zadłużenie osób starszych

Coraz więcej seniorów ma długi, średnia zaległość wzrosła o połowę w ciągu trzech lat

  • 2 czerwca, 2020
  • 9 min read
  • 166 przeczytane

Mądrość przychodzi z wiekiem, człowiek staje się bardziej odpowiedzialny, mniej rozrzutny, lepiej prowadzi domowy budżet. I tak faktycznie jest, ale koszty życia w ostatnich latach wzrosły, pensje również, natomiast emerytury tylko lekko poszły w górę.

Spokojna starość, to określenie nie wpisuje się w życie co 19. emeryta w Polsce. Przyczyn poza wzrostem kosztów życia jest wiele, drogie leki, pomoc finansowa rodzinie. I to seniorzy często niestety padają ofiarą cudownych garnków, które same gotują za kilka tysięcy złotych, czy pościeli, która wyciąga wszystkie choroby. BIG InfoMonitor opublikował dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK.

Najszybszy wzrost zadłużenia w grupie wiekowej 65+

W ciągu trzech lat średnia wartość zadłużenia wzrosła o połowę. W 2016 roku senior miał średnio do spłaty 16 070 zł, a w 2019 roku kwota ta wynosi już 24 175 zł. Dla porównania ogólna średnia wzrosła o 1/3. Najmłodsi dłużnicy (18- 24 lata) odnotowali wzrost na poziomie 46%. Kolejna grupa wiekowa tuż przed seniorami (55-64 lata) odnotowała również wysoki wzrost o 41%, co nie rokuje dobrze na przyszłość dla osób starszych.

Średnia zaległość w zł, podział ze względu na grupę wiekową
Wiek 06.2016 06.2019 Zmiana
18-24 4 867 7 093 46%
25-34 14 165 16 873 19%
35-44 25 860 31 179 21%
45-54 27 981 37 560 34%
55-64 23 028 32 453 41%
65+ 16 070 24 175 50%
Wszyscy 20 665 27 413 33%
Na podstawie: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/469800/seniorzy-nadrobili-zaleglosci-i-maja-ich-juz-ponad-8-8-mld-zl

Wzrost liczby zadłużonych seniorów

Już co 19. osoba po 65. roku życia ma problemy z terminowym regulowaniem rat kredytów, pożyczek, płatnością rachunków. Ich liczba w latach 2016-2019 zwiększyła się z 284,6 tys. do 365,5 tys. Grupa ta zaliczyła wzrost o 28%, przy ogólnym wzroście na poziomie 22%. Seniorów wyprzedzili tylko dłużnicy z grupy wiekowej 45-54 lata. Daleko na razie seniorom do osób młodszych od nich, bo wśród osób w wieku 35-54 lata więcej niż co dziewiąta osoba ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Liczba niesolidnych dłużników, podział ze względu na grupę wiekową
Wiek 06.2016 06.2019 Zmiana
18-24 139 424 149 652 7%
25-34 512 503 578 089 13%
35-44 559 696 706 864 26%
45-54 422 633 546 674 29%
55-64 363 077 443 278 22%
65+ 284 558 365 534 28%
Wszyscy 2 281 891 2 790 091 22%
Na podstawie: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/469800/seniorzy-nadrobili-zaleglosci-i-maja-ich-juz-ponad-8-8-mld-zl

Najwięcej seniorów dłużników mieszka na Śląsku

Na Śląsku mieszka 57699 seniorów powyżej 64 lat, którzy mają problemy z długami. Średnia zaległość w tym województwie wynosi 26294 zł. Na kolejnych miejscach są województwo mazowieckie i dolnośląskie. Seniorzy z Mazowsza mają najwyższą średnią zaległość ze wszystkich województw, wynosi ona 31243 zł. Najmniej zadłużonych seniorów mieszka w województwie podlaskim i opolskim.

