Ubezpieczenie na życie

Porównaj dostępne na rynku ubezpieczenia na życie, warunki umowy, koszty.

Polecane oferty ubezpieczenia na życie

 • stała ochrona przez 5 lat
 • zawsze taka sama składka
 • bez pytań o zdrowie
 • w każdej chwili można zrezygnować
 • suma ubezpieczenia do 200 000 zł
 • do 80 000 zł na leczenie dziecka w razie poważnej choroby
 • kapitał na start dziecka w dorosłość

Ubezpieczenia na życie mają na celu zapewnienie ochrony finansowej Twoim bliskim, tym samym zapewniając poczucie bezpieczeństwa, również w przypadku Twojej śmierci. Biorąc pod uwagę tempo, jakie narzuca nam każdego dnia samo życie, zapewnienie sobie komfortu psychicznego bywa sprawą bardzo istotną. Wykupując polisę na życie, zapewniamy sobie zarówno komfort, jak i zaplecze finansowe.

ubezpieczenie na życieJak zawierane są polisy na życie? Zazwyczaj są to umowy zawarte pomiędzy osobą fizyczną a wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, lub pomiędzy grupą osób a towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie na życie nie obejmuje jedynie ryzyka śmierci, ale również dożycia określonego wieku lub tzw. rentowego, posagowego oraz zaopatrzenia dzieci i wiele, wiele innych podobnych sytuacji.

Suma takiego ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie i dostosowana do potrzeb osoby, która chce się ubezpieczyć. Są jednak pewne normy, które odnoszą się do sumy ubezpieczenia. Zwykle jej górna granica nie jest limitowana, niemniej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe określają wartość minimalną sumy ubezpieczenia. Zwykle przez fakt kosztów ponoszonych z tytułu realizacji umowy polisy na życie.

Decydując się na polisę na życie musisz mieć świadomość, że zabezpieczasz nie tyle własne życie, co życie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest jedynie dodatkiem. Oczywiście ubezpieczenia na życie w obecnej formie mogą być dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb, a ich główne cele to ochrona i oszczędzanie.

W zależności od kryterium na polskim rynku ubezpieczeń na życie wyróżnić możemy trzy grupy:

 1. Ubezpieczenia ochronne
 2. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
 3. Ubezpieczenia oszczędnościowe

Ubezpieczenie ochronne

ubezpieczenie ochronneW tym przypadku przedmiotem polisy jest Twoje życie.  Wypłata zgromadzonych na polisie ochronnej środków, jeszcze w czasie jej trwania następuje jedynie w przypadku śmierci. Wówczas określoną w umowie sumę ubezpieczenia otrzymuje wskazana, upoważniona w polisie osoba. Może to być ktoś z Twojego najbliższego otoczenia – żona, dzieci, rodzice lub po prostu ktoś, kogo nie chcesz zostawić bez finansowego zabezpieczenia.

Polisa ta zatem ochrania osoby, które sam w niej wskazujesz. Ubezpieczenie ochronne można wzmocnić umowami dodatkowymi.

Kiedy ubezpieczenie ochronne może okazać się niezbędne?

 • Kiedy jesteś jedyną osobą zapewniającą byt rodzinie
 • Kiedy często podróżujesz i przebywasz poza domem
 • Kiedy masz inne zobowiązania finansowe np. kredyty
 • Kiedy masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną

Co daje ubezpieczenie ochronne?

Polisa ochronna jest najlepszą i zarazem najtańszą formą zabezpieczenia rodziny. Taka opcja ubezpieczenia to przede wszystkim wspomniana już forma zabezpieczenia finansowego rodziny, a także pewność spłaty zadłużeń, zabezpieczenie przyszłości dzieci, czasem też wnuków. Ponadto polisa zapewnia komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe

W Polsce te polisy cieszą się największą popularnością. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia ochronnego i oszczędnościowego polisa ta skupia się na ubezpieczeniu życia osoby, która zawiera umowę oraz dodatkowo spełnia funkcję oszczędnościową. Na takiej polisie ubezpieczony spokojnie może lokować oszczędności, jednocześnie zapewnia ochronę rodzinie przez okres trwania ubezpieczenia. Funkcję ochronną można wzmocnić o umowy dodatkowe.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe mogą wystąpić poniższych wariantach:

 • Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym
 • Ubezpieczenie kapitałowe
 • Ubezpieczenie posagowe
 • Ubezpieczenie uniwersalne

Korzyści wynikające z zawarcia ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego

Co istotne w przypadku tego typu ubezpieczeń świadczenie jest zawsze wypłacanie. Dzięki takiej polisie zapewniasz sobie i swojej rodzinie możliwość spłaty ewentualnych zobowiązań. Ponadto zabezpieczasz byt rodzinie oraz w przypadku np. nagłego utracenia pracy zrekompensujesz sobie utracone środki.

 Ubezpieczenie oszczędnościowe

ubezpieczenie oszczędnościoweTego typu polisy na życie zazwyczaj obejmują minimalną ochronę ubezpieczeniową. Ich głównym celem, do tego zostały stworzone, jest gromadzenie na nich pieniędzy. Istnieją trzy przypadki, w których następuje wypłacenie zgromadzonego kapitału. Pierwszą z nich jest Twoja śmierć, w czasie trwania umowy. Drugą rozwiązanie umowy w czasie jej trwania. Trzecią i ostatnią jest koniec okresu ubezpieczenia zawartego w polisie.

Podobnie, jak w innych ubezpieczeniach funkcjonują tu umowy dodatkowe.

Jakie korzyści można uzyskać decydując się na ubezpieczenie oszczędnościowe?

Dzięki temu, że zdecydujesz się na taką formę ubezpieczenia na życie, możesz skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu pod jego zastaw lub pod aktualną wartość polisy. Dzięki takiej polisie możesz również zaoszczędzić pieniądze na dalszą przyszłość swoich dzieci np. na ich naukę, kupno mieszkania lub ślub.

Jeśli natomiast jesteś osobą samotną również ubezpieczenie oszczędnościowe przyniesie Ci wiele korzyści, bo np. możesz odłożyć pieniądze na swoją emeryturę, remont lub kupno samochodu.

 W przypadku ubezpieczeń oszczędnościowych zwróć uwagę na:

 • Okres ubezpieczenia – możesz określić go w latach lub do ukończenia określonego w umowie wieku (najczęściej emerytalnego). Ty sam decydujesz, jaki okres ubezpieczenie ma obejmować.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej mają z góry narzucone składki minimalne, co do maksymalnych nie ma wytycznych – jest to dobrowolna deklaracja ubezpieczonego
 • Suma ubezpieczenia, jako kwota, od której wypłacane są świadczenia, praktycznie nie istnieje
 • W przypadku Twojej śmierci w trakcie trwania umowy, osoba upoważniona otrzymuje większą z kwot, czyli aktualną wartość polisy powiększoną o 10% lub 20% – zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego

Ze względu na czas trwania polisy na życie można wyróżnić:

 • Ubezpieczenie na życie terminowe – to takie, w którym umowa zawierana jest na jakiś, z góry określony czas. Świadczenie wypłacane jest na wypadek śmierci lub wypadków i chorób. W tym przypadku ochrona wygasa po dożyciu określonego wieku, co skutkuje brakiem wypłaty odszkodowania w razie zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie na życie dożywotnie – to takie, które zawierane jest jak sama nazwa wskazuje dożywotnio. Świadczenie wypłacane jest zazwyczaj po śmierci lub po dożyciu 100 lat.

Ze względu na rodzaj zdarzenia objętego ochroną, możemy wyróżnić:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci – to takie, które pozwala pokryć wszelkie koszty związane ze śmiercią ubezpieczonego
 • Ubezpieczenie na dożycie – to takie o charakterze oszczędnościowym
 • Ubezpieczenie łączone – to takie, które skupia razem dwie powyższe opcje

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne dodatki. Oto kilka przykładów:

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczony zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym dodatkową umowę, w której zawarte są zapiski i dodatkowe korzyści na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadkiem. Jeśli do takowego dojdzie ubezpieczony będzie otrzymywał świadczenie, w wysokości uzależnionej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku – w takim przypadku osoba upoważniona w polisie otrzyma podwojoną sumę ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań – do tego typu zachorowań wliczamy udar mózgu, zawał, niewydolność nerek, nowotwór i wiele, wiele innych. W chwili wystąpienia u ubezpieczonego takowych chorób i po ich zdiagnozowaniu towarzystwo wypłaca kwotę określoną w umowie.
 • Ubezpieczenie opłacania składki – wypłacane w przypadku, w którym stracisz zdolność do pracy ze względu na zły stan zdrowia. Wówczas to ubezpieczyciel zajmie się opłacaniem Twoich składek ubezpieczeniowych. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

 Co wpływa na kalkulację składki ubezpieczenia na życie?

Wpływ na kalkulację składki ubezpieczeniowej w przypadku tego rodzaju polis mają: płeć, stan zdrowia, wiek, wykonywany zawód, suma oraz rodzaj ubezpieczenia, a także długość okresu ochrony. Dlaczego? Tego typu czynniki mają realny wpływ na koszt ryzyka.

Bądź w kontakcie z Financer.com

Obserwuj nas na Facebooku

Ustawienia prywatności Financer

Korzystając z witryny financer.com zgadzasz się na nasze warunki użytkowania oraz politykę prywatności. Korzystamy z plików cookies (ciasteczek) w celu analizy i śledzenia korzystania z naszej strony, aby poprawiać i polepszyć oferowane przez nas usługi. Stosowanie przez nas plików cookies wymaga od ciebie zgody na ich gromadzenie. W każdym momencie możesz uzyskać dostęp do informacji, z jakich usług firm zewnętrznych korzystamy oraz cofnąć zgodę na wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (my) jako operator strony financer.com korzysta z usługi Facebook-Pixel do promocji naszych treści i usług wsród naszych użytkowników na Facebooku, jak również do analizy wyników naszych działań marketingowych. Dane gromadzone przy pomocy Facebook Pixel są dla nas anonimowe. Używamy tych danych tylko w celach statystycznych. Jednakże, dane są połączone przez Facebooka do Twojego konta Facebook (Imię, Email, itp.) oraz mogą być wykorzystane przez Facebooka do ich celów reklamowych. W ustawieniach Facebooka możesz ograniczyć różne kategorie danych, gromadzonych przez firmę Facebook