимита (от 30 до 500 лв)... Покажи още - 3% отстъпка от билети на Bulgaria air*... Покажи още
Международни кредитни карти Visa и Maste... Покажи още BGN 1000 - 10,000 лв. До 55 дни 16.90% при покупки 18.90% при теглене н... Покажи още 24 лв. (първа година, след това 48 лв.)... Покажи още 3% (мин. 10 лв.) Онлайн кандидатстване, Лоялна програма U... Покажи още
Златни кредитни карти Visa Gold и Master... Покажи още BGN 5,000 - 20,000 лв. До 55 дни 15.90% при покупки или теглене на пари в... Покажи още 60 лв. (първа година, след това 120 лв.)... Покажи още 3% от изразходвания лимит (мин. 10 лева)... Покажи още Онлайн кандидатстване, Лоялна програма U... Покажи още
Стандартна кредитна карта MasterCard... Покажи още BGN 10,000 лв До 58 дни Индивидуално N/A N/A Онлайн кандидатстване... Покажи още
Visa Classic BGN, EUR, USD 500 - 5,000 лв. До 50 дни От 15% до 19% 35 лв. N/A N/A
Visa Gold BGN, EUR, USD 5,000 - 20,000 лв. До 50 дни От 14% до 18% 100 лв. N/A - Преференциални оферти и предложения... Покажи още
Mastercard Standard BGN, EUR, USD 20,000 лв. До 45 дни 16,00%/17,75% в BGN – върху усвоен кред... Покажи още 42 лв. N/A N/A
Mastercard Gold BGN, EUR 50,000 лв. До 45 дни 6,00%/17,75% за карти в BGN – върху усво... Покажи още 72 лв. N/A Безплатна застраховка ... Покажи още
Стандартна револвираща кредитна карта Ma... Покажи още BGN, EUR 500 - 5,000 лв. До 45 дни 17.48% 48 лв. 3% от разрешения кредитен лимит... Покажи още N/A
Златна револвираща кредитна карта Master... Покажи още BGN, EUR 5,000 - 20,000 лв. До 45 дни 15,48% 144 лв. 3% от разрешения кредитен лимит... Покажи още - Застраховка при пътуване в чужбина - С... Покажи още
iCard Visa Classic EUR Два лимита: до 2 500 EUR за транзакции, ... Покажи още До 45 дни 1.50% на месец при плащане на ПОС 1.71% ... Покажи още 20 евро N/A Онлайн кандидатстване, Лоялна програма н... Покажи още
iCard Mastercard Gold EUR Два лимита: до 25 000 EUR за транзакции,... Покажи още До 45 дни 1.42% на месец при плащане на ПОС 1.71% ... Покажи още 40 евро N/A Онлайн кандидатстване, Безплатна туристи... Покажи още
iCard Mastercard World Elite EUR Два лимита: до 50 000 EUR за транзакции ... Покажи още До 45 дни 1.33% на месец при плащане на ПОС 1.71% ... Покажи още 200 евро N/A Онлайн кандидатстване, Туристическа заст... Покажи още
Бяла карта BGN 3,000 лв. До 45 дни ГПР 43,2%. N/A 15% от одобрения кредитен лимит ... Покажи още Онлайн кандидатстване... Покажи още
AXI кредитна карта BGN 600 - 3,000 лв. N/A 18% 34 лв. 10% от сумата на главницата... Покажи още Онлайн кандидатстване... Покажи още
Trans.card Classic BGN 500 - 8,000 лв До 45 дни 18,5% 40 лв. 3% от сумата на главницата... Покажи още Онлайн кандидатстване, Отстъпки при паза... Покажи още
Trans.card Gold BGN 3,000 - 8,000 лв - 16,7% 50 лв. 3% от сумата на главницата... Покажи още Онлайн кандидатстване, Отстъпки при паза... Покажи още

Анкета на Financer.com за употребата на кредитни карти в България

Имате ли кредитна карта и използвате ли я често?

Гласувай и виж резултатите

Гласувай

Анкета на Financer.com за употребата на кредитни карти в България

Имате ли кредитна карта и използвате ли я често?