 

Liczba dłużników, podział ze względu na województwo
Województwo Liczba dłużników Kwota zaległości w zł Średnia zaległość w zł
Śląskie 57 699 1 517 162 145 26 294
Mazowieckie 47 499 1 484 029 948 31 243
Dolnośląskie 36 719 847 288 083 23 075
Wielkopolskie 32 107 742 339 001 23 121
Łódzkie 26 879 662 345 082 24 642
Kujawsko-Pomorskie 24 659 530 204 734 21 501
Pomorskie 23 410 551 077 437 23 541
Małopolskie 21 641 539 045 263 24 908
Zachodniopomorskie 20 187 471 975 111 23 380
Lubelskie 15 068 296 054 227 19 648
Warmińsko-Mazurskie 13 216 236 009 550 17 858
Lubuskie 11 370 230 281 169 20 254
Podkarpackie 10 107 218 662 799 21 635
Świętokrzyskie 9 915 196 038 122 19 772
Opolskie 8 548 183 654 946 21 486
Podlaskie 6 511 130 667 614 20 067
Polska (suma/średnia) 365 534 8 836 835 232 24 175
Na podstawie: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/469800/seniorzy-nadrobili-zaleglosci-i-maja-ich-juz-ponad-8-8-mld-zl

Rekordziści mają ponad 26 mln długu

W czołówce zadłużonych seniorów znajduje się małżeństwo z województwa mazowieckiego. Do spłaty mają 26 604 925 zł (kobieta ma 66 lat, a mężczyzna 69 lat). Na trzecim miejscu znalazła się seniorka z Dolnego Śląska. Do spłaty ma blisko 26 mln zł. W czołowej dziesiątce jest sześciu seniorów z województwa mazowieckiego.

top 10 dłużników 65+

Przyczyny zwiększającej się liczby zadłużonych 65+

Seniorzy nie są osobami rozrzutnymi, co potwierdza badanie wykonane przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor. Tylko dwie na sto osób starszych postrzega się jako osobę rozrzutną.

Seniorzy w porównaniu z ogółem nie radzą sobie wcale tak źle. Tylko 13% badanych ma problem, by przeżyć do pierwszego. Wśród wszystkich ankietowanych aż 21% głowi się, jak sfinansować potrzeby pod koniec miesiąca.

Skąd więc długi u osób powyżej 65. roku życia? Seniorzy mówią przede wszystkim o dużych wydatkach na leczenie. 59% osób 65+ wskazało na tę przyczynę, a wśród wszystkich było to 36%. Kolejna przyczyna to kredyty ze zbyt wysoką ratą – 36% seniorów, ogółem problem ten wskazało 23%. 20% seniorów zaznaczyło pomoc rodzinie, a 6% zakupoholizm. Kredyty często są brane, by pomóc dzieciom i wnukom, niestety jak pokazuje życie przewyższają możliwości finansowe wielu osób starszych.

Kolejną przyczyną wzrastającej liczny zadłużonych w najstarszej grupie wiekowej są rosnące koszty życia i nieproporcjonalne do wzrostu pensji podwyżki emerytur. W 2016 roku podwyżki pensji sięgały 4%, a waloryzacja emerytur wyniosła 0,24 pkt. proc. Dopiero rok 2018 przyniósł poprawę sytuacji emerytów, ale wciąż wzrost wynagrodzeń jest co najmniej dwa razy wyższy niż emerytur.

Chcesz sprawdzić, czy jesteś w BIK? Kliknij tutaj

Kolejna kwestia, która sprawia, że emeryci mają mniej w portfelu, to odsetek osób, które muszą samodzielnie utrzymać całe gospodarstwo domowe. Wśród osób po 65. roku życia co trzeci senior mieszka sam, a po 80. roku życia co drugi. Łatwiej żyje się z dwoma emeryturami. Śmierć jednego z małżonków oznacza konieczność utrzymania się z jednego świadczenia.

W finansowe problemy wpędzają seniorów również pokazy garnków itp., na które chętnie chodzą, podpisując umowy kredytowe na kilka tysięcy złotych. Podpisując w ten sposób kilkuletni wyrok!

Źródła:

https://www.big.pl/

https://www.bik.pl/

Autor Grzegorz P.

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy.

Udostępnij na
166 przeczytane
Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca, 2020

Przejrzyj nasze tematy