Page Icon

Инвестиционни фондове

Инвестициите във фондове са подходящ вариант и за по-неопитните инвеститори. Разберете как да подберете подходящите с Financer.com
Page Icon

Онлайн платформи за инвестиране

ПрепоръчаноИзбран 2709 пъти
 • Търгувайте уверено с една от най-големите световни платформи
 • Инвестиране в акции, ETF, криптувалути и още
 • Опция за автоматично копиране на портфейлите на други трейдъри
 • Безплатна демо сметка
4.0
Прочети 4 отзива
Договорите за разлика (CFDs) са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства, в следствие от използването на ливъридж. 68% от сметките на инвеститори на дребно губят пари, търгувайки ДЗР с този доставчик. Помислете добре дали разбирате как ДЗР действат, и доколко можете да си позволите високия риск от загуба.
инвестиране във фондове

Защо да изберем инвестиционни фондове

Ако тепърва навлизате в света на инвестициите, най-вероятно сте установили че самостоятелното изграждане на подходящ портфейл от активи не е никак лесна задача. От една страна, за целта е нужно да познавате добре пазара и да умеете да го анализирате, а от друга – да разполагате със значителни средства.

Инвестиционните фондове съществуват, за да ви помогнат да прескочите тези две бариери.

Те обединяват на едно място средствата на много индивидуални инвеститори с подобни интереси, след което ги управляват, като ги инвестират в широко портфолио от ценни книжа и други финансови активи.

Инвестирането в подобен тип инструменти най-често е достъпно и със сравнително малки вноски. Купувайки дялове от такъв фонд, вие ставате собственик на пропорционална част от всичките му активи. С нарастването на стойността на активите във фонда, цената на вашите дялове също се покачва.

Разбира се, както при всяка друга инвестиция, тук също носите известен риск. Тъй като средствата ви са разпределени между голям брой активи обаче, вероятността за резки спадове в стойността е много по-ниска, отколкото ако сами подбирате конкретни акции.

Взаимни фондове

договорни и взаимни фондове

Взаимните фондове, наричани още договорни, са тип Колективни инвестиционни схеми, които предлагат професионално управление за вашите средства. Те се управляват от професионални мениджъри, които имат нужните знания и натрупан опит, за да извършват щателен анализ на пазара и да решават какви финансови инструменти да включат в портфейла.

Целта на този тип фондове е да постигнат по-висока доходност от средната за пазара, като подбират подходящите моменти да купуват или продават активите си.

От гледна точка на ликвидността, взаимните фондове имат безспорно предимство пред директните инвестиции в ценни книжа. Към всеки един момент, те са длъжни да предоставят на инвеститорите възможността да изкупят обратно техните дялове. Така за разлика от пряката търговия на борсата, не е нужно да намерите купувач за активите си, ако искате да излезете от направената инвестиция.

Борсово търгувани фондове – ETFs

ETF борсово търгувани фондове

Все по-популярните напоследък борсово търгувани фондове по същество също представляват голяма кошница от финансови инструменти, достъпни за индивидуалните инвеститори.

Един от основните фактори, които ги различават от договорните фондове е, че те могат да бъдат търгувани свободно на борсата. Това от своя страна означава, че цената на една акция (дял) на фонда се влияе не само от промените в стойността на портфейла от активи, а също така донякъде и от наличното за момента търсене и предлагане.

Не всички борсово търгувани фондове са управлявани активно. Това ще рече, че не винаги за тях работи инвестиционен мениджър, който да решава какви активи да бъдат включени в портфейла. Голяма част от тях вместо това залагат на пасивни стратегии, с които целят да постигнат средната доходност за определен пазар с възможно най-ниски разходи.

В много случаи пасивните ETFs се стремят да следват максимално точно даден пазарен индекс. Да вземем например индекса S&P 500, в който влизат акции на 500те най-големи по пазарна капитализация публично търгувани компании в САЩ. Индексните фондове, базирани на него, се стараят да инвестират в същите компании и в същото съотношение, за да репликират неговия резултат. Така ако за една година индексът повиши стойността си с да речем 8%, приблизително същата доходност трябва да са постигнали и съответните фондове.

ETFs със eToro

С удобната платформа на eToro можете да купувате ETFs само с няколко клика от телефона или компютъра си!

Няколко причини да препоръчаме компанията:

 • Интуитивна платформа
 • Безплатна регистрация и демо сметка
 • 0% комисионна за инвестиране в ETFs и акции
 • Нисък праг за откриване на реална сметка – 200$ 

Ако търгувате с борсови фондове или пък акции с еToro без ливъридж, платформата няма допълнителни такси. Закупените активи се съхраняват от платформата от ваше име. 

Платфотмата предлага и трейдинг със CFD (Договори за разлика)  върху ETFs, акции, стоки и суровини и много други видове активи.

Минималната вноска за да започнете да инвестирате е 200$, а ако искате да проучите преди да действате, можете първо да си отворите напълно безплатна демо сметка.

На демо сметката си ще получите 100 000 виртуални долара, с които безопасно да разучите процеса, докато се почувствате по-уверени.

Регистрирай се в eToro

Активно или пасивно управление

Не случайно съществуват различни начини на управление на инвестиционните фондове – никой не може да каже, че един от тях всячески превъзхожда останалите. Като активната, така и пасивната стратегия имат своите силни и слаби страни.

активно или пасивно управление

Активното управление залага на уменията на професионални мениджъри, които да се стремят да постигнат максимална доходност, в рамките на рисковия профил на фонда. Когато успяват да осъществят целта си, това е чудесно, но не винаги се случва.

От друга страна, постоянната необходимост от взимане на решения  изисква непрекъснато следене и анализ на пазара, както и наемането на съответните специалисти, и всичко това струва пари. За това тези фондове имат и значително по-високи такси от индексните, да речем.

Докато пасивните фондове работят с по-ниски разходи за инвеститора, поначало не се стараят да реализират доходност над средната за съответния пазар, а да я следват. Заради пасивната си стратегия, те купуват и продават активи сравнително рядко и съответно имат и по-ниски транзакционни такси. Липсата на активно управление обаче се усеща особено силно при спадове на целия пазар. Ако това се случва в момент, в който трябва да теглите, няма професионален инвеститор, който да се стреми да минимизира щетите.

как работи фонда

Когато избирате своя  подход, разгледайте проспектите на различните варианти.  Това са документи, които задължително съдържат следната информация за фонда:

 • Какви са инвестиционните цели
 • Каква е инвестиционната политика (в какви типове активи инвестира и в какви съотношения)
 • Какви комисионни и други разходи събира
 • Как се представя дотук
 • Как се управлява
 • Какви са процедурите за купуване и обратно изкупуване
 • Лимити и друга допълнителна информация

След като се запознаете със стратегиите, които професионалните мениджъри прилагат, можете да решите за себе си колко е вероятно резултатът да оправдава таксите. Ако откриете активен фонд, на който можете да се доверите и търсите доходност над пазарната, направете го. В противен случай обаче, може би пасивните фондове ще ви свършат също толкова добра работа, но на по-ниска цена.

Разпределение на активите

Активите, включени в даден инвестиционен портфейл, могат да бъдат условно разделени на два типа:

 1. Капиталови инструменти като обикновените акции, чиято цена зависи освен от търсенето и предлагането, и от представянето на техния издател. Най-висок потенциал за растеж имат именно тези активи, тъй като теоретично няма таван за стойността, която могат да постигнат. Те носят обаче и значителен риск, тъй като не гарантират никаква възвращаемост, а възможността вложението ви да се стопи значително или дори да се изгуби, съществува.
 2. Инструменти с фиксиран доход. Такива са например облигациите и държавните ценни книжа. Разгледани в контекста на разнообразен портфейл, те са „защитни“ активи, тъй като имат ниски нива на риск. Доходността им е предварително ясна, но пък много рядко по-висока от инфлацията. В този смисъл, ако търсите висока доходност за парите си, тези инструменти могат да ви бъдат полезни единствено в комбинация с по-рискови.

Ако сте взели решение да инвестирате във фонд е важно да знаете, че съотношението между тези два типа активи в състава му в голяма степен предопределя границите, в които стойността на вложението ви ще се движи.

„Правилното“ разпределение на активите е ключово, за да може инвестиционната ви стратегия да работи за вас. Няма обаче универсално „правилно“ съотношение – за всеки един инвеститор е подходящ различен портфейл, съобразен с индивидуалната му поносимост към риск.

Спрямо това в какви активи инвестират различните фондове, можем да ги разделим на четири основни вида:

 • Фондове на паричния пазар, които инвестират в депозити и други инструменти с фиксиран доход,
 • Фондове в облигации
 • Фондове в акции
 • Смесени фондове

Както сами се досещате, вариантите да постигнете желаното разпределение на активите са два: да намерите смесен фонд, който поддържа същото съотношение или да комбинирате сами фонд, който инвестира в акции с такъв, инвестиращ в облигации.

Колко рисков фонд да избера

Основното правило тук е, че колкото по-висока поносимост към риск имате, толкова повече акции трябва да съдържа подходящия портфейл. За съжаление въпросът колко риск можем да понесем няма лесен и еднозначен отговор. Съществуват обаче някои основни фактори, които могат да ни помогнат да преценим:

 • Период на инвестицията – Що се отнася до времето, за което искаме да управляваме инвестираната сума, по-кратките периоди изискват по-консервативна стратегия. Валидно е и обратното – с колкото повече време разполагаме, толкова по-агресивен подход можем да си позволим.
колко време смятате да инвестирате

Ако искаме да използваме средствата след две-три години например и инвестираме цялата сума в акции, резултатът ще бъде твърде непредвидим. От една страна вероятността да реализираме голяма доходност е малка, а от друга – при свиване на пазара може да се наложи да реализираме значителни загуби. Ако обаче акциите са до 20тина % от целия ни портфейл, останалите 80% ще ни дадат нужната стабилност и ще предпазят основната част от капитала ни от загуби.

 • Колко добре познавате инвестициите – Колкото повече знаете за процеса на инвестиране, толкова по-рисково можете да си позволите да инвестирате. Доходността, която акциите могат да реализират, върви ръка за ръка със съответния риск. По-опитните инвеститори знаят това и не биха се разстроили твърде, ако видят как стойността на вложението им се свива наполовина. В повечето случаи такива резки спадове на цял портфейл от активи са свързани със сътресения на пазара и скоро си връщат предишните нива.
какво знаете за инвестициите

Ако обаче тепърва започвате своите опити да управлявате средствата си, такъв развой на събитията би предизвикал сериозен стрес за вас.

Финансовата криза от 2008г. доказа, че повечето индивидуални инвеститори преживяват много тежко подобни явления. Страхът в такива моменти ни подтиква да излезем от инвестицията, а това само реализира загубата ни на практика.

Преди това тя е само „виртуална“, и ако говорим за широко диверсифицирани портфейли,  шансът да бъде преодоляна с времето е висок.

 • С колко спестявания разполагате? Ако нямате сериозни спестявания, шансът нещо непредвидено да ви принуди да изтеглите инвестираните средства е голям. Тегленето по принуда обаче може да се отрази потенциално много зле на резултатът ви, ако сте инвестирали в акции.

Колкото по-подготвени се чувствате финансово, без да броим инвестираните пари, толкова по-висок риск можете да си позволите при управлението им.

 • Какви финансови задължения имате? Имате ли кредити за погасяване? А има ли хора, които разчитат на вашата финансова подкрепа? Колкото повече отговорности носите, толкова по-вероятно е да възникне необходимост да изтеглите инвестицията си преждевременно. В такива случаи е добре нейната стойност да не се изменя рязко, за да сте предпазени от значителни загуби.
 • Кое е по-важно за вас – да запазите главницата или да постигнете висока доходност? В крайна сметка всички фактори за поносимостта ви към риск опират до този въпрос. Отговорът който ще дадете, трябва да бъде искрен и добре осмислен – в противен случай е възможно предварително да обречете на неуспех инвестиционното си начинание.

Рискове при инвестиране във фонд

Като всеки друг инвестиционен инструмент, фондовете също носят известен риск. Ето някои от основните фактори, които биха могли повлияят негативно на резултата им:

 • Валутен риск – Ако дяловете на фонда, който използвате, са деноминирани във валута, различна от тази, в която смятате да похарчите средствата си, лошо съотношение между двете може да намали резултата ви.
 • Лихвен риск – Промените в лихвените равнища неизбежно се отразяват на цените на ценните книжа. Нещо повече, заедно с инфлацията, лихвите влияят на целия пазар, а не само отделни активи. Ефектът е временен, до следващата фаза на икономическия цикъл, но може да има пагубни резултати в краткосрочен план.
 • Инфлационен риск – Понятието „доходност“ има истински смисъл единствено тогава, когато е съпоставено с инфлацията. Дори да сте получили 12% доходност, ако през същата година инфлацията е достигнала 15%, със средствата си ще можете да купите по-малко, вместо повече.
 • Политически риск – Някои политически решения  биха могли да бъдат пагубни за цените на всички активи на даден пазар. Такива са например събития като решения за национализация на частните инвестиции, избухване на военни конфликти и други.
 • Риск от недостатъчна диверсификация – Ако фондът не е разпределил управляваните средства между достатъчно голям брой активи, спад във цената на всеки от тях може да се отрази на резултатите му. Същото важи и когато всички инвестиции на фонда са свързани с определен бранш или географски регион – така портфейла става твърде зависим от тяхното конкретно представяне.
 • Риск от лош мениджмънт – Възможно е управляващия фонда мениджър да не успее да отговори на очакванията ви. За това винаги е важно да се запознаете с историческото представяне на фонда, макар и то да не гарантира бъдещи резултати.

Такси на инвестиционните фондове

Таксите, които налагат колективните инвестиционни схеми, не са унифицирани и зависят от много различни фактори. Преди да решите да инвестирате в който и да е фонд, е важно да разбирате добре всички разходи, които ще трябва да направите. Още по-добре е и да сравните цените с тези на няколко подобни фонда, за да откриете наистина оптималния избор. Тук ще разгледаме само основните типове такси, които можете да срещнете, за ваше улеснение:

 • Административна такса – плаща за административната структура, която е нужна за дейността на фонда и може да бъде регулярна.
 • Такса „вход“ или встъпителна такса – Някои фондове изискват еднократна такса в началото, която може да бъде процент от инвестираните средства или фиксирана сума. Често нейното предназначение е да плати за инвестиционен съвет, ако сте получили такъв.
 • Такса при „изхода“ – Понякога вместо на входа, фондовете са натоварени с такса при обратното изкупуване. Възможно е и това да е вид „наказателна“ такса, в случай че се оттегляте от инвестицията преди изтичането на определен договорен срок.
 • Такса управление – Това е таксата с най-голямо значение за вашия резултат. Както името ѝ подсказва, тя плаща за управлението на фонда и обикновено е между 1% и 3%. Това не звучи много, но тъй като се начислява върху цялото ви вложение, заедно с получената дотук доходност, всяка година, тежестта и във времето е много висока. Изплаща се, преди да се обяви цената на един дял от фонда, чака че често остава „невидима“. При пасивните фондове тази такса обикновено е осезаемо по-ниска.
 • Спред „купува/продава“ – Това е разлика в цените за купуване на дялове и тяхното обратно изкупуване. Практически въпросният „спред“ е просто друг начин да бъдат представени таксите на входа и на изхода.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във