De tijd van het jaar komt er weer aan voor veel mensen;  waarschijnlijk heeft u ondertussen een aangifte brief van de belastingen ontvangen, en misschien wordt dit jaar voor u de eerste keer dat u aangifte doet voor uw persoonlijke situatie. Zeker wanneer u een brief heeft ontvangen is het verplicht voor u om deze aangifte te doen. Maar ook wanneer u geen brief heeft ontvangen kan het verplicht zijn om aangifte te doen.

Digitaal aangifte doen bij de belastingdienst

In Nederland doet u via mijn belastingdienst aangifte. U kunt uw aangifte indienen vanaf 1 maart tot en met 1 mei.

Het indien proces is de laatste jaren enorm vereenvoudigd. Er worden tegenwoordig een heleboel zaken automatisch ingevuld door de belastingdienst.

Ga wel na of alle bedragen juist werden ingevuld, het is namelijk niet onmogelijk dat een bedrag niet klopt.

U kan makkelijk inloggen op mijn belastingdienst met uw DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft, kunt u dit eenvoudig online aanvragen via digid.nl.

Wat heeft u nodig voor de belasting aangifte 2016?

Uiteraard uw persoonlijke gegevens:

 • uw burgerservicenummer (BSN) en indien nodig het burgerservicenummer van uw partner en kinderen
 • uw IBAN (rekeningnummer)
 • uw DigiD

Wanneer u aangifte doet met uw fiscale partner dan hoort u beide uw DigiD bij de hand te houden.

U bent fiscaal partner wanneer u:

 • getrouwd bent
 • een samenlevingscontract heeft
 • geregistreerd partnerschap
 • samenwonen en een kind (samengesteld gezin)
 • u was reeds fiscaal partner in het voorgaande jaar.

Uw inkomsten uit 2016:

 • Alle jaaropgaven over 2016. Controleer of u deze allemaal correct heeft ontvangen, deze worden vaak eenmalig door uw werkgever verstrekt. Overigens is het niet verplicht deze te gebruiken, uw laatste salarisstrook zal alle gegevens vermelden die nodig zijn voor de belastingaangifte. Zorg ervoor dat u van al uw werkgevers deze informatie heeft.
 • Indien u alimentatie heeft ontvangen, bent u verplicht hier ook een overzicht van voor te leggen.

Al uw bankrekeningen:

 • Jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening, uw spaarrekening en indien aanwezig van uw beleggingen.

Wonen en uw belasting aangifte

Huisbezitters:

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015.
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • De jaaropgaaf van uw hypotheek.
 • Bij de aankoop of verkoop van uw woning in 2016: de notarisafrekening.

Aftrekposten:

U heeft tevens recht op verschillende aftrekposten. Voor al uw aftrekposten heeft u een bewijs van betaling nodig. Denk aan:

 • Gegeven giften, donaties, en andere.
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen, hier vallen eigen bijdragen en eigen risico helaas niet onder.
 • Door u betaalde partneralimentatie.
 • Wanneer u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten.
 • Wanneer uw inkomsten lager zijn dan 27.012 euro per jaar kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Overige kosten:

 • Een overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • De gegevens van leningen en andere schulden
 • Door u betaalde kinderalimentatie
 • De gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Indien aanwezig een overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • De dividendgegevens (een uitkering van een deel van de winst aan de aandeelhouder)

Enkel als u (en eventueel uw partner) deze heeft ontvangen:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
 • Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2016

Wij raden u aan om al deze gegevens bij elkaar te zoeken en te verzamelen in een handig overzicht. Het is verstandig om een lijst maken van de zaken die op toepassing zijn op uw persoonlijke situatie (een huurwoning heeft geen WOZ bijvoorbeeld) en te zorgen dat u alle nodige gegevens in uw bezit heeft.

Maak een map per financieel jaar met alle benodigde documenten.

Wanneer uw situatie niet veel is veranderd ten opzichte van vorig jaar, kan het helpen om de aangifte van het voorbije jaar te raadplegen.

Vaak zijn er veel gegevens die u kunt overnemen. Neem echter niet alles blindelings over zonder te controleren: twee aangiftes zijn namelijk nooit hetzelfde.

Het telefoon nummer van de belasting telefoon is 0800 – 0543 (gratis). Indien u zich in het buitenland bevindt, kunt u bellen op het nummer +31 555 385 385.

Reacties (0)

 

Voeg een reactie toe

×

Geef uw beoordeling over Mijn belastingdienst