Alles Over Pensioenen

Het ontstaan van het pensioen

Pensioenen zijn een relatief recent gegeven. Tot voor eind 19e eeuw bestond er geen financiële regeling voor wanneer mensen een leeftijd bereikten waarop zij niet meer in staat waren zware arbeid te verrichten. Mensen waren zelf verantwoordelijk om voorbereid te zijn op deze fase van hun leven. Aangezien lang niet iedereen de mogelijkheid had om geld te sparen, was de meest gebruikelijke oplossing kinderen krijgen en opvoeden, die later voor hun ouders konden zorgen. Vaak woonden mensen met meerdere generaties samen, en droeg iedereen zorg voor elkaar. Dit was eeuwenlang de vaakst voorkomende vorm van samenleven en is in veel landen nog steeds de normale gang van zaken, zelfs binnen Europa.

De eerste persoon die dacht aan een inkomensverzekering voor ouderen, invaliden en zieken was de Pruisische kanselier Otto van Bismarck (1815-1898) in 1889. Bismarck legde de leeftijd waarop mensen een pensioen konden ontvangen vast op 70 jaar. Deze grens werd echter snel verlaagd naar 65. In de rest van Europa gebeurde dit pas na de eerste en tweede wereldoorlog.

In 1957 onstond de AOW wet zoals wij die kennen. Iedereen in Nederland had vanaf 65-jarige leeftijd dankzij deze wet recht op een basispensioen. Sindsdien staat Nederland in Europa ook wel bekend als ‘de zorgstaat’.

Pensioen volgens wikipedia:
Een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Collectief fonds

Naast het basispensioen heeft iedereen die werkt ook recht op een percentage betaald door de werkgever. Werkgever en werknemer betalen elk een stukje dat wordt ingehouden op het loon. Omdat grote bedrijven vaak met veel mensen te maken hebben, zijn er collectieve fondsen (pensioenfondsen) opgericht om dit probleem op te lossen.

Pensioenstelsel

Een pensioen wordt door middel van verschillende lagen opgebouwd, deze worden “pijlers” genoemd:

  1. De ‘eerste pijler’ is het basispensioen dat wordt beheerd door de overheid. Dit basispensioen staat ook bekend onder de naam AOW en heeft als uitgangspunt de armoede onder ouderen tegen te gaan.
  2. Wanneer iemand werkt in Nederland kan hij of zij in aanmerking komen voor de ‘tweede pijler’, het zogenoemde aanvullend pensioen. Dit pensioen kan worden opgebouwd tijdens uw carrière. De premie bestaat uit een gedeelte dat u betaalt en een gedeelte dat door de werkgever wordt bekostigd. Het totale bedrag dat op deze manier opzij gezet wordt, zal het inkomen van uw basispensioen aanvullen tot 70-75% van uw oorspronkelijke loon.
  3. De ‘derde pijler’ bestaat uit het deel waarin u volledig zelfvoorzienend bent. Deze pijler omvat alle spaarrekeningen, beleggingen en verzekeringen die u zelf bekostigt, waaronder lijfrente en levensverzekeringen. Wanneer u vindt dat 70-75 % van uw oorspronkelijk inkomen niet voldoet als pensioen, heeft u via bovengenoemde strategieën de mogelijkheid uw pensioen verder uit te breiden.
  4. Sparen voor uw pensioen via de niet-fiscale weg wordt officieus wel eens de ‘vierde pijler’ genoemd. Deze vorm van sparen voor uw pensioen biedt geen belastingvoordeel. De Nederlandse overheid heeft namelijk per wet vastgelegd dat 70-75% als voldoende wordt beschouwd om comfortabel te kunnen leven. Elk extraatje is uit eigen overweging en biedt dus geen fiscale voordelen. Voorbeelden van pensioensparen zonder belastingvoordeel zijn het klassieke spaarboekje, aandelen, obligaties, fondsen, niet-fiscale levensverzekeringen.

Crisis
Zoals iedereen zich waarschijnlijk nog kan herinneren, is er met de financiele crisis een hoop fout gegaan. De pensioenfondsen hadden een groot tekort. Dit betekende dat het geld waar mensen jaren hard voor hadden gewerkt eigenlijk niet meer aanwezig was. Tot op heden ligt de rente voor pensioensparen hierdoor heel erg laag en wordt er veel minder pensioen opgebouwd dan vroeger. Dit zorgt voor een onzeker gevoel bij veel Nederlanders.

Zelf bijleggen

De eerste pijler (het basispensioen) is in Nederland wettelijk verplicht. Dit inkomen is vaak echter niet voldoende om comfortabel van te kunnen leven na uw 65ste levensjaar. De meeste werkgevers dragen daarom bij aan het pensioen van hun werknemers, maar dit is niet verplicht. U heeft echter ook de mogelijkheid zelf te sparen voor uw oude dag. U kunt sparen met een belastingvoordeel via een lijfrenteverzekering of een spaarproduct bij de bank. Dit zijn financiële producten speciaal ontworpen om meer vrijheid te helpen creëeren bij de opbouw van een extra pensioen. U kunt het gespaarde bedrag op latere leeftijd in termijnen laten uitbetalen door de bank. Op die manier heeft u een gestage stroom van extra inkomen, bovenop uw basispensioen.

Het grote voordeel hiervan is dat u een belastingvoordeel krijgt. U betaalt enkel belasting over de uitbetalingen.

Let op: Om voor dit belastingvoordeel in aanmerking te komen, moet er sprake zijn dat u onder de wettelijke grens valt. Wilt u meer weten over pensioen? Kijk dan op de site van de Belastingdienst.

Sparen voor uw pensioen

Via een gewone spaarrekening of deposito rekening sparen voor uw oude dag kan een interessante manier zijn om uw inkomen op latere leeftijd te verhogen. Helaas komt u dan niet in aanmerking voor de hierboven genoemde belastingvoordelen. Het betekent echter wel dat u het sparen zelf helemaal in de hand heeft. Maandelijkse stortingen, termijnen en de looptijd worden allemaal precies door u bepaald, naargelang uw wensen en budget.

Voordat u besluit een deposito rekening te openen om te sparen voor uw pensioen, is het belangrijk om uzelf ervan te verzekeren dat u een voldoende grote financiële reserve heeft opgebouwd. Zo vermijdt u dat u onverwacht aan uw spaargeld moet komen en eventueel een boete moet betalen voor het vervroegd beëindigen van uw deposito contract. De meeste lange termijn spaarrekeningen vereisen namelijk dat uw geld gedurende een vooraf bepaalde periode vast staat op uw rekening. U heeft vaak enkel de mogelijkheid extra geld te storten, maar niet om geld af te halen. Indien u tussentijds in de problemen komt, kan dit soms erg vervelend zijn.

Wees u dus bewust van de voor- en nadelen van deze methoden en denk goed na over hoe u precies uw pensioen wilt plannen.

Op zoek naar tips om kosten te besparen? Lees onze 127 bespaartips.

Weet u niet goed hoe u moet sparen? Leer dan hier sparen.