GYED – Gyermekgondozási Díj

A GYED a gyerek egészségének megtartására és ápolására szolgáló fizetésen kívüli pénzbeli támogatás.

A gyermekgondozási díj (GYED) havi rendszerességgel járó, a gyerek egészségének megtartására, a gyerek ápolására szolgáló fizetésen kívüli pénzbeli támogatás, amely pótolja a nevelő szülő jövedelemkiesését.

A GYED nem számít szociális segélynek, juttatásnak, hiszen biztosítási jogviszony alapján működik, ezért nem kaphatja bármelyik szülő.

Ki jogosult GYED-re?

Olyan személy jogosult gyermekgondozási díjra, aki:

Nem kaphat GYED-et olyan személy, aki nem tekinthető szülőnek. Ilyen a nevelőszülő vagy a helyettes szülő.

Nem rendelkezhet GYED-el olyan, aki:

 • valamilyen egyéb, rendszeres pénzellátást kap és nem a GYED mellett dönt (ilyenek: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási segély, álláskeresési járadék, segély, munkanélküli segély, egészségügyi járulék).
 • gyermekét mások ideiglenesen nevelésbe vették
 • gyermekét bölcsődébe vagy más gyermekellátást biztosító intézménybe iratta be
 • előzetes letartóztatásban van

Diplomás GYED

Olyan személyek, akik felsőoktatási intézményben hallgatók, diplomás GYED-re jogosultak. Olyan szülő nő jogosult diplomás GYED-re, aki:

 • nem jogosult az általános gyermekgondozási díjra
 • a gyermek saját háztartásban van
 • gyermeke születése előtt két even belül felsőoktatási intézményben, minimum 2 félévnyi hallgatói viszonnyal rendelkezik
 • gyermeke a hallgatói jogviszony megszűnése után egy éven belül születik meg
 • gyermeke saját háztartásban nevelkedik
 • magyar állampolgár, magyar lakóhellyel
Vérszerinti apa akkor jogosult diplomás GYED-re, ha nem rendelkezhet gyermekgondozási díjjal, az összes leírt feltételnek megfelel, az anya pedig nem.

A GYED időtartama

 • A biztosítás alapú GYED leghamarabb a csecsemőgondozási díj lejártát követő naptól kapható addig, ameddig a gyerek be nem tölti a 2. életévét.
 • Abban az esetben, ha két ikergyermekről van szó, a GYED a fent leírt időtartamot 4 további évvel meghosszabbítja.
 • Diplomás GYED esetén a pénztámogatás a gyermek születési napjától fogva a 2. életévének betöltéséig tart.

Olyan esetben, amikor a gyermek a GYED futamideje alatt meghal, a szerződés az elhalálozási naptól számítva a 15. nap után lejár. Ikergyermek esetében, ha egyik meghal, a GYED továbbra is jár, viszont csak a megmaradt gyerek 2. életévéig.

A GYED összege

A GYED az első napi átlagkereset szerint van kiszámolva, ezért eltérő lehet minden családnál. Az összeget két eset szerint határozzák meg:

 • Első eset: A szülő visszatekintve rendelkezik 180 napi jövedelemmel. Ebben az esetben a GYED összegét a 180 napi jövedelem szerint kell kiszámolják. A GYED összege jelenleg a 180 napi jövedelem napi átlagának 70%-a. 2019-ben ez maximum 208.600 Ft/hónap.
 • Második eset: A szülő nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel. Ilyenkor a kezdőnapkor aktuális minimálbér kétszeresének maximum 70%-a lesz a GYED alapja.

Diplomás GYED esetén a GYED alapját ugyanúgy a minimálbér szerint számolják ki és folyósítják az összeget.

A GYED igénylése

A gyermekgondozási díj kérvényezését két példányban, papír formájában kell benyújtani a foglalkoztatónál. A kérelem csecsemőgondozási díj kérelemmel eggyütt is benyújtható.

Aki egyéni vállakozó, az a regisztrációt követően online is benyújthatja kérelmét. Akkor is a foglalkoztatónál kell benyújtani a kérelmet, ha a biztosítás megszűnése után kérvényezzük a GYED-et.

Aki álláskeresési támogatást kap, a kérelmét a munkaügyi központnál tudja kézbesíteni.

A kérvényhez a következő iratokat szükséges csatolni:

 • a gyermek anyakönyvének másolata
 • örökbefogadás esetén gyámhatósági határozat
 • családbafogadó gyám esetén gyámkirendelési nyilatkozat
 • biztosítás megszűnése esetén igazolvány a biztosítási jogviszonyról

Az összeg folyósítása

A kérelmünket az egészségbiztosítási pénztár bírálja el és folyósítja. Gyermekgondozási díjat lehet visszamenőleg is igényelni, viszont legfeljebb fél évre. A GYED-et minden hónap végén utólag folyósítják, általában a bérfizetési napon. Kiválaszthatjuk, hogy postán kérjük a pénzt vagy banki utalással.

A kérelmünk bírálata általában beküldés után 8 napon belül megtörténik, amennyiben minden szükséges papírt beadtunk. Ha utólag küldjük be ezeket, a bírálási idő két hónap is lehet.

Amennyiben visszavonjuk a GYED kérelmünket, az eddig folyósított összeget kötelesek vagyunk visszafizetni. Ha az ellátást megállapító szerv utólag úgy dönt, hogy nem jár nekünk a GYED vagy az eddig folyósított összegnél kevesebbet kellene kapjunk, 30 napon belül vissza kell fizessük a pénzt.

GYED Extra

A GYED Extra nevezetű törvényt 2014-ben vezették be. A törvény pár változást vezetett be a gyermekgondozási díjjal kapcsolatosan:

 • Aki a gyerek 2 éves koráig volt GYED-re jogosult, az ikerszülés esetén csak a gyerek 3 éves koráig kap majd ellátást.
 • Amennyiben a GYED folyósítása közben még egy gyerek születik, a második gyerek után járó összeget is megkapjuk.
 • A nevelő szülő visszamehet dolgozni, miután gyermeke betöltötte az 1. életévét. Ez nincs hatással a GYED folyósítására.
 • Diplomás GYED-et már az is kaphat, aki a hallgatói viszony megszűnése/szüneteltetése után 1 éven belül szül.

GYED-et akkor is kaphatunk, ha nem rendelkezünk a meghatározott biztosítási idővel, viszont a kormányhivatal elfogadja a kérelmünket. Általában, ha minden más feltételnek megfelelünk, akkor megkapjuk a pénzt.

Mi történik, ha adataink megváltoznak?

Amennyiben adatváltozás következik be és ez kihatással van az ellátásra, kötelesek vagyunk 15 napon belül bejelenteni azt. Ha nem jelentjük be, 10.000 – 100.000 Ft közötti büntetést kell fizessünk, ami attól függ, hogy mennyire jelentős a mulasztás.

Ha olyan változás történik, amely szerint már nem vagyunk jogosultak a gyermekgondozási díjra, 8 napon belül be kell jelenteni.

A szerzőről

Lépj kapcsolatba a Financer.com-mal

Kövess minket a Facebookon