• Etusivu
  • Uutiset
  • Osakesijoittamisella ja liikenteessä kaahailulla yllättävä yhteys

Osakesijoittamisella ja liikenteessä kaahailulla yllättävä yhteys

Alle minuutti

Vaikka osakesijoittamista voi harrastaa kohtuullisen riskittömästikin, on siinä kyse pohjimmiltaan riskinotosta. Näin on myös ylinopeuden ajamisessa, vaikka erilaisista asioista onkin kyse.

LähiTapiola toteutti kesän aikana kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin ihmisten ajotaipumuksia sekä sijoitustottumuksia. Noin 50 prosenttia vastanneista kertoi ajavansa usein lievää ylinopeutta. 10 prosenttia kertoi ajavansa usein niin selvää ylinopeutta, että kiinni jääminen johtaisi sakkorangaistukseen.

Mielenkiintoiseksi tulokset muodostuivat, kun huomattiin että sakkojen arvoisesti ylinopeutta ajavista noin 36 prosentilla on osakeomistuksia. Lievää huomautusylinopeutta ajavista osakkeita oli noin 30 prosentilla, kun taas rajoitusten mukaan ajavilla osakeomistuksia oli vain noin kymmenellä prosentilla.

Sekä osakesijoittamisessa että ylinopeuden ajamisessa on kyse tietoisesta riskinotosta, jonka kuitenkin uskotaan olevan kannattavaa. Osakesijoittaja kasvattaa omaisuuttaan ja ylinopeutta ajava on riskistä huolimatta nopeammin perillä.

Aiemmissa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa on huomattu riskisijoittajien ja riskikuskien käyttäytyvän samalla tavalla. Hieman liiallinenkin luottamus omiin taitoihin ja tietämykseen saattaa kostautua kolarina tai virhesijoituksena.

Pohjimmiltaan kyse lienee siitä, että ihmiset ovat erilaisia. Toiset välttävät kaikenlaisia riskejä elämässään viimeiseen asti, kun taas toisille riskinotto on suorastaan elämän sisältö.

Jonkinlainen tasapaino asiaan kannattaa löytää, sillä liiallinen ylinopeuden ajaminen voi johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin ja liiallinen riskisijoittaminen osakesalkun pienenemiseen sen kasvamisen sijaan.

Varsinkin osakemarkkinoilla jonkinlainen riskinotto on kuitenkin pakollista, jos tuloksia haluaa. Riskit voi kuitenkin asiantuntijuudella ja järjenkäytöllä minimoida. Osakesijoittamiseen tutustumisen voit aloittaa täältä.