Гласувай и виж резултатите

Гласувай

Какво е кредитна карта

Какво е кредитна карта
Снимка от Unsplash.com

Кредитната карта е финансов инструмент, който ви позволява да заплащате стоки и услуги на кредит и да върнете заетата сума малко по-късно.

С нея можете да пазарувате както на ПОС терминал в търговски обект, така и онлайн.

Кредитната карта е също и сред малкото опции на пазара, които влючват гратисни периоди, тоест, време, в което да върнете задълженията си, без лихва.

Те почти винаги имат определен месечен лимит на ползване и всеки път, когато харчите пари, сумата ще бъде приспадана от този лимит, а в последствие трябва да върнете заетия кредит.

Ако вашата кредитна компания няма гратисен период или пък вие връщате задължението си извън него, то също както и при другите заеми, към сумата ще ви бъде начислена лихва.

Макар кредитната карта да е в известен смисъл вид потребителски кредит, по-надолу ще откриете, че тя предлага повече гъвкавост от него, а и други важни предимства.

За да ви спестим време и да ви помогнем да изберете уверено и информирано, ние от Financer.com прегледахме всички възможности на българския пазар и събрахме тук най-важната информация.

В началото на страницата ще откриете условия на актуални оферти, а по-надолу други детайли, които да имате предвид.

Ако искате да бъдете една крачка пред всички останали, тук сте на правилното място. Готови ли сте? Нека започваме.

Как работят кредитните карти?

Кредитните карти представляват кредитна линия, която дадена финансова институция отпуска на вас като клиент.

Тъй като не става въпрос за еднократна услуга, а продължителни финансови отношения, кредитната карта е обвързана със специални условия като кредитен лимит, гратисен период, а и лихва, между други.

Нека първо уточним какво се крие зад тези термини, за да гарантираме пълно разбиране.

Кредитен лимит

Когато кандидатствате за кредитна карта от банкова или небанкова институция, вашият кредитор ще установи лимит на позволените разходи.

Този лимит най-често зависи от: вашите доходи, институцията, която отпуска кредитната ви карта и кредитната ви история. Макар първоначалният лимит да е фиксиран, с времето той може да бъде предоговорен и променен.

Гратисен период

След като кредитната ви линия бъде одобрена, вие може да използвате средствата по своя преценка.

Много от кредитните компании предлагат гратисен период, в който да върнете похарчените суми без лихвено оскъпяване.

В България продължителността на тази времева рамка най-често е между 45 и 58 дни.

След това време по задължението ви започват да се трупат лихви всекидневно.

Тъй като кредитните карти са предназначени най-вече за заплащане на стоки и услуги, много кредитори не предлагат гратисен период за средствата изтеглени на банкомат и дори е възможно този вид транзакции да бъдат обложени с допълнителни такси и по-високи лихви.

И сега, как работи?

Процесът всъщност изобщо не е сложен: след като имате отпусната кредитна линия, може да използвате цялата сума или части от нея, както решите.

След това разполагате с Х брой дни (в зависимост от кредитора), в които да върнете използваните суми без оскъпяване.

Ако не върнете парите в този период, те се превръщат в кредитно задължение, което се облага с определената по вашия тарифен план лихва. Най-често лихвените проценти в България са между 15 и 20%.

Внимавайте със сумите теглени от банкомати. Доста кредитори не предлагат гратисни периоди за този вид услуга.

Предимства на кредитните карти

kreditna karta, credit card
Изображение с credit card от pexels.com

Доста разпространени в западните страни, кредитните карти тепърва започват да набират популярност в България през последните години.

Тук разглеждаме кои са предимствата на credit card, за какво трябва да се внимава и какви особености крият.

Ако имате личен опит, не се колебайте да споделите.

1. Кредит, започващ от 0% лихва

Гратисният период е първата причина, поради която кредитните карти могат да бъдат добро финансово решение, в случай на краткосрочна нужда.

Тук е мястото да уточним нещо много важно: гратисните периоди са предварително определени от издателя на картата и обикновено варират между 45-60 дни от началото на месеца, в който е направена покупката.

Да, правилно прочетохте: от началото на месеца, в който е направена покупката.

Това означава, че ако направите плащане с кредитната си карта на 1во число и гратисният период е 45 дни, ще можете да върнете сумата без оскъпяване до 15тия ден на следващия месец.

Ако обаче плащането е направено на 30ти или 31ви, ще разполагате само с 15 дни да го направите.

Вероятно сте забелязали, че рекламите на кредитни карти често преекспонират тази характеристика и в известен смисъл подвеждат потребителите.

Нашият съвет е да се уверите, че разбирате добре това условие и да не се колебаете да задавате въпроси на кредитния си консултант при нужда.

Внимавайте с гаранциите

Освен това е важно да знаете, че този гратисен срок почти никога не важи за теглене на пари в брой от кредитна карта. Това не е основната употреба на този тип карти, така че е възможно за нея да има и други, различни условия.

Гратисният период може да не важи и във случаите, когато не сте погасили всичките си задължения по картата. Уверете се, че сте се запознали внимателно с цялата информация, преди да подпишете договор – така специфичните условия няма да са изненада и ще можете да ги откажете, преди да попадате в неприятни ситуации.

2. Лесни и сигурни разплащания

Едно от най-силните предимства на кредитните карти е тяхната по-голяма сигурност и защита при различни разплащания.

В случай на неправомерно плащане с вашата кредитна карта, вие сте по-защитени от загубата на средства в сравнение с дебитната карта, например, но е необходимо веднага да уведомите вашия кредитор, за да може той да задейства съотвените процедури за разревашане на проблема.

3. Достъп до допълнителни средства при спешна нужда

Никой не е застрахован от ситуации, в които се нуждае от допълнителни пари.

Понякога обаче не сме сигурни колко точно ни трябват или пък ситуацията е спешна и времето е от значение. В такива случаи, ако нуждата ви е краткосрочна и ще можете да погасите задължението навреме, кредитната карта може да бъде много полезна.

За разлика от потребителските и бързи кредити, кредитната карта позволява да плащате само за тази част от средствата, които сте използвали.

Така, ако колата ви например, има нужда от внезапен ремонт, можете да покриете този разход веднага и да го изплатите при първа възможност.

4. Ясен отчет на разходите

Банката или финансовата ви институция ще ви изпраща подробно извлечение на всички плащания с вашата кредитна карта и така по лесен и достъпен начин, ще имате възможност да следите разходите си.

5. Равно разпределяне на разходите

Някои кредитни карти предлагат възможност за закупуване на изплащане без оскъпяване.

Това означава, че ако закупите нещо скъпо, можете да го изплатите без лихва през първите няколко месеца.

Консултирайте за тази възможност с търговеца или кредитора си и не забравяйте да се уверите, че изцяло ще изплатите сумата през този период. В противен случай, разбира се, ще ви бъде начислена лихва. 

6. Гъвкаво изплащане на задължението

Повечето кредитни карти дават възможност да изплатите заетите суми по няколко начина:

 • Да погасите всичко в гаранционния срок, като платите никаква или минимална лихва.

 • Да платите само минимална вноска по картата, като отлагате връщането на задълженията.

Разбира се, винаги е добра идея да се вместите в гаранционния период.

Ако се наложи да отложите погасяването и картата ви предлага опция за внасяне на минимална вноска, имайте предвид, че лихвите продължават да се трупат върху остатъка от задължението.

7. Бонусни програми и промоции

Повечето издатели на кредитни карти предлагат различни бонуси и промоции за клиентите си.

Най-често пазарувайки с картата си, трупате бонусни точки, които след това могат да бъдат използани за нови покупки, или пък малка част от похарчената сума се връща по картата ви.

Друг популярен вариант за лоялни клиенти е предостявянето на промоционални цени при пазаруване в магазините, с които си партнира компанията издател.

Това е опция, която си струва да проучите, избирайки своята карта.

Вижте какви програми предлагат различните компании и изберете тези, които ще бъдат от най-голяма полза при вашия начин на живот.

8. Подобряване на кредитния рейтинг

Ако използвате кредитната си карта разумно и изплащате задълженията си навреме, то кредитните карти определено могат да бъдат добър начин да подобрите кредитния си рейтинг.

9. Гарантира достъп до широк спектър от услуги

Макар в България все още да разчитаме повече на дебитните карти в нашето ежедневие, оказва се, че кредитните карти могат да се окажат единствено решение за някои видове услуги, като например наем на кола.

10. Безплатни застраховки

Много кредитни карти предлагат на своите притежатели безплатна „Застраховка Живот“ или застраховка при пътуване в чужбина.

Това е ценен плюс, който е добре да проучите, особено имайки предвид нестабилната ситуация засягаща пътуванията през последните няколко години.

За какво да внимавате при кредитните карти

kreditna karta
Изображение credit card от pexels.com

Както вече разгледахме, кредитните карти могат да бъдат много полезен инструмент в някои ситуации, но ако се използват погрешно, крият и сериозни опасности за личния ви бюджет.

Ето кои са техните най-големи недостатъци и кои видове употреба е добре да избягвате:

 • Високи лихви след изтичането на гаранционния период

  Ако често не успявате да изплатите използваните суми на време, картата се превръща в доста скъп инструмент. В такъв случай е по-разумно да рефинансирате задължението с друг тип кредит с по-ниски лихви.

 • Не се препоръчва често теглене на пари в брой от кредитна карта

  Тъй като кредитните карти са предвидени основно като платежен инструмент, много от тях имат по-високи лихви и допълнителни такси при теглене на пари в брой. Прибягвайте до тази опция само в крайни и редки случаи.

 • Вижте таксите за теглене и плащане от чужбина, преди да пътувате с нея

  Някои карти имат значително по-високи такси, когато се използват извън страната. Уверете се, че сте наясно с условията, преди да решите дали и колко да я използвате при пътуване.

 • Кредитната карта може да е много опасна, ако имате проблем с харченето

  Ако често оставате без пари и нямате дисциплината да се вмествате в доходите си, кредитната карта може само да влоши ситуацията.

  В такива случаи нейната достъпност се превръща в недостатък, и лесно можете да затънете в дългове, при това с високи дължими лихви.

Изисквания за кредитна карта

Както при повечето типове кредитни продукти, така и при този, банковите и небанковите финансови институции имат различни изисквания за кредитна карта.

Освен че трябва да имате навършени 18 години и да попълните молба за издаване на кредитна карта, ето какво още трябва да имате предвид.

Ако кандидатствате за карта от банка, в общия случай трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да работите на постоянен трудов договор, който е безсрочен, от поне 3-6 месеца

 • Да внасяте редовно социалните си осигуровки

 • Да нямате лоша кредитна история

При небанковите институции ситуацията е малко различна – някои от тях биха ви одобрили, дори с проблеми в кредитната история и без постоянен трудов договор. Ако кандидатствате за такава опция, трябва да покриете сравнително по-ниски изисквания:

 • Да притежавате валидна лична карта

 • Да получавате регулярен доход (който може да бъде от трудов или граждански договор., пенсия, майчинство, наем и др.)

Разбира се, занижавайки изискванията, небанковите институции поемат по-голям риск от неплащане и това се отразява върху лихвените проценти на техните продукти.

По-скъпи при тях често са също и таксите.

Такси по кредитни карти

Освен лихвите, които се дължат върху използваните суми, кредитните карти имат и различни такси.

Те варират при различните кредитодатели и карти, но най-често можете да срещнете тези:

 • Такса за разглеждане на документи при кандидатстване

 • Такса за проверка на кредитната история

 • Такса за издаване/закриване на картата

 • Такса за поддръжка на картата (годишна или месечна)

 • Такса за теглене в брой

 • Такса за плащания на ПОС терминал или онлайн

 • Такса за забавена вноска

Преди да вземете която и да е кредитна карта, уверете се, че разбирате всички условия по нейното ползване и съответните такси и лихви.

В противен случай рискувате да се изненадате неприятно, натрупвайки повече разходи, отколкото ползи.

Най-изгодната кредитна карта

kreditni karti, kreditna karta
Изображение credit card от pexels.com

Едва ли има еднозначен отговор на въпроса коя е най-изгодната кредитна карта, вместо това, както с всеки друг финансов инструмент, подходящият избор за вас зависи изцяло от личната ви ситуация и нужди.

Ние от Financer.com сме се постарали да съберем на едно място най-важните условия на повечето кредитни компании на българския пазар, за да ви помогнем бързо и лесно да сравните различните оферти и да направите своя избор.

Обърнете внимание на фактори като гратисния период, лихвения процент, кредитния лимит и допълнителните предимства и открийте най-изгодната кредитна карта за вас.

Издаване на кредитни карти онлайн

Искате да кандидатствате за кредитна карта онлайн и се чудите коя компания предлага тази услуга?

Когато става въпрос за кредитни карти онлайн, повечето финансови институции в днешно време са оптимизирали своите процеси и позволяват да попълните необходимите документи изцяло дигитално.

От Financer.com обаче допълнително ви улесняваме като сме включили тази информация в таблицата за сравнение по-горе в графата „Допълнителни предимства“. Удобно, нали?

Прегледайте всички детайли за броени минути и вижте дали ще откриете своята предпочитана опция.

Често задавани въпроси за кредитни карти

Има ли разлика между дебитна и кредитна карта? (debit/credit card)

Да, има разлика между дебитна и кредитна карта.

Дебитната карта позволява на своя притежател да използва само налични вече пo сметката средства. Кредитната карта от друга страна дава достъп до допълнителни средства отпуснати по кредитна линия на картодържателя. Тя е вид заем и при добро управление 

Какво е револвиране на кредитна карта?

Револвиране на кредитна карта е внасяне поне на минималната необходима вноска по вашата кредитна карта определена спрямо месечния ви лимит. Когато банката ви дава фиксиран кредитен лимит, вие сте свободни да използвате цялата сума или част от нея спрямо личните си нужди. След това задълженията ви са под формата на месечни вноски и изплащате кредита, който сте използвали +  прилежащата лихва. 

Може ли да се вземе кредитна карта без трудов договор?

Макар банковите институции да изискват да се представи трудов договор, някои небанкови финансови институции са склонни да отпуснат кредитна карта без трудов договор и дори при влошена кредитна история. 

Напомняме ви обаче, че при неправилно използване на този финансов инструмент е възможно финансовата ситуация на кредитополучателя да се влоши и ви съветваме да избягвате да кандидатствате за кредитни карти ако нямате възможност да покривате задълженията си навреме. На нашия сайт ще откриете подробна статия със съвети за справяне с дълга, която може да е полезна.

Каква е минималната възраст за получаване на кредитна карта?

Повечето финансови институции изискват кандидатстващите за кредитни карти да са навършили поне 18 години. Имайте предвид, че някой могат да наложат и специални изисквания като 19 и дори 21 години.

Каква е разликата между Visa и Mastercard кредитни карти?

И двете компании са световно признати по целия по свят и по същество и двете предлагат една и съща услуга.

Разликите между двете се изразяват предимно в допълнителните предимства, които предлагат на своите клиенти, тъй като партньорствата им могат да се различават и да носят различни облаги на притежателя.

Как мога да закрия кредитната си карта?

Кредитните карти могат да бъдат закрити по всяко едно време, но имайте предвид, че тази услуга почти винаги се облага с допълнителна такса. Точната сума можете да откриете във вашия договор.

Как да избера най-изгодната кредитна карта?

Отговорът на този въпрос зависи изцяло от това какви критерии са ви личен приоритет.

Докато за някои това ще бъде лихвата и гратисния период, то друг ще бъде воден предимно от предлаганите допълнителни екстри, а трети от достъпността на услугата. 

Най-съществената информация по предлаганите в България кредитни карти, може да откриете в таблицата в началото на тази страница.

Защо има допълнителни такси при теглене на пари в брой от кредитна карта?

Кредитната карта като продукт е предназначена за пазаруване и заплащане на стоки и услуги онлайн или на ПОС терминал. Използването й за теглене на пари в брой не е сред основните й функции и поради тази причина, употребата й по подобен начин се облага с по-високи такси.

Мога ли да поискам вдигане на лимит на кредитна карта?

Ако имате кредитна карта от известно време и я ползвате разумно и отговорно като редовно покривате задълженията си, то може да се свържете със своя кредитор и да пожелаете предоговаряне на условията като например, вдигане на лимит на кредитна карта. 

Колко време е необходимо за одобрение за кредитна карта?

Колко време отнема да получите одобрение за кредитна карта зависи изцяло от избраната финансова институция. Някои предлагат експресно разглеждане на заявката и получаване на отговор до 48 часа, при други може да отнеме около две седмици. 

Доста компании предлагат и възможност за бързо издаване на картата след одобрение (възможно е тази услуга да се заплаща допълнително). Попитайте вашия кредитен консултант за сроковете и преценете дали отговаря на вашите нужди.

9 съвета за употребата на кредитни карти

Ако я използвате внимателно и по предназначение, кредитната карта може да ви служи чудесно.

В противен случай обаче, тя може и сериозно да навреди на вашите финанси.

За да си спестите неприятните изненади, за финал вижте нашите няколко съвета за безопасна употреба:

Съвет 1

Прочетете внимателно всички условия

Всяка кредитна карта има своите специфични условия, такси и характеристики – запознайте се подробно с тях, преди да подпишете договор и я използвате. Обърнете внимание на лихвата и не пренебрегвайте Годишния Процент на Разходите.

Съвет 2

Сравнете условията по различните кредитни карти

За да сте сигурни, че ще получите най-изгодните условия, разгледайте и сравнете поне няколко различни възможности. Можете да направите това удобно чрез подробната таблица в началото на страницата.

Съвет 3

Не харчете повече, отколкото можете да си позволите

Заради лесния достъп до средства, картата може да ви подведе да харчите по-импулсивно.

Преди да го направите, помислете добре дали в бюджетa ви има място за още разходи и се въздържайте от покупки, които не са ви нужни.

Съвет 4

Използвайте картата предимно за пазаруване

Кредитната карта е преди всичко платежен инструмент.

Избягвайте теглене в брой от кредитна карта и ако имате нужда от такъв вид средства, по-добре прегледайте нашите потребителски или бързи кредити. 

Съвет 5

Следете редовно извлеченията по картата си

За да не допуснете да попаднете в неприятна ситуация, важно е винаги да знаете каква сума точно дължите. Така ще можете да планирате погасяването на задълженията си и ще избегнете просрочията.

Съвет 6

Плащайте задълженията си в гратисия период

Намерете начин да планирате как да изплатите ползваните суми преди края на гратисния период. Не плащайте за този този ресурс повече, отколкото е нужно.

Съвет 7

Пазарувайте сигурно и отговорно онлайн

Преди да извършите плащане онлайн, проверете дали уебсайтът е сертифициран от Visa и Mastercard.

За да сте сигурни, търсете логото на Verified By Visa или MasterCard SecureCode.

Съвет 8

Приоритизирайте правилно

Помислете добре какво е най-важно за вас, когато избирате кредитна карта. Ако например, пътувате често, може да искате да се възползвате от кредитната карта, която ви дава най-много предимства в този аспект.

Съвет 9

Не забравяйте за потребителския кредит

Потребителският кредит е по-евтина услуга от кредитната карта и ако имате нужда от пари в брой, несъмнено е много по-изгодно решение.

Избран 4 639 пъти
 • Първи безлихвен заем до 1000 лв
 • Потребителски кредит на вноски до 6000 лв
 • Период на връщане между 2-18 месеца
4.2
Прочети 7 отзива

Ако сте стигнали до тук и сте затвърдили намерението си да кандидатствате за кредитна карта, то нашите сравнения несъмнено ще ви спестят много време и усилия.

Ако пък някъде по пътя сте осъзнали, че всъщност имате нужда от друг вид финансов продукт, то не се колебайте да прегледате съдържанието на нашия сайт.

На Financer.com ще откриете полезна информация за:

Искате да проучите и други възможности? Натиснете бутона по-долу и разберете повече.

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във

Беше ли полезна тази статия?

4 от 4 намериха това за полезно

Как можем да подобрим тази статия?Отзивът ви е поверителен.

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече