WIKI

Какво е инвестиционно злато?

 • Инвестиционното злато се използва като хедж срещу инфлация и съхранение на стойност при пазарни възходи и спадове.
 • Различните видове злато могат да се различават по качество, чистота и цена.
 • Най-често срещаните видове инвестиционно злато са с чистота 91,6%, 95,8% и дори 99,9%.
Автор  Катя Димова
Последна актуализация: 25.08.2023
Нашият ангажимент за прозрачност
Във Financer.com сме ангажирани да помагаме с финансовите ви въпроси. Цялото ни съдържание е съобразено с нашите Редакторски Насоки. Открито информираме за начина, по който преглеждаме продукти и услуги, в нашия Процес на Преглед и как печелим пари в нашето Оповестяване на Рекламодателя.

Какво е инвестиционно злато?

Инвестиционното злато се използва за пренос на стойност, диверсификация на портфолиото от инвестиции и защита при инфлация и геополитически кризи.

Една от причините е, че жълтият метал е ограничен ресурс и не се влияе от същите икономически и политически фактори като други активи.

В тази статия на Financer.com ще научите какво е инвестиционно злато, какви видове злато има, защо то е толкова ценно и може ли да бъде атрактивна инвестиция за вас.

Най-важното

 • Инвестиционното злато се използва като хедж срещу инфлация и съхранение на стойност при пазарни възходи и спадове.
 • Най-често срещаните видове инвестиционно злато са с чистота 91,6%, 95,8% и 99,9%.
 • Основните фактори, които допринасят за статута на златото над други метали са неговите оскъдност, трайност, податливост и красота.
 • Можете да притежавате физическо инвестиционно злато под формата на монети или кюлчета; или пък да инвестирате във взаимни фондове, борсово търгувани фондове (ETF), златни деривати или акции на златодобивни компании.

Определение за инвестиционно злато

При определението на какво е инвестиционно злато, нека започнем от там, че не всяко злато се счита за такова.

какво е инвестиционно злато
Какво е инвестиционно злато?

Инвестиционното злато трябва да отговаря на следните условия вписани в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

 • За златно кюлче или плочка: златото трябва да е с чистота не по-малка от .995 хилядни (23,88 карата). Върху него трябва да бъдат включени детайли за производителя, теглото, пробата и серийния номер. Теглото на инвестиционните кюлчетата или плочки може да варира – от 1 грам до 12,5 килограма (12,5 кг е стандартът за междубанковите разплащания).

 • За златна монета: златната монета трябва да е отсечена след 1800 г. и да е с чистота не по-малка от .900 хилядни (21,6 карата), да е или е била законно платежно средство в страната си на произход (и да има номинал, кръгла форма и година). Златната монета също трябва да се продава на цена, която не надвишава пазарната стойност на златото, съдържащо се в нея, с повече от 80%.

  Монетите изсечени преди 1800 г. се считат за културно наследство и за тях действат други разпоредби.

Имайте предвид също, че за да се счита златна монета като инвестиционно злато, тя трябва да бъде включена в издадения списък от Министерство на финансите или да бъде включена в Списъка със златни монети, издаден съгласно Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г.

Тъй като има определено количество злато, което може да се добие от земята и то не е безкраен ресурс, стойността му с течение на времето се запазва.

Видове злато

Различните видове злато могат да се различават по качество, чистота и цена.

След като вече знаете какво е инвестиционно злато, нека разгледаме начините как да различавате видовете от него.

На първо място, златните монети и кюлчета са белязани с печат съдържащ информация за нивото им на чистота.

Най-често срещаните видове инвестиционно злато са с чистота 91,6%, 95,8% и дори 99,9%.

Освен това, ще срещнете три основни категории за златните монети и кюлчета: кюлчета, нумизматични и полунумизматични.

Ето малко повече информация за тях:

 • Стандартни кюлчета и монети

  Стандартните инвестиционни кюлчета и монети обикновено са златни късове, които се търгуват по стойността им на стопяване и отговарят на условията в закона.

 • Нумизматични кюлчета и монети

  Те не се считат за инвестиционно злато спрямо закона, но са колекционерски активи и обикновено се търгуват с надценка в колекционерските кръгове.

 • Полунумизматични кюлчета и монети

  Те са комбинации от предните две категории и обикновено включват монети с потенциал за добиване на нумизматична стойност. Внимавайте с подобен вид инвестиция. Търговците често могат да апелират към емоциите на купувача и съзнателно или несъзнателно да ви подведат.

Ако целта ви е покупка на инвестиционно злато и нямате колекционерски познания и разбирания, то не купувайте нумизматични или полунумизматични кюлчета и монети.

Преди да пристъпите към покупка, предварително проучете също пазарната цена на златото в момента.

Имайте предвид, че освен от състоянието и теглото, цената на някои златни кюлчета и монети може да бъде повлияна и от тяхната рядкост.

Не на последно място, внимавайте от кого купувате вашето инвестиционно злато.

👉 Брокерът трябва да бъде сертифициран, а златото да е било тествано от трета страна – оценител.

Още начини да инвестирате в злато

Ако притежаването на физическо злато и свързаните с това логистики и условия ви притесняват, съществуват и други начини да се сдобиете със злато с инвестиционни цели.

С тях ще избегнете риска от кражби, търсенето на сигурно място за съхранение и евентуалната нужда от застраховка.

В инвестиционно злато можете да инвестирате и чрез:

 • Акции на компании свързани със злато

 • Златни фючърси

 • Златни ETF

 • Златни взаимни фондове

 • Договори за разлика за злато

Защо златото е ценно? Любопитната история на благородния метал

Основните фактори, които допринасят за статута на златото над други метали са неговите оскъдност, трайност, податливост и красота.

снимка на златни кюлчета
Защо златото е ценно?

Употребата на злато е по-стара от писмената история на човечеството.

Всъщност най-старите златни украшения и предмети в света не са открити нито в Шумер, нито в Египет, нито в Америка.

Най-старото обработвано злато датира от преди 6500 години и е открито на територията на България в некропола на Варна.

Находката се състои от златни предмети и украшения, а датировката им означава, че са създадени само няколко века след преместването на първите фермери мигранти в Европа.

Няколко хилядолетия по-късно (през 560 г. пр. н. е.) златни монети с печат започват да се използват като стандартизирано обменно средство при търговия.

След това важността на златото продължава единствено да расте и използването му като символ на богатство се запазва през вековете и разпространява из всички континенти.

Златният стандарт

Когато говорим за какво е инвестиционно злато, няма как да не се спрем и на една от най-забележителните роли на златото през годините.

В продължение на векове златото подкрепя и осигурява стойността на много от световните валути, а за период от около близо 50 години, златният стандарт едновременно поддържа и насърчава развитието на международната търговия между най-развитите държави по света.

златен стандарт
Претегляне на слитъци на везната на Канцлера в Кралския монетен двор, Тауър Хил, Лондон, Великобритания, в началото на ХХ в. Изображение от The Lancet, Copyright © 2015 Print Collector/Getty Images

За пръв път златният стандарт е де факто въведен през 1717 година от Исак Нютон докато изпълнява длъжността на началник на английския монетен двор.

Счита се, че това се случва поради грешка в изчисленията на Нютон за съотношението между злато и сребро. Имайки предвид, че Нютон е един от най-брилянтните математици съществували някога, към подобно твърдение е добре да се подходи със скептицизъм.

След Наполеоновите войни през XIX в., Великобритания официално преминава към златен стандарт и до 1850 г. е единствената държава в света с такъв.

Калифорнийската златна треска от 1849 г. и Австралийската златна треска от 1851 г. увеличават значително световните запаси от злато и съотношението между златото и среброто спада под 15,5, което принуждава Франция и САЩ да изоставят биметалните си стандарти и също да преминат към златен, съответно през 1873 и 1879 година.

Златният стандарт е парична система, при която стойността на книжните пари е пряко свързана със златото.

При международен златен стандарт, държавите се съгласяват да обменят книжни пари в точно определено количество злато.

Към 1900 г. по-голямата част от развитите държави са свързани със златния стандарт и до 1914 г. той е на върха на своето развитие.

Всичко това се променя с избухването на Първата световна война.

Въпреки че златният стандарт предпазва валутата от капризите на политиците, обвързването на количеството пари с ограничена стока като златото, означава, че паричното предлагане не се адаптира по подходящ начин към размера на икономиката и е уязвимо от промените в предлагането на злато.

С Първата световна война политическата обстановка се променя, международната задлъжнялост нараства, а държавните финанси се влошават.

За да имат свободата да напечатат достатъчно пари, с които да финансират войната, държави като Великобритания, Германия и други големи икономики, преустановяват златния стандарт.

💡 САЩ не изоставя златния стандарт през този период, но икономиката на страната силно се разклаща.

През 1933 г. в разгара на Голямата депресия, за да спре изтичането на злато в чужбина, правителството на САЩ въвежда Закона за извънредните банкови операции.

Този закон принуждава всички американци да обменят златните си монети, кюлчета и сертификати в щатски долари.

Златният стандарт е окончателно изоставен от Щатите на 15 август 1971 г. по време на управлението на президента Ричард Никсън.

Тогава той едностранно налага контрол върху заплатите и цените, такса върху вноса и спира обръщението на долари в злато, за да финансира огромни разходи като войната във Виетнам. Това събитие остава в историята като „шока на Никсън“.

Днес макар и златото вече да не е в основата на нито една валута по света, то все още е от решаващо значение за световната икономика.

Достатъчно е само да се вгледате в балансите на централните банки и финансовите организации като МВФ (Международния валутен фонд) и ще установите, че златото далеч не е загубило важността си.

Защо хората влагат пари в този актив?

В тази статия се постарахме да отговорим изчерпателно на въпроса „Какво е инвестиционно злато?“. Сега нека обърнем внимание и на следващия логичен въпрос: защо хората влагат средства в този актив?

Според Световният съвет по златото, досега човечеството е успяло да добие едва около 208 000 тона злато, повечето от които през последните 70 години.

Макар да е вярно, че относителната рядкост на златото е ключов фактор при ценообразуването, търсенето и предлагането не показват цялата картина.

Например, годишното производство на сребро възлиза на около 1 милиард унции. Производството на злато е около 150 милиона унции.

Имайки предвид производството, цената на златото би трябвало да бъде около осем пъти повече от тази на среброто.

Реалността обаче е друга.

Цената на златото е от 75 до 90 пъти по-висока. За последните 10 години – 82,65 пъти.

Стойност на злато към сребро през последните 10 години. Данни от BullionByPost

Исторически също златото има тенденцията да е устойчиво по време на сривове на фондовия пазар.

Цените на акциите варират в зависимост от добрите или лошите икономически показатели. Златото от друга страна се определя повече от настроенията на инвеститорите.

Ако акциите са в подем, възприеманата нужда от злато от тяхна страна е ниска.

Когато обаче фондовите пазари тръгнат надолу… ситуацията драстично се променя.

При спад на другите активи, много инвеститори разчитат, че златото ще се движи стабилно на заден план, защитавайки стойността на техните портфейли.

Повечето препоръки сочат, че инвестициите в злато трябва да представляват между 5-10% от портфейла ви. Съществуват обаче и предложения за между 10 и 15%.

Всъщност какъв размер от инвестициите ви трябва да бъде в злато, зависи изцяло от личния ви профил.

За най-добри резултати, консултирайте се с акредитиран личен финансов консултант.

Често задавани въпроси за инвестиционно злато

Какво е инвестиционно злато?

Какво е инвестиционно злато се регулира от специални разпоредби включени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 

Повече за изискванията относно златните кюлчета и монети можете да откриете в нашата посветена на темата статия. 

Какво не е инвестиционно злато?

Инвестиционно злато не са:

 • Бижута и украшения
 • Медали и плакети
 • Стари нумизматични монети
 • Модерни нумизматични монети и кюлчета

Инвестиционно злато мнения

В секцията с коментари под тази страница можете да оставите своите мнения за инвестиционното злато.

Ако вече сте инвестирали в този актив, по какъв начин сте го направили? Има ли брокер, който желаете да препоръчате? Успяхте ли да постигнете възвръщаемост на инвестицията си?Какви са вашите впечатления?

Не се колебайте да споделите опита си. Вашият коментар може да помогне на друг посетител да вземе по-лесно решение.

Какво следва?

Надяваме се, че вече имате по-пълна представа какво е инвестиционно злато и как златото е придобило важността си през годините.

Във времена на икономическа нестабилност и за инвеститори търсещи по-малко рисков актив, златото може да бъде идеалното решение за навлизане в света на инвестициите.

Ако вие сте от тях и се интересувате от възможностите свързани с инвестиционно злато, то не пропускайте да прочетете статията ни посветена на различните начини за инвестиция в злато като кликнете върху бутона по-долу.

Беше ли полезна тази статия?

Бъдете първият, който ще даде отзив

Главен редактор на Financer.com България и автор на над 200 статии в платформата по темите за лични финанси, инвестиране и спестяване. Неуморно следи случващото се в областта на финансите, за да гарантира, че информацията, която предоставя е точна и полезна. Целта ѝ е да помага на хилядите посетители на Financer.com да правят по-добри и информирани финансови избори.

Сподели във
Read Icon87 прочитания

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